Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális fejlesztési lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális fejlesztési lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Regionális fejlesztési lehetőségek
Regionális fejlesztési lehetőségek. Fejlesztési irányvonalak az EU költségvetési időszakában Winkler Gyula európai parlamenti képviselő 2012. szeptember 28., Szeged

2 Tartalom: MFF: Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete
MFF és az Európa 2020 Stratégia Kapcsolódási pontok ( ): Európa 2020 Stratégia – az EU Regionális és kohéziós politikája – MFF Az EU Regionális és kohéziós politikája Erdély 2020 Fejlesztési Terv

3 1. rész: MFF: Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete

4 Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete I.
Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete (Multianual Financial Framework - MFF) Az MFF nem az EU hétéves költségvetése, hanem egy olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy az uniós kiadások tervezhetőek legyenek. Az MFF az uniós költségvetés minden egyes fejezete vonatkozásában meghatározza a maximálisan rendelkezésre álló források („felső korlátok”) összegét.

5 Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete II.
Az MFF meghatározza a következő évek tényleges politikai prioritásait, így nemcsak költségvetési, hanem politikai keretet is alkot. Válaszol arra a kérdésre, mely szakpolitikai területekre fordítson több, illetve kevesebb pénzt az EU a jövőben (kohézió, mezőgazdaság, kutatás és innováció, oktatás stb.) A jelenleg érvényben lévő MFF a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra szól.

6 MFF I. Az Európai Bizottság a javaslatát 2011-ben tette közzé. Jelenleg az Európai Parlament és az Európai Tanács asztalán van.

7 MFF II. A javaslatot az Európai Parlament megvitatja, módosítja majd megszavazza. A végleges szöveget 2012 vége előtt kell elfogadnia együttesen az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, a 2 intézmény alkotja az Európai Unió „költségvetési hatóságát”.

8 MFF és

9 MFF 2014-2020 évekre és területekre

10 MFF ágazatokra

11 2. rész: Az MFF és az Európa 2020 Stratégia

12 Európa 2020 Stratégia 3 prioritás:
Az Európa 2020 Stratégia (2011-ben tette közzé az Európai Bizottság) 3, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése a XXI. század európai szociális piacgazdasága

13 Európa 2020 Stratégia 5 cél: Az EU az 5 legfontosabb területre vonatkozóan tűzött ki 2020-ra elérendő, ambiciózus célokat: Foglalkoztatás: a 20–64 éves korcsoportba tartozó lakosság 75%-ának foglalkoztatása Innováció: az EU GDP-jének 3%-át kell kutatásra és fejlesztésre fordítani Éghajlatváltozás: a „20/20/20” éghajlattal, illetve energiával kapcsolatos célkitűzések elérése Oktatás: Az iskolából lemorzsolódók arányát 10% alá kell szorítani, és a 30–34 éves korú lakosság legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel Szegénység: A szegénység visszaszorítása azáltal, hogy legalább 20 millió ember esetében csökken a szegénység vagy kirekesztődés kockázata az EU-ban.

14 Európa 2020 Stratégia 7 kezdeményezés:
7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére: Innovatív Unió (COM/2010/546) Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477) Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2) Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21) Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614 ) Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682) Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)

15 Kezdeményezés: Innovatív Unió
Az Innovatív Unió kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. További információk: 15

16 2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság
A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja. További információk: 16

17 3. Kezdeményezés: Európai digitális menetrend
Az Európai digitális menetrend a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt. További információk: 17

18 4. Kezdeményezés: Erőforrás-hatékony Európa
Az Erőforrás-hatékony Európa a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. További információk: 18

19 5. Kezdeményezés: Iparpolitika a globalizáció korában
Az Iparpolitika a globalizáció korában a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza. További információk: 19

20 6. Kezdeményezés: Új készségek és munkahelyek menetrendje
Az Új készségek és munkahelyek menetrendje a munkaerőpiac modernizálását célozza, arra törekszik, hogy lehetővé tegye az egyének számára készségeik élethosszig tartó fejlesztését, növelve munkaerőpiaci részvételüket, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közelítve egymáshoz a munkaerő-piaci kínálatot és keresletet. További információk: 20

21 7. Kezdeményezés: Szegénység elleni európai platform
A Szegénység elleni európai platform célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig újból a társadalom aktív tagjai lehetnek. További információk: 21

22 3. rész: Kapcsolódási pontok ( ): Európa 2020 Stratégia – az EU Regionális és kohéziós politikája – MFF

23 Európa 2020 Stratégia és az EU Regionális és kohéziós politikája
Kohéziós politika: befektetés az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésbe Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap együttesen több mint egyharmadát teszi ki az EU általános költségvetésének Az Európai Bizottság az uniós országokban és régiókban működő irányító hatóságokkal együttműködve biztosítja, hogy ezeket az erőforrásokat az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés támogatása érdekében hatékonyan fektessék be.

24 Az EU regionális és kohéziós politikája az Európai Parlamentben
Az európai parlamenti képviselők szerint a kohéziós források jelenlegi szintjét a következő tervezési időszakban (2014 után) is meg kell tartani, annak érdekében, hogy a kevésbé fejlett régiók is felzárkózhassanak. Ugyanakkor a kiegynsúlyozott regionális fejlesztés céljából a városok, periférák és a vidéki települések együttműködésének erősítése szükséges.

25 Az MFF az Európai Parlamentben
A Parlament két fontos prioritási területet jelöl meg: - a közös agrárpolitikát, amely egy természetbarát, méltányos és versenyképes vonalat kell kövessen - és a regionális politikát, amelynek célja a területi kohézió megvalósítása

26 Következő lépések: MFF 2014-2020 :
2012. október (tolódhat november elejére): az Európai Parlament elfogadja álláspontját az MFF-re vonatkozóan 2012. november 22-23: speciális EU csúcs: tárgyalás az MFF-ről 2012. december 13: EU csúcs: az MFF várható elfogadása (a ciprusi EU elnökség célkitűzése)

27 4. rész: Az EU Regionális és kohéziós politikája

28 A kohéziós politika szerkezete 2014-2020

29 A kohéziós politika költségvetése 2014-2020

30 A kohéziós politika költségvetése 2014-2020
Az Európai Bizottság javaslata: 376 mld. euró a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra

31 Ebből a területi együttműködés lebontva:
A javasolt rendelet a következők szerint osztja fel a területi együttműködésre előirányzott finanszírozást a különböző együttműködési komponensek között: 73,24 % (8,5 mld. euró) a határokon átnyúló együttműködés számára 20,78 % (2,4 mld. euró) a transznacionális együttműködés számára 5,98 % (0,7 mld. euró) a régiók közötti együttműködés számára

32 ÚJDONSÁG: az európai összekapcsolódási eszköz létrehozása!!
„Connecting facility” Javaslat 2014–2020: 50 mld. euró, melyből: Energia: 9,1 mld. euró Közlekedés: 21,7 mld. euró Távközlés/Digitális szolgáltatások: 9,2 mld. euró A Kohéziós Alapból közlekedési infrastruktúrákra elkülönített összeg:10 mld. euró Az eszközt központilag igazgatja majd az Európai Bizottság

33 5. rész: Erdély 2020 Fejlesztési Terv

34 Erdély 2020 Fejlesztési Terv I.
Az RMDSZ kezdeményezésére az Erdély 2020 Fejlesztési Terv szakmai ágazati konzultációja lezajlott, amely elérhető az RMDSZ honlapján; a terv véglegesítése folyamatban van, októberben az RMDSZ Gazdasági Tanácsának ülésén lesz bemutatva. Mozgó célpontok: az euró-övezet jövője, az Unió jövője, a globalizáció jövője Kérdések: melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között? megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát-medencében és Erdélyben?

35 Erdély 2020 Fejlesztési Terv II.
Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni. Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni. Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása. 35

36 Erdély 2020 Fejlesztési Terv III.
A fejlesztés finanszírozásának forrásai: hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések) 70% uniós források 30% magyarországi források közberuházások becsült értéke 2012 és 2020 között (9 év) Romániában: mld. euró, ebből mld. euró uniós forrásokból 36

37 Erdély 2020 Fejlesztési Terv IV.
Erdélyi jövőkép? A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések), az EU 2020 Stratégiával összhangban A partnerség elvének alkalmazása Regionális öntudat Erdély regionális sajátosságaira kell építeni a tervezést: Székelyföld Partium és a Bánság Közép-Erdély és a szórványvidékek 37

38 Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv prioritásai
Innovatív Erdély Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában Új készségek és munkahelyek menetrendje Digitális menetrend Mozgásban az erdélyi ifjúság Szegénység elleni erdélyi platform Erőforrás-hatékony Erdély Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben

39 Köszönöm a figyelmet! winkler@rmdsz.ro
* Megj: az előadásban szereplő adatok az Európai Bizottság és az Európai Tanács weboldaláról származnak


Letölteni ppt "Regionális fejlesztési lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések