Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekjóléti Szolgálat konferenciája Vác, Ónodi Szabó Katalin

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekjóléti Szolgálat konferenciája Vác, Ónodi Szabó Katalin"— Előadás másolata:

1 Gyermekellátás a váci Pszichiátriai, Addiktológiai, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozóban
Gyermekjóléti Szolgálat konferenciája Vác, Ónodi Szabó Katalin klinikai gyermekszakpszichológus

2 (Kaleidoszkóp, Ilyés Márta)

3 A szakrendelő feladata
A jelentkező gyermekek, serdülők (0/ 2-3 évtől 18 éves korig) pszichiátriai, pszichológiai kivizsgálása, ellátása Az ehhez kapcsolódó konzultációs, tanácsadási tevékenység Az ellátási területet az ÁNTSZ által kijelölt Egy gyermekpszichiáter és egy gyermekpszichológus látja el Enyhe óvodai szorongástól a pszichotikus reakciókig

4 Az ellátás folyamata Terápia Telefonos bejelentkezés EI = 2. szűrés AN
Vizsgálat Tanácsadás Szülőkonz. Átirányítás Kiegészítő V Csak szakvélemény Gondozottak ellátása Krízisellátás Kontroll gyógyszer

5 Telefonos bejelentkezés
Szűrés sürgős beavatkozás szükségességének megítélése szuicid veszélyeztetettség abúzus akcidentális- és fejlődési krízisek a tünet súlyossága, összetettsége, mióta van jelen? miért éppen most? (szenvedésnyomás) önkéntes vs. küldött családi- és szociális rizikófaktorok Telefonos bejelentkezés Első interjú szülővel

6 Átirányítás más intézménybe
Evészavar Gyermekjóléti Szolgálat / Családsegítő hatáskörébe tartozik Lakóhelyhez közelebb van más ellátás Akut szuicid krízis, kezdődő pszichotikus állapot 18. életévét majdnem betöltötte

7 Napi dilemma A jelentkező aktuális szenvedésnyomása Ellátási kapacitás

8 Első interjú a szülővel
Szűrés Jelen panasz Fókuszkeresés (a gyermek mint tünethordozó/ a szülő/ a család) Tünetek feltárása Megalapozza a diagnózist, a terápiás indikálást, a terápiás kapcsolatot A szülői interpretáció szerepe A szülői edukáció jelentősége Mit tud a gyermek arról, hogy a szülő segítséget kér? gyermek, szülő, család, oktatási i.

9 Biográfiai heteroanamnézis vs. Orvosi anamnézis
= személyes történet Az adott élettörténeti események mit jelentettek a szülők, a gyermek, a család számára Mit emel ki? Hogyan mondja el? Hogyan hat ez a vv-re? „Felvételi adatlap” Pre-, peri- és posztnatális események Családi vonatkozások (szülők együtt/külön, testvérek, munka, óvoda/iskola, lakás, stb…) Családi- és szociális rizikófaktorok Első életév kiemelt szerepe (pszichomotoros fejlődés, elsődleges kapcsolat minősége) Problémaspecifikus kérdések- pl. autizmus spektrum zavar, ADHD, szeparációs szorongás

10 EI + AN lezárása Hipotézisalkotás Organikus vs. pszichés probléma
pl. autisztikus tünetek és szülői (pár)kapcsolati problémák pl. ADHD és szétesett viselkedés = a környezeti hatások felerősítik az éppen zajló belső konfliktusokat A vizsgálati folyamat előkészítése a szülővel (a szülői edukáció folytatódhat)

11 Speciális szempontok a gyermekellátásban – az életkori meghatározottság
Korlátozott belátóképesség Fokozott érzelmi- és dependenciaigény A cselekvéses kifejezésmód elsődlegessége Az erős konfrontáció kerülése A relatív én-gyengeség figyelembe vétele Az ÖNKÉNTESSÉG kérdése – nem mindig ő szenved, nem én-idegen a tünete

12 Speciális szempontok a gyermekellátásban – az életkori meghatározottság
Én-központúság Erős fantáziatevékenység (pl. az 5 éves „Évi” fantáziálása kitalált barátairól – egyben differenciáldiagnosztikai kérdés) Introspekciós készség? – Az externalizáció a szorongás elleni védekezés Érzelmi igénybevehetőség? (pl.”Nóri” extrém szorongása – 3hónap a kisujjal jelzéstől a szabad játékválasztásig) Verbalitás helyett cselekvés (pl. EI szavak nélkül Botonddal) Itt és Most - a múlt eseményei nincsenek előtérben

13 Vizsgálati folyamat Megfigyelés szabad Ált. 3 alk. játékhelyzetben
+ kiegészítő V Projektív tesztek, Kérdőívek (Ön, Sz, T) Célirányos kieg. ADHD, Aut., IQ Biztonság →terápia

14 Projektív tesztek

15

16 Kérdőívek

17 Kiegészítő vizsgálatok

18 Kiegészítő vizsgálatok

19 Differenciáldiagnosztika
Folyamatdiagnosztika (pl. a 9 éves Kristóf kötődési zavar és ADHD-val kombinált magatartászavar) Aktuális Diff.gd. és (terápiás) kérdések ADHD Tourette ADHD Magatartászavar Autizmus spektrum z Kötődési zavar

20 Az ellátási folyamat további elemei
Megbeszélés Szerződéskötés szülővel, gyermekkel Titoktartás kérdése TERÁPIA TANÁCSADÁS – szülő, serdülő KONZULTÁCIÓ BELSŐ és KÜLSŐ SZAKEMBERREL SEGÍTSÉGKERESÉS A SZÜLŐ(K)NEK LEZÁRÁS UTÁNKÖVETÉS KONTROLL KRÍZISELLÁTÁS

21 Gondozás és egyéb Pl. autizmus spektrum zavar, ADHD (gyógyszeres kezelés), értelmileg akadályozottak Gyakoriság – havonta, 3 havonta, félévente Más intézmény látja el: IQ, képességprofil (√ WISC IV.) Részképességzavar vizsgálata Beszédértés, beszédészlelés, fonémadiszkrimináció vizsgálata Fejlesztés: szenzomotoros fejlesztés, autizmus spektrumzavar pedagógiai terápiája

22 . Köszönöm a figyelmet! .

23 Umberto Eco: Nyitott mű
„Egy műalkotás, - ez a befejezett, tökéletesen kalibrált szervezetének tökéletességébe zárt forma ﴾….﴿ nyitott: ezernyi – megismételhetetlen egyediségét érintetlenül hagyó, ám egymástól eltérő – értelmezés lehetősége. Ekkor minden használat interpretáció is, kivitelezés is, mivel a mű minden használatban eredeti, új perspektíva szerint kel életre.”


Letölteni ppt "Gyermekjóléti Szolgálat konferenciája Vác, Ónodi Szabó Katalin"

Hasonló előadás


Google Hirdetések