Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kőpatakiné Mészáros Mária – tudományos munkatárs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu 1 Alkotó szakmai közösségeknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kőpatakiné Mészáros Mária – tudományos munkatárs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu 1 Alkotó szakmai közösségeknek."— Előadás másolata:

1

2 Kőpatakiné Mészáros Mária – tudományos munkatárs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu 1 Alkotó szakmai közösségeknek

3 Kőpataki - OFI, 1051 Bp., Dorottya u. 8. 1.Nézőpontok 2.Eltérő elképzelések 3.Kívül a körön 4. Az iskolában 5.Kutatások – tapasztalatok 6.Egy csónakban 7.Vitára ajánlott kérdések 2

4

5 1.A képzés tartalmáról 2.Az iskolai végzettség megszerzésének helyszínéről 3.A „jó” iskoláról, az iskola minőségéről 4.A tanulók (sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű stb.) tanulók helyéről, támogatásáról 5. …………. 4

6 Az üzleti mutatók közel kétszer akkorák, mint a csapatként nem együttműködő fiókokban. HA a kollégák támogatják egymást a nehéz helyzetek kezelésében, és „sűrű kapcsolati hálózatot”, csapatot alkotnak

7 Tudásmegosztás, nehéz ügyfelekkel való tapasztalatok megosztása Egymás támogatása, kisegítése Jól mozgósíthatóak közös teljesítményre, közös értékeket találnak (nincsen klikkesedés) Konstruktív légkör, teljesítmény elismerése A vezetőt mind szakmailag, mind emberileg elfogadják.

8 Az iskolában megtanulják-e, hogy hogyan figyeljenek oda másokra és hogyan törődjenek azzal, hogy a társuk tudja-e a feladatát. Az együttműködés és segítés „kötelező” eleme az oktatásnak? „A 8 éves fiam akkor kap csillagot, ha ő egyedül nyeri meg német órán a “névelő király” címet.”

9 „A középiskolai tanuló élete: nyolc éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem: minden reggel pontban nyolckor, a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront: sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi elölről.” Karinthy Frigyes

10 OFI, 2009

11 Iskolák és környezet Kőpataki-Mayer (OFI - 2009)  A hatékony együttnevelés feltétele a szakmai szervezetek és a szülők közötti regionális együttműködés.  Több iskola összefogásával összeadódhat a kreativitás, a szaktudás és szakértelem, a létesítmények kihasználtsága is hatékonyabb.  Az iskolák együtt könnyebben megtalálhatják a problémák kezelésének módjait. 10

12 48. Nemzetközi Oktatási Konferencia (International Conference on Education, ICE – 2008. – szakpolitikusok számára „A befogadó nevelés-oktatás olyan folyamat, amely azt célozza, hogy minőségi oktatásban részesülhessen mindenki, miközben tiszteletben tartjuk  a sokszínűséget,  a tanulók és az egyes közösségek szükségleteinek, képességeinek, jellegzetességeinek és tanulási elvárásainak különbözőségét, s  kiiktatjuk a diszkrimináció minden formáját.” UNESCO-IBE 2008. 11

13 12

14 Miben mérhető az integráció hatása? Kőpataki-Mayer (2010)  az sni-s tanulók sokkal többet zavarják az órát, mint társaik,  a kedvezőtlen magatartási mintái számos tanuló esetében követőkre talál.  az integráció rendkívüli módon leterhelte a pedagógusokat s emiatt romlott az iskolában a tanítás minősége. 13

15 Miben mérhető az integráció hatása? Kőpataki-Mayer (2010)  megváltozott, bővült a pedagógusok módszertani repertoárja, kifinomultabb lett az alkalmazott módszertan.  több helyütt és alkalommal alkalmaztak differenciálást, vagy más, korábban nem alkalmazott módszereket.  többet és igényesebben kellett a tanórákra felkészülni, „kimozdultak a napi rutinjellegű” tevékenységek sokszor egyhangú köréből.  javult a pedagógusok együttműködési hajlandósága a többi szakemberrel, megtanulták a team-munkában rejlő előnyöket, annak hatékonyságát.  megismerkedtek olyan konfliktuskezelő eljárásokkal és módszerekkel, amelyeket korábban nem ismertek,  A tanulók jelentős része toleránsabb empatikusabb azóta, amióta sni-s tanuló is van az osztályban. 14

16 Milyen okok, s milyen gyakorisággal játszanak szerepet a sajátos nevelési igényű tanulók sikertelenségében

17 Mit tesznek azért, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat megtartsák az iskolában 16

18 Az iskolán belül elkülönült osztályok létrehozása Elkülönült intézmények létrehozása Ugyanakkor……………….. Az erőteljesen szelektáló iskolarendszer elpazarolja azt a (potenciális) humán tőkét, amely része lehetne a tágabb közösség, az egész társadalom humán tőkéjének.

19 Oktatásszociológia Oktatáspolitika Oktatásfejlesztés Intézményi gyakorlat

20 Az integráció egyik célja az, hogy kölcsönös megértést és elfogadást teremtsen a fogyatékosok és a nem fogyatékosok között az esélyegyenlőség kontextusán belül. Ez nyilvánvalóan adást-kapást jelent mindkét oldalról. Evans 1996.

21 A két oldal egymáshoz való alkalmazkodásának folyamata: a) Az asszimiláció arra helyezi a hangsúlyt, hogy a fogyatékosoknak kellene a többség számára érvényes életmódot felvenniük. b) Az akkomodáció elismeri a fogyatékosoknak azon jogát, hogy önmaguk legyenek, és az alkalmazkodás kényszerét a többségre helyezi át. c) Az adaptáció a fogyatékosoktól és a nem fogyatékosoktól azt várja el, hogy kölcsönösen alkalmazkodjanak egymáshoz Evans 1996.

22 1. A tanulók sokszínűségének elfogadása és értékelése - a különbözőséget a tanár úgy értelmezi, mint az oktatás-nevelés egyik tápláló forrását és erősségét; 2. Valamennyi tanuló segítése, támogatása - a tanár magas elvárásokat támaszt valamennyi tanuló elérhető eredményeivel kapcsolatban; 3. Együttműködés másokkal - az együttdolgozás és csapatmunka valamennyi tanár esetében az alapvető közelítési mód; 4. Egyéni szakmai fejlesztés - a tanítás egyben tanulási folyamat és tevékenység is – a tanárok felelősséggel tartoznak saját egész életen át tartó tanulásuk iránt. 21 European Agency for Development in Special Needs Education (2011)

23 Dichotómiák Jó – rossz Jól - rosszul Tetszik – nem tetszik Eredményes – eredménytelen Támogatom – nem támogatom … 22

24 1.Tanulni érdemes, tanulni közös ügy? 2. Tanulni jó? 3. Tanárnak lenni jó? 23

25 Az oktatás nem végső cél, hanem eszköz ahhoz, hogy segítségével erősödjön a társadalmi integráció, amelynek a terepe elsősorban a munkaerő-piac. Az oktatás akkor méltányos, ha lehetőséget nyújt a munkaerő-piaci szerepvállalásra. Szüksége van a helyi társadalom (a többségi) támogatására.

26 kopatakim@ofi.hu

27 A Darwin előtti biológia és a pedagógia „A tanítás emberközpontú tevékenységében minden próbálkozás, hogy bizonyos kategóriákat meghatározzunk, korlátozza tisztánlátásunkat, eltereli figyelmünket és félreviszi szándékainkat. A különböző 'bélyegek' csupán egy speciális hiányosságra összpontosító lencsét tartanak a szemünk elé, miközben arra lenne szükségünk, hogy a legkülönbözőbb irányokból figyelhessük egy gyermek folyamatosan változó erősségeit.” Ayers 1993


Letölteni ppt "Kőpatakiné Mészáros Mária – tudományos munkatárs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.ofi.hu 1 Alkotó szakmai közösségeknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések