Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az erőszak pszichológiai kérdései Dr. Figula Erika Tanszékvezető főiskolai tanár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az erőszak pszichológiai kérdései Dr. Figula Erika Tanszékvezető főiskolai tanár."— Előadás másolata:

1 Az erőszak pszichológiai kérdései Dr. Figula Erika Tanszékvezető főiskolai tanár

2 Agresszió, erőszak  Agresszió: eredete (latin): aggredior, aggredire, agressus Jelentése: közeledni, haladni, előre menni, odafordulni, hozzálátni, elfoglalni, nekifogni, rátenni a kezét  A definíció problémája (pl. E. Landau): az agresszió képe nem egységes (rátehetjük a kezünket, hogy megsimogassuk vagy megverjük a másikat; közeledhetünk szeretettel vagy gyűlölettel is)

3 Agresszió definíciója  minden olyan szándékos cselekvés, amelynek indítéka, hogy nyílt vagy szimbolikus formában valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon (Ranschburg)  az erőszak akkor mondható ki: - ha van igazolható szándék, - van látható cselekmény, - és a cselekmény normasértő

4 A fő kérdések Honnan ered, mi is az agresszió? öröklött vagy szerzett? ösztönös vagy tanult viselkedés? akció vagy reakció? energia vagy erőszak?

5 Teóriák, Modellek I. Intrapszichés folyamatokat hangsúlyozók 1.Ösztönmodellek : az erőszak a létért való küzdelemből fakad Képviselői:  Darwin (biológus): az élet- és létfenntartás ösztöne küzdelemre, a lét megőrzésére készteti az élőlényt  K. Lorenz (etológus): az élet fenntartása, a létért való küzdelem vezet az indulathoz, az agresszivitáshoz( kuktafazék)  Freud (orvos): élet- és halálösztön, a kettő dinamikus kölcsönhatása (a destruktivitás szükségszerű, helyet ad a megújulásnak, az életnek)

6 2. Frusztráció–regresszió–agresszió tétele: a frusztráció létrehoz egy olyan regressziót, a viselkedésszintnek egy olyan visszaesését, amely a legtöbbször agresszióba torkollik Ma már nem állja meg a helyét (pl. azok a törzsek, ahol csecsemőkorban intenzív testi kontaktus, megfelelő törődés, gondoskodás és leválasztás van, kellő harcias magatartást is tanúsítanak) Teóriák, Modellek I. Intrapszichés folyamatokat hangsúlyozók

7 3. Stressz-modell : a stressz-törvény: üss vagy fuss! (fight or flight!)  Szembefordulhatunk azzal, amitől félünk, vagy pedig elmenekülünk  Ha nem lehet ütni, idővel az agresszív impulzusok áttörik a viselkedési fékeket  Ha nem tudunk menekülni, mert nem tehetjük, akkor támadásra kényszerülünk

8 Teóriák, Modellek II. Szociális, interperszonális viszonylatokat hangsúlyozó modellek Viselkedéspszichológia  1. Jutalom révén történő tanulás : a pozitív következményekkel járó viselkedésmódok gyakorisága növekszik (és fordítva): az agresszivitásra hajlamos gyerekek közvetlen megerősítést nyerhetnek agresszív viselkedésükre

9 Teóriák, Modellek II. Szociális, interperszonális viszonylatokat hangsúlyozó modellek 2. Modell révén történő tanulás  Bandura szociális tanuláselmélete: segít az agresszív magatartás megértésében  a gyermek azonosulhat egy erőszakos modellszeméllyel, utánozza, követi a mintát, amelyhez hasonul; ez a modellkövető, utánzó viselkedés  játszó gyerekeknél megfigyelték, hogy a következmények nélküli agresszív cselekmény látványát követően a játékaikkal ők is hasonló (destruktív) módon bánnak  ha nem jár az agresszív tettért büntetés, a gyerekek játék közben az agresszív film mintáját követve a baba figurát, sőt egymást is püfölik  a gyerek lát a tévében olyan akciófilmeket, amelyekben értelmetlen erőszakos viselkedések sorozata zajlik, esetleg a főhős éppen az agresszív hősködése révén bűvöli el a gyermeki tudatot, ez is közvetlen mintakövető viselkedést von maga után  Társadalmunkban sajnos nincs felelősségre vonás!!!

10 Teóriák, Modellek Az erőszakos viselkedés kognitív magyarázó modellje Szándék-tulajdonítás:  mások erőszakos viselkedésének, ártó szándékának feltételezése támadó önvédelmi magatartást aktivál  ha attól félek, hogy a másik majd ellenséges lesz velem, félnem kell tőle, akkor előre támadok  a gyerek is így van ezzel: támadó lesz, mielőtt őt megtámadnák. „Legjobb védekezés a támadás!”

11 Teóriák, Modellek modell Önmagában az agresszió látványa is rombolja az immunállapotot  erőszakos jeleneteket tartalmazó filmet vetítettek, amelyből a gyerekek könnyen tanulnak agressziót  a film jelentős mértékű immun-szupressziót váltott ki, az agresszió puszta látványa lebénítja a biológiai védekező rendszerünket is  Film kalkuttai Teréz anyáról-immunaktivitás javult.  A szívből jövő jó cselekedet javítja az immun- aktivitást.

12 Honnan ered az agresszió?  Anya-gyerek kapcsolatból ered (Bálint, M. Klein): az anya magatartása, csecsemőjével való kapcsolata (éhségének kielégítése/kielégületlensége) korai frusztrációhoz vezet  Megkapaszkodási képtelenségből ered (Hermann Imre): az anyától való elszakadás, elválási szorongás vezet agresszióhoz

13 Az agresszió fejlődése fázisai:  agresszív az első sírás, a szopás, az ennivaló követelése „fertőző sírás” (proszociális viselkedés első jele az újszülött osztályon) dühödt sírás, hánykolódás a szopás megszakításakor, a csecsemő fogó mozdulata  éntudat fejlődésében a „tulajdonosi jogok”, „birtoklás” megsértése, a játék megszerzése („tiem”, „enyém”)  az éntudat kialakulását követően: tettekben, szavakban levezetett indulati kitörések (karmolás, rúgás, marás)

14 Az agresszió fejlődése  3-4 éveseknél: én-érvényesítés játék, hely, személy kisajátításával  4-6 éveseknél: verbális agresszió nő (sértegetés, kötekedés)  iskoláskor: beilleszkedés, tanulás miatt ellenséges indulatok halmozódnak fel, ez agresszív viselkedést eredményezhet (hazudozás, lopás is ekkor jelenik meg szándékos formában)  serdülőkor: saját jelentőség keresése, identitás keresése a mindennel, mindenkivel szembehelyezkedéssel történik; szeretetre vágyik, de őt nehéz szeretni

15 A szocializációban gyermeki agresszivitást vált ki - a túlzott szigor - a szülői elhanyagolás - a hidegség - a testi fenyítés, verés

16 Agressziót kiváltó 2 nevelői attitűd 1. meleg-engedékeny (a büntetés hiánya teszi agresszívvá a gyereket, de proszociálissá alakítható) 2. hideg-engedékeny (nyílt, kontrollálatlan agresszió, mely antiszociálissá válik) Az agresszió gyakori látványa közömbössé tesz, eltűnik az altruizmus és az empátia.

17 Agresszió és kötődés (Bowlby, Ainsworth) Kötődési elmélet: ha a gyereknek a korai években nem sikerül biztos kötődést kialakítania egy vagy több személlyel, az felnőttkorban a szoros személyes kapcsolatok létrehozásának képtelenségét eredményezheti Kötődési típusok:  1. Biztonságosan kötődő (kb. 60%)  2. Bizonytalanul kötődő: elkerülő (kevés figyelmet fordítanak anyjukra, amikor az jelen van, és nem látszanak levertnek, ha távozik) (kb. 20%)  3. Bizonytalanul kötődő: ambivalens (a gyerek ellenállást mutat, amikor az anya visszatér; egyszerre keresi is, meg ellen is áll a fizikai érintkezésnek (kb. 10%)

18 Kötődésvizsgálatok Főbb eredményei  biztos kötődés alapja : a szülő szenzitív válaszkészsége (válaszaik a csecsemő szükségleteinek megfelelőek)  bizonytalan kötődés : az anya a saját kívánságait és hangulatát követi és nem a gyermek jelzéseire reagál a gyermeket a kapcsolat keresése és elkerülése egyidejűleg jellemzi

19 Nem kívánatos szülők  túlzott érzelmi töltéssel bíró szülő  agyongyámolító szülő  gyermekded szülő  alkoholista szülő  csábító szülő  elutasító szülő  túl lelkiismeretes szülő  elvált szülők  abuzív szülő

20 Az agresszivitás forrásai  nagyfokú, kínzó szorongás  akarati törekvések korlátozása  önállóság korlátozása  környezet erőszakos magatartása (gyakori büntetés, mely legtöbbször verés)  sértések, gúnyolódások, verbális támadások  becsmérlő nem verbális kifejezések Az ezekre adott érzelmi reakciók: dac, gyűlölet, bosszúvágy, kirekesztettség

21 Az agresszió kifejeződhet  kihívó, provokatív válaszokban  óvatosságban, tartózkodó viselkedésben  tökéletességre való törekvésben  közönyösségben  ellenségességben, ellenállásban  „Sok gyereknek jónak kell lennie, hogy szülei szeressék, vagy rossznak, hogy észrevegyék”, mindkét esetben agressziót érez

22 Hogyan nyilvánul meg az agresszió? Nyílt formában  Verbálisan - már óvodáskorban megjelenik: hang felemelése, szidás, ordítozás, fenyegetés, káromkodás, átkozódás - később: irónia, gúny, ugratás, heccelődés, infantilis, trágár szavak, blaszfémia („agyoncsaplak”, „szétlapítalak”, „falhoz kenlek”)  támadó viselkedésben (a tévében látott erőszak növeli a néző agresszivitását)

23 Hogyan nyilvánul meg az agresszió? Rejtett formában  passzív-agresszív magatartás (halogatás, semmittevés, konokság, feledékenység, szándékos gyengén tanulás, korai formájában pl. visszaesés a szobatisztaságban) a szülő vagy pedagógus bosszantására  hatalmi törekvések („az én szavam a döntő”, „engedelmeskedjetek”)  birtoklás, hódítás, szerzés, becsvágy

24 Hogyan nyilvánul meg az agresszió? Képi formában  karikatúra  graffitik  gyermekrajzokon: aránytalanság, zsúfoltság, túldíszítettség, sötét tónus, visszatérő témák

25 Az agresszió megjelenése Hogyan jelenik meg az agresszió?  „bal agyféltekés kultúrában élünk”, azaz az emocionális oldal (jobb agyfélteke) háttérbe szorul, így  ha a két erőt nem tudjuk egyensúlyba hozni, akkor a zabolátlan vak erő, az agresszió kerül túlsúlyba

26 Az agresszió „megoldása” A világ és az egyén harmóniája: e két erő egyensúlya!  a lét kezdetén: az anyai szeretet a biztonságos kötődésen keresztül teszi a gyereket és a kapcsolatokat működőképessé  ezután jön a hatalmi erő, mely az apai tilalmi rendszer (autoritás) révén épül be a személyiségbe Feminin szeretettel áthatott maszkulin erő adja a „kozmikus egyensúlyt” (Bagdy E.)

27 Agresszív érzelmek  Harag:az agresszió legközvetlenebb érzelmi, beszédbeli,cselekvésbeli,magatartásbeli kifejezése.  Düh:a harag intenzív rövididejű megjelenése( törés, zúzás). Kritikátlanságig, ködös állapotig mehet.  Gyűlölet:ellenséges érzés. Kialakulhat rivalitás nyomán, de állandósulhat az évek során.

28  Bűnbakképzés( a gyűlölet a valódi tárgyról másra tevődik át)  Irigység  Féltékenység

29 Gyermekbántalmazás

30 WHO által is használt defínició  „A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” Azaz, amikor a gyermekek elleni erőszakról beszélünk, akkor két nagy csoportot szükséges meghatározni: az elhanyagolást, illetve a bántalmazást.

31 A gyermeket a bántalmazás érheti:  családon belül,  intézményi keretek közt,  lehetnek idegen személy által okozott bántalmazás szenvedő alanyai,  illetve a rendszerbántalmazás („system-abuse”) szenvedői

32 A bántalmazás fajtái  Elhanyagolás  fizikai elhanyagolás  oktatási-nevelési elhanyagolás  érzelemi elhanyagolás  Lelki bántalmazás  Szexuális bántalmazás  Fizikai bántalmazás  A bántalmazás különleges formái

33 Elhanyagolás http://www.im.hu/csaladonbelul/?ri=505&ei=3http://www.im.hu/csaladonbelul/?ri=505&ei=3 2012. 09. 23. http://www.im.hu/csaladonbelul/?ri=505&ei=3

34 Az elhanyagolás 9 komponense  elégtelen táplálás  elégtelen öltöztetés  nem megfelelő védelem a gyermek számára  elégtelen felügyelet  elégtelen orvosi ellátás  elégtelen emocionális környezet  elégtelen iskoláztatás  gyermekek kizsákmányolása  egészségtelen környezet (Rose-Meezan, 1996; Révész)

35 Fizikai bántalmazás  szándékos („Most pedig jól elverlek… megtudod, hogy ki az úr a háznál stb..),  gondatlanságból elkövetett cselekedet (mérgezés, égés,közlekedési baleset), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet.  A gyermek kézzel vagy eszközzel történő bántalmazása (lökdösés, pofozás, megütés-esetleg ököllel, hajtépés, rázás, rúgás; eszközzel: égési sérülés cigarettával, nyílt lánggal, bottal, késsel, éles/tompa tárgyakkal, övvel stb.)  Kínzások: fájdalom okozása, hajának kitépése, cigarettacsikk testen való elnyomása, sötét helyre történő bezárása stb.

36 Gyermekbántalmazás Kivülről eredő: sértegetés,verés, megalázás,lopás Családon belüli : fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazás Miért verik a gyereket? -a szülők mérgének a gyereken való kiélése(29%) -a szülők tehetetlenek a gyerekkel szemben(21%)

37  - családi problémák( 20%)  - a szülők alkoholizmusa(29%)  - a szülők kiegyensúlyozatlansága( 26%)  - a gyerek rosszalkodása( 26%)  - szeretethiány( 5%) Elkövetők: rendszerint apák, nevelőapák gyakran összekapcsolódik az anya bántalmazásával

38  Jellemző bántalmazási helyzet: a bántalmazó szülő nem tudja az indulatait kezelni  Az anyák nem védik meg a gyereket( szemlélők Bántalmazás indoklása: - gyerek rosszasága( lépcsőn járás hangosan) -a gyerek nem ért egyet valamiben, kicsi korban sír

39 Bántalmazók jellemzői  Viselkedésük tanult viselkedés  Fenyegetéssel, megfélemlítéssel uralkodnak  Verbálisan és fizikailag támadnak  Azzal vádolják az áldozatukat, hogy az provokálta őt  Az áldozat legapróbb”rosszaságára „ feldühödnek

40  A legtöbb érzelmet harag, düh formájában fejeznek ki  Erősen féltékenyek  Érzelmeik szélsőségesen változnak  Erősen hisznek a férfiak felsőbbrendűségében A fizikai bántalmazás együtt jár az érzelmi bántalmazással

41 Emocionális vagy pszichológiai bántalmazás  rendszeres, hosszan tartó folyamat  ignorálás, lealacsonyítás, visszafogott érzelmek, kigúnyolás  kiabálás, ordítozás, izoláció  inzultálás  vádolgatás  megalázás, érzelmi zsarolás,  a gyermek tárgyainak, állatjainak szándékos tönkretétele, megölése  erőszakkal, elhagyással való fenyegetés

42 Szexuális bántalmazás  Megtévesztéssel/ fenyegetéssel, kényszerítéssel a beleegyezése nélkül,manipulatív módon szex. viselkedésre rábírni egy éretlenebb ill. gyengébb másikat

43 Szexuális bántalmazás Erőszakos közösülés: a nemi szervek közösülési szándék eredményeként érintkeznek (hüvelyi vagy anális behatolás) Be nem hatoló, de molesztáló, simogató, csábító tevékenység, a felláció, a maszturbálásra kényszerítés, vagy a kézzel történő ingerlés kikényszerítése – szemérem elleni erőszak.

44 Erőszakos szexuális magatartás l. Exhibicionizmus: melynek során egy felnőtt felfedi nemi szerveit egy gyermek előtt, /csak ha nem állnak rokonságban- fürdőszobai jelenet nem az./ 2. Voyerizmus. melynek során egy felnőtt megfigyel egy gyereket vetkőzés,fürdés vagy wc-zés közben. Ha a megfigyelés célja a felnőtt szexuális kielégülése, akkor a helyzet erőszakosként értelmezhető. 3. Csókolózás, melynek során a felnőtt hosszú és intim csókot ad a gyermeknek, különösen a szájra. Családok különböznek, van ahol szájon csókolják egymást, van ahol nem. Szükség van arra az információra arról, hogy mennyi ideig tartott a csók és mit érzett közben a gyermek.

45 4. Simogatás, amikor az elkövető megérinti, dörzsöli egy gyermek nemi szerveit, a mellét illetve a gyermeket hasonló érintésre bírja. 5. Fellatio vagy cunnilingus, amikor egy felnőtt orális-genitális kapcsolatra kényszeríti a gyermeket. 6. Vaginális vagy anális aktus, amikor felnőtt ujjal, a péniszével vagy valamely tárggyal behatol a gyermek vaginális vagy anális nyílásába. 7. Pornográfia : felnőttek, felnőttek és gyerekek közötti szexuális aktus megjelenítése film, videofilm segítségével.

46 Gyermekkel szembeni erőszak jellemzői Beleegyezés hiánya:vita, hogy mi a beleegyezés!(gyerek elmegy a barátnőhöz) Ambivalencia:szeretné, ha vége szakadna, de pozitívumokkal jár( kettős helyzet) Kihasználás:a felnőtt tudását, képességeit használja arra, hogy szex. aktusra késztesse( „apa kötelessége”) Kényszer: fizikai és lelki( érzelmi zsarolás)

47 Szándékosság:a gyerekkel való szex. Kapcsolatot a felnőtt saját kielégülése érdekében keresi Elkövetők: rokonok, ismerősök, családtagok

48 A lányokkal szembeni szexuális erőszakkal kapcsolatos rizikófaktor: -a gyermeknek nevelőapja van - a gyermek bizonyos ideig az anyjától különváltan él - a gyermek nem áll közel az anyjához - a gyermek anyja nem végezte el a középiskolát - a gyermek anyja szexuálisan büntető magatartást tanúsít - a gyermek anyja nem tanúsít fizikai gyengeséget a gyermek iránt - a család összjövedelme kevés - a gyermeknek kettő vagy annál kevesebb barátja van - olyan apák lányai, akik erősen hittek a gyermeki engedelmességben és a női alárendeltségben - bár az áldozatok többsége nőnemű, a fiukkal is történik szexuális erőszak.

49 Az elkövetők klinikai sajátosságai  nélkülözik az ahhoz szükséges szociális képességeket, hogy saját kortársaikkal érintkezve jussanak nemi örömhöz. kognitív torzításokat alkalmaznak,hogy racionalizálják cselekedetüket. minimalizálják a gyermekkel elkövetett cselekedeteket. Ilyen torzítások  - az a gyermek, aki fizikailag nem áll ellen, maga is kívánja a szexet.  a gyermekkel való szexuális érintkezés csupán a szeretet kifejezése, vagy szexuális felvilágosító célokat szolgál.  egy gyermek genitáliáinak simogatása nem is szexuális jellegű, így nem okoz semmi kárt. E hiedelmek vagy attitűdök teszik lehetővé |teszik számára azt, hogy ismételten olyan cselekedeteket végezzen, amik másoknak fájdalmat okoznak, s komoly személyes veszteséggel járnak.

50 A bántalmazás tünetei: Társas kapcsolatok  Magányosság  Elszigeteltség és túlfejlett fantáziavilág  Hiperérzékenység mások érzései és igényei iránt (álszociábilitás)  Bizalomhiány  Visszahúzódás

51 A bántalmazás tünetei: Testi tünetek  Emberi kézre vagy eszközre utaló sérülések  Sérülések, melyek nem egyeznek a magyarázattal  Leplezett vagy eltitkolt sérülések  Különböző gyógyulási fázisban lévő sérülések  Krónikus emésztőszervi panaszok  Krónikus fejfájás  Pánikrohamok  Életkoránál lassúbb ütemű fejlődés

52 A bántalmazás tünetei: Viselkedés  Önbántalmazás  Álérettség  A konfliktusokat erőszakkal és fenyegetéssel oldja meg  Retteg a kudarctól  Regresszív tünetek (ágybavizelés, gügyögés, ujjszopás)  Félelmek és fóbiák  Erőszakkal, horrorral szeret foglalkozni  Titkolózik  Azonosul a bántalmazóval (traumás kötődés)  Szökési és öngyilkossági gondolatok és kísérletek

53 A gyermekkel szembeni szexuális erőszak hatásai depresszió, bűntudat, tanulási nehézségek, szökések, pszichoszomatikus panaszok, regresszió, hisztériás rohamok,

54  fóbiák  rémálmok  kényszeres rituálék  suicid késztetések.

55 A gyermekkori szexuális erőszakra való súlyosabb reakciókkal kapcsolatba hozható tényezők: - az áldozat életkora: minél idősebb, annál valószínűbb, hogy súlyosabb reakciókra kell számítani. - az elkövető életkora, minél idősebb, annál súlyosabb a reakció. - az elkövető neme. Ha az elkövető férfi - fizikai kényszer alkalmazása: ha alkalmaznak - erőszak gyakorisága: minél gyakrabban történik meg - az erőszak időtartama: hosszabb időn keresztüli - erőszak mértéke: minél komolyabb a cselekedet/közösülés/ - az elkövető és az áldozat közötti viszony: minél közelebbi a viszony - az elkövetők száma: ha egynél több az elkövető - az áldozat családjában jelenlevő problémák mennyisége: minél problémásabb az áldozat családja - rossz viszony az áldozat és testvérei között. Minél negatívabb a viszony, annál súlyosabb utóhatásokat fog elszenvedni az áldozat.

56 OKOK Rizikófaktorok a családban  Fiatal szülők, akik korábban maguk is áldozatok lehettek  Emocionális éretlenség  Családi stabilitás hiánya, rendezetlenség  Súlyos szociális problémák (munka, pénz, lakás)  Agresszivitásra való hajlam  Drog, alkohol

57 OKOK Rizikófaktor a gyermeknél  A gyermek éretlensége (szellemi, súly)  Krónikus betegségek (különleges igény diétára, gondozása)  Heveny megbetegedés (sírás, láz, nyűgösség)  Értelmi képességek csökkent volta (viselkedési zavarok, figyelemhiány) Trigger (kiváltó) faktorok  Minden, ami az egyébként meglévő feszültséget elviselhetetlenné fokozza (aktuális munkahelyi, családi probléma, megoldhatatlannak tűnő konfliktusok)

58 MILYEN A BÁNTALMAZÓ SZÜLŐ?  gyermeküket gyakran rossznak, engedetlennek, kezelhetetlennek, követelőzőnek, ostobának és butának látják („Folyamatosan szemtelenkedik ez a gyerek, valahogy csak meg kell nevelni”).  irreálisan magas elvárásokat támasztanak a gyermekkel szemben->saját vágyaik kiélése  rendszerint maga is bántalmazott volt gyermekkorában  a bántalmazások gyakran esnek egybe a család életében bekövetkező krízishelyzetekkel (válás, a különböző krónikus betegségek, a munkanélkülivé válás, a költözködés)  A bántalmazás két jellegzetességére fontos felhívni a figyelmet.  A bántalmazás folyamatára egyrészt jellemző a ciklikusság. Másrészt jellemző még az eszkalálódás. Ezt azt jelenti, hogy fokozatosan „erősödik” a bántalmazás mértéke, módja.

59 KÖVETKEZMÉNYEK Közvetlen hatása –Testi következmények –Gyermekkori traumát követő stresszbetegség, pszichoszomatikus betegségek –Gyermekkori depresszió –Szorongásos betegségek –Táplálkozási zavarok –Idegrendszer fejlődésének elmaradása –Elmagányosodás, gátlásosság, belső rosszaságtudat és bűntudat, hamis énkép kialakulása

60 A BÁNTALMAZÁS KÖVETKEZMÉNYEI Óvodás( 5 éves korig): Fizikai tünetek: gyomorfájás, fejfájás, alvászavar,fokozott fáradékonyság Érzelmi tünetek: erős félelem az elhagyástól, a sötéttől, elalvástól

61 Kisiskolás( 6-12 éves korig) tanulási zavar, gyenge teljesítmény vagy kiváló tanuló, maximalista hiperéberség ( állandó készenlét a veszélyre) túlalkalmazkodási tünetek: hízelgés,kaméleon természet, manipulálja a felnőtteket

62 Bizonytalanok, gyanakvóak Félnek attól:hogy elhagyják őket saját és mások haragjától hogy megölnek valakit vagy őket ölik meg Fizikai tünetek: táplálkozási zavarok, gyomor és fejfájás, fáradékonyság, alvászavar

63 Serdülőkor  elszöknek otthonról  önpusztító dolgok: kábitószer,prostitució  korai házasság, terhesség  bűnözés  suicidium( kisérlet - sikeres)

64 Későbbi következmények –Felnőttkori személyiség alakulásának torzulása –Felnőttkori pszichiátriai betegségek kialakulása és kezelésének nehézségei –Kriminális tevékenység Gyakran valamilyen devianciába menekülnek!

65 Prevenciós szemlélet  Prevenció = megelőzés, az általános gyermekvédelem alapvető területe.  Szintjei: –Elsődleges – probléma megelőzése –Másodlagos – probléma kezelése –Harmadlagos - rehabilitáció

66 Prevenció - test feletti rendelkezés joga. testüket senki mással nem kell megosztaniuk érintési kontínuum: fontos megértetni velük, hogy nem kötelesek az érintésnek bármilyen fajtáját elfogadni - titkok: meg kell tanítani arra, hogy a titok és a meglepetés különbözik. A meglepetést egy idő után elárulják. Az érintéssel kapcsolatos titkot nem kell megtartani. - intuíció: a gyermeket arra kell bátorítani, hogy megbízzanak saját érzéseikbe. Ha úgy érzik, hogy egy helyzet rossz, mondják el valakinek.

67 - nemet mondani: meg kell tanítani arra, hogy mondjon nemet, ha valaki megakarja érinteni intim helyeken. - elmondás: mondják el valakinek, ha megakarják érinteni intim helyeken vagy ha már megérintették. Ezeket a prevenciós fogalmakat a szülőknek vagy a pedagógusoknak kell megtanítani a gyerekekkel.

68 "Chicoca fája"  "Chicoca fája" című filmre épülő prevenciós program a gyermekek elleni szexuális bántalmazás problematikájának kezelésére.  A program egy bábfilmre épül, melyben egy szexuális zaklatás története került feldolgozásra, egészen a tünetektől a megoldási javaslatokig.  A bábfilmben szereplő kis majmok történetében minden elemet megtalálunk, amely a gyermekeket ért szexuális zaklatásra igaz.  A filmet szakember jelenlétében nézik meg a gyermekek, a filmet követően külön csoportokban beszélik meg a látottakat, a beszélgetéseket szintén egy erre kiképzett szakember vezeti.

69 MIT TEGYÜNK HA BÁNTALMAZOTT GYERMEKKEL TALÁLKOZUNK?  A közoktatásról szóló törvényben foglalt kötelezettségre tekintettel a közoktatási intézményben valamennyi pedagógus joga és kötelessége jelezni, ha bármely diáknál olyan jeleket fedez fel, vagy olyan esemény jut tudomására, mely alapján alaposan feltehető, hogy a gyermek családon belüli erőszak sértettje vagy közvetett sértettje!

70 MIT TEGYÜNK HA BÁNTALMAZOTT GYERMEKKEL TALÁLKOZUNK?  A gyermekbántalmazás esetében pedagógusként tehát a következő személyekhez, szervezetekhez, intézményekhez fordulhatunk tanácsért, segítségért.  Az adott kerület rendőrsége  Az adott kerület gyermekjóléti szolgálata és családsegítő  szolgálata  Az önkormányzat Gyermekvédelmi hivatala  Civil szervezetek (például NANE Egyesület, Kék Vonal Szakmai Vonal)  Elérhető egy internetes fórum, ahol gyermekvédelmi szakértők, jogászok, rendőrök várják kérdéseiket, tőlük kérhetnek segítséget, tanácsot, akár anonim módon: http://www.freeforum.hu/gyermekvedelem

71 Gyanú  Feltárás: Chicoca fája( mexikói bábfilm)  Gyermekjóléti szolgálat  Rendőrségi feljelentés  Orvosi vizsgálat  Pszichoterápia

72 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az erőszak pszichológiai kérdései Dr. Figula Erika Tanszékvezető főiskolai tanár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések