Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befogadás-elbocsátás SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befogadás-elbocsátás SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona."— Előadás másolata:

1 Befogadás-elbocsátás SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona

2 Befogadás az intézménybe Törvényi feltételek:Törvényi feltételek: - 1997. évi XXXI. törvény - 46/2003.(VIII.08.) ESZCSM rendelet. - 1997. évi XXXI. törvény - 46/2003.(VIII.08.) ESZCSM rendelet. Életkori feltételek: A gyermekotthonunk annak a 12. - kivételesen indokolt esetben 10.- életévét betöltött gondozott gyermeknek biztosít speciális ellátást, akinek gondozási helyéül a gyámhivatal - az OGYSZB szakvéleménye alapján - a Zalaegerszegi gyermekotthont jelölte meg.Életkori feltételek: A gyermekotthonunk annak a 12. - kivételesen indokolt esetben 10.- életévét betöltött gondozott gyermeknek biztosít speciális ellátást, akinek gondozási helyéül a gyámhivatal - az OGYSZB szakvéleménye alapján - a Zalaegerszegi gyermekotthont jelölte meg.

3 Általános feladatok a gyermekekről való személyes gondoskodása gyermekekről való személyes gondoskodás általános iskolai és szakmai képzés segítéseáltalános iskolai és szakmai képzés segítése az önellátás készségszintű elsajátítása az önellátás készségszintű elsajátítása az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális készségek kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális készségek kialakítása kulturális identitás elősegítése kulturális identitás elősegítése

4 Speciális feladatok sérülés-specifikus szakellátás, melynek vezető tünete a súlyos, erőszakos cselekmények elkövetése.sérülés-specifikus szakellátás, melynek vezető tünete a súlyos, erőszakos cselekmények elkövetése. pszichoaktív szerek használatát követő rehabilitáció.pszichoaktív szerek használatát követő rehabilitáció. tanulási zavarok korrekciója tanulási zavarok korrekciója primér, szekunder prevenció primér, szekunder prevenció reszocializáció (kapcsolatrendszerbeli problémák, viselkedési és teljesítményzavar stb.) reszocializáció (kapcsolatrendszerbeli problémák, viselkedési és teljesítményzavar stb.)

5 Felvétel az otthonba A gyermekotthonban a gyermeket a családgondozó és a növendékügyi előadó fogadja, megállapítják a gyermek személyazonosságát, meggyőződnek a szükséges okmányok, iratok meglétéről, átveszik azokat.A gyermekotthonban a gyermeket a családgondozó és a növendékügyi előadó fogadja, megállapítják a gyermek személyazonosságát, meggyőződnek a szükséges okmányok, iratok meglétéről, átveszik azokat. A gyermek befogadásáról elkészíti és elküldi az értesítéseket.A gyermek befogadásáról elkészíti és elküldi az értesítéseket. Gondoskodik a gyermek értéktárgyainak leltár szerinti átadás-átvételéről, és a befogadást követően a gyermeket a lakásotthonba kíséri.Gondoskodik a gyermek értéktárgyainak leltár szerinti átadás-átvételéről, és a befogadást követően a gyermeket a lakásotthonba kíséri.

6 Befogadó csoport Az új növendék ideiglenesen a befogadó csoportba kerül elhelyezésre.Az új növendék ideiglenesen a befogadó csoportba kerül elhelyezésre. A lakásotthon célja:A lakásotthon célja: - védelmi funkció - növendék ismerje meg az intézet házi rendjét, napi rendjét, mindennapi életét - intézet ismerje meg a növendék jellemvonásait

7 Diagnosztika, terápiás munka E tevékenység keretében történik az ellátottak magatartási és beilleszkedésiE tevékenység keretében történik az ellátottak magatartási és beilleszkedési zavarainak, tanulási nehézségeinek, továbbá ezek okainak feltárása - valamint zavarainak, tanulási nehézségeinek, továbbá ezek okainak feltárása - valamint ezek korrekciója. ezek korrekciója.

8 Diagnosztika, terápiás munka Orvos: A gyermekorvos megvizsgálja a növendéket, hogy milyen egészségügyi problémái vannak, korábban milyen egészségügyi ellátásban részesült.Orvos: A gyermekorvos megvizsgálja a növendéket, hogy milyen egészségügyi problémái vannak, korábban milyen egészségügyi ellátásban részesült. Pszichiáter: - az intézménybe utalt fiatalok anyagának szak-specifikus értékelése,Pszichiáter: - az intézménybe utalt fiatalok anyagának szak-specifikus értékelése, - az ellátottak pszichiátriai státus meghatározása, gyógyszeres és/vagy - az ellátottak pszichiátriai státus meghatározása, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátása, pszichoterápiás ellátása,

9 Pszichológus:Pszichológus: - az intézménybe utalt fiatalok iratanyagának szak- specifikus értékelése - az intézménybe utalt fiatalok iratanyagának szak- specifikus értékelése - a beutalást követően vizsgálatok elvégzése, szakvélemény készítése - a beutalást követően vizsgálatok elvégzése, szakvélemény készítése - a nevelődés folyamán a terápiás háttér biztosítása, javaslat más terápiás ellátásokra - a nevelődés folyamán a terápiás háttér biztosítása, javaslat más terápiás ellátásokra

10 Pedagógusok, gyógypedagógusok:Pedagógusok, gyógypedagógusok: Felmérik a gyermek scholáris tudását, általános műveltségi fokát. Felmérik a gyermek scholáris tudását, általános műveltségi fokát. Vizsgálják van-e részképesség zavara, elmaradása valamilyen tantárgyból. Vizsgálják van-e részképesség zavara, elmaradása valamilyen tantárgyból. A lakóotthonban dolgozók is felmérik a növendék magatartási, önkiszolgáló tevékenységének, tanulmányi munkájának állapotát. A lakóotthonban dolgozók is felmérik a növendék magatartási, önkiszolgáló tevékenységének, tanulmányi munkájának állapotát.

11 Egyéni gondozási- nevelési terv A TESZ-1 alapján a mindennapokban tanúsított viselkedése s a tesztek, vizsgálatok alapján megtörténik a növendéknek az írásos jellemzése, egyéni gondozási-nevelési terv (GH-1) készítése a probléma profil struktúrája alapján s terápiás szerződés kötése a gyermekkel.A TESZ-1 alapján a mindennapokban tanúsított viselkedése s a tesztek, vizsgálatok alapján megtörténik a növendéknek az írásos jellemzése, egyéni gondozási-nevelési terv (GH-1) készítése a probléma profil struktúrája alapján s terápiás szerződés kötése a gyermekkel.

12 Élet a lakásotthonban A lakásotthon terápiás közösségként működik, segítve az ellátottak személyiség korrekcióját, fejlesztve a szociális képességeiket. Egyéni és közösségi foglalkoztatások rendszerében megvalósítják a gondozási- nevelési programban, valamint a komplex fejlesztési programban foglaltakat. Életgyakorlatok keretében az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek és készségek kialakítását végzik. A lakásotthoni közösség segíti a fejlesztő pedagógusok tanulmányi felzárkóztató munkáját.

13 Kihelyezési értekezlet Célja: A növendék végleges terápiás csoportjának meghatározása.Célja: A növendék végleges terápiás csoportjának meghatározása. Értekezlet résztvevői: igazgató, pszichológusok, növendékügyi előadó, a befogadó otthon vezetője, leendő lakásotthon vezetője.Értekezlet résztvevői: igazgató, pszichológusok, növendékügyi előadó, a befogadó otthon vezetője, leendő lakásotthon vezetője.

14 Elbocsátás Az ellátás megszüntetése, ha az elhelyezés indokai már nem állnak fenn:Az ellátás megszüntetése, ha az elhelyezés indokai már nem állnak fenn: - A növendék betöltötte 18. életévét. - A növendék betöltötte 18. életévét. - Az OGYSZB véleménye alapján a gyámhivatal megszünteti az ellátást. - Az OGYSZB véleménye alapján a gyámhivatal megszünteti az ellátást. Ezt követően a gyermekotthon az ellátottat a gyámhivatal határozatában megjelölt intézménynek, vagy személynek adja át.Ezt követően a gyermekotthon az ellátottat a gyámhivatal határozatában megjelölt intézménynek, vagy személynek adja át.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Befogadás-elbocsátás SZMM Zalaegerszegi Gyermekotthona."

Hasonló előadás


Google Hirdetések