Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései Minőségügy és mérnöketika 2015. április 16. Készítette: Dr. Pintér Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései Minőségügy és mérnöketika 2015. április 16. Készítette: Dr. Pintér Szilvia."— Előadás másolata:

1 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései Minőségügy és mérnöketika 2015. április 16. Készítette: Dr. Pintér Szilvia

2 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 1. Fogalma:  Olyan fejlődési folyamat (gazdaságé és társadalomé), ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”.  A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.

3 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 2/1.

4 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 2/2.

5 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 2/3.  Alap-pillérei: 1.A fenntartható fejlődés három alap-pillére: szociális, gazdasági, környezeti pillér 2.Mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembe vételével kell mérlegelni a különböző fejlesztési stratégiák, programok, projektek kidolgozása során. 3.Létesítmények fejlesztése (tervezés, építés), karbantartása és üzemeltetése során ez a mérnök felelőssége (is).

6 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 2/4.  A koncepció etikai jellege: 1.A fenntartható fejlődés koncepciója alapjában véve etikai jellegű, mert a jelenlegi nemzedéknek nincs semmiféle törvényi kötelezettsége a még egyáltalán nem létező nemzedékekkel szemben. 2.Ez a vállalt erkölcsi kötelezettség túlmegy a hagyományos etika keretein, mert aszerint kötelességek csak létező személyekkel szemben vannak.

7 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 3/1. A mérnök tevékenysége:  A mérnök tevékenysége nem pusztán technikai jellegű, hanem környezeti, társadalmi, gazdasági és morális összetevői is vannak.  A mérnök tevékenysége során nemcsak dolgokat hoz létre, hanem értékek választásával alakítja a társadalmat is.  Korunk mérnökeinek többsége komplex gazdasági szervezetek alkalmazottjaként és menedzsereként (is) tevékenykedik.

8 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 3/2.  Korunk válságjelenségei megváltoztatták a technikához való viszonyunkat, hogy t. i. „az új dolgokat, eszközöket a tudomány felfedezi, a zseni feltalálja, az ipar bevezeti, mi pedig alkalmazkodunk hozzájuk és alkalmazzuk azokat”.  A természeti és technikai katasztrófák, valamint a súlyos környezeti problémák megoldatlansága a közvéleménynek a technikai fejlődéssel szembeni kritikus és kétkedő beállítottságához vezetett.

9 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 3/3.  Ez a kritikus viszony arra ösztönzi a mérnököket, hogy tevékenységük túllépjen a szűken értelmezett technika fejlesztési és alkalmazási keretein.  Nem kizárólag az általuk létrehozott tárgyakkal, létesítményekkel, szolgáltatásokkal kell foglalkozniuk, hanem azzal is, hogy ezek miként viszonyulnak a társadalmi, politikai, a gazdasági, környezeti tényezőkhöz.

10 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 3/4.  A mérnök ma olyan újító tevékenységet végez, amelynek során különböző, műszaki, gazdasági és társadalmi elemeket integrál rendszerré etikai felelősséggel.  Az egymással versengő jövőképek miatt a jövő bizonytalan, mert nemcsak nem látjuk előre az eseményeket, de azok jellegének megítélése tekintetében is jelentős nézetkülönbségek vannak.

11 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 4. Értelmiségi szerep:  A piacgazdaságot a képviseleti demokrácia keretei között működtető társadalmakban a diplomásoktól nem várják el, hogy a „haladás zászlóvivői” legyenek, erre az egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkező állampolgárok demokratikus közösségében nincs szükség.  Az egyetemeket felváltó „tudásgyárak” a „kutató és elmélkedő bíráló” helyett tudás- + készségfejlesztő alkalmazottat igényelnek.

12 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 5/1. A mérnök felelőssége:  A mérnökök és tudósok etikai felelőssége ma közhely, de nem mindig volt az.  Először az USA mérnök-egyesületei érezték annak szükségét, hogy tagjaik tevékenységét etikai kódexekkel szabályozzák és befolyásolják (1912).  Etikai kódex normák és szabályok gyűjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak az etikai problémák megoldásában.

13 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 5/2.  Esettanulmány: Két mérnököt kizártak az Amerikai Építő-mérnökök Társaságából (ASCE) az 1930-as években, mert nyíltan bírálták egy Los Angeles környékén épített gát építésének körülményeit. Egy vizsgálat kimutatta, hogy bírálatuk teljesen jogos volt, ugyanis a kerületi ellenőrző bizottság egy tagja megvesztegetési botrányba bonyolódott és elbocsátották. Az építő vállalatnak vissza kellett fizetnie a megbízónak háromnegyed-millió dollárt. Ennek ellenére az építő vállalat főmérnökét nem vonták felelősségre és a két kizárt mérnököt a lojalitás hiányára hivatkozva sohasem vették vissza a vállalathoz. Ebben az esetben éppen az etikai kódexet használták arra, hogy aláássák a közérdeket.

14 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 6/1. Etikai kódex bővülése:  Mérnöki etika tartalmi változása a 20. század harmadik negyedében (1947-1974).  Az etikai kódexekbe a passzív (alkalmazkodást kérő) előírások mellé (bizonyos helyzetekben) aktív magatartást (kezdeményezést) kérők kerülnek.  A mérnökök hivatásuk gyakorlása során mindennél fontosabbnak tartják a köz biztonságát, az emberek egészségét és jólétét és felemelik szavukat a közjót veszélyeztető visszásságok ellen.

15 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 6/2.  Esettanulmány: 1.Az 1970-es évek elején több autógyár piacra dobott viszonylag olcsó, egyszerű, kifejezetten fiataloknak készült kocsit. A Ford késésben volt, gyorsított ütemben fejlesztett, és piacra lépett a Ford Pinto-val. Ebből már 500 ezer volt a piacon, amikor egy viszonylag kis ütközést követően 3-an bennégtek a kocsiban. 2.A belső vizsgálat megállapította: A hátsó lökhárító gyenge, és a hátsó üzemanyag-tartály túl közel volt a kocsi végéhez, A problémát a mérnökök időben jelezték, de késésben volt a fejlesztés, ezért jelzésüket figyelmen kívül hagyták A hatályos biztonsági szabályokat a cég betartotta, (de folyamatosan lobbizott, hogy ne szigorítsák azokat), A probléma orvosolható volt egy 10 $ költségű gumilap beépítésével 3.A baleset után a Ford „költség-haszon” elemzést készített és megállapították: a visszahívás és a csere 11 m $-ba kerülne, ha viszont csak az új autókat javítják meg (5 halottal, és 30 súlyos sebesülttel számolva) az 9 m $-ba kerül. Nem változtattak. Végül 2 millió gépkocsi készült el, 27 ember halt meg, de a Ford Pinto-t használók baleseteinek gyakorisága nem volt rosszabb, mint az iparági átlag.

16 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 7/1. Etikai kompromisszum:  A mérnöknek képesnek kell lennie a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok összehangolására, az ellentétes érdekek közötti etikai kompromisszum megtalálására.  Ez a legtöbb esetben nem egyértelmű (pl. biotechnológia, klímaváltozás és atom-energia kockázatai).  Légy tudatában a természet, a környezet, a biztonság és az egészség jelentőségének; tégy az emberiség javára és jólétéért!

17 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 7/2.  Projektek előkészítése során megkövetelik önálló környezetvédelmi hatástanulmány, gazdasági és pénzügyi költség-haszon elemzés, esetleg energiamérleg elkészítését.  Stratégiai cél a környezeti terhelés csökkentése,a megújuló forrásokból származó energia felhasználása nagyságának és arányának növelése.

18 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 8/1. Mérnök-etikai kockázat:  A tudomány, a technika és az etika együtt fejlődik.  Etikai kockázat: egy mérnöki álláspont, tevékenység, vélemény vélt és valós jövőbeni etikai megítélése eltérésének valószínűsége.  Ha ez a valószínűség nem határozható meg, a bizonytalanság az etikai kockázatot vállalhatatlanná teszi ( Csernobil, Fukushima).

19 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 8/2.  Etikai kockázat értékelése: 1.Az értékelést (vállalás, vagy elutasítás) a törvények, szabályok, szabványok és minták (kódex) elősegítik de nem teszik teljes mértékben gépiessé. 2.A döntést jelentősen befolyásolja a szabályok betartatásának hatékonysága („lebukás” valószínűsége) és a következmények súlyossága. 3.Hagyományos kockázat-menedzselési módszerek nem, vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatók.

20 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 9/1. Korrupció és hatásai:  Corruptio”: megromlás, romlottság, fonákság, megvesztegetés.  Nehezen definiálható, bonyolult, összetett társadalmi jelenség.  Kultúráról-kultúrára, korszakról-korszakra változik, így a fogalom is folyamatosan módosul.  Árak emelkedéséhez, személyes javak és állami erőforrások pazarlásához vezet.

21 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 9/2.  Eltorzítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, feszültségeket gerjeszt a társadalmi struktúrában.  Aláássa a törvényi szabályozást, a szervezett bűnözés termékeny táptalajává válik.  Gyengíti a közintézmények iránti bizalmat, kockára teszi a demokrácia alapelveit.  Általános demoralizáló hatást fejt ki a társadalom egészére.

22 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 9/3.  Fő területei: 1.Párt- és kampányfinanszírozás (politikai korrupció) 2.Közbeszerzések 3.Európai Uniós források felhasználása 4.Hatósági engedélyezés, ellenőrzés 5.Igazságszolgáltatás  Közérdekű bejelentő – Whistleblower: 1.annak érdekében lép fel, hogy másokat érintő kárt előzzön meg, azaz nem saját előnyére cselekszik 2.a helyzetet elsősorban a szervezeten belül biztosított keretek között próbálja megoldani 3.olyan bizonyítékok birtokában, amelyek alkalmasak a meggyőzésre.

23 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 9/4.

24 A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései 10. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A fenntartható gazdasági növekedés etikai kérdései Minőségügy és mérnöketika 2015. április 16. Készítette: Dr. Pintér Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések