Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács Nóra osztályvezető Munkaerő-piaci kapcsolatok osztály Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács Nóra osztályvezető Munkaerő-piaci kapcsolatok osztály Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ."— Előadás másolata:

1 Kovács Nóra osztályvezető Munkaerő-piaci kapcsolatok osztály Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

2 Munkaügyi szervezet fő célja: elhelyezkedések elősegítése Partnereink: munkáltatók és álláskeresők Szervezeti felépítés Budapest és Pest megyei területén - 22 kirendeltség (11 fővárosi, 11 Pest megyei kirendeltség) - 15 központi osztály (meghatározott feladatkörrel) - projektszervezetek (TÁMOP 1.1.1., TÁMOP 1.1.2, TÁMOP 1.1.3) Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ szervezete

3 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ A munkaügyi központ kirendeltségeinek álláskeresőkkel kapcsolatos tevékenységei: nyilvántartásba vétel, rendszeres kapcsolattartás (1-3 havonta), nyilvántartásból való törlés, humánszolgáltatás biztosítása (munkatanácsadást, a pályatanácsadást, az álláskeresési tanácsadást, a rehabilitációs tanácsadást, stb.) munkaközvetítés támogatások megállapítása, folyósítása, álláskeresési támogatások ( álláskeresési járadék, álláskeresési segély) megállapítása, folyósítása.

4 Jogszabályi háttér A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet, Munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet, Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

5 Ki tekinthető álláskeresőnek, és mi illeti meg? Álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, munkát akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttműködik. Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, a kirendeltség által megadott időpontban személyesen felkeresi a kirendeltséget, a felajánlott munkát, képzési lehetőséget, munkaerő-piaci szolgáltatást, munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadja és önállóan is aktívan keres munkát. Az álláskereső a kirendeltséggel álláskeresési megállapodást köthet, amelyben meghatározzák az együttműködés konkrét formáit, és azon szolgáltatások körét, amely növelheti az elhelyezkedés esélyét. (keresett munkahely főbb jellemzői, a munkahely keresés formái, munkaerő-piaci szolgáltatás ok ) Munkaerő-piaci szolgáltatás lehet : információ nyújtása, pszichológiai -, pálya -, álláskeresési -, munka tanácsadás. Az álláskereső, amennyiben a jogszabály által előírt feltételek megvannak, jogosult lehet álláskeresési ellátásra –álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, munkaerő-piaci képzés, humánszolgáltatás igénybevételére. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

6 Hátrányos helyzetű álláskereső (a pályázati kiírás szerint) 1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, vagy 2. az 50.életévét betöltötte, vagy 3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő, vagy 4. a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy 5. a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, 6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül GYES-ben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, GYED-ben, vagy ápolási díjban részesült, vagy 7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; 8. megváltozott munkaképességű személy (rehabilitációs járadékban részesül, vagy a 177/2005. ( IX.2. Korm. Rendelet szerinti feltételeknek megfelelő)

7 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 177/2005. ( IX.2.) Kormányrendelet 2. § e.) pontja Megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, 1.) akinek a munkaképesség-csökkenés mértéke – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetőleg 2001 január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása szerint – legalább az 50 százalékot eléri, vagy 2.) aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján látási fogyatékosnak minősül, vagy 3.) aki külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősül és erre tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló külön törvény szerint adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosult, vagy 4.) aki siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy 5.) aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló külön jogszabály szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, 5.) akinek esetében a fent felsorolt egészségkárosodás, illetőleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében, személyre szóló rehabilitáció megvalósításával tovább foglalkoztatható;

8 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Flt. 58. § (5) bekezdés e.) pont: kereső tevékenység: - minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá az a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. 1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. 2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. Nem minősül kereső tevékenységnek: külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység külön törvény alapján nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység

9 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kapcsolódási pont a TÁMOP -2.4.3.B-2-/ pályázat alapján a megvalósítása során: 1.) igazolás a 25. életévet be nem töltött pályakezdő álláskeresők esetében: illetékes munkaügyi központ kirendeltségi igazolása a nyilvántartásba vételről Ezen kívül az eddigi tapasztalatok alapján: szükségletfelmérés/ előzetes igényfelmérés elkészítése során: - álláskeresők megszólítása, kérdőívezés lehetősége az illetékes kirendeltség területén Nyertes pályázat esetén javasolt együttműködési megállapodásban rögzíteni az együttműködés konkrét vállalásait, lehetőségeit.

10 Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Az együttműködési megállapodásról: Megállapodás előkészítése, egyeztetése: Munkaerő-piaci kapcsolatok osztály A konkrét együttműködés : a megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltség Megkötésre irányuló szándékot legalább 30 nappal a tervezett tevékenységek megkezdését megelőzően javasolt bejelenti. - Előzetes egyezetési folyamat, adatok pályázati kivonat bekérése - Rögzítésre kerül: - felek vállalásai, kötelezettségei, - kapcsolattartók személye, elérhetőségei. Ügyintéző: Fityik Pál programkoordinációs szakreferens Munkaerőpiaci kapcsolatok osztály email: fityikp@lab.hu telefon: 1/279-4700

11 További információk: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci kapcsolatok osztály cím:1117 Budapest, Karinthy F. u. 3. Telefon: 279-4700, 279-4708 E-mail: kovacsno@lab.hu www.afsz.hu http://kmrmk.afsz.hu

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ


Letölteni ppt "Kovács Nóra osztályvezető Munkaerő-piaci kapcsolatok osztály Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések