Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi."— Előadás másolata:

1 Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi és humánökológia szakirány Az épített környezet humánökológiája - közlekedés http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia/ Budapest, 2007 május 14. FENNTARTHATÓSÁG, INTEGRÁLT VÁLASZKÍSÉRLET A KIHÍVÁSOKRA

2 2 Fenntarthatóság: integrált válaszkísérlet a kihívásokra 4 07 f 12 (1) A városi köztérről, a városi közlekedésről 4 07 f 19 (2) A közúthálózatról és az autópályákról 4 07 f 26 (3) Az Andrássy út és a reprezentatív sugárutak 4 07 mr 5 (4) A fenntarthatóság térbeli dimenziója; + kieg. a hálózatokról 4 07 mr 12 (5) A belvízi hajózásról, a vasútról és a vasútállomások szerepéről 4 07 mr 19 (6) Infrastruktúra és szolgáltatások 4 07 mr 26 (7) Policentrikus városhálózat-fejlesztés. 4 07 á 16 (8) Erzsébetváros és Madách-sétány 4 07 á 21 (9) Az áruszállításról, logisztikáról - trendek és mítoszok 4 07 á 23 (10) A budapesti tömegközlekedésről, metróról, csomópontokról. 4 07 mj 7 (11) Uniós és hazai közlekedéspolitika + Duna-part, rakpart 4 07 mj 14 (12) Válaszkísérlet: fenntarthatóság, fennt. Közl. és összefoglaló

3 3 Fenntarthatóság: integrált válaszkísérlet a kihívásokra 4 (1) A városi köztérről, a városi közlekedésről - KÖZLEGELŐK 4 (2) A közúthálózatról és az autópályákról – TÖBBSZINTŰ HÁLÓZAT 4 (3) Az Andrássy út– KERTEK, ÚJ ÉS RÉGI VISZONYA 4 (4) A fenntarthatóság TÉRBELI DIMENZIÓJA + FA, RÁCS, KISVILÁG 4 (5) A belvízi hajózásról, a vasútról – ÚJ SZEREP, ÚJ VISZONY 4 (6) Infrastruktúra és szolgáltatások CSATORNÁT, UTAT v. TELECOM-ot 4 (7) Policentrikus – ELLÁTÁS vs. ENDOGÉN FEJL. - HÁLÓZATI. PLUSZ 4 (8) Erzsébetváros – NEM A SOK PÉNZ / NAGY FORGALOM A NYERŐ 4 (9) Az áruszállításról, logisztikáról – HOZZA IDE mítosza 4 (10) A tömegközlekedésről – ÜZEMI vs. UTAS ÉRDEKEK 4 (11) Uniós / hazai közpol. - KONZISZTENS HAZAI STRATÉGIA HIÁNYA 4 (11a) Dunai rakpart – PÁLYAFÜGGÉS + KORREKT INTERPRETÁCIÓ 4 (12) Válaszkísérlet: fenntarthatóság, fennt. Közl. és összefoglaló

4 4 Fenntarthatóság: integrált válaszkísérlet a kihívásokra 4 MAZSOLÁK 4 Exponenciális növekedés, 4 Rendszerek, pozitív visszacsatolás, negatív visszacsatolás 4 Két rendszer: egy külső keret és egy belső cselekvési tér. Nem mindegy, hogy az utóbbi szintre milyen jelzések érkeznek 4 Pályafüggőség (a múlt számít) 4 A közlegelők tragédiája: az egyéni érdek félrevihet 4 ‘Ugyanabból még többet’: a megoldás maga válik problémává 4 Hálózatok: medence és átjáróház; a belső struktúra fontossága 4 (Madách) nem a nagy külső pénz / forgalom a fejlődés záloga 4 Hálózatok több réteg, több funkció (gyorsforgalmi, városi)

5 5 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS - KÖZLEKEDÉS ÉS INFRASTRUKTÚRA 4 Bevezetés. Fenntartható Fejlődés Stratégia, mint a Nemzeti Fejlesztési Terv kötelező előzménye http://www.fenntarthatosag.hu http://www.fenntarthatosag.hu 4 A fenntartható fejlődésről 4 A fenntarthatóság külső és belső feltételei 4 A fenntarthatatlan közlekedés önerősítő folyamatai 4 Az infrastruktúra/közlekedés nagy korszakváltásai 4 Stratégiai fókuszok és tennivalók kijelölése

6 6 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL 4 ENSZ Bruntland jelentés (Közös jövőnk 1987) definíció: „Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket” 4 Nyelvi korrekció: „Olyan fejlődés, amely anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket” 4 Intergenerációs szolidaritás ill. indirekt reciprocitás 4 Térbeli kiegészítés – intragenerációs szolidaritás

7 7 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL 4 A „három krumpli” 4 Gyenge fenntarthatóság: a (környezeti, társadalmi, gazdasági) tőke összességében ne csökkenjen KÖRNYEZET TÁRSADALOM GAZDASÁG

8 8 4 A „három krumpli” rendszerösszefüggésbe rendezve 4 Erős fenntarthatóság: a környezeti korlátokat önmagukban be kell tartani A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL KÖRNYEZET TÁRSADALOM GAZDASÁG

9 9 A RENDSZER FENNTARTHATÓSÁGÁNAK KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELTÉTELEI 4 Közvetlenül a ‘gazdaság’, esetleg a ‘társadalom’ folyamataira tudunk hatni. E rendszereknek vannak külső és belső kapcsolatai. 4 A fenntarthatóság külső feltételei: az input ne lépje túl az erőforrások regenerálódási ütemét; az output ne haladja meg a természet felvevőképességét; (+ a nem-megújulók használatának kifuttatása megújulókkal való helyettesíthetőségük üteme szerint). 4 A fenntarthatóság belső, (rendszerműködési) feltételei: a rendszer érzékelje a peremfeltételeket, annak megfelelően működjön; és alakuljanak ki e működés önszabályozó belső alrendszerei.

10 10 A FENNTARTHATATLAN KÖZLEKEDÉS ÖNERŐSÍTŐ FOLYAMATAI 4 A fenntarthatóság belső feltételeinek kielégítése megújuló közlekedési szakértelmet igényel 4 A mai ágazati alrendszereknek is vannak önerősítő folyamatai, ezeket azonban nem a külső fenntarthatósági korlátok vezérlik. 4 A közlekedési rendszert érintő feladat tehát kettős: + elemezni kell a jelenlegi folyamatokat, és megbontani a mai fenntarthatatlan működést stabilizáló visszacsatolásokat; (néha intézményi vagy tudati rögzültségeket; járadékszedési pozíciókat Sch.P.) + kiépíteni azokat a rendszerműködéseket, melyek képesek a fenntartható működést stabilizálni.

11 11 A FENNTARTHATATLAN KÖZLEKEDÉS ÖNERŐSÍTŐ FOLYAMATAI 4 Nem csak az infrastruktúra létesítmények élettartama hosszú, de ennél is nagyobb időszakra terjed ki a strukturális meghatározottság, amit létrehoznak. 4 Kényszeres állandó toldozás: az új építés is a régi struktúrát építi. Pálya-függés (út-függés). 4 Nagy rendszerré kiépülő közlekedési alágazatok: vasúti minta - központi tervezés, üzemi/technikai szempontok prioritása, „természetes monopólium” 4 Az alágazatok intézményei nyitottak a „még gyorsabb, még erősebb, még speciálisabb” irányokra, (TVG, autóút, tankhajó stb.), nehezebben látják be azt, ha irányt kell váltani, mert ellehetetlenül a közlekedés.

12 12 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 A KÖZLEKEDÉS DIMENZIÓI 4 A környezetorientált közlekedéspolitika prioritásainak a megalapozása érdekében a közlekedési jelenségeket különböző dimenziók mentén vizsgáltuk. 4 a közlekedés helyi /országos-regionális / nemzetközi szintjei, 4 a cél- / tranzit forgalom megkülönböztetése, 4 az áruszállítás / személyszállítás dimenzió, 4 az egyéni / tömeges közlekedés megkülönböztetése, 4 a hálózat / jármű / forgalom szintjei, - és mindezek elemzése után vezethető le a hagyományos alágazati felosztás, azaz 4 a vízi- / vasúti- / közúti- / légi közlekedési módok szerepe egy intermodális megoldás keretein belül.

13 13 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 A HAGYOMÁNYOS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS MÍTOSZAI 4 1 A mobilitás mítosza. 4 2 Az időmegtakarítás mítosza 4 3 A tér-nyerés mítosza 4 Első blokk: Rövid távú előnyök vs. hosszú távú ellehetetlenülés

14 14 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 A HAGYOMÁNYOS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS MÍTOSZAI 4 4 A fordítókorong mítosza 4 5 A tranzit mítosza 4 6 Az egyirányú utcák mítosza 4 7..Az európai csatlakozás (infrastruktúrája) mítosza. 4 Második blokk: cél vs. tranzit forgalom helyi, országos és nemzetközi szinten

15 15 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 A HAGYOMÁNYOS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS MÍTOSZAI 4 8 A növekvő igények mítosza 4 9 A kevés pénz mítosza 4 10 Az elmaradt fejlesztés mítosza 4 11 A sugaras-gyűrűs rendszer mítosza 4 12 A földalatti megoldás mítosza 4 Harmadik blokk: mennyiségi fejlesztés és strukturális csapda

16 16 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 A HAGYOMÁNYOS KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS MÍTOSZAI 4 13 Az árutonna-kilométer mítosza 4 14 ‘nem adunk fel vasutat’ és ‘gazdaságtalan vonalak’ mítosza. 4 15 Az olcsó vízi közlekedés mítosza 4 16 Az olcsó tömegközlekedés mítosza 4 Negyedik blokk: mennyiségi mutatók vs. minőségi szolgáltatás

17 17 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 Negyedik blokk: mennyiségi mutatók vs. minőségi szolgáltatás

18 18 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 Negyedik blokk: mennyiségi mutatók vs. minőségi szolgáltatás

19 19 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 Negyedik blokk: mennyiségi mutatók vs. minőségi szolgáltatás

20 20 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 Amikor a fentiekben blokkokká húztuk össze a hagyományos közlekedéstervezés szemléleti vezérfonalait, az egyes blokkokat néhány kifejezéssel is jellemezni próbáltuk. Érdemes összegyűjteni ezeket a kifejezéseket. 4 Első blokklegyőzés, meghódítás 4 Másodikiparosítható 4 Harmadikcentralizált, monopolizált, atomizáló 4 Negyedikmennyiségi, homogenizált, tömegigény 4 E kifejezések nagyon is explicit módon jellemeznek egy modernizációs, iparosítási korszakot, mégpedig annak mind a keleti, tervgazdálkodási, mind a nyugati, tőkés berendezkedését..

21 21 MAGYAR KÖZLEKEDÉSPOLITIKA KÖRNYEZETORIENTÁLT ÉRTÉKRENDBEN 4 A jövőt egy ezzel szembehelyezett – posztmodern, poszt-indusztrális - értékrend következetes érvényesítésével képzeljük el, ahol a fentiekkel szemben megfogalmazhatók a preferált, pozitív értékek is: 4 Első blokkbelesimuló 4 Másodikszolgáltató 4 Harmadikhelyi értékek szerint átstrukturálódó 4 Negyedikminőségi, intelligens.

22 22 4 Együttműködések, stratégiai szövetségek, integrációk 4 Közlekedésen belül: különböző közlekedési módok együttműködése (intermodalitás), távolsági és helyi közlekedés együttműködése, térségi közlekedési szövetségek 4 A közlekedés jobb beágyazása: szakpolitikák integrációja (közlekedés a várospolitikával, területi politikával stb.), döntési folyamatok társadalmi beágyazása, felhasználói szempontok érvényre jutása, értékelés befoglalása a fejlesztésekbe A STRATÉGIAI FÓKUSZOK KIJELÖLÉSE

23 23 A STRATÉGIAI FÓKUSZOK KIJELÖLÉSE

24 24 4 A közlekedés mennyiségének visszafogására irányuló lépések 4 A motorizált közlekedés csökkentésére irányuló lépések 4 A közlekedés térbeli megosztásának változtatása 4 A közlekedés időbeli lefolyásának változtatása 4 A közlekedés összetételének változtatása 4 A közlekedés szennyezés kibocsátása / forrásfelhasználása csökkentése 4 A közlekedés társadalmi beágyazódását segítő lépések 4 A meglévő létesítmények megbecsülése, kiegészítése, felújítása A STRATÉGIAI FÓKUSZOK KIJELÖLÉSE

25 25 A STRATÉGIAI FÓKUSZOK KIJELÖLÉSE Integrációk Stratégiák Szakpolitikai Területi Modális Finanszírozási Társadalmi Értékelési A mennyiség visszafogása A motorizált közlekedés csökkentése A térbeli megosztás változtatása Az időbeli lefolyás változtatása Az összetételének változtatása A szennyezés csökkentése A társadalmi beágyazódás A meglévő létesítmények megbecsülése

26 26 4 Első feladat a céloknak, következtetéseknek ezen az általános szinten történő megvitatása, pontosítása 4 A pontosított célok alapján áttekintendők és megszűrendők a jelenlegi közlekedéspolitika meglehetősen eklektikus célkitűzései 4 A fenntartható közlekedés stratégiai fókuszai egy konzisztens keretet kell biztosítsanak a közlekedéspolitika szakmai célkitűzéseinek a meghatározásához (‘indikátorok’) 4 E keretek között el kell kezdeni a (fenntartható) közlekedéspolitika kidolgozását. HOGYAN TOVÁBB?

27 27 Egy környezetbarát közlekedéspolitika elemei

28 28 Egy környezetbarát közlekedéspolitika elemei

29 29 Egy környezetbarát közlekedés- politika elemei

30 Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi és humánökológia szakirány Az épített környezet humánökológiája - közlekedés http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia/ Budapest, 2007 május 14. FENNTARTHATÓSÁG, INTEGRÁLT VÁLASZKÍSÉRLET A KIHÍVÁSOKRA KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Társadalomtudományok Módszertana Tanszék Településtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések