Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁGIAK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁGIAK"— Előadás másolata:

1 KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁGIAK
Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet Energiahatékony városi közlekedés: együttműködési lehetőségek keresése ‘Együttműködés a fenntartható közlekedésért a visegrádi régióban’ Az International Visegrad Fund és a CEE Trust támogatásával Budapest, június 13.

2 KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁGIAK
Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet Energiahatékony városi közlekedés: együttműködési lehetőségek keresése ‘Együttműködés a fenntartható közlekedésért a visegrádi régióban’ Az International Visegrad Fund és a CEE Trust támogatásával Budapest, június 13.

3 Közlekedés, város, Európai Unió, visegrádiak, klíma/energia
Összefoglalás egyetlen ábrán: kiinduló helyzetkép FK 2011 Üvegház-gáz kibocsátás SEC(2011) 391 final p.18. Városi, várostérségi Makro-regionális (közepes itt <500 km) Globális és interkontinentális személy 17 % 33 % 10 % Ebben közút 16 % 29 % 0 % teher 6 % 23 % 11 % 19 % COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel, Az összes uniós közl. ÜHG-kibocsátás a 100 %; – a táblázat ehhez viszonyít. 23 % városi/környéki, 56 % makro-regionális és 21 % interkontinentális. Személyközlekedés 60 % teherforgalom 40 % Közút adja az összes közlekedési kibocsátás 70 %-át

4 Közlekedés, város, Európai Unió, visegrádiak, klíma/energia
Fenntarthatóság: erős fenntarthatóság, peremfeltételek Kibocsátás-csökkentés és alkalmazkodás Az IPCC modellek (jövőkép) bemutatása és közlekedési felhasználása Kibocsátás-csökkentés: back-casting Egy angol tanulmány (VIBAT 2004) gondolatmenetének az ismertetése (Elődje EST OECD 2000) Miért fontos a fenti gondolatmenet: ez vált az új uniós közlekedéspolitika alapjává (Fehér Könyv 2011 márc. 28.) Az uniós közlekedéspolitika előzményei – 1992 – 2001 – 06

5 Klímaváltozás és közlekedés
Kiinduló helyzet: kibocsátások Az 1990-es (EU-10-eknél a es) bázisévhez képest az üvegházi gázok kibocsátása valamennyi ágazatban csökkent, kivéve a közlekedési ágazatot, ahol emelkedett Magyarországon az emelkedés 2003-ra +27,5% volt [Az EU-15 országaiban 2004-re + 26% ] Ezzel Magyarországon a közlekedési eredetű kibocsátások részaránya 6,5%-ról 12,2%-ra nőtt. [Az EU-15-ben ez 21% volt. ] Hickman, Robin – Banister, David (2007) Looking over the horizon: Transport and reduced CO2 emissions in the UK by Transport Policy Vol. 14. No. 5. pp

6 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé Elérhetősége: COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

7 Az uniós közlekedéspolitika előzményei
Uniós közlekedéspolitika 1990 előtt csak elemeiben létezett és a versenypolitikai szabályozás szempontja volt a döntő. 1992-től az egységes belső piacot lehetővé tevő egységes szabályozás akadályainak a leépítése és a közös uniós hálózat megteremtése (TEN-T) került a szakpolitika fókuszába. 2001 fontos előrelépés volt a környezeti célok szempontjából, a közúti forgalom visszafogása explicit célkitűzéssé vált. A 2006-os felülvizsgálat jelentős fuvarozói ellentámadás volt, és finoman érvénytelenítették a közút rovására meghirdetett célokat. Az új, 2011-es közlekedéspolitika (egy helyett négy évtizedes távlatra tűzve ki célokat) 2050-re ismét nagyon progresszív módon számol környezeti korlátokkal, és 60 %-os széndioxid kibocsátás csökkentéssel, továbbá a hagyományos meghajtású gépkocsiknak a városközpontokból történő kitiltásával. Ugyanakkor a dokumentum egyes megfogalmazásaiban ellentmondani látszik a határozott céloknak. EU Fehér Könyv 2011 (COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel, )

8 Fehér Könyv 2011: Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Már a cím is azt sejteti, hogy a környezetvédelem visszanyert pozíciókat a közlekedéspolitikában. Az új közlekedéspolitika 2050-re 60%-kal kívánja csökkenteni a közlekedési eredetű széndioxid kibocsátást. A közlekedéspolitika úgy tekinthető, mint ennek a célnak az elérésére kidolgozott stratégia Részleteiben a törekvés nem ennyire következetes, egyes mondatokban érezhetően benne maradtak vállalhatatlan kompromisszumok Az európai egységes hálózat, -közlekedés, -hozzáférés láthatóan tabu, ennek semmilyen eleme nincs megkérdőjelezve, (sem igazolva) A dokumentumhoz készült hatástanulmány rámutat, hogy a csökkentési cél tisztán technológiai alapú elérése nem járható, a kereslet-oldali menedzsment eszközeit elengedhetetlen alkalmazni. EU Fehér Könyv 2011 (COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel, )

9 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Négy dokumentum COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel, SEC(2011) 358 final Commission Staff Working Paper: Impact Assessment European Commission, Brussels, SEC(2011) 359 végleges Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum: A hatásvizsgálat összefoglalása. Európai Bizottság, Brüsszel, SEC(2011) 391 final Commission Staff Working Document: Accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. European Commission, Brussels, COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

10 Fehér Könyv 2011: Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Esetenként a fogalmazás ellentmond a lefektetett céloknak. § 17 … „az európai közlekedéspolitika elsődleges célja annak elősegítése, hogy olyan közlekedési rendszer jöjjön létre, amely hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, növeli a versenyképességet, magas színvonalú mobilitási szolgáltatásokat nyújt, és emellett az erőforrásokat is hatékonyabban használja fel.” § 18 „A mobilitás visszaszorítása nem tekinthető megoldásnak.” A másik oldalról elsősorban két meghirdetett cél, nevezetesen a 60%-os kibocsátás-csökkentés, valamint az ugyancsak 2050-re a városközpontokból kitiltandó hagyományos gépkocsik célkitűzése ellen indult meg támadás a dokumentum vitájában. EU Fehér Könyv 2011 (COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel, )

11 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Helyzetértékelés (§12) Sikerek -- az eltervezett akciók közül a piacnyitás, az áruvédelem, az utas-jogok, a közlekedésbiztonság, a TEN hálózati elemek kiépítése, a közlekedés környezeti mutatóit javítani hivatott lépések megtétele terén (§13) Az energiafelhasználás, a kibocsátások, vagy a kohézió terén nem, hogy a változások mértéke nem éri el a kívánatost, de a változások előjele sem a kívánt irányba mutat (Háttértanulmány) évi kibocsátásértékek térség-kategóriák szerint COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

12 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Helyzetértékelés Üvegház-gáz kibocsátás SEC(2011) 391 final p.18. Városi, várostérségi Makro-regionális (közepes itt <500 km) Globális és interkontinentális személy Ebben közút teher COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

13 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Helyzetértékelés Üvegház-gáz kibocsátás SEC(2011) 391 final p.18. Városi, várostérségi Makro-regionális (közepes itt <500 km) Globális és interkontinentális személy 17 % 33 % 10 % Ebben közút 16 % 29 % 0 % teher 6 % 23 % 11 % 19 % COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel, Az összes uniós kibocsátás a 100 %; – a táblázat ehhez viszonyít. 23 % városi/környéki, 56 % makro-regionális és 21 % interkontinentális. Személyközlekedés 60 % teherforgalom 40 % Közút adja az összes kibocsátás 70 %-át

14 Kitérő: hazai előzmények
A jól felépített stratégiai dokumentum (pl. ágazatpolitika) cél-hierarchiája Általános társadalmi alapelvek (méltányosság, igazságosság stb.) Részletesebb, aktuális társadalompolitikai célok, melyek már relevánsak a közlekedéspolitikai megfontolásokhoz (pl. térségi kiegyenlítés, unióhoz való csatlakozás, környezeti állapot javítása stb.) => (1996 stratégiai főirányok) A társadalompolitikai célokat elősegíteni képes fő közlekedéspolitikai célok (pl. belső közlekedési kapcsolatok erősítése, közösségi közlekedés előnyben részesítése stb.) A közlekedéspolitikai célok további részletezése, bontása (pl. tennivalók az infrastruktúra fejlesztésében, a személyközlekedés szabályozásában stb.) =>

15 Kitérő: hazai előzmények
1996 Magyar Közlekedéspolitika Öt stratégiai főirány Célterület 1. Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése 2. A szomszédos országokkal való együtt-működés 3. Az ország kiegyensú-lyozottabb térségi fejlődése 4. Az emberi élet és a környezet védelme 5. Hatékony, piackon-form…??? Infrastruktúra-hálózat, járművek Forgalom, szolgáltatás Szabályozás, humánpolitika

16 Kitérő: hazai előzmények
1996 Magyar Közlekedéspolitika Öt stratégiai főirány Közlekedési célok 1. Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése 2. A szomszédos országokkal való együtt-működés 3. Az ország kiegyensú-lyozottabb térségi fejlődése 4. Az emberi élet és a környezet védelme 5. Hatékony, piackon-form… Átfogó közlekedési célok TEN-T ??? Határátkelő-helyek visszaállítása Gyorsforgal-mi hálózat ??? Baleset-mentesség SKV … Lehet vitatni, kimaradt-e egy lépés…

17 Kitérő: hazai előzmények: A Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015
Tartalom: I. A közlekedéspolitika I.1 A közlekedéspolitikára ható főbb tényezők I.2. Célok, stratégiai főirányok I.3. Intézményrendszer és szabályozás II. A közlekedéspolitika programja II.1. Korszerűbb közlekedés, jobb szolgáltatás II.2. A fejlődés közlekedési módonként II.3. Középtávú infrastruktúrafejlesztési gördülőterv Mellékletek (jogszabályok, dokumentumok) Elérhetősége: (már nem érhető el)

18 Elérhetősége: http://www. gkm. hu/data/cms18631/k_zlpol_nyomt
Elérhetősége: (már nem érhető el)

19 Új Magyarország Fejlesztési Terv
Elérhetősége:

20 Új Magyarország Fejlesztési Terv
2. prioritás: A közlekedés fejlesztése Az ország és a régiók nemzetközi elérhetőségének javítása,. A térségi elérhetőség javítása, Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése.

21 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia
0. Horizontálisan ható tényezők a közlekedésben 0.1. Közlekedésbiztonsági helyzet A környezet terhelhetősége 0.3. A közlekedés energiafelhasználásának alakulása 0.4. Intelligens technológiák, a telematika alkalmazása 0.5. Hazai intézményi környezet 1. A személyközlekedés fejlesztésének stratégiája 2. Az áruszállítás fejlesztésének stratégiája 3. A közlekedési infrastruktúrafejlesztés stratégiája 3.1. Helyzetelemzés 3.2. SWOT elemzés 3.3. A SWOT elemzésből levezethető kulcsterületek 3.4. A fejlesztés kihívásai és a megvalósítás eszközei. – de csak regisztrálás után

22 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Jövőkép – célok Átfogó cél: fenntartható közlekedési rendszer Három specifikus cél: -60% széndioxid-kibocsátás, olajfüggőség csökkentése, torlódások növekedésének megakadályozása (Háttértanulmány) elérhetőség, méltányosság, szolgáltatás-minőség, jó ellátottság, megfizettetett társadalmi költségek ! (Hatástanulmány) Három forgatókönyv: (1) jm / üa technológia (2) mobilitás-menedzsment és árképzés (3) vegyes 1+2 FK három vezérfonal (1) jm-üa technológia, (2) szállítási lánc menti, (3) info-forgalomirányítási + piackonform *FT „implicit cél” …egységes közlekedési térség megvalósítása” *Egységes és homogén-e a 27-ek Európája? Ki lehet-e egyenlíteni összenyitással 2-szeres, 3-szoros, 4-szeres fejlettségi különbségeket? COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

23 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Tíz cél a 60 %-os kibocs-, az olajfügg és torl. -csökkentés elérésére Városi, várostérségi Makro-regionális (közepes 100? km) Globális és interkontinentális Üzemanyag és motor (1) Hagyományos üzemanyaggal működő autók kiszorítása (2) Tengeri hajózás -40% kibocsátás, légiközleke-dés 40% alacsony C üzemanyag Multimodális láncok és módváltás (3) >300km közúti áru-fuvarozás 30%-a más módon 2030; 50-re 50% (4) 3x nagyseb vasút 2030, 2050 köz. szem vas (5 ? TEN-T törzshálózat 2030-ra, 2050 kapac. növ. (6) repterek és kikötők vasúti ellátása 2050-re Információs rendszerek forgalomirányítás, biztonság piackonform eszközök (9) 0-baleseti-halál 2050 (10) Használó / szennyező fizet, káros támogatás=0 (8) Multimodális inform. Forg.ir- viteldíjfiz. rdsz (7) 2020-ra korsz légiirányítási rendszer, szárazf és vízi, + Galileo (9) 0-baleseti halál 2050 COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

24 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Stratégia * (def) A jövőképbeli célokhoz kellene szakpolitikai akciókat, eszközöket és ütemezést társítani. Helyette: egységes unió, országok közötti piaci akadályok lebontása, egységes európai közlekedési térség létrehozása; ezt tekinti keretnek Ennek a stratégiájába kívánja beépíteni a szociális, biztonsági, védelmi, környezeti követelményeket Ez a fenntarthatósági logika megfordítása Szociális, környezeti, biztonsági megfontolások alapján kellene az európai közös társadalmi célokról, az egységesség szintjéről / határairól dönteni, és ennek a stratégiájába lehetne beépíteni a célok elérését akadályozó korlátok lebontását, a szükséges mértékű kapcsolatok elősegítését. COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

25 Fehér könyv 2011 …úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé
Összefoglalva A 2011-es közlekedéspolitikai Fehér könyv progresszív és számszerűsített környezeti kereteket, cél-értékeket tűz ki 2050-re E cél-rendszer jól dokumentált, de hiányzik a következtetések lebontása a időszakra. A célokat operacionizálni hivatott stratégiai fejezet éppen fordított logikából indul ki, az egységes európai közlekedési tér megteremtéséhez (1992) kívánja igazítani a környezeti és társadalmi kö-vetelményeket. Megkérdőjelezhető, 28 országra mennyire érvényes ez. A Fehér könyv címében ráadásul ez az implicit cél került az élre. A FK szakmai tanulsága a városi közlekedési kérdéskör (23%) előtérbe kerülése, jelentősége, továbbá a makro-regionális távolságú közlekedés (56%) óriási súlya. Utóbbinak hiányzik az uniós intézményi háttere, a makro-regionális tervezés és szabályozás letéteményese. Itt világosan körvonalazódik a Visegrádi együttműködés lehetséges szerepe A közös makro-regionális V4 célokból kellene levezetni a tennivalókat COM(2011) 144 végleges. Fehér Könyv: Útiterv az egységes közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. Európai Bizottság, Brüsszel,

26 KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁGIAK
Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! Energiahatékony városi közlekedés: együttműködési lehetőségek keresése ‘Együttműködés a fenntartható közlekedésért a visegrádi régióban’ Az International Visegrad Fund és a CEE Trust támogatásával Budapest, június 13.


Letölteni ppt "KLÍMAVÁLTOZÁS, KÖZLEKEDÉS, VÁROS, EURÓPAI UNIÓ, VISEGRÁGIAK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések