Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet"— Előadás másolata:

1 A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központ Európai politikák Szolnok, 2007 november 24.

2 Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

3 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

4 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 1990 2004 Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

5 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 „Time to decide” 2001 1990 2004 Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

6 „Fehér Könyv” 1992 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 „Time to decide” 2001 1990 2004

7 „Fehér Könyv” 1992 Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 1990 2004

8 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 1990 2004

9 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA 1990 2004

10 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 1990 2004

11 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. 1990 2004

12 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek 1990 2004

13 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek 1990 2004 Történeti háttér, a közlekedés és a közlekedéspolitikák múltja, kialakulása stb.

14 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. EU- rópai- záló- dási folya- mat: mélyű- lés és bővü- lés; HU rend- szer- váltás- tól belé- pésig Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek 1990 2004 Történeti háttér, a közlekedés és a közlekedéspolitikák múltja, kialakulása stb.

15 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. EU- rópai- záló- dási folya- mat: mélyű- lés és bővü- lés; HU rend- szer- váltás- tól belé- pésig Társ- szak- poli- tikák fejlő- dése: térség- fejlesz- tés, környe- zetvé delem, infor- matika, város- fejlesz- tés Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek 1990 2004 Történeti háttér, a közlekedés és a közlekedéspolitikák múltja, kialakulása stb.

16

17 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

18 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2006 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

19 ÚMFT Közlekedési Operatív Program 2007 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2006 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

20 ÚMFT Közlekedési Operatív Program 2007 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2006 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia – Zöld könyv 2007 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

21 Mi a szakpolitika? Mi a közlekedéspolitika? 4 Szakpolitika (ágazatpolitika, közpolitika, policy) [és nem politika, hatalmi- v. pártpolitika, politics] 4 Összerendezett kormányzati akarat, stratégia az adott kormányzati terület irányítására 4 Közlekedéspolitika: a közlekedéssel kapcsolatos ügyek kormányzati kezelése 4 (1) összerendezett kormányzati akarat, stratégia a közlekedési ügyek kezelésére 4 (2) Egy dokumentum, érvényben lévő törvény, jogszabály 4 [(3) Néha: egy időszak eredményei a közlekedés területén (visszamenőleg)]

22 Mi a közlekedéspolitika ? 4 A mindenkori célokról van szó: egy ‘tankönyvi’ meghatározás, ami érvényes 1848-ban és 2004-ben is 4 Kormányzati stratégia kialakítása a közlekedési ágazathoz tartozó tevékenységek működtetésének és fejlesztésének a biztosítására, - az adott társadalmi elvárások, gazdasági, műszaki stb. lehetőségek figyelembevételével. E keretek között szakmai célok megfogalmazása, és e célok végrehajtásához szükséges eszközök meghatározása (prioritások, feladatok, programok… …projektek?).

23 A hazai közlekedéspolitika múltjából 4 1848 Széchenyi – Budapest szerepe, a közlekedés szerepe

24 Grof Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony január 25-dikén 1848. „Minden esetre csak minmagunktul függ hazánk eddigi mulasztásibul a lehető legnagyobb nyereményt vonni az által, hogy a polgárosodott világ drágán szerzett tapasztalatait, mellyek teljes kifejlődésükben állnak előttünk, felhasználjuk; mi egyedül attul föltételeztetik: mennyire tudjuk azokat saját viszonyinkra alkalmazni, s e közben megóvni magunkat a vak utánzás, avagy szertelen elbizakodás ballépéseitül. Szóval függ a külföldi tapasztalatok elfogúlatlan birálásátul, s saját viszonyaink helyes felfogásátul.”

25 4 1968 közlekedéspolitika 4 Előtte 1963/64 közlekedési csőd 4 Infrastruktúra fejlesztés elmaradása, erőltetett iparosítás mellett a tartalékok felélése 4 A fejlődés trendvonala, Újjáépítési periódus vége (Jánossy Ferenc) 4 Nem a kapacitások feltűnően alacsonyak, hanem az igények feltűnően magasak! (Major Iván) Nyomott tarifák, közlekedésre késztetés (ipartelepítés, közigazgatás, iskola, foglalkoztatáspolitika) 4 1968 új gazdasági mechanizmus, új szelek, remények – gyors kiábrándulással A hazai közlekedéspolitika múltjából

26 4 1968 közlekedéspolitika (Csanádi György) –Közlekedés = szállítás (a magánautózás magánügy) –Beleavatkozni a munkamegosztás kialakításába –A vasút rekonstrukciója, a korszerű vasút megteremtése –A közúti szállítás komplex fejlesztése (úthálózat, közúti járműállomány, kiszolgáló létesítmények) –A reformmal együtt lelassult a végrehajtása 4 1980-as évek „önfinanszírozó vasút –Teherszállítás jövedelméből fedezni a személyszállítás veszteségeit A hazai közlekedéspolitika múltjából

27 4 1990-es évek: helyzetkép –Adottságok földrajzi fekvés, topográfia, vízi közlekedés, „medence” helyzet vs. „átjáróház” szerep –Fejlettség-elmaradottság posta, ivóvíz, vasút-villamosítottság, közút-ellátottság, járműpark és vasút minősége stb. –Államszocialista modell speciális következményei telefon, határállomások sűrűsége, centralizált kereskedelem és fizikai hálózatok nyomott árak, gerjesztett túlkereslet, fenntartás elhanyagolása, szerkezeti és területi központosítás 4 Új helyzet: rendszerváltás, piacgazdaság, EU A hazai közlekedéspolitika múltjából

28 4 EU 1992 előtt –nincs integrált közlekedéspolitika, kiragadott alágazati célok (hajótérfogat-selejtezés, pihenőidő, repülésbiztonság stb.) fő motívum a versenyszabályozás 4 EU CTP 1992 „Egységes hálózat az egységes piachoz” –integrált közlekedéspolitika – de egyrétegű (nemzetközi szint) –intermodalitás, interoperabilitás =>, free access, corridor, TEN-T single market 4 Helyzetkép a 90-es évekből: az EU és HU közlekedési jellemzőinek összehasonlítása. forg/GDP, átkm, baleset, modal split (=vasút/közút arány) EU-25év KE+10-15 év Az Európai Unió Közös Közlekedéspolitikája (CTP) 1992

29 Az interoperabilitás szükségességének illusztrálása: eltérő feszültség és áramellátási rendszerek Európában Az Európai Unió Közös Közlekedéspolitikája (CTP) 1992

30 4 1996 Közlekedéspolitika A hazai közlekedéspolitika múltjából

31 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány A hazai közlekedéspolitika múltjából

32 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése A hazai közlekedéspolitika múltjából

33 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése A hazai közlekedéspolitika múltjából

34 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése A hazai közlekedéspolitika múltjából

35 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése –Az emberi élet és a környezet védelme A hazai közlekedéspolitika múltjából

36 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése –Az emberi élet és a környezet védelme –Hatékony, piackonform közlekedésszabályozás A hazai közlekedéspolitika múltjából

37 4 1996 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –A szomszédos országokkal való együttműködés elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése –Az emberi élet és a környezet védelme –Hatékony, piackonform közlekedésszabályozás A hazai közlekedéspolitika múltjából

38 4 1996 Közlekedéspolitika A főirányok lebontása –Hálózat, jármű, szolgáltatás, szabályozás, humánpolitika, közlekedésbiztonság –Alágazati fejlesztési főirányok –Megvalósíthatóság, finanszírozás 1. főirány 2. főirány 3. főirány 4. főirány 5. főirány Infrastruktúra-hálózat, járművek Forgalom, szolgáltatás Szabályozás, humánpolitika A hazai közlekedéspolitika múltjából

39 Összefoglalás 4 A közlekedéspolitika egy szakpolitika, amely a közlekedési ágazathoz tartozó tevékenységek működtetésének és fejlesztésének a biztosítására szolgáló kormányzati stratégiát foglalja össze. 4 Az elmúlt másfél évtized közlekedéspolitikai alapdokumentumai az Európai Unió 1992-es (CTP) és 2001-es (Time to Decide) Fehér Könyve, ill. az 1996-os és a 2004-es hazai Közlekedéspolitika. 4 Az unió dokumentumai elsősorban az egyes országok hálózatainak az átlapoló szintjére koncentrálnak, a folyosók építésének változatlan prioritással való átvétele a hazai közlekedéspolitikába elhibázottnak tekinthető. 4 A hazai tervek a túlzott prioritás mellett egy egyközpontú szerkezetben a főváros térségén vezetik keresztül a tranzit- utakat és erre a struktúrára építik rá a logisztikai központok hálózatát.

40 A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet tfleisch@vki.hutfleisch@vki.hu http://www.vki.hu/~tfleisch/http://www.vki.hu/~tfleisch AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központ Európai politikák Szolnok, 2007 november 24. VÉGE AZ ELSŐ BLOKKNAK


Letölteni ppt "A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések