Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet"— Előadás másolata:

1 A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központ Európai politikák Szolnok, 2007 november 24.

2 Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

3 Magyar közlekedéspolitika Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

4 Magyar közlekedéspolitika Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

5 Magyar közlekedéspolitika „Time to decide” Az Európai Unió és Magyarország közlekedéspolitikája

6 „Fehér Könyv” 1992 Magyar közlekedéspolitika „Time to decide”

7 „Fehér Könyv” 1992 Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide”

8 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide”

9 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA

10 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata

11 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb

12 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek

13 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek Történeti háttér, a közlekedés és a közlekedéspolitikák múltja, kialakulása stb.

14 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. EU- rópai- záló- dási folya- mat: mélyű- lés és bővü- lés; HU rend- szer- váltás- tól belé- pésig Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek Történeti háttér, a közlekedés és a közlekedéspolitikák múltja, kialakulása stb.

15 „Fehér Könyv” 1992 Trans-European Networks Magyar közlekedéspolitika Magyar Közlekedéspolitika 1996 „Time to decide” 2001 Pan-European Corridors, TINA A TEN felülvizsgálata 2004 Közle- kedési alap- elvek, közle- kedés- föld- rajz, álta- lános célok, meg- fonto- lások válto- zása stb. EU- rópai- záló- dási folya- mat: mélyű- lés és bővü- lés; HU rend- szer- váltás- tól belé- pésig Társ- szak- poli- tikák fejlő- dése: térség- fejlesz- tés, környe- zetvé delem, infor- matika, város- fejlesz- tés Kom- men- tárok, meg- jegy- zések, össze- függé- sek Történeti háttér, a közlekedés és a közlekedéspolitikák múltja, kialakulása stb.

16

17 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

18 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2006 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

19 ÚMFT Közlekedési Operatív Program 2007 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2006 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

20 ÚMFT Közlekedési Operatív Program 2007 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2006 Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia – Zöld könyv 2007 A 2001-es WP felülvizsgálata 2006

21 Mi a szakpolitika? Mi a közlekedéspolitika? 4 Szakpolitika (ágazatpolitika, közpolitika, policy) [és nem politika, hatalmi- v. pártpolitika, politics] 4 Összerendezett kormányzati akarat, stratégia az adott kormányzati terület irányítására 4 Közlekedéspolitika: a közlekedéssel kapcsolatos ügyek kormányzati kezelése 4 (1) összerendezett kormányzati akarat, stratégia a közlekedési ügyek kezelésére 4 (2) Egy dokumentum, érvényben lévő törvény, jogszabály 4 [(3) Néha: egy időszak eredményei a közlekedés területén (visszamenőleg)]

22 Mi a közlekedéspolitika ? 4 A mindenkori célokról van szó: egy ‘tankönyvi’ meghatározás, ami érvényes 1848-ban és 2004-ben is 4 Kormányzati stratégia kialakítása a közlekedési ágazathoz tartozó tevékenységek működtetésének és fejlesztésének a biztosítására, - az adott társadalmi elvárások, gazdasági, műszaki stb. lehetőségek figyelembevételével. E keretek között szakmai célok megfogalmazása, és e célok végrehajtásához szükséges eszközök meghatározása (prioritások, feladatok, programok… …projektek?).

23 A hazai közlekedéspolitika múltjából Széchenyi – Budapest szerepe, a közlekedés szerepe

24 Grof Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony január 25-dikén „Minden esetre csak minmagunktul függ hazánk eddigi mulasztásibul a lehető legnagyobb nyereményt vonni az által, hogy a polgárosodott világ drágán szerzett tapasztalatait, mellyek teljes kifejlődésükben állnak előttünk, felhasználjuk; mi egyedül attul föltételeztetik: mennyire tudjuk azokat saját viszonyinkra alkalmazni, s e közben megóvni magunkat a vak utánzás, avagy szertelen elbizakodás ballépéseitül. Szóval függ a külföldi tapasztalatok elfogúlatlan birálásátul, s saját viszonyaink helyes felfogásátul.”

25 közlekedéspolitika 4 Előtte 1963/64 közlekedési csőd 4 Infrastruktúra fejlesztés elmaradása, erőltetett iparosítás mellett a tartalékok felélése 4 A fejlődés trendvonala, Újjáépítési periódus vége (Jánossy Ferenc) 4 Nem a kapacitások feltűnően alacsonyak, hanem az igények feltűnően magasak! (Major Iván) Nyomott tarifák, közlekedésre késztetés (ipartelepítés, közigazgatás, iskola, foglalkoztatáspolitika) új gazdasági mechanizmus, új szelek, remények – gyors kiábrándulással A hazai közlekedéspolitika múltjából

26 közlekedéspolitika (Csanádi György) –Közlekedés = szállítás (a magánautózás magánügy) –Beleavatkozni a munkamegosztás kialakításába –A vasút rekonstrukciója, a korszerű vasút megteremtése –A közúti szállítás komplex fejlesztése (úthálózat, közúti járműállomány, kiszolgáló létesítmények) –A reformmal együtt lelassult a végrehajtása as évek „önfinanszírozó vasút –Teherszállítás jövedelméből fedezni a személyszállítás veszteségeit A hazai közlekedéspolitika múltjából

27 es évek: helyzetkép –Adottságok földrajzi fekvés, topográfia, vízi közlekedés, „medence” helyzet vs. „átjáróház” szerep –Fejlettség-elmaradottság posta, ivóvíz, vasút-villamosítottság, közút-ellátottság, járműpark és vasút minősége stb. –Államszocialista modell speciális következményei telefon, határállomások sűrűsége, centralizált kereskedelem és fizikai hálózatok nyomott árak, gerjesztett túlkereslet, fenntartás elhanyagolása, szerkezeti és területi központosítás 4 Új helyzet: rendszerváltás, piacgazdaság, EU A hazai közlekedéspolitika múltjából

28 4 EU 1992 előtt –nincs integrált közlekedéspolitika, kiragadott alágazati célok (hajótérfogat-selejtezés, pihenőidő, repülésbiztonság stb.) fő motívum a versenyszabályozás 4 EU CTP 1992 „Egységes hálózat az egységes piachoz” –integrált közlekedéspolitika – de egyrétegű (nemzetközi szint) –intermodalitás, interoperabilitás =>, free access, corridor, TEN-T single market 4 Helyzetkép a 90-es évekből: az EU és HU közlekedési jellemzőinek összehasonlítása. forg/GDP, átkm, baleset, modal split (=vasút/közút arány) EU-25év KE év Az Európai Unió Közös Közlekedéspolitikája (CTP) 1992

29 Az interoperabilitás szükségességének illusztrálása: eltérő feszültség és áramellátási rendszerek Európában Az Európai Unió Közös Közlekedéspolitikája (CTP) 1992

30 Közlekedéspolitika A hazai közlekedéspolitika múltjából

31 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány A hazai közlekedéspolitika múltjából

32 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése A hazai közlekedéspolitika múltjából

33 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése A hazai közlekedéspolitika múltjából

34 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése A hazai közlekedéspolitika múltjából

35 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése –Az emberi élet és a környezet védelme A hazai közlekedéspolitika múltjából

36 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése –Az emberi élet és a környezet védelme –Hatékony, piackonform közlekedésszabályozás A hazai közlekedéspolitika múltjából

37 Közlekedéspolitika –Öt stratégiai főirány –Az Európai Unióba való integrálódás elősegítése –A szomszédos országokkal való együttműködés elősegítése –Az ország kiegyensúlyozottabb térségi fejlődésének az elősegítése –Az emberi élet és a környezet védelme –Hatékony, piackonform közlekedésszabályozás A hazai közlekedéspolitika múltjából

38 Közlekedéspolitika A főirányok lebontása –Hálózat, jármű, szolgáltatás, szabályozás, humánpolitika, közlekedésbiztonság –Alágazati fejlesztési főirányok –Megvalósíthatóság, finanszírozás 1. főirány 2. főirány 3. főirány 4. főirány 5. főirány Infrastruktúra-hálózat, járművek Forgalom, szolgáltatás Szabályozás, humánpolitika A hazai közlekedéspolitika múltjából

39 Összefoglalás 4 A közlekedéspolitika egy szakpolitika, amely a közlekedési ágazathoz tartozó tevékenységek működtetésének és fejlesztésének a biztosítására szolgáló kormányzati stratégiát foglalja össze. 4 Az elmúlt másfél évtized közlekedéspolitikai alapdokumentumai az Európai Unió 1992-es (CTP) és 2001-es (Time to Decide) Fehér Könyve, ill. az 1996-os és a 2004-es hazai Közlekedéspolitika. 4 Az unió dokumentumai elsősorban az egyes országok hálózatainak az átlapoló szintjére koncentrálnak, a folyosók építésének változatlan prioritással való átvétele a hazai közlekedéspolitikába elhibázottnak tekinthető. 4 A hazai tervek a túlzott prioritás mellett egy egyközpontú szerkezetben a főváros térségén vezetik keresztül a tranzit- utakat és erre a struktúrára építik rá a logisztikai központok hálózatát.

40 A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA Szolnoki Főiskola Felnőttképzési Központ Európai politikák Szolnok, 2007 november 24. VÉGE AZ ELSŐ BLOKKNAK


Letölteni ppt "A KÖZLEKEDÉSPOLITIKA TÁRGYA, MÚLTJA: KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁK AZ EZREDFORDULÓIG Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések