Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája"— Előadás másolata:

1 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája
EUROPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája © regionext.wordpress.com

2 Európa 2020 2010.03.03-i Bizottsági közlemény alapján Fő területei:
Foglalkoztatás Kutatás és innováció Éghajlatváltozás és energia Oktatás Szegénység elleni küzdelem Végrehajtására országoknak ajánlásokat fogalmaznak meg, melyek nem teljesítése esetén politikai figyelmeztetést kap az adott tagállam

3 Célja Európa 2020-ra intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá váljon, melyben magas a foglalkoztatottsági arány és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió.

4 Stratégiát megalapozó problémák
Demográfiai válság, elöregedés Foglalkoztatottság alacsony szintje K+F és innováció alacsony szintje Összefonódott gazdasági rendszer Spekulatív és instabil pénzügyi rendszer Környezeti és energetikai problémák

5 3 lehetséges út Fenntartható fellendülés: Lassú élénkülés:
Európa visszatér korábbi növekedési üteméhez, sőt meghaladja Lassú élénkülés: Európa tartósan veszít a jólétéből, és alacsonyabb szintről kezd újra növekedni Elveszett évtized: Európa tartósan veszít jólétéből és jövőbeni növekedési lehetőségeiből

6 Kiemelt célok 20-64 éveseknél a munkahellyel rendelkezők aránya 75%1
EU GDP 3%-a K+F-re „20/20/20” éghajlatügyi célok teljesítése (kibocsátás 30%-os csökkentése) Iskolából kimaradók arányát 10% alá csökkenteni, felsőfokú végzettségűek arányát 40%-ra emelni2 20 millióval csökkenteni a szegények számát 1 most 69% 2 most 15% illetve 31%

7 Prioritásai Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékony, versenyképes, környezetbarát gazdaság 3.Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, szociális és területi kohézió

8 Kiemelt kezdeményezések
Intelligens növekedés: Innovatív Unió Mozgásban az ifjúság Európai digitális menetrend Fenntartható növekedés: 4) Erőforrás-hatékony Európa 5) Iparpolitika a globalizáció korában Inkluzív növekedés: 6) Új készségek és munkahelyek menetrendje 7) Szegénység elleni európai platform

9 INTELLIGENS NÖVEKEDÉS- feladatok
Innováció, K+F-re fordított, elsősorban magánkiadások növelése  Innovatív Unió kiemelt kezdeményezés Oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás  Mozgásban az ifjúság kiemelt kezdeményezés Digitális társadalom  Európai digitális menetrend kiemelt kezdeményezés

10 1) Innovatív Unió Európai Kutatási Térség fejlesztése
Vállalkozások innovációs keretfeltételeinek javítása Innovációs partnerségek indítása (biogazdaság, kulcstechnológiák, illetve idősek számára társadalmilag aktív életet biztosító technológiák) Innovációt segítő uniós eszközök jobb koordinációja Partnerségek ösztönzése K+F területen

11 2) Mozgásban az ifjúság Különböző oktatási programok (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus és Marie Curie) összekapcsolása Felsőoktatási, tantervi modernizáció Vállalkozási készségek fejlesztése Nem formális és informális tanulás ösztönzése Ifjúság munkába állásának és nemzetközi mobilitásának segítése

12 3) Európai digitális menetrend
Infrastruktúra fejlesztése (szélessávú, szupergyors internet) Online tartalmak korlátozásainak feloldása, egységes tartalomszolgáltatási piac kidolgozása Digitális írástudás fejlesztése K+F növelése Kulturális örökség digitalizálása

13 FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS - feladatok
1) versenyképesség, erőforrás függőség csökkentése 2) éghajlatváltozás elleni küzdelem 3) tiszta és hatékony energia

14 4) Erőforrás-hatékony Európa
Uniós pénzügyi eszközök koncentrációja Piaci alapú eszközök (pl. zöld beszerzés) ösztönzése Logisztikai fejlesztések, közlekedésfejlesztés Éghajlatváltozások kezelése, katasztrófamegelőzés

15 5) Iparpolitika a globalizáció korában
Diverzifikált, erős európai ipari bázis létrehozása Szakpolitikai eszközök koordinációja Üzleti környezet javítása Globalizációs Alkalmazkodási Alap a nehéz helyzetben lévő ágazatok számára Európai turisztikai ágazat versenyképességének javítása Szabványosítás folytatása Fogyasztóvédelem

16 INKLUZÍV NÖVEKEDÉS - feladatok
Foglalkoztatás emelése (70%-os foglalkoztatottsági szint) Szakképzettség (új készségek, képességek kialakítása) Szegénység elleni küzdelem (szegénységi küszöb alatt élők segítése)

17 6) Új készségek és munkahelyek menetrendje
Jobb párbeszéd a munkaerőpiaci szereplők között Rugalmas foglalkoztatási minták terjesztése Közös oktatási stratégiai keret kialakítása, ESCO= készségek, kompetenciák és foglalkozások európai keretének megalkotása Uniós alapok jobb koordinációja

18 7) Szegénység elleni európai platform
Társadalmi kirekesztés és szociális védelem terén együttműködési platform kidolgozása Szociális innovációs programok kialakítása, oktatás, képzés, munkalehetőségek koordinációja, hátrányos helyzetű rétegek számára Szociális és egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának elősegítése, aktív öregkor

19 További eszközök Egységes piac hatékonyabbá tétele a jogharmonizáció és egyszerűsítés folytatásával Külpolitikai eszköztár célok szolgálatába állítása Uniós költségvetés forrásainak jobb koncentrációja és hatékonyabb elköltése

20 Megvalósítás szintjei
EU 2020 stratégia Stratégiához kapcsolt integrált iránymutatások Országjelentések alapján felülvizsgált előrehaladások Tagállamok a stabilitási/konvergenciaprogramjukat egyszerre nyújtják be az egyszerűsített nemzeti reformprogramjukkal

21 Áttekintés


Letölteni ppt "Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések