Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Fülöp Gyula STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK – VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG – MENEDZSMENT KOMPETENCIÁK 1.Új stratégiai kihívások 2.A vállalati fenntarthatóság elvi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Fülöp Gyula STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK – VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG – MENEDZSMENT KOMPETENCIÁK 1.Új stratégiai kihívások 2.A vállalati fenntarthatóság elvi."— Előadás másolata:

1 Dr. Fülöp Gyula STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK – VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG – MENEDZSMENT KOMPETENCIÁK 1.Új stratégiai kihívások 2.A vállalati fenntarthatóság elvi összefüggései 3.A fenntarthatósági stratégiai menedzsment folyamata 4.A fenntarthatósággal adekvát vezetői képességek SMART Vállalkozásfejlesztési Konferencia Esztergom, 2014. március 5. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet

2 1. ÚJ STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK Globalizáció – a termelési tényezők mind szorosabb integrációja és sztandardizációja Fenntarthatóság – a versenyképesség egyik fontos tényezője a tevékenységek társadalom- és környezetbarát jellege IT-alkalmazások – az információtechnológia hatása általánosabb hatáskörű mint más, korábbi technológiaváltozásé Munkaerő diverzitás – eltérő kultúrájú és igényű emberek egy csapatban történő foglalkoztatása Etikai kompetenciák – széles értelemben vett felelősség gyakorlatban való megjelenítése

3 2. A VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG ELVI ÖSSZEFÜGGÉSEI A fenntartható fejlődés, fenntarthatóság tágabb értelmezés szerint a gazdasági, a társadalmi és a környezeti értékek harmóniáját jelenti. A fenntarthatóság három dimenziója A vállalati fenntarthatóság a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziójának az integrálása a vállalati stratégiákba és tevékenységekbe.

4 A fenntarthatósági stratégiai menedzsment lehetővé teszi a vállalatok számára azon stratégiai módszerek és eszközök fejlesztését, alkalmazását, amelyek segítségével a természeti környezet megóvása, s ezzel az emberek jóléte biztosítható. 3. A FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIAI MENEDZSMENT FOLYAMATA A fenntarthatósági stratégiai menedzsment folyamata

5 4. A FENNTARTHATÓSÁGGAL ADEKVÁT VEZETŐI KÉPESSÉGEK A vállalati működés alapvető feltételeit újraformáló kihívás: a fenntarthatóság A gazdasági célok + a társadalmi elvárások + környezeti szempontok harmonizálása Európai Unió fokozott figyelme: Vállalati vélemények: - Európa 2020 Stratégiája - a környezettudatosság megtépázza a versenyképességet - a fenntarthatósági követelményekhez való alkalmazkodás - környezetbarát termékekkel (61%) - intézményi megoldások fenntarthatóbbá tételével (43%) - a fenntarthatóság kiterjesztése törvények bevezetésével (30%) - a fenntarthatóság kibontakozásának akadályai - a szabályok kizárják a környezeti szempontból előnyösebb termékeket (42%) - adekvát intézményi célok és belső elszámolási rendszer hiánya (57%) A továbblépés feltétele: a fenntarthatósággal kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek bővítése + a vezetői képességek fejlesztése A vállalatvezetők gondolkodásmódjának pozitív irányváltozása

6 A fenntarthatóság elvei szerint kompetens vezetők - egyaránt felvállalják a vállalatuk működésével járó széles értelemben vett felelősséget - másrészt képesek mindennapi döntéshozatalukba és tevékenységükbe a felvállalt felelősség elemeit integrálni Az új vezetési modell, kompetenciák, stílus kifejlesztésének a szempontjai Üzleti portfólió + Munkakörváltozás = Bizonytalanság Ellensúlyozás: Világos vállalati célrendszer + Értékrend A társadalom szoros részeként „intézményesíti a vállalatot A fenntartható vállalatok feláldozzák rövidtávú pénzügyi lehetőségeiket, ha azok nincsenek összhangban az intézményi értékekkel Középpontjában: - a termékminőség - a kiszolgált vevők jellemzői - a gyártási folyamatok melléktermékei 1. Közös cél A vezetői kompetenciák fejlesztése nem egyszerű feladat A tartós fennmaradás kulcsa 2. Hosszú távú szemlélet

7 A haszonelvű racionalitás mellett a szervezeti teljesítményt és magatartást az érzelmek is befolyásolják A fenntartható vállalatoknál a munka érzelmi késztetéssel jár és sokkal inkább értelmet nyer a szervezet egészének működése, mint a személyiség kevésbé fenntartható kultusza esetén A személyektől függő működés helyett „ rutinná teszik” a karizmát A szervezet egészét áthatja Az új üzleti lehetőségek megszerzéséért nemcsak a határok és szektorok átlépésére van szükség, hanem a közügyekkel is a cég határain túlmutató módon kell törődni A köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló társulás alakítása: a vállalatvezetők a társadalmi érdekeket és a saját üzleti érdekeiket együtt mérlegelik A profitszerzésnél átfogóbb cél (a társadalmi és környezeti igények figyelembevétele) megnyithatja az innováció új forrásait, és segíthet az embereknek abban, hogy munkájuk során érvényre juttassák a vállalati és a személyes értékeiket 3. Érzelmi elköteleződés 4. Társulás a nyilvánossággal 5. Innováció Értékes tanulási lehetőség

8 A formális vállalati struktúrák túl általános vagy túl merev keretei nem teszik lehetővé az erőforrások és az ötletek többirányú áramlását A társadalmi hozzájárulásra törekvő vállalatok vezetői a munkavállalókat önálló és szabad akaratú szakemberként kezelik, akik önszerveződéssel és új ötletek megalkotásával koordinálják és integrálják tevékenységeiket 6. Önszerveződés A fenti szempontok szerint létre hozott vezetői kompetenciák helyreállíthatják az üzletbe vetett bizalmat


Letölteni ppt "Dr. Fülöp Gyula STRATÉGIAI KIHÍVÁSOK – VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG – MENEDZSMENT KOMPETENCIÁK 1.Új stratégiai kihívások 2.A vállalati fenntarthatóság elvi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések