Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2015. évi finanszírozása 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2015. évi finanszírozása 1."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2015. évi finanszírozása 1

2 2015. évi költségvetés  2015-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás,  Cél: a struktúra megszilárdítása, egyedi problémák kezelése  2015. év fő feladatai: ◦ a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése ◦ kistelepülések további felzárkózásának-, és az esélyegyenlőség megteremtésének az elősegítése ◦ az önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése ◦ szolidaritás elvének erőteljesebb érvényesítése (beszámítás!) ◦ gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése (több forrás) ◦ segélyezettek visszavezetése a munkába (szociális rendszer átalakítása) 2

3 Rendelkezésre álló erőforrások 2015-ben Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet főösszege : 649 264,6 millió forint 3 CímAlcímMegnevezésTámogatás 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: 1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 150 994,9 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 165 485,3 3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 192 094,4 4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 30 765,3 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai109 924,7 Összesen: 649 264,6 millió forintban

4 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  Települési önkormányzatok működésének támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok),  Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása  Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  Megyei önkormányzatok támogatása  A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás a 4

5 Változások a működés általános támogatásában Települési önkormányzatok működésének támogatása o ez a jogcím kiegészül a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, és az üdülőhelyi feladatok (fajlagos összeg 1,55 Ft/IFA Ft) támogatásával o Egyéb kötelező feladatok támogatása  differenciáltabbá vált Kiegészítő támogatás a gyengébb jövedelem-termelő képességű, az egy lakosra jutó 20.000 forint alatti adóerő-képességgel rendelkező települések esetén  1000 fő lakosságszám alatti települések legalább 4 millió forint,  1000 fő lakosságszám feletti települések legalább 5 millió forint,  Egyéb települések legalább 3 millió forint, Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása o Átalakult csak a valódi feladattal rendelkező, schengeni külső határszakaszokat fenntartó önkormányzatok támogatása 5

6 Beszámítás 2015. évben is indokolt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása, sőt erősítése az előző évi tapasztatok figyelembevételével  Változások:  az előző időszakhoz képest jóval differenciáltabb módon történik (a tavalyi 4 kategória helyett 2015. évben 12 kategória van)  a számított bevétel mértéke a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, amely 0,05 százalékponttal haladja meg a 2014. évi hasonló mértéket  2015-ben már a 8500 Ft/lakos adóerő-képesség alatt található településeket sem érinti a csökkentés a (korábbi határ az 5000 Ft/lakos adóerő-képesség volt)  a jóval az átlag feletti bevétellel rendelkező települések támogatáscsökkentése a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-át is meghaladja  a közös hivatal székhely önkormányzatait a rá irányadó %-os beszámításnál 10 százalékponttal kisebb beszámítás érinti a rá háruló többletfeladatok elismeréseként (a tavalyi 5 százalékpont helyett)  rendszer jellegű változás  a beszámítás mellett kiegészül a „pozitív kiegyenlítéssel” (alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeknél) Jogcímek: egyéb önkormányzati feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok, település-üzemeltetési feladatok, hivatal működésének támogatása 6

7 Ágazati feladatok támogatása I. Köznevelés Fő feladat 2015-ben is az óvodai ellátás biztosítása  Bértámogatás (pedagógus életpálya követése)  Óvodaműködtetési támogatás változás  a forrás jelentősen emelkedett (+20%)  Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása  Új támogatási célok o az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2, 5 milliárd forinttal (2015. szept.1-től 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás) o kiegészítő támogatás a óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2,4 milliárd forint  Iskolák működtetése ( 3000 fő lakosságszám felett) Figyelem! 2015. szeptembertől új működtetői ciklus, h.i.: március 31. 7

8 Ágazati feladatok támogatása II. Szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok  Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcím (a korábban egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ) előirányzata csökkent o oka  a szociális támogatási rendszer átalakulása o indoka  kormányzati cél a segélyezettek visszavezetése a munkába (2018-ig minden munkaképes dolgozhasson) o március 1-jéig a támogatásokra forrás rendelkezésre áll (FHT, szoc. segély, lakásfenntartási, adósságcsökkentési, óvodáztatási támogatás)  Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 32000 Ft/fő adóerő-képesség alatt, települési támogatásra fordítható  Szociális alapszolgáltatások Normatív alapon továbbra is 8

9 Ágazati feladatok támogatása II. Szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok  Egyes szociális szakosított ellátások ( egy jogcím alá kerültek ) Feladatalapúvá vált (bértámogatás + üzemeltetési támogatás) o Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása o Hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása o Gyermekek és családosok átmeneti gondoskodását biztosító intézmények  Gyermekétkeztetés  a finanszírozás módja nem változott változás  a tavalyi évhez képest az előirányzat mértéke több, mint 5 milliárd forinttal emelkedett Bértámogatás + üzemeltetési támogatás 9

10 Hatásköri változások a szociális ügyintézésben 2015. március 1-jétől: Járási hivatalokhoz kerül: FHT (időskorúak járadéka, alanyi ápolási díj marad) Önkormányzatoknál megszűnik: o rendszeres szociális segély o normatív lakásfenntartási támogatás o adósságcsökkentési támogatás Települési támogatást állapíthat meg a képviselő-testület : o lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez o 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére (méltányossági ápolási díj helyett) o gyógyszer-kiadások viseléséhez (méltányossági közgyógyellátás helyett) o lakhatási kiadások (rezsiköltség) hátralékának kezelésére (adósságcsökkentési támogatás helyett) o rendkívüli élethelyzetbe kerülés esetére Forrása: saját bevételek, 2.sz.mell.III/2. szociális feladatok egyéb támogatása, BM rendkívüli támogatás pályázati úton 10

11 Ágazati feladatok támogatása III. Kulturális feladatok  Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátása változás  forrás emelkedés o működési célra az emelkedés mértéke közel 1,6 milliárd Ft o 1,2 millió forint minimális támogatás (kistelepülések számára kedvező)  Színházak támogatása  közel azonos a tavalyi évihez képest  „ Art” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatása megegyezik a tavalyi támogatás mértékével 11

12 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai III. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. Vis maior támogatás A támogatási feltétek meghatározásának módja változott (Áht. VI. A költségvetési támogatások):  2015-ben miniszteri rendelet helyett pályázati kiírásban kell rögzíteni a támogatási feltételeket 12

13 I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 13 Jogcím megnevezésePályázat kiírójaFelelősDöntés I.1. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásaBM (EMMI egyetértő)BM Tárcaközi bizottság javaslata alapján vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásaBM (NGM egyetértő)BM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt I.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása EMMI (BM-NGM egyetértő)EMMI Gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter dönt I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása nincs pályázat NFM-BM A közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a fővárosi önkormányzattal a felhasználás szabályairól támogatási szerződést köt I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaNFM (BM-NGM egyetértő)NFM Közlekedésért felelős miniszter dönt I.6. Önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítása 50 millió forint NGM (BM egyetértő)NGM Államháztartásért felelős miniszter dönt I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása BM-NGMBM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt I.8. A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 100 millió forint. nincs pályázat BM A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal tájékoztatásának figyelembevételével megállapított támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt

14 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatásanincs pályázatMÁK BM utalványoz II.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásaNFM (BM-NGM egyetértő)NFM Tárcaközi bizottság javaslata alapján közlekedésért felelős miniszter dönt II.3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása BM (NGM-ME egyetértő)BM Helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt II.4. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2000 millió forint BM-NGM BM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt ab) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 400 millió forint NGM (BM-ME egyetértő) NGM Ideiglenes bejegyzéssel rend. intézmények fejlesztésére max.20 millió forint. Tárcaközi bizottság javaslatára az államháztartásért felelős miniszter dönt ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 1000 millió forint BM-NGM BM Felújításra, karbantartásra, max. 15 millió forint. Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500 millió forint BM-NGM BM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt 14

15 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai folytatás II.4. b) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása nincs pályázatBM OSAP adatok alapján BM utalványoz II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2500 millió forint NGM (BM-EMMI egyetértő)NGM Tárcaközi bizottság javaslatára az államháztartásért felelős miniszter dönt II.6. "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása EMMI (BM-NGM egyetértő)EMMI Kultúráért felelős miniszter dönt II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás EMMI (BM-NGM egyetértő) EMMI Kultúráért felelős miniszter dönt b) Múzeumok szakmai támogatása EMMI (BM-NGM egyetértő)EMMI Kultúráért felelős miniszter dönt c) Muzeális intézmények szakmai támogatása EMMI (BM-NGM egyetértő)EMMI Kultúráért felelős miniszter dönt d) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása EMMI (BM-NGM egyetértő)EMMI Kultúráért felelős miniszter dönt II.8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása nincs pályázatBM OKF kezdeményezésének sorrándjében BM utalványoz II.9. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1000 millió forint NGM (BM-ME egyetértő)NGM Tárcaközi bizottság javaslatára az államháztartásért felelős miniszter dönt 15

16 III. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. Vis maior támogatás III.4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások BM-NGM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter dönt III.7.Adósságkonszolidáció ban részt nem vett települések fejlesztéseinek támogatása 2015. évi ütem részleges forrása BM Azokra a fejlesztésekre, amelyek forrása az EU támogatásokból nem biztosítható 16 Jogcím megnevezésePályázat kiírójaFelelősDöntés IV. Vis maior támogatás Korm. rendelet alapján BMBM Helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 17


Letölteni ppt "Belügyminisztérium Az önkormányzatok 2015. évi finanszírozása 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések