Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok évi finanszírozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok évi finanszírozása"— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok 2015. évi finanszírozása
Belügyminisztérium Az önkormányzatok évi finanszírozása

2 2015. évi költségvetés 2015-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, Cél: a struktúra megszilárdítása, egyedi problémák kezelése 2015. év fő feladatai: a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése kistelepülések további felzárkózásának-, és az esélyegyenlőség megteremtésének az elősegítése az önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése szolidaritás elvének erőteljesebb érvényesítése (beszámítás!) gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése (több forrás) segélyezettek visszavezetése a munkába (szociális rendszer átalakítása)

3 Rendelkezésre álló erőforrások 2015-ben
Magyarország évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet főösszege : ,6 millió forint Cím Alcím Megnevezés Támogatás 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:  A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,9 2.  A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,3 3.  A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 192 094,4 4.  A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 30 765,3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 109 924,7 Összesen: 649 264,6 millió forintban

4 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok működésének támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok), Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Megyei önkormányzatok támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

5 Változások a működés általános támogatásában
Települési önkormányzatok működésének támogatása ez a jogcím kiegészül a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, és az üdülőhelyi feladatok (fajlagos összeg 1,55 Ft/IFA Ft) támogatásával Egyéb kötelező feladatok támogatása  differenciáltabbá vált Kiegészítő támogatás a gyengébb jövedelem-termelő képességű, az egy lakosra jutó forint alatti adóerő-képességgel rendelkező települések esetén 1000 fő lakosságszám alatti települések legalább 4 millió forint, 1000 fő lakosságszám feletti települések legalább 5 millió forint, Egyéb települések legalább 3 millió forint, Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Átalakult csak a valódi feladattal rendelkező, schengeni külső határszakaszokat fenntartó önkormányzatok támogatása

6 Beszámítás 2015. évben is indokolt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása, sőt erősítése az előző évi tapasztatok figyelembevételével Változások: az előző időszakhoz képest jóval differenciáltabb módon történik (a tavalyi 4 kategória helyett évben 12 kategória van) a számított bevétel mértéke a évi iparűzési adóalap 0,55%-a, amely 0,05 százalékponttal haladja meg a évi hasonló mértéket 2015-ben már a 8500 Ft/lakos adóerő-képesség alatt található településeket sem érinti a csökkentés a (korábbi határ az 5000 Ft/lakos adóerő-képesség volt) a jóval az átlag feletti bevétellel rendelkező települések támogatáscsökkentése a évi iparűzési adóalap 0,55%-át is meghaladja a közös hivatal székhely önkormányzatait a rá irányadó %-os beszámításnál 10 százalékponttal kisebb beszámítás érinti a rá háruló többletfeladatok elismeréseként (a tavalyi 5 százalékpont helyett) rendszer jellegű változás  a beszámítás mellett kiegészül a „pozitív kiegyenlítéssel” (alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeknél) Jogcímek: egyéb önkormányzati feladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, üdülőhelyi feladatok, település-üzemeltetési feladatok, hivatal működésének támogatása

7 Ágazati feladatok támogatása I.
Köznevelés Fő feladat 2015-ben is az óvodai ellátás biztosítása Bértámogatás (pedagógus életpálya követése) Óvodaműködtetési támogatás változás  a forrás jelentősen emelkedett (+20%) Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Új támogatási célok az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2, 5 milliárd forinttal (2015. szept.1-től 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás) kiegészítő támogatás a óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 2,4 milliárd forint Iskolák működtetése ( 3000 fő lakosságszám felett) Figyelem! szeptembertől új működtetői ciklus, h.i.: március 31.

8 Ágazati feladatok támogatása II
Ágazati feladatok támogatása II. Szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcím (a korábban egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ) előirányzata csökkent oka  a szociális támogatási rendszer átalakulása indoka  kormányzati cél a segélyezettek visszavezetése a munkába (2018-ig minden munkaképes dolgozhasson) március 1-jéig a támogatásokra forrás rendelkezésre áll (FHT, szoc. segély, lakásfenntartási, adósságcsökkentési, óvodáztatási támogatás) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 32000 Ft/fő adóerő-képesség alatt, települési támogatásra fordítható Szociális alapszolgáltatások Normatív alapon továbbra is

9 Ágazati feladatok támogatása II
Ágazati feladatok támogatása II. Szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok Egyes szociális szakosított ellátások (egy jogcím alá kerültek ) Feladatalapúvá vált (bértámogatás + üzemeltetési támogatás) Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása Hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása Gyermekek és családosok átmeneti gondoskodását biztosító intézmények Gyermekétkeztetés  a finanszírozás módja nem változott változás  a tavalyi évhez képest az előirányzat mértéke több, mint 5 milliárd forinttal emelkedett Bértámogatás + üzemeltetési támogatás

10 Hatásköri változások a szociális ügyintézésben
2015. március 1-jétől: Járási hivatalokhoz kerül: FHT (időskorúak járadéka, alanyi ápolási díj marad) Önkormányzatoknál megszűnik: rendszeres szociális segély normatív lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás Települési támogatást állapíthat meg a képviselő-testület: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére (méltányossági ápolási díj helyett) gyógyszer-kiadások viseléséhez (méltányossági közgyógyellátás helyett) lakhatási kiadások (rezsiköltség) hátralékának kezelésére (adósságcsökkentési támogatás helyett) rendkívüli élethelyzetbe kerülés esetére Forrása: saját bevételek, 2.sz.mell.III/2. szociális feladatok egyéb támogatása, BM rendkívüli támogatás pályázati úton

11 Ágazati feladatok támogatása III.
Kulturális feladatok Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátása változás  forrás emelkedés működési célra az emelkedés mértéke közel 1,6 milliárd Ft 1,2 millió forint minimális támogatás (kistelepülések számára kedvező) Színházak támogatása  közel azonos a tavalyi évihez képest „Art” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatása megegyezik a tavalyi támogatás mértékével

12 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Vis maior támogatás A támogatási feltétek meghatározásának módja változott (Áht. VI. A költségvetési támogatások): 2015-ben miniszteri rendelet helyett pályázati kiírásban kell rögzíteni a támogatási feltételeket

13 I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
Jogcím megnevezése Pályázat kiírója Felelős Döntés I.1. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása BM (EMMI egyetértő) BM Tárcaközi bizottság javaslata alapján vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása BM (NGM egyetértő) Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt I.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása EMMI (BM-NGM egyetértő) EMMI Gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter dönt I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása nincs pályázat NFM-BM A közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a fővárosi önkormányzattal a felhasználás szabályairól támogatási szerződést köt I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása NFM (BM-NGM egyetértő) NFM Közlekedésért felelős miniszter dönt I.6. Önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítása 50 millió forint NGM (BM egyetértő) NGM Államháztartásért felelős miniszter dönt I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása BM-NGM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt I.8. A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 100 millió forint. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatásának figyelembevételével megállapított támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt

14 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása nincs pályázat MÁK BM utalványoz II.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása NFM (BM-NGM egyetértő) NFM Tárcaközi bizottság javaslata alapján közlekedésért felelős miniszter dönt II.3. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása BM (NGM-ME egyetértő) BM Helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt II.4. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2000 millió forint BM-NGM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt ab) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 400 millió forint NGM (BM-ME egyetértő) NGM Ideiglenes bejegyzéssel rend. intézmények fejlesztésére max.20 millió forint. Tárcaközi bizottság javaslatára az államháztartásért felelős miniszter dönt ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 1000 millió forint Felújításra, karbantartásra, max. 15 millió forint. Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt ad) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500 millió forint

15 II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai folytatás
II.4. b) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása nincs pályázat BM OSAP adatok alapján BM utalványoz II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 2500 millió forint NGM (BM-EMMI egyetértő) NGM Tárcaközi bizottság javaslatára az államháztartásért felelős miniszter dönt II.6. "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása EMMI (BM-NGM egyetértő) EMMI Kultúráért felelős miniszter dönt II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás b) Múzeumok szakmai támogatása c) Muzeális intézmények szakmai támogatása d) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása II.8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása OKF kezdeményezésének sorrándjében BM utalványoz II.9. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1000 millió forint NGM (BM-ME egyetértő)

16 III. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. Vis maior támogatás
Jogcím megnevezése Pályázat kiírója Felelős Döntés III.4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások BM-NGM Tárcaközi bizottság javaslatára a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter dönt III.7.Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztéseinek támogatása 2015. évi ütem részleges forrása BM Azokra a fejlesztésekre, amelyek forrása az EU támogatásokból nem biztosítható IV. Vis maior támogatás Korm. rendelet alapján BM BM Helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok évi finanszírozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések