Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Álláskeresőként történő nyilvántartás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Álláskeresőként történő nyilvántartás"— Előadás másolata:

1 Álláskeresőként történő nyilvántartás
A foglalkoztatási törvény alapján

2 Jogszabályi háttér: - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 18/2005 (X.18.) FMM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról

3 Álláskereső az a személy, aki:
a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. (Flt. 58. § (5) bekezdés d) pont)

4 Pályakezdő álláskereső az a személy, aki:
A 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az illetékes kirendeltség által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek az, aki: - terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, vagy - előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, ill. elzárás büntetését tölti - sor- vagy tartalékos katonai szolgálatát tölti, továbbá polgári szolgálatot teljesít. (Flt. 58. § (5) bekezdés k) pont)

5 Kereső tevékenység: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve Kivétel: - olyan munkavégzés, amelyért tiszteletdíj jár – ha a tiszteletdíj havi mértéke a mindenkori minimálbér 30 %-át meghaladja, - őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység – ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni, - közérdekű önkéntes tevékenység, - nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység. (Flt. 58. § (5) bekezdés e) pont)

6 Álláskeresőként történő nyilvántartásba vételt csak a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes kirendeltség végezhet. Az álláskereső nyilvántartásba vétele erre irányuló (személyes) kérelem alapján történik. Az álláskeresőként nyilvántartott ügyfél jogosult a szolgáltatások teljes körű igénybevételére. Az álláskeresési támogatások folyósításának törvényi feltétele az álláskeresőként történő nyilvántartás. A foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó támogatások megállapításához szükséges az álláskeresőként történő nyilvántartási időtartamok igazolása. A munkaerő-piaci képzések és munkaerő-piaci programokban történő részvétel feltétele szintén az álláskeresőként történő nyilvántartás.

7 Együttműködés a kirendeltséggel
kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vevő kirendeltségen az előírt időpontban, de legalább három havonta jelentkezik, az álláskeresést és elhelyezkedést befolyásoló körülményeiben bekövetkezett változást – annak bekövetkezésétől számított- 8 napon belül bejelenti, maga is aktívan keres munkahelyet, az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, képzési lehetőséget elfogadja, igénybe veszi, részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. (Flt. 54. § (9) bekezdés)

8 Az álláskeresőként történő nyilvántartás szüneteltetése:
- munkaügyi központ által támogatott képzésben való részvétel időtartamában, - rövid idejű, legalább 90 napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenység időtartamára (kivétel az alkalmi foglalkoztatás), - időtartamtól függetlenül a közhasznú, közcélú és közmunka időtartamára.

9 Az álláskeresőként történő nyilvántartásból törli az állami foglalkoztatási szerv az álláskeresőt, ha kéri, vagy az 58. § (5) bekezdés d) pont 1-4. alpontjában meghatározott feltételek bármelyike megszűnt, vagy meghalt, vagy jelentkezési kötelezettségének ismételten, felszólítást ellenére nem tesz eleget, vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a körülményeiben bekövetkező változás miatt nem tekinthető aktív álláskeresőnek……. (Flt. 54. § (14) bekezdés)


Letölteni ppt "Álláskeresőként történő nyilvántartás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések