Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár"— Előadás másolata:

1 Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár
Információs Társadalom Stratégia és Programterv és hatása a versenyképességre Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár Budapest, március 21.

2 A Magyar Információs Társadalom előzményei
Állami programok a számítástechnika fejlesztésére a as években Kutatói hálózat fejlesztése a 80-as évek közepétől kezdve! Máig tartó hatás!!! Civil és állami kezdeményezések Nemzeti Informatikai Stratégia kidolgozására a 90-es években Informatikai Kormánybiztosság 2000-ben Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002-ben Magyar Információs Társadalmi Stratégia 2003-ban

3 Jelenlegi helyzet Elveszítettük a 90-es évekbeli relatíve jó pozíciónkat - hátrább kerültünk a rangsorban EU jogharmonizáció területén jól állunk Jó lehetőségekkel rendelkezünk a K+F területén A magyar IKT iparág képes kiszolgálni a magyar információs társadalom igényeit, de a többi iparágra gyakorolt hatása nem kielégítő

4 Adatok az e-gazdaságról
Magyarország elmaradása az Internet-penetráció és –használat sokat idézett számai mellett az informatika gazdasági alkalmazásaiban is megnyilvánul. Az Európai Unión kívüli országok e-gazdaságának néhány összehasonlító adata: Web-lappal rendelkező vállalatok On-line vásárlást végző vállalatok Forgalmuk legalább 1%-át e-kereskedelemben végző vállalatok

5 Weblappal rendelkező vállalatok részaránya

6 On-line vásárlást végző vállalatok részaránya

7 A forgalmuk legalább 1%-át e-kereskedelemben realizáló vállalatok részaránya

8 Magyar Információs Társadalom Stratégia létrehozásának célja
Hozzájáruljon az információs társadalom kiépítésének felgyorsításához Átfogó víziót, összehangolt terveket és megvalósítható operatív programokat adjon Szolgálja a gazdaság versenyképességének növelését, az elektronikus szolgáltatások széleskörű bevezetését, a digitális tartalom fejlesztését Legyen a gazdaság és a társadalom európai fejlődéséhez történő felzárkózás stratégiája Az EU felé is mutassa be, hogy Magyarország rendelkezik átfogó tervvel az információs társadalom kiépítésére, s az összhangban van az EU megfelelő programjaival

9 A MITS felépítése A kihívás A jelenlegi helyzet A jelenlegi trendek
A jövőkép A válasz: e-Magyarország Stratégiai célok , feladatok A stratégia hangolása A megvalósítás eszközei A stratégia megvalósításának folyamata A MITS végrehajtásának programterve Ágazati stratégiák összefoglalója

10 A kihívás Az EU 2010-re a világ legversenyképesebb tudásalapú társadalmává kíván válni. Ehhez csatlakozik hazánk is. A kihívás: Az EU tagállamok átlagánál gyorsabban kell fejlődnünk, hogy esélyünk legyen a felzárkózásra. Erre a kihívásra kell választ adni átfogó tervek, operatív programok megfogalmazásával.

11 Jövőkép Magyarország jövőképe: versenyképes információs társadalom
Versenyképes gazdaság, képzett polgárok, vonzó partnerként megjelenő országkép Közszféra: a szolgáltatásokat a hálózaton keresztül egyszerűen és gyorsan lehet igénybe venni. Általánossá válik az internet-alapú ügyintézés Új életminőség ígérete

12 A válasz: e-Magyarország
A gazdaság és társadalom korszerűsítésének két alapvető pillére: A folyamatok korszerűsítése az IKT segítségével back-office ( integrált szolgáltatáshoz ) A szolgáltatások modernizálása-elektronikus szolgáltatások alkalmazásával - front office E két pillére épül az e-Magyarország: e-szolgáltatások tömeges elérhetővé tétele és a sokszínű információs kultúra kialakítása

13 Stratégiai célok, feladatok
Az információs társadalom megvalósításában 10 év alatt az EU fejlettebb országai közé kell kerülnünk A MITS-ben megfogalmazott célok elérése : - az egyének számára az életminőség javulását eredményezi - az új szolgáltatások bevezetése a társadalom számára a fejlődési ütem növekedését eredményezi

14 A MITS kidolgozásának menete
Top-down Modell: Két alappillér Folyamatok modernizálása Szolgáltatások modernizálása Beavatkozási területek Főirányokba rendezett Programok Általánosítás, Ismétlődő feladatok keresése Bottom-up Ágazati stratégiák, egységes minta alapján kidolgozva

15 A beavatkozás területei
Beavatkozási területek/főirányok Tartalom és szolgáltatások Gazdaság, közigazgatás, kultúra, oktatás, egészség, környezetvédelem Infrastruktúra Széles sáv, hozzáférés, infrastrukturális szolgáltatások Tudás és ismeret Jogi és társadalmi környezet Horizontális cél Kutatás és fejlesztés Esélyegyenlőség Társadalmi, területi, inter- regionális-határon túli

16 A MITS végrehajtásának folyamata
A stratégia végrehajtását professzionális módon- megfelelő intézményrendszer keretein belül használt módszertan segítségével kell biztosítani. Ebbe a folyamatba be kell vonni a piaci szereplőket és a szakmai –civil szféra képviselőit

17 A MITS végrehajtásának programterve
Minden program kapcsolatban áll a stratégia valamely területével - de csak eggyel Minden programnak jól meghatározott célja van Minden programnak van működési modellje, alapvetően üzleti modell. Projektirányítási módszer alkalmazása Folyamatos működést támogassa

18 Programok Beavatkozási területek és főirányok szerint csoportosított
Kiemelt Központi Programok Kiemelt Ágazati Programok Ágazati Programok Programfüzetekkel Felelős koordinátorokkal és közreműködőkkel

19 Programok Gazdaság főirány:
e-munka: elektronikus munkavégzés kultúrájának elterjesztése e-üzlet: kis és középvállalatok információtechnológiai felzárkóztatása, e- gazdaság, e-kereskedelem, tartalomipar fejlesztése, inkubátorházak támogatása e-közlekedés: intelligens közlekedési rendszerek létrehozása e-agrárium: EU csatlakozást segítő közhasznú információ szolgáltatás fejlesztése, képzés, informatikai infrastruktúra fejlesztés

20 Programok Gazdaság főirányba illeszkedő programok: -- NFT programok:
GVOP 4.1 e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése GVOP 4.2 Információs iparág fejlesztése -- Kiemelt ágazati programok: e-közbeszerzés KKV-IT fejlesztése Foglalkoztatás - munkakártya, munkaügyi portál

21 GVOP 4.1 e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése
A vállalaton belüli és vállalatközi IT és web megoldások fejlesztése, bevezetése és használata (az ERP, MIS és CRM megoldások elterjesztése). Az e-piacterek kialakulásának ösztönzése, az e-kereskedelemi szolgáltatások bővítése. e-kereskedelmet támogató intelligens informatikai rendszerek kifejlesztése és elterjesztése. A hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítása.

22 GVOP 4.2 Információs iparág fejlesztése
A gazdasági, üzleti, kulturális és tudományos célú, valamint közhasznú digitális információs adatbázisok és információforrások létrehozásának, fejlesztésének, hozzáférhetővé tételének és alkalmazásának előmozdítása, a PPP - a közintézmények és magánszféra közötti partnerség – előmozdítása digitális tartalom vonatkozású új termékek és szolgáltatások előállítása és forgalmazása céljából.

23 A „Tartalom” beavatkozási terület további főirányai és Programjai
Közigazgatás e-kormányzat 2005 : Az EKK által készített stratégia és programterv alapján e-önkormányzat Kultúra NDA: kulturális értékek számbavétele, katalógusrendszerek összehangolása Oktatás e-oktatás: Tanárok képzése, Digitális tananyagok Egészégügy e-egészség: Hiteles szakmai információk, Integrált információs rendszer, Indikátor, jelentési rendszer Környezetvédelem e-környezet: környezeti adatszolgáltatások, hozzáférés a környezeti, természetvédelmi, meteorológiai, vízügyi adatbázisokhoz

24 Az „Infrastruktúra” beavatkozási terület főirányai és Programjai
Szélessáv: Közháló: szélessávú közcélú infrastruktúra NIIF: szélessávú kutatói hálózat Hozzáférés e-Magyarország: közösségi elérés Közhasznú információk infrastruktúrája: Közadat: Közcélú adat- és tartalomszolgáltatás

25 További főirányok és Programok
Tudás, ismeret: Digitális írástudás: IKT használat általános képessége Jogi és társadalmi környezet: e-biztonság: Bizalom és igény az IKT technológiák iránt e-demokrácia: képviselők elektronikus elérése, elektronikus szavazás, cégeljárás

26 Horizontális célok főirányai és Programjai
Kutatás és fejlesztés IT K+F: Technikai és társadalomtudományi kutatás, az eredmények gyors hasznosítása Esélyegyenlőség: e-ernyő: Informatikailag hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása

27 Nemzeti Fejlesztési Terv
A stratégia végrehajtása A Központi Programok elindítása Irányítási rendszer üzembeállítása Indikátorok, monitorozás Finanszírozás: Költségvetés -- EU -- Magántőke Hangolás és karbantartás közgazdasági és technologiai elemzések gördülő tervezés Nemzeti Fejlesztési Terv IHM + más tárcák

28 Köszönöm a figyelmet 45


Letölteni ppt "Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések