Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A dajkanyelv önzetlenségének kérdése az anya-csecsemő párbeszéd kapcsán Dr. Koós Ildikó Ph.D. NYME SEK MNSK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A dajkanyelv önzetlenségének kérdése az anya-csecsemő párbeszéd kapcsán Dr. Koós Ildikó Ph.D. NYME SEK MNSK"— Előadás másolata:

1 A dajkanyelv önzetlenségének kérdése az anya-csecsemő párbeszéd kapcsán Dr. Koós Ildikó Ph.D. NYME SEK MNSK koosildi@mnsk.nyme.hu

2 I. A gyermekek nyelvével foglalkozó tudományos megközelítések Magyarországon 1871:Ponori Thewrewk Emil: A gyermeknyelvről. (Pozsony, tanulmány) 1893:Balassa József: A gyermek nyelvének fejlődése. (Nyelvtudományi Közlemények 23.) 1905:Vértes József: A gyereknyelv hangtana. (Nyelvészeti Füzetek 22.) 1906:Sarbó Artur: A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra. (Studium, Budapest) GYERMEKNYELVvel

3 1905:Csapodi István: Gyermekek nyelvtudománya. (Magyar Nyelvőr XXXIV.) 1906:Simonyi Zsigmond: Két gyermek nyelvéről. (Magyar Nyelvőr XXXV ) 1920:Balassa József: A nyelvtani alakok kialakulása a gyermeknyelvben. (Magyar Nyelvőr XLIX.) 1918:Barcsai Károly: A gyermek nyelve és esze járása. (A Gyermek) 1918:Bakonyi Hugó: A gyermeknyelvi szókincs fejlődése. (A Gyermek) 1921:Bakonyi Hugó: A nyelvtani formák fejlődése a gyermeknyelvben. (A Gyermek) Jellemzőik: - esettanulmányok; - hangsúlyozzák a felnőttnyelvi formáktól való eltéréseket; - foglalkoznak a mondatszók jelenségével, a nyelvtani formulák kialakulásának időbeli sorrendjével; - az utánzás és az analitikus gondolkodás szerepét hangsúlyozzák NYELVÉSZET és PSZICHOLÓGIA összekapcsolását sürgetik

4 PSZICHOLINGVISZTIKA (1950-es évektől) nativista elmélet (LAD-hipotézis) szó- és hangzókészlet, szintagmák elsajátítása 1917:Viktor Gabriella: A gyermeknyelv (Béres és Held. Nagyvárad) 1935:Jablonkay Géza: Gyermeknapló (Kisdednevelés, Budapest) S. Meggyes Klára (1971); Kassai Ilona (1979; 1983); Lengyel Zsolt (1981); Gósy Mária (1978; 1981) munkái

5 tanuláselméletek utánzás az anyák szándékos nyelvtanítók nativista elméletek velünk született nyelvi kreativitás minimális környezeti input interakcionalista elméletek kommunikáció és kulturális beágyazottság a társas környezet fontos II. A nyelvelsajátítás elméletei a XX. sz-ban

6 Az anyanyelv elsajátítása Gyermekhez szóló beszédviselkedés Terminusok : - családi nyelv, szülői nyelv - gondozói nyelv (caretaker language) - child – directed speech (CDS) - infant – directed speech (IDS) - motherese - baby-talk - dajkanyelv III. A dajkanyelv szerepe

7 IV. Anya – csecsemő kapcsolat KOMMUNIKÁLJ ! ANYACSECSEMŐ - kölcsönös - egyenrangú

8 V. KULTURÁLIS TÉR preverbális interakció INTERPERSZONÁLIS KONTEXTUS minimális nyelvi input párbeszédépítés szabályai (Bruner 1975) kommunikáció szerkezete (Bruner 1975) preverbális kommunikációs tapasztalat (Dore 1974)

9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! koosildi@mnsk.nyme.hu


Letölteni ppt "A dajkanyelv önzetlenségének kérdése az anya-csecsemő párbeszéd kapcsán Dr. Koós Ildikó Ph.D. NYME SEK MNSK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések