Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A dajkanyelv önzetlenségének kérdése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A dajkanyelv önzetlenségének kérdése"— Előadás másolata:

1 A dajkanyelv önzetlenségének kérdése
az anya-csecsemő párbeszéd kapcsán Dr. Koós Ildikó Ph.D. NYME SEK MNSK

2 I. A gyermekek nyelvével foglalkozó tudományos megközelítések Magyarországon
GYERMEKNYELVvel 1871: Ponori Thewrewk Emil: A gyermeknyelvről. (Pozsony, tanulmány) 1893: Balassa József: A gyermek nyelvének fejlődése. (Nyelvtudományi Közlemények 23.) 1905: Vértes József: A gyereknyelv hangtana. (Nyelvészeti Füzetek 22.) 1906: Sarbó Artur: A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra. (Studium, Budapest)

3 NYELVÉSZET és PSZICHOLÓGIA összekapcsolását sürgetik
1905: Csapodi István: Gyermekek nyelvtudománya. (Magyar Nyelvőr XXXIV.) 1906: Simonyi Zsigmond: Két gyermek nyelvéről. (Magyar Nyelvőr XXXV ) 1920: Balassa József: A nyelvtani alakok kialakulása a gyermeknyelvben. (Magyar Nyelvőr XLIX.) Jellemzőik: esettanulmányok; hangsúlyozzák a felnőttnyelvi formáktól való eltéréseket; foglalkoznak a mondatszók jelenségével, a nyelvtani formulák kialakulásának időbeli sorrendjével; - az utánzás és az analitikus gondolkodás szerepét hangsúlyozzák NYELVÉSZET és PSZICHOLÓGIA összekapcsolását sürgetik 1918: Barcsai Károly: A gyermek nyelve és esze járása. (A Gyermek) 1918: Bakonyi Hugó: A gyermeknyelvi szókincs fejlődése. (A Gyermek) 1921: Bakonyi Hugó: A nyelvtani formák fejlődése a gyermeknyelvben. (A Gyermek)

4 PSZICHOLINGVISZTIKA (1950-es évektől)
szó- és hangzókészlet, szintagmák elsajátítása nativista elmélet (LAD-hipotézis) 1917: Viktor Gabriella: A gyermeknyelv (Béres és Held. Nagyvárad) 1935: Jablonkay Géza: Gyermeknapló (Kisdednevelés, Budapest) S. Meggyes Klára (1971); Kassai Ilona (1979; 1983); Lengyel Zsolt (1981); Gósy Mária (1978; 1981) munkái

5 interakcionalista elméletek
II. A nyelvelsajátítás elméletei a XX. sz-ban tanuláselméletek utánzás az anyák szándékos nyelvtanítók nativista elméletek velünk született nyelvi kreativitás minimális környezeti input interakcionalista elméletek kommunikáció és kulturális beágyazottság a társas környezet fontos

6 Az anyanyelv elsajátítása Gyermekhez szóló beszédviselkedés
III. A dajkanyelv szerepe Az anyanyelv elsajátítása Gyermekhez szóló beszédviselkedés Terminusok: családi nyelv, szülői nyelv gondozói nyelv (caretaker language) child – directed speech (CDS) infant – directed speech (IDS) motherese baby-talk dajkanyelv

7 IV. Anya – csecsemő kapcsolat
KULTURÁLIS TÉR KOMMUNIKÁLJ! ANYA CSECSEMŐ kölcsönös egyenrangú DAJKANYELV?

8 minimális nyelvi input
V. KULTURÁLIS TÉR INTERPERSZONÁLIS KONTEXTUS preverbális kommunikációs tapasztalat (Dore 1974) beszédviselkedés érzékszervi - kognitív preverbális kommunikáció szerkezete (Bruner 1975) interakció párbeszédépítés szabályai (Bruner 1975) szociális érettség minimális nyelvi input

9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A dajkanyelv önzetlenségének kérdése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések