Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Debreceni Egyetem Nyelvtechnológia és bioetika workshop Debrecen, 2010. szeptember 10.

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Kertész András Az integrált nyelvi adatforrásokból származó evidencia feldolgozásának tudománymódszertani alapjai Debrecen, 2010. szeptember 10.

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Célkitűzés Az, hogy mi számít evidenciának a nyelvészetben, a nyelvtudomány egyik leglényegesebb alapkérdése. Az egyes nyelvészeti elméletek megítélése jelentős mértékben azon múlik, hogy milyen adatok fogadhatók el a hipotéziseiket alátámasztó vagy cáfoló evidenciaként. Tehát a kutatás célja: eredeti hozzájárulás az elméleti nyelvészet ezen alapkérdésének megoldásához.

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Tudományelméleti háttér Az elméleti nyelvészet huszadik századi történetét egymással összefüggő tudományelméleti viták sora kísérte végig. E viták közös magja: empirikusak-e a nyelvészeti elméletek, és ha igen, milyen értelemben? A kérdésfelvetés motivációja: az analitikus tudományelmélet Elfogadott Nézete.

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Tudományelméleti háttér Az analitikus tudományelmélet feladata: azon tudománymetodológiai előírások megadása, amelyekkel a tudományos és a nem-tudományos ismeretek elválaszthatók egymástól. Az elválasztás kritériuma: az empiricitás. Tehát a kérdés: milyen kritérium alapján dönthető el egy elméletről, hogy empirikus- e ?

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Tudományelméleti háttér Sokféle válasz született. De a válaszok közös vonása: Az empirikus elméleteknek olyan kijelentésekből kell állniuk, amelyek evidenciák alapján tesztelhetők. Az evidencia: olyan kijelentés, amely objektíve megfigyelhető, térben és időben lejátszódó események alapján közvetlenül adottnak tekinthető.

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Tehát: A 20. század nyelvészeti elméletei e tudományelméleti felfogásból merítették metodológiai normáikat. De: A generatív nyelvészet fellépése élesen vetette fel a nyelvészeti empiricitásának és a evidencia mibenlétének kérdését.

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér A probléma: (P1)Mi az egyetlen megengedett evidenciatípus? Két antagonisztikus válasz: (a)Introspektív adatok vagy (b)Korpuszadatok szolgáltatják a nyelvészeti hipotézisek alátámasztásához vagy cáfolatához szükséges evidenciát.

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Példa az antagonizmusra: Sampson már a hetvenes években így ír: „Ha a nyelvészet valóban az intuíción alapulna, akkor nem lenne tudomány.” (Sampson 1975: 60) Chomsky még most is ezt gondolja: „[…] a korpusznyelvészetnek semmi értelme” (Andor 2004: 97)

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér De: A két antagonisztikus álláspontnak vannak közös vonásai. Tehát: Kialakult a nyelvészeti evidencia Standard Nézete.

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér A nyelvészeti evidencia Standard Nézete: -Saját evidenciatípusát mindkét tábor problémamentesnek tekinti. -Saját evidenciatípusát mindkét tábor megbízhatónak tekinti. -A saját evidenciatípus a hipotézisek igazolásának vagy cáfolatának objektív alapja. -Csak egy evidenciatípus legitim.

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér De jelenleg: A nyelvészeti evidencia Standard Nézete megingott, új vita alakult ki (Borsley ed. 2005, Sternefeld ed. 2007, Reis ed. 2005, Penke/Rosenbach eds. 2007, stb.) Az Új Nézet: -Minden evidenciatípus problematikus. -Minden evidenciatípus megbízhatatlan. -Az evidencia elméletfüggő és nem objektív. -Sokféle evidencia legitimálható.

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Tehát az új probléma: (P2)Milyen evidenciatípusok alkalmazhatók és hogyan használhatók különböző nyelvészeti elméletekben?

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Az érvelés: Ha az Új Nézet szerint minden evidencia- típus bizonytalan, megbízhatatlan, elméletfüggő, akkor önmagában egyetlen evidenciatípus sem alkalmas az alternatív hipotézisek közötti döntésre.

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Tehát: különböző evidenciatípusok integrációjára van szükség. A jelenlegi szakirodalom felismerte: „Csakis a módszerek interakciójában, összekapcsolásában rejlik a kulcs ahhoz, hogy a jövőben új felismerésekhez jussunk és reményünk legyen a nyelv adekvátabb modelljeinek megtalálására […]” (Schlesewsky 2009: 177; kiemelés K.A.)

16 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Tehát: az elméleti nyelvészet átrendeződése. Az utóbbi 50 év: az elmélet finomítása. Új szemlélet: az evidencia finomítása. Példa: a generatív nyelvészet állításainak újraértékelése. Hipotézisei introspektív evidenciára épülnek, de e hipotéziseket nem támasztja alá korpuszból és kísérletekből származó evidencia.

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Kérdés: milyen evidenciatípusok integrációja indokolt? Válasz: introspekció, korpusz, kísérlet. De: eltérő evidenciatípusok integrációja nagyon problematikus! Kérdés: miért?

18 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Válasz: nincs ismert mechanizmus egymástól eltérő evidenciatípusok egymásra vonatkoztatására, azaz nem tudjuk, hogy (a)milyen evidenciatípusok milyen feltételek mellett milyen módon integrálhatók egymással; (b)az integráció hogyan befolyásolja a hipotézisek elfogadhatóságát.

19 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Ezért új tudománymetodológiára van szükség: a p-modell. Kidolgozása: Kertész, A., Rákosi, Cs.: Data and Evidence in Linguistics: A Plausible Argumentation Model. Cambridge: Cambridge University Press (megjelenés előtt). A tervezett kutatás kiindulópontja: a p- modell.

20 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Nyelvelméleti háttér Alapgondolat: Az evidencia bizonyossága (Standard Nézet) helyett az evidencia bizonytalansága (Új Nézet) Eszköz: a plauzibilis érvelés mechanizmusa Fő hipotézis: nyelvészeti elmélet = plauzibilis érvelési folyamat. Itt tartunk jelenleg. Tehát a feladat: a p-modell alkalmazása az evidenciatípusok integrációjára.

21 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” A tervezett kutatás problémafelvetése Tehát a kutatás problémafelvetése: (P3)A p-modell milyen mechanizmus alapján kezeli (a)az eltérő evidenciatípusokkal alátámasztott, ellentmondó hipotézisek viszonyát; (b)az alternatív hipotézisek közötti döntést; (c)korábbi döntések újraértékelését?

22 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” A tervezett kutatás problémafelvetése Várható eredmény: (a)számos esettanulmány; (b)a p-modell kiterjesztése (P3)-ra; (c)az adatorientált elméleti nyelvészet új tudománymódszertanának a problémamegoldás gyakorlatában való alkalmazása; (d)publikációk az elméleti nyelvészet nemzetközi élvonalának fórumain.


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések