Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI. A tantárgy oktatásának célja Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI. A tantárgy oktatásának célja Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére,"— Előadás másolata:

1 A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI

2 A tantárgy oktatásának célja Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére, elfogadására, megsegítésére.

3 Követelmények, kompetenciák  A hallgató ismerje a gyógypedagógia intézményrendszerét és a gyógypedagógiai nevelésre szoruló sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjait.  Ismerje meg azokat a habilitációs, rehabilitációs eljárásokat, amelyek eredményesen használhatók a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez.

4 A tantárgy tartalma  A gyógypedagógia tárgya, célja, feladata. A sajátos nevelési igény fogalma, kritériumai, területei, okok, tünetek általában.  A gyógypedagógiai területére tartozó rendellenességek – autizmus, mutizmus, részképesség-zavarok.  A fogyatékkal élők jogai és azok érvényesülése. Esélyegyenlőség törvény – Fogyatékosügyi program

5 Szakirodalom 1. Gyógypedagógiai alapismeretek 1. Gyógypedagógiai alapismeretek Szerkesztette: Dr. Illyés Sándor Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar B. 2000. 2. Gyógyító pedagógia Nevelés és terápia Szerkesztette: Gardosné Szabó Anna Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 2004. 3. Kálmán Zsófia – Könczei György A Taigetosztól az eslyegyenlőségig Osiris Kiadó Bp. 2002.

6 Kollokvium 1. A gyógypedagógia fogalma, neves szakemberek az integráció és a szegregáció értelmezése. 2. A fogyatékosság fogalma, okai. 3. A sajátos nevelési igény fogalma, a szakértői bizottságok munkája. 4. A gyógypedagógia intézményrendszere, a működést szabályozó dokumentumok. 5. Az értelmi fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás.

7 6. A látási fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás. 7. A hallási fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás. 8. A mozgás-fogyatékosság fogalma, a konduktív pedagógia elv 9. A leggyakrabban előforduló beszédhibák olvasás és az írás zavarai. 10. A gyógypedagógia területére tartozó rendellenességek, autizmus, mutizmus, hiperaktivitás. 11. A korai fejlesztés fogalma, jelentősége. 12. A fogyatékkal élők jogai, azok érvényesülése. Az esélyegyenlőség törvényei

8 A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS FŐ FELADAT A NORMALIZÁCIÓ ÉS AZ INTEGRÁCIÓ ELVÉNEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSE

9 9 Fogyatékosság Olyan minőség, amiben az adott személy képességeinek, teljesítményeinek szintje alacsonyabb a népesség átlagához képest. A fogyatékos ember nem képes ugyanarra, mint mások; nem úgy viselkedik, mint ahogy az, az ő korában várható lenne.

10 Sérülés? Zavar? Hátrány?  Biológiai, organikus szinten, tehát a szervezet szintjén sérülésről, károsodásról beszélünk.  A pszichés funkciók, képességek szintjén képesség-, illetve funkciózavarokról.  Szociális szinten a megváltozott fejlődésmenetnek kihatása van a szocializációra beilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik.

11 11 FOGYATÉKOSSÁG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY SNI CÉL A fogyatékos egyén társadalomba való sikeres beilleszkedésének elősegítése

12 A szocializáció …a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)

13 NÖVEKSZIK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ TANULÓK SZÁMA A KÖZOKTATÁSBAN! 2002/2003 930 386 TANULÓ EBBŐL 52 750 SNI TANULÓ EBBŐL 52 750 SNI TANULÓ 2003/2004 908 000 TANULÓ EBBŐL 53 000 SNI TANULÓ EBBŐL 53 000 SNI TANULÓ 2004/2005 886 500 TANULÓ EBBŐL 57 000 SNI TANULÓ EBBŐL 57 000 SNI TANULÓ 2005/2006 859 000 Tanuló EBBŐL 60 000 SNI TANULÓ EBBŐL 60 000 SNI TANULÓ

14 Veszélyeztető tényezők  Gyermekvállalás változása  Társadalmi, gazdasági bizonytalanság  Káros környezeti hatások  Koraszülöttek nagyobb aránya  Zavart interakciók a környezettel

15 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Fogyatékkal élő: - mozgássérült - hallássérült - látássérült - beszédfogyatékos - tanulásban akadályozott (IQ: 70-50) - értelmileg akadályozott (IQ: 50-30) - halmozottan sérült - autizmussal élő A tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozott: - hyperkinetikus syndroma - kóros pszichés zavar - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - mutizmus Szakértői Bizottság határozata alapján!

16 Szakvélemény alapján Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott(dyslexia,dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar (Közoktatási törvény 121.§)

17 A különleges gondozáshoz való jog „Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek megfelelő fejlesztést és rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek, amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.” amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.” GYERMEKI JOGOKRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

18 KIK ÁLLAPÍTJÁK MEG A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYT? A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK.....................

19 Szegregáció vagy integráció? SZEGREGÁLT ÉS INTEGRÁLT NEVELÉS EGYMÁS MELLETT, SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN!

20 Szakértői bizottságok javaslatot tesznek a speciális nevelésre a szülő joga a döntés ?

21 Az integráció fajtái

22 Lokális integráció Csak az épület közös, a gyermekek között nincs kapcsolat Szociális integráció Tanórákon történő együttfejlesztés Funkcionális integráció Tudatos egyesítés szabadidőben, foglalkozásokon kívül

23 Integráció vagy inklúzió?  „Az integrációval az egyéneket be kívánják olvasztani az iskola meglévő struktúráiba.  Az inklúziónál újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják.”

24 Mindannyian mások vagyunk… Az integráció nem lehet a tolerancia nagyvonalú gesztusa, hogy mi, épek eltűrjük magunk között a sérülteket, és hagyjuk, hogy velünk élhessenek, Az integráció nem lehet a tolerancia nagyvonalú gesztusa, hogy mi, épek eltűrjük magunk között a sérülteket, és hagyjuk, hogy velünk élhessenek, hanem annak az elfogadása, hogy mindannyian egyenlők vagyunk, de nem egyformák.

25 Befogadó társadalom?  Az Unióban rendkívül erős társadalmi elkötelezettség van a befogadó felnőtt társadalom létrehozására.  Befogadó felnőtt társadalom azonban csak akkor lehetséges, ha ez már a gyermekek társadalmára is jellemző.

26 Az együttnevelés feltételei

27  a szakértői bizottság javaslata  alapító okirat módosítása  személyi feltételek biztosítása (Kt. 30. §)  tárgyi feltételek biztosítása (Kt. 3.sz.m.)  pedagógiai, óvodai programok módosítása A nevelőtestület, szülők, gyermekek felkészítése az új feladatra!

28 További feltételek

29 Szakmai feltételek  elkötelezettség  pedagógus kompetenciák  osztálytermi, csoportszobai folyamatok  célirányos szakképzettségek

30 A sikeres együttnevelést gátló tényezők Nem könnyű az egyéni szükségletek sokféleségét kielégíteni Nem minden gyereket lehet együtt nevelni Ha magas a csoportlétszám, nem könnyű a feladat

31 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG FELTÉTELE

32 „Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen - azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.”

33 MIKOR LEHETÜNK SIKERESEK?

34 A pedagógus szerepkörének szélesedése  Nevelés szerepének további erősödése  A szocializáció egészének segítése  Sokoldalú képzettség igénye!  Tájékozottság, kapcsolatok  Csapatban gondolkodás, együttműködési készség  Tanácsadó szerepkör a szülő felé

35 A gyógypedagógus  Értelmileg akadályozottak pedagógiája  Tanulásban akadályozottak pedagógiája  Szurdopedagógia  Tiflopedagógia  Szomatopedagógia  Logopédia  Pszichopedagógia

36 A pedagógiai munkát segítő asszisztens  Csoportmunka megszervezése  Differenciált feladatadás  Eszközkészítés  Ellenőrző munka  Terhelés megosztása

37 A GYÓGYPEDAGÓGIA INTÉZMÉNYRENDSZERE

38 A GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁST SZABÁLYOZZÁK  A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 1993.ÉVI LXXIX.TÖRVÉNY  A FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE, A FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK TANTERVI IRÁNYELVE 2/2005.(III.1.)OM rendelet 2/2005.(III.1.)OM rendelet

39 SZAKSZOLGÁLATOK  KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOK  KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS  GYÓGYTESTNEVELÉS  LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS  GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS  KÉPZÉSI KÖTELEZETTEK ELLÁTÁSA súlyosan, halmozottan fogyatékosok súlyosan, halmozottan fogyatékosok

40 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK  BÖLCSŐDÉK : EGYÜTTNEVELÉS SPECIÁLIS CSOPORT SPECIÁLIS CSOPORT  ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI INTÉZMÉNYEK GYERMEKEK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE GYERMEKEK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE  SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓK

41 KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÓVODÁKEGYÜTTNEVELÉSKÜLÖNNEVELÉSISKOLÁKEGYÜTTNEVELÉSKÜLÖNNEVELÉS

42 2/2005.(III.1.)OM rendelet Az új Irányelvek kiadásáról: melynek alapján készíthető és fogadható el a SNI tanulókat oktató intézmény helyi tanterve az elfogadott helyi tanterveket az iskolák kifutó rendszerben alkalmazhatják vonatkozik mindez az integrált iskolákra is

43 A tanulók foglalkoztatását áthatja: a habilitációs ( beillesztést elősegítő) fejlesztés

44 Habilitációs órakeret Fogyatékossági kategóriánként a Közokt.törvény 52.§(6)- ben meghatározott %-os arányban! Létszámok !! Értelmi sérültek: 15 % Pszichés fejlődés zavarai:15% Hallássérültek: -nagyothalló: 40 %, -siket: 50% Mozgássérültek: 40% Látássérültek: -gyengénlátó: 35 %, - vak: 40 % Autisták: 50 % Beszédfogyatékosok: 40 %

45 A habilitáció irányulhat:  A sérült funkció korrekciójára, kompenzálására (pl. kreatív tevékenység)  Új funkció kialakítására (pl. beszédindítás)  A funkciók egyensúlyára (pl. ép érzékszervi csatorna fejlesztése)  Speciális eszközök használatára (pl. hallókészülék)  Társadalmi együttéléshez szükséges képességekre (pl. kommunikáció, ügyintézés, munkavégzés, állóképesség, kitartás, türelem, stb.) Nem tantárgyakra, nem passzív ismeretekre!

46 A habilitációt meghatározó tényezők: A fogyatékosság típusa és súlyossága Kialakulásának ideje A tanuló életkora Pszichés és egészségi állapot Képességei, készségei Az adott tanulóra vonatkozó integrálhatósági követelmények

47 Hol jelenjen meg a habilitáció tartalma?  PP- nevelési program feladataiban  Helyi Tanterv tartalmában  Tanmenetekben  Fejlesztési tervekben  Minőségirányítási programban (tervezés, ellenőrzés,értékelés)

48 A gyógypedagógus kompetenciái:  Programok, fejlesztési tervek készítése  Fejlesztés, habilitáció  Tanácsadói szerepkör az integrált intézményekben Saját szakterületén – adott fogyatékossági területen!

49 A sérülés jellege,típusa Érzékszervi- vagy mozgássérült Értelmi fogyatékos A tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozott Szakértőivélemény Országos Szakértői Bizottság Megyei Szakértői Bizottság Bizottság A tanterv jellemzői Általános tanterv Módosított tananyag néhány területen Más tananyag minden tantárgyból Általános tanterv Módosított tananyag néhány területen A fejlesztés fő elve A sérülés kompenzálása Alapfunkciók fejlesztése Részképességek fejlesztése, Személyiségfejle sztés

50 Értelmi sérültek Tanterv: Tanórák tervezése a régi Irányelvek alapján! Tankönyvek: Egymásra építve:Pl.Játékház,Játékvár(1.) Meseolvasó(2.) Meseutazás(3.,4.) Eszközök: Érzékszervi fejlesztő játékok és szemléltetés Habilitáció:15% Tervezése az új Irányelvek és az EFT szerint! Fejlesztési terv fő irányai: Képességfejlesztés (mozgás,tájékozódás,beszéd,figyelem,észlelés,emlékezet,kreativitás)

51 MozgássérültekTanterv: NAT és Kerettanterv módosítva ( beszéd,írás,ábrázolás,gyógytestnev.) Tankönyv: Normál, de a számítógép használata nagyobb arányban) Eszközök: Környezeti adaptáció és a kézfunkció segítése Habilitáció:40%! Fejlesztési terv fő irányai:Önállóság,önkiszolgálás,eszközhasználat/Graphomotorika/ Logopédia, másféle kommunikáció Idegen nyelv ! Alkotás, művészetek, adaptív sport Izomtónus, erőnlét, egészségnevelés

52 Hallássérültek Tanterv: NAT és Kerettanterv módosítva (hosszabb időkeretek!) ”Egyéni anyanyelvi nevelés” „Integrációs gyakorlatok ” „Integrációs gyakorlatok ” Tankönyvek: Speciális tankönyvcsalád Eszközök: Vizuálisan megerősített képzetek (tárgyak,képek,átélt szituációk) Habilitáció:40%(nagyothallók)50%(siketek) Fejlesztési terv fő irányai: - Hallás-ritmus-mozgásnevelés -Hallókészülék használata - Beszédhallás-fejlesztés -Hallásmaradvány fejlesztése - Helyes ejtés -Beszédállapot fejlesztése - Szájról olvasás -Fonomimika, jelnyelv

53 Látássérültek Tanterv: NAT és Kerettanterv – a vizuálisan megismerhető tananyag változásával! Tankönyvek : Braille-jelrendszerrel vagy nagyított formában, nagy vonalas füzetek Eszközök: helyi világítás, tanulóasztal,nagyító,olvasógép,hangos szám.gép,abakusz,csörgőlabda Habilitáció: 35%-gyengénlátók, 40%-vakok -látó-halló-(tapintó) életmód vagy -tapintó-halló életmód kialakítása Fejlesztési terv fő irányai: -árnyalt verbális kommunikáció -rend kialakítása -bőr-és mozgásérzékelés -mintázás, formázás -hallási észlelés, sorrendiség -gépírás -szaglás és ízérzékelés -idegen nyelv hallás után -kézügyesség fejlesztése -úszás

54 Részteljesítmény zavarok (dys-)  Óvodában: - Csak dys- veszélyeztetett lehet! - Kiemelt fejlesztési területek: tájékozódás-mozgás, beszéd, észlelési csatornák, szemmozgási beidegződés, dekódolás technikája (asszociatív kapcsolatok), bevésés-felidézés technikája - Iskolaválasztás!  Iskolában: Úgy tűnik… Szakértői véleménnyel -Vizsgálati kérelem -Meixner – féle olvasástanítás -Kiemelt területek további fejlesztése -Habilitációs órakeret! -Meixner- végzettségű pedagógus! -Dys-es softverek, eszközök -Értékelés, felmentés

55 Mutizmus SNI Habilitáció „pszichés eredetű beszéd-némaság” - Pszichés oldás: - szakemberek (pszichológus, zeneterápia) - pedagógusok ( szoros érzelmi kapcsolat, rugalmas bánásmód, beszélgetések) - pedagógusok ( szoros érzelmi kapcsolat, rugalmas bánásmód, beszélgetések)------------------------------------------------------------------------ - Közvetett kommunikációs helyzetek teremtése: - számítógéppel kommunikál - jelkártyák használatával válaszol - báb szerepébe bújik Fokozatok!

56 Hiperaktivitás/figyelemzavar SNI Habilitáció  A fejlesztés szervezeti kereteit alapvetően meghatározza, melyik tünet a domináns: - figyelemhiányos típusú - figyelemhiányos típusú --impulzív típusú Mindkét esetben: - pszichológus - érzelmi stabilitás, kiszámítható pedagógusi reakciók - következetes motiválás (Conner-féle teszt és terápia)


Letölteni ppt "A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI. A tantárgy oktatásának célja Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések