Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lorettói litánia Közös imádság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lorettói litánia Közös imádság."— Előadás másolata:

1 Lorettói litánia Közös imádság

2 Lelkem tiszta lánggal ég (Ho 183)

3 Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted
Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted. Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilletted. Hogy szerelmeddel fölbátorítál, Kegyességeddel hűn ápolgattál, Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

4 Sok bajban és veszélyben segítettél s megvédtél, Az Istentől énnekem sok-sok áldást megnyertél. Ha fohászkodtam, hozzád szólottam, Tőled mennyei jókhoz jutottam, Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

5 Örülj, vigadj tisztaságban (Ho 168)

6 Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, Kit körülvesz mennyországban az angyali sokaság. Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, Bűnösökre, nézz le ránk!

7 Örvendezzél, Isten anyja, boldogságos Asszonyság, Mert tégedet megkoronáz a teljes Szentháromság. Mária, mi Anyánk, mennyei Pátrónánk, Bűnösökre, nézz le ránk!

8 Üdvözlégy, Mária (Ho 162)

9 Üdvözlégy Mária, Isten szülője, Kiben nem volt soha bűnnek szeplője
Üdvözlégy Mária, Isten szülője, Kiben nem volt soha bűnnek szeplője. Öröktől fogva Isten választott, Vétektől megoltalmazott.

10 Ó szent Szűz, megrontád a kígyó fejét, S megtörted lelkünknek régi ellenét. Néked nem ártott a bűnnek mérge S a gonosz vakmerősége.

11 Mária kis hajlékában (Ho 165)

12 Mária kis hajlékában, Názáretnek városában, Istenhez fohászkodik És buzgón imádkozik.

13 Emberi nem megváltását, Óhajtja az Úr országát, Szánja bűnös voltunkat, Számkivetett sorsunkat.

14 Imádkozik, s ím elébe Gábor angyal odalépe, Isten titkát jelenti És a Szüzet köszönti.

15 Így szól hozzá az arkangyal: Teljes vagy te szent malaszttal, Minden asszonyok felett Áldott vagy, az Úr veled!

16 Angyaloknak királynéja (Ho 287)

17 Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz. Kérjed a Te szent Fiadat érettünk
Angyaloknak királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, Szép szűz Mária! könyörögj értünk!

18 Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz. Kérjed a Te szent Fiadat érettünk
Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, Szép szűz Mária! könyörögj értünk!

19 Apostolok királynéja, tiszta Szűz. Kérjed a Te szent Fiadat érettünk
Apostolok királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, Szép szűz Mária! könyörögj értünk!

20 Békességnek királynéja, tiszta Szűz. Kérjed a Te szent Fiadat érettünk
Békességnek királynéja, tiszta Szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, Szép szűz Mária! könyörögj értünk!

21 Lorettói litánia

22 Uram, irgalmazz nekünk. Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Uram, irgalmazz nekünk!

23 Mennybéli Atyaisten Megváltó Fiúisten Szentlélek Úristen Szentháromság egy Isten Irgalmazz minekünk!

24 Szentséges Szűz Mária Istennek szent anyja Szüzeknek szent Szüze Krisztusnak szent anyja

25 Isteni kegyelem anyja Tisztaságos anya Szeplőtelen Szűzanya Makula nélkül való anya

26 Szűz virág szent anya Szeretetre méltó anya Csodálatos anya Teremtőnk szent anyja

27 Üdvözítőnknek anyja Nagyokosságú Szűz Dicsérendő Szent Szűz Nagyhatalmú Szent Szűz

28 Kegyes és irgalmas Szűz Hűséggel teljes Szűz Igazságnak tüköre Bölcsességnek széke

29 Örömünknek oka Lelki tiszta edény Tiszteletes edény Ájtatosságnak jeles edénye

30 Titkos értelmű rózsa Dávid királynak tornya Elefántcsontból való torony Mária aranyház

31 Frigynek szent szekrénye Mennyországnak ajtaja Hajnali szép csillag Betegek gyógyítója

32 Bűnösök oltalma Szomorúak vigasztalója Keresztények segítsége Magyarország oltalmazója

33 Angyalok királynéja Pátriárkák királynéja Próféták királynéja Apostolok királynéja

34 Vértanúk királynéja Hitvallók királynéja Szüzek királynéja Mindenszentek királynéja

35 Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Szentolvasó királynéja Béke királynéja Magyarok nagyasszonya

36 Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz minekünk!

37 Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!

38 Könyörögjünk! Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

39 Boldogasszony Anyánk (Ho 284)

40 Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy inségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

41 Ó Atya Istennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

42 Te vagy földi éltünk (Ho 195)

43 Te vagy földi éltünk vezércsillaga, Édes reménységünk, kegyes Szűzanya
Te vagy földi éltünk vezércsillaga, Édes reménységünk, kegyes Szűzanya. Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária!

44 Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, Hogy kövessünk annak egész folyamán. Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária!

45 És ha elközelget éltünk alkonya, Te vagy vigaszteljes esti csillaga
És ha elközelget éltünk alkonya, Te vagy vigaszteljes esti csillaga. Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária!

46


Letölteni ppt "Lorettói litánia Közös imádság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések