Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 1 Kohéziós politika (2007-2013) A Bizottság új rendeleteket érintő javaslata 2004. július.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 1 Kohéziós politika (2007-2013) A Bizottság új rendeleteket érintő javaslata 2004. július."— Előadás másolata:

1 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 1 Kohéziós politika (2007-2013) A Bizottság új rendeleteket érintő javaslata 2004. július 14. http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 2 Általános rendelet az ERFA-ról, az ESZA-ról és a Kohéziós Alapról  ERFA rendelet  ESZA rendelet  Rendelet a Kohéziós Alapról Egy bizottsági rendelet Információ, Nyilvánosság, Pénzügyi ellenőrzés és Pénzügyi korrekciók A Tanács egyhangú jóváhagyása, az EP hozzájárulása ERFA, ESZA: együttes döntéshozatal; Kohéziós Alap: konzultáció Javasolt új jogszabályi rendszer Új: az általános rendelet a Kohéziós Alapra is vonatkozik; új Vidékfejlesztési Alap a Kohéziós Alapon kívül; egy bizottsági rendelet a konkrét aspektusokat érintő öt helyett; egyszerűsített és az általános és az alapokról szóló rendeletekbe beépített támogathatósági szabályok.  Az európai határokon átnyúló együttmű- ködési csoportosulások létrehozásáról szóló rendelet (EGCC)

3 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 3 Háttér 2001 és 2003 között: A Bizottság által indított általános vita a tagállamokkal, a régiókkal és más szereplőkkel a jövőbeni prioritásokról és a végrehajtásról 2004. február: A Bizottság elfogadja a 2007 és 2013 közötti pénzügyi tervekről szóló, a kohéziós politika számára 336 milliárd eurót elkülönítő közleményt és a kohézióról szóló 3. jelentést, amely megállapítja a politika reformjának kereteit 2004. május: Harmadik kohéziós fórum Brüsszelben több mint 1400 érdekelttel, akik nagyrészt támogatják a Bizottság szemléletét

4 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 4 Növekedés: A kohéziós pénzügyi eszközök növelik az állami és magánbefektetéseket a kedvezményezett régiókban Konvergencia: Az alapok hozzájárulnak a GDP növeléséhez az elmaradott régiókban Foglalkoztatás: Munkahelyteremtés és a humán erőforrások potenciáljának maximumra növelése A fizikai és humán tőke növelése Jobb regionális és helyi kormányzás Pénzügyi stabilitás 7 éven keresztül A kohéziós politika kihatása

5 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 5 Cél a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése és a regionális egyenlőtlenségek csökkentése Eszközök három célkitűzés és négy közösségi kezdeményezés; az EU25 lakosságának 49,5%-a él az alábbiak alá tartozó helyeken: 1. célkitűzés vagy 2. célkitűzés Pénzügyi erőforrások körülbelül 233 milliárd euró, amely az EU teljes költségvetésének egyharmadát vagy az EU GDP-jének 0,45%- át teszi ki A 2000 és 2006 közötti kohéziós politika

6 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás Konvergencia célkitűzés 78,5% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (264 milliárd euró ) Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritások Előirányzatok Európai Területi Együttműködés célkitűzés 3,94% (13,2 milliárd euró) Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás célkitűzés 17,2% (57,9 milliárd euró) Kohéziós politika, 2007-2013 3 célkitűzés Költségvetés: 336,1 milliárd euró (az EU GDP-jének 0,41%-a) Ált. rend. és pénz. persp., 3-7. és 15-18. cikk Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok  innováció  környezetvédelem/ kockázat-megelőzés  elérhetőség  infrastruktúrák  emberi erőforrások  közigazgatási kapacitás  közlekedés (TEH)  tartós szállítás  környezetvédelem  megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, de a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók  innováció  környezetvédelem/ kockázat-megelőzés  elérhetőség  európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határmenti régiók és nagy transzna- cionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázatmegelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61% határon átnyúló 12,12% ESZPE 47,73% transznacionális 4,54% hálózatok

7 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 7 Konvergencia Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Európai területi együttműködés A GDP 75%-a alatti régiók Statisztikailag érintett régiók Kohéziós Alap Speciális program a legkülső régiók számára: 1,1 A konvergencián kívüli régiók Fokozatos bevezetés az 1. célk. régiói számára 2000 és 2006 között Határon átnyúló együttműködés: 4,7 Transznacionális együttműködés: 6,3 Külső határok: 1,6 Hálózatok: 0,6 Kohéziós politika (2007-2013) Célkitűzések szerinti felosztás milliárdokban Euró (összesen: 336,1 milliárd EURÓ) Ált. rend. és pénz. persp., 3–7. és 15-18. cikk

8 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 8 A reform vezérelvei Koncentráció: az Unió prioritásait megerősítő stratégiaibb megközelítés; földrajzi: a finanszírozás mintegy 80%-a a kevésbé fejlett régiók számára, tematikus: összpontosítás a lisszaboni és göteborgi napirendekre Egyszerűsítés: a rendeletek száma csökken; kevesebb célkitűzés - kevesebb alap; programozás; nincs többé zónabesorolás, egyalapos programok; rugalmasabb pénzügyi igazgatás; az ellenőrzéssel, értékeléssel és figyelemmel kíséréssel kapcsolatos arányosság; a ráfordítások támogathatósága Decentralizálás: a régiók és a helyi szereplők erőteljesebb szerepe

9 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 9 Koncentráció: stratégiaibb megközelítés A Tanács átfogó stratégiai dokumentumot fogad el a kohéziós politika számára az Európai Parlament véleményével az új programozási időszak előtt, amely egyértelmű prioritásokat határoz meg a tagállamok és a régiók számára Egyértelmű kapcsolat a kohéziós politika és a lisszaboni és göteborgi stratégiák között, a széleskörű gazdaságpolitikai iránymutatásokkal és az európai foglalkoztatási stratégiával való összefüggés növelése A Bizottság éves jelentése az EU intézményei felé a tagállamok előrehaladásának értékelése és a Tanács általi vizsgálat érdekében Az ált. rend. 23-30. cikke

10 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 75% alatt az EU25-ben statisztikai hatás: 75% alatt az EU15-ben és fölött az EU25-ben a növekedés miatt „természetes úton” a 75% fölött más régiók Mutató: EU 25 = 100 Forrás: Eurostat Ált. rend., 5+6. cikk GDP átlag személyenként 2000-2001-2002 Földrajzi koncentráció A 75%-os küszöb alatti vagy ahhoz közelítő régiók

11 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 11 Pénzügyi erőforrások: jobb koncentráció a kevésbé fejlett régiókra Konvergencia célkitűzés: a tagállamok és a NUTS II. szintjén lévő régiók teljes elkülönítéseinek 78,5%-a (264 milliárd euró), elkülönítés a támogatható lakosság, regionális vagy nemzeti fellendülés és munkanélküliség szerint Regionális versenyképesség és foglalkoztatás: a NUTS I. vagy II. szintjén lévő régiók teljes elkülönítéseinek 17,2%-a (57,9 milliárd euró), elkülönítés a támogatható népesség, a regionális fellendülés, a munkanélküliség, a foglalkoztatottság mértéke, a foglalkoztatottak végzettségi szintje és a népsűrűség szerint Európai területi együttműködés: a tagállamok teljes elkülönítéseinek 3,94%-a (13,2 milliárd euró) a támogatható népesség alapján Ált. rend., 16-18. cikk

12 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 12 Egyszerűsítés Általános: 7 célkitűzés helyett 3, 5 alap helyett 3, egyalapos programok, nincs zónabesorolás a „Konvergencia” célkitűzésen kívül Programozás: 3 lépés helyett 2 Addicionalitás: csak a Konvergencia célkitűzés esetében ellenőrizendő Pénzügyi igazgatás a prioritási tengely szintjén lehetővé teszi a programok rugalmasabb átvételét A nemzeti szabályok szerint definiált kiadások támogathatósága (néhány kivétellel) Ellenőrzési rendszer: arányos, ha a közösségi társfinanszírozás az összköltség 33%-a és 250 millió euró alatt marad Ált. rend., 8-13. és 73. cikk

13 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 13 Decentralizálás A régiók erőteljesebb szerepe: az európai, nemzeti, regionális, városi és helyi szintek között megosztott igazgatás Minden régió részesül a kohéziós politikából Városi problémák: lehetséges a városi hatóságokhoz való kirendelés Ált. rend., 12. cikk és 58. cikk (1) bek. a) albek.

14 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 14 A fő vezérelvek végrehajtása (1) Kiegészítő jelleg, következetesség és megfelelőség: a beavatkozás kiegészíti a nemzeti, regionális, helyi és uniós prioritásokat, összhangban van a stratégiai keretrendszerrel, és megfelel a Szerződésnek A többéves programozás biztosítja a folyamatosságot Partnerség: a politika stratégiai és operatív szempontjait érinti, és kiterjed a regionális, városi, helyi és egyéb hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek és a civil társadalom, valamint a környezetvédelemmel és esélyegyenlősséggel foglalkozó szervezetek bevonására Ált. rend., 8-10. cikk

15 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 15 A fő vezérelvek végrehajtása (2) Szubszidiaritás és arányosság: a beavatkozások tiszteletben tartják a tagállamok intézményrendszerét és az igazgatás arányos a Közösség hozzájárulásával az ellenőrzés, értékelés és figyelemmel kísérés területein Megosztott igazgatás: a tagállamok és a bizottság megosztják a költségvetési ellenőrzés felelősségét Addicionalitás: a strukturális alapok nem léphetnek a nemzeti közkiadások helyébe (a „Konvergencia” célkitűzésre vonatkozik) A nők és a férfiak esélyegyenlősége: az alapok igazgatásának minden lépésére vonatkozik Art. 11 - 14 Gen.Reg.Ált. rend., 11-14. cikk

16 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 16 Pénzügyi erőforrások: a minőség és a rugalmasság ösztönzése Minőségi és teljesítménytartalék: a „Konvergencia” és a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés előirányzatainak 3%-a; a Tanács 2011-ben határoz a minőségi kritériumok alapján történő juttatásokról Nemzeti tartalékalap: a „Konvergencia” céljából 1%, a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” céljából pedig 3% lesz a váratlan gazdasági és szociális átalakításra elkülönítve Art. 35 and 36 Gen.Reg. Ált. rend., 20., 48., 49. cikk

17 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 17 A Közösség stratégiai iránymutatásai a kohézióról a Bizottság javaslata, a Tanács elfogadása, az Európai Parlament jóváhagyása 1 Nemzeti stratégiai referenciahálózat a tagállamok javaslata a partnerségi elv alkalmazásában; az Unió irányzatát követve a nemzeti stratégia és programozás megállapítása; Bizottság végleges határozata 2 Operatív programok egy program alaponként, tagállamonként vagy régiónként, a prioritások, az igazgatás és a pénzügyi források leírása; tagállam vagy régió javaslata; Bizottság végleges határozata 3 A programok igazgatása és a projektek kiválasztása a tagállamok és a régiók által; „megosztott igazgatás” elve = egyeztetés a Bizottsággal 4 Stratégiai iránymutatások, programozás és nyomon követés 5 Stratégiai nyomon követés és éves beszámolás az Európai Tanács tavaszi csúcstalálkozóján, alapja a Bizottság és a tagállamok éves jelentése Art. 16-21 and 28 Gen.Reg. Ált. rend., 23-29. cikk

18 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 18 Megosztott igazgatás és ellenőrzés Art. 42 - 46 and 52 - 54 Gen.Reg. Általános: A tagállamoknak hatékony rendszereket kell létrehozniuk a kiadások kezelésére, tanúsítására és ellenőrzésére Operatív programok: irányító hatóság a program végrehajtására, tanúsító hatóság a ráfordítások tanúsítására, valamint ellenőrző hatóság az auditálások nemzetközi szabványokkal összhangban történő végrehajtására Bizottság: megmarad a felelőssége a saját auditálásokat igénylő általános költségvetés végrehajtásáért Arányosság: Ha a közösségi társfinanszírozás szintje 33% vagy 250 millió euró alatt van, egyes rendelkezések nem érvényesek Ált. rend., 12., 57-59., 69-73. cikk

19 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 19 A Közösség hozzájárulásának szabályozása A részvételi arányok változnak a gazdasági, társadalmi és területi problémák tekintetében, és kiszámításuk a közkiadások arányában történik: 85% a Kohéziós Alap esetében; legkülső régiók és görög szigetek 75% a „Konvergencia” programok esetében (kivétel: 80% a Kohéziós Alappal rendelkező tagállamok számára) 50% a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” programjai számára 75% az „Európai területi együttműködés” programjai számára +10%a „régióközi együttműködés” számára +5% (legfeljebb 60%) a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” programjai számára természeti hátránnyal küzdő térségek (szigetek, hegyek, sűrűn lakott területek és a 2004. április 30. előtt külső határral rendelkező régiók) esetében Ált. rend., 51+52. cikk

20 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 20 Konvergencia és területi versenyképesség (1) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásai az alábbiak keretében „Konvergencia” célkitűzés: kutatás és technológiai fejlesztés, innováció és vállalkozó szellem; információs társadalom; környezetvédelem; kockázat- megelőzés; idegenforgalom; közlekedési hálózatok / TEH; energetikai hálózatok és megújuló energiák; oktatási és egészségügyi befektetések; közvetlen segítségnyújtás a KKV-k számára „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés: Innováció és a tudásalapú gazdaság (KTF, technológiaátadás, innováció a KKV-kben) Környezetvédelem és kockázat-megelőzés (NATURA 2000, a szennyezett földterület rehabilitációja, az energetikai hatékonyság és a megújuló energiák előmozdítása) Az általános gazdasági érdeklődésre számot tartó közlekedési és távközlési szolgáltatások elérése a városi területeken kívül ERFA rend., 4-5. cikk

21 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 21 határon átnyúló gazdasági és szociális tevékenységek vállalkozó szellem és a KKV-k, az idegenforgalom és a kultúra fejlesztése; környezetvédelem; a közlekedési, információs és kommunikációs hálózatok és szolgáltatások, valamint víz- és energetikai rendszerek jobb elérése; szociális és kulturális infrastruktúrák, különös tekintettel az egészségügyi és oktatási ágazatokra; transznacionális együttműködés, integrált területfejlesztés: a vizek és a partok kezelése, elérhetőség, fejlett kommunikációs és információs technológiák; tengeri biztonság; kockázat- megelőzés; K&TF és technológiai fejlesztési hálózatok stb.; hálózatba szervezés és tapasztalatcsere a regionális és helyi hatóságok között: együttműködési hálózati programok, tanulmányok, adatgyűjtés, a fejlődési tendenciák megfigyelése és elemzése az Unióban (tanulmányok, adatgyűjtés és a Közösség fejlődési trendjeinek elemzése). Art. 5 ERDF Reg. Európai területi együttműködés Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásai az alábbiak keretében ERFA rend., 6. cikk

22 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 22 Foglalkoztatásra való összpontosítás Az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozza „Konvergencia” és „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés: A dolgozók és a vállalatok alkalmazkodó képességének növelése, a foglalkoztatás elérésének és a munkaerőpiacon való részvétel fokozása, a hátrányos helyzetűek szociális beilleszkedésének erősítése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, reformok mobilizálása a foglalkoztatás és beilleszkedés terén (szerződések, partnerségek). „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés: a humán tőkébe történő befektetés kiterjesztése és javítása (oktatás, képzés, posztgraduális képzés), a közigazgatás és más szervezetek intézményi kapacitásának és hatékonyságának megerősítése (tanulmányok, képzés a strukturális alapok résztvevői számára). Art. 2 ESF Reg.ESZA rend., 3. cikk

23 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 23 Összpontosítás a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrára: Kohéziós Alap Többéves programozás: a Kohéziós Alap programozása az ERFA-val és az operatív programokkal együtt történik a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra esetében Társfinanszírozásra váró projektek: Transzeurópai közlekedési hálózatok, prioritási projektek a környezetvédelem terén és fenntartható fejlődés, amely előnyben részesíti a vasúti, tengeri, kombinált és fenntartható városi közlekedési hálózatokat, valamint az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat Feltételes segítségnyújtás: a támogatás attól függ, hogyan kezeli a tagállam a költségvetési hiányt Art. 2 - 3 CF Reg. Ált. rend, 3. cikk és CF rend., 5. cikk

24 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 24 Az európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) Háttér: nehézségek a határon átnyúló, transznacionális és régióközi programok és projektek igazgatásában a különféle jogszabályok, nemzeti jogok és eljárások miatt Szemlélet: az EKSz 159. cikk 3. bekezdés alapján a határon átnyúló, transznacionális és régióközi programokat és projekteket végrehajtó tagállamok és/vagy régiók közötti „egyezményre” alapuló, jogi személyiséggel rendelkező intézmény A közösségi alapokkal kapcsolatban nem hárítható pénzügyi felelősség a GECT-re EGCC rend., 1-3. cikk

25 Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 25 További lépések 2005 vége: A Tanács és az Európai Parlament határozata a rendeletről 2006 eleje: A Tanács elfogadja a Közösség stratégiai útmutatásait a kohézióval kapcsolatban 2006: A 2007 és 2013 közötti programok előkészítése 2007. január 1.: Megkezdődik a végrehajtás


Letölteni ppt "Regionális politika EURÓPAI BIZOTTSÁG 2004 December HU Szabályozás 1 Kohéziós politika (2007-2013) A Bizottság új rendeleteket érintő javaslata 2004. július."

Hasonló előadás


Google Hirdetések