Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.leovey.hu Az eLEMÉR iskolai önértékelő keretrendszer kipróbálásának tapasztalatai a Leövey Gimnáziumban Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.leovey.hu Az eLEMÉR iskolai önértékelő keretrendszer kipróbálásának tapasztalatai a Leövey Gimnáziumban Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu."— Előadás másolata:

1 www.leovey.hu Az eLEMÉR iskolai önértékelő keretrendszer kipróbálásának tapasztalatai a Leövey Gimnáziumban Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu BZ: eLEMÉR a Leöveyben 1

2 www.leovey.hu Amiről szó fog esni Nem úgy van most mint volt régen… Mindez a Leöveyben… eLEMÉRtük… Válámi ván, dé ném áz igázi… BZ: eLEMÉR a Leöveyben2

3 www.leovey.hu Nem úgy van most mint volt régen… „Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó és vita közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot. A tanulóink radikálisan megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi oktatási rendszert tervezték.” Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants; 2001 BZ: eLEMÉR a Leöveyben3

4 www.leovey.hu Változnak az idők… BZ: eLEMÉR a Leöveyben KSH: A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008 4

5 www.leovey.hu BZ: eLEMÉR a Leöveyben5 Iskolai informatikai infrastruktúra Kabinet(ek)Tanári(k) Iroda(k) Könyvtár Tantermek Laptop(ok)

6 www.leovey.hu BZ: eLEMÉR a Leöveyben6 Oktatás: munkamegosztás Az eszközöket (tárgyakat, tudást) használni kell – nem informatika órán is! Szabadítsuk ki az IKT eszközöket a számítástechnika kabinetek rabságából! informatika „rendes” tantárgyak eszköz: érthetőbb, színesebb, taníthatóbb cél, tartalom, gyakorlat, visszajelzés Rozsdásodás! Erőforrások (óraszám, pénz, eszköz, tudás)

7 www.leovey.hu A szabadság színterei Alfa és ómega: számítógép(ek) a tanári(k)ba! IKT-s (szak)tanterem (~ multimédiás terem) – fix tanári gép + net + projektor (+ e-tábla) Mobil „IKT-s terem” –tanári laptop + net + projektor (+ „mobil” e-tábla)  wifi háló „Laptop terem” – 1-4 tanuló / laptop + net + projektor (+ „mobil” e-tábla)  wifi háló IKT kabinet – informatika órák/tanárok kitiltva! – 1-2 tanuló / számítógép + net + projektor (+ e-tábla) BZ: eLEMÉR a Leöveyben7

8 www.leovey.hu BZ: eLEMÉR a Leöveyben8 8 Mindez a Leöveyben Személyek 620 „normál” (14-19 éves) középiskolás, 80 „szakképzős”; 230 felnőtt „középiskolás”; 65 tanár Vas Iskola: ~180 gép (kabinetek, tantermek, könyvtár, tanárik, irodák), hálózat, információs rendszer, „kütyük”, WiFi Otthon: tanárok döntő többségének van gépe diákok (nappali) : 99%-os számítógép-, 98%-os internet-ellátottság !!! Tudás Diák : hozza (?!), + „alapozó” informatika kezdő évfolyamokon Tanár: többségük rendelkezik legalább alapfokú ismerettel Tartalom, eszközök Immár van ! (Pl. SDT, Realika, Sunflower, NDA, NAVA, stb.) „Tisztaszoftver”, „közkincs”, Creative Commons („kreatív közvagyon”)

9 www.leovey.hu BZ: eLEMÉR a Leöveyben9 Nálunk is változnak az idők…  oktatás-, munkaszervezési következmények! nincs gép/net? (anyagi, elvi, stb. okok)

10 www.leovey.hu Mérföldköveink 2000 LINRend ( L KG In formációs Rend szere) Levelező listák, Dokumentumtár,… Finomra hangolt hozzáférési jogok! (Távolról is!) 2001 SZT-IS-3/P (29 pedagógus jut számítógéphez…) 2002-2006CELEBRATE, „SDT-monitor”, SCALE, ZORKA … digitális tananyagok fejlesztése, tesztelése, … 2003 Európai Innovatív Iskolahálózat (ENIS) tagság 2006 LKG ToP ( LKG T áv o ktatási P ortál) a MOODLE egy e-learning keretrendszer; 800 tag, 105 kurzus… 2006 Kompetencia alapú oktatás (HEFOP 3.1.3) 2008 LeN ( L KG e lektronikus N apló) minden tanár, diák, szülő használja… 2010LKG Digitális Középiskola ITAK: felnőttek felkészítése az érettségire „távoktatással” (blended learning) BZ: eLEMÉR a Leöveyben  kistanárik 10

11 www.leovey.hu eLEMÉR a Leöveyben 2010 júniusának végén – 9 osztály, 295 + 160 fő érettségije után…  BZ 2010 októberében – idő most sem volt…  – levelező-lista + Excel – igazgatóság + munkaközösség-vezetők  „változások”, vélemény-eltérések, kritikus pontok BZ: eLEMÉR a Leöveyben11

12 www.leovey.hu A végeredmény BZ: eLEMÉR a Leöveyben12

13 www.leovey.hu Az Excel tábla BZ: eLEMÉR a Leöveyben13

14 www.leovey.hu Érdekes „változások” + A tanulók … tisztában vannak az internet használatának veszélyeivel, … + A tanulók … meg tudják ítélni a digitális források megbízhatóságát. + A tanulók képesek kiválasztani és célszerűen felhasználni az … alkalmas IKT-eszközöket. + A tanulók képesek rá, hogy adatokat, információkat … osszanak meg másokkal. + A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-eszközöket … + A tanulók tisztában vannak az IKT-eszközökre épülő sokféle önkifejezési lehetőséggel. + A tanulók használják az IKT-eszközöket kreativitásuk iskolai és iskolán kívüli bemutatására. + A tantestület a tanítás során tudatosan és magabiztosan alkalmazza az IKT-t. + A pedagógusok tudatosan alkalmazzák a digitális pedagógiai módszereket. + A pedagógusok gondoskodnak arról, hogy a diákok tisztában legyenek a biztonságos és jogszerű IKT-használat szabályaival. - A digitális kompetencia fejlesztési feladatai megjelennek a helyi tantervben. + Az informatika tantárgy és a digitális kompetencia más tárgyakban való tervezése tükrözi… + A helyi tanterv biztosítja, hogy sokféle szoftvert és hardvert használjanak… + Az IKT-eszközök az iskola céljainak és feladatainak megfelelő mértékben és minőségben állnak rendelkezésre… - A hibás eszközök javítása, a hibaelhárítás módja megoldott. + Az iskola belső hálózata támogatja a pedagógiai munkát… BZ: eLEMÉR a Leöveyben14

15 www.leovey.hu Érdekes különbségek A tanulók önállóan és tudatosan használják az IKT-eszközöket képességeik tesztelésére (2 … 4) Az IKT-t felhasználják a pedagógusok a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. (2 … 4) Az IKT-val kapcsolatos önértékelés eredménye intézkedési tervben tükröződik. (2 … 4) A szoftverek, digitális tananyagok és segédeszközök a sajátos nevelési igényű tanulók felhasználói igényeit is kielégítik. (1 … 4) Az informatika/számítástechnika termek, a könyvtár, a közösségi helyek akadálymentesek. (1 … 4) BZ: eLEMÉR a Leöveyben15

16 www.leovey.hu Fontos egyezések A tanulók képesek kiválasztani … a feladataik megoldására … alkalmas IKT-eszközöket. A tanulók képesek rá, hogy különböző jellegű digitális állományokat elgondolásaik szerint szerkesszenek meg … A tanulók IKT-eszközök segítségével is támogatják egymást a tanulásban és különféle feladatok megoldásában. A tanulók használják az IKT-eszközöket kreativitásuk iskolai és iskolán kívüli bemutatására. Az iskolavezetés megfelelő helyzetek teremtésével támogatja és ösztönzi az IKT-val segített tanulást. Az iskolavezetés biztosítja … az intézményi digitális kommunikáció feltételeit … A vezetés biztosítja, hogy a pedagógusok használják a különböző szoftvereket és hardvereket az iskola működésének különböző színterein … A tananyagokat, az órarendet, tájékoztatókat, az IKT-eszközökkel adminisztrált jelenlétet, hiányzást, eredményeket otthonról is elérik a tanárok, a diákok és a szülők is. Az iskola belső kommunikációjában használja az IKT-t … Az IKT-eszközöket felhasználják a szülőkkel és másokkal való együttműködésben … Az iskolában használt szoftverek jogtiszták. Az intézményi információkhoz az iskolán belül és az iskolán kívül is hozzá lehet férni. Az iskola honlapja naprakész információkat tartalmaz. BZ: eLEMÉR a Leöveyben16

17 www.leovey.hu Kritikus pontok ? Kisebb mint 4? 3? 2?... A tanulók tisztában vannak a szellemi tulajdon fogalmával és a forrásfelhasználás szabályaival. Az IKT-t felhasználják a pedagógusok a sajátos nevelési igényű tanulók támogatására, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. A pedagógusok fejlesztik a tanulók digitális kompetenciáit tanórán kívül. Az informatika/számítástechnika termek, a könyvtár, a közösségi helyek akadálymentesek.  Informatikai stratégia BZ: eLEMÉR a Leöveyben17

18 www.leovey.hu Talán… Technikailag – eredmények megnézéséhez ne kelljen újra végig menni… – legyen valamiféle „export” (.csv,.xls) lehetőség… Tartalmilag – legyen látható az „országos átlag” és/vagy – más iskolák (anonim?) önértékelésének megtekintése – saját önértékelések változásának nyomon követése BZ: eLEMÉR a Leöveyben18

19 www.leovey.hu Konfliktusok egy jó családban BZ: eLEMÉR a Leöveyben nem (hogyan) működik az „izé” a gépemen!? miért, mit, hogyan, minek tanítsak számítógéppel? Történet 1.: ~1680 – Newton és Leibnitz: megszületik a kalkulus ~1850 – Cauchy és Weierstrass: korrekt matematikai leírás ~1920 – elemei a középfokú oktatásban megjelennek Történet 2.: ~1991 – megszületik a WWW ~2000 – OLAT (ITAK), 2002 – Moodle, 2004 - SDT Csoda-e, hogy nincs minden a helyén, hogy bizonytalanok vagyunk a mit, a hogyan, a kinek kérdéseiben? ~250 év ~20 év 19

20 www.leovey.hu Muszáj (volt)? BZ: eLEMÉR a Leöveyben 1. Számítógép + hálózat: jött, látott, győzött a kommunikáció, információszerzés, munkavégzés eszköze e-levelezés, információgyűjtés, csoportmunka, távmunka, távoktatás, stb.  digitális írástudás  digitális analfabétizmus ↕ diákjaink életesélyei 2. Média/internet-generáció az iskolapadokban információ-özönben, kattintva nőnek fel vizualitás (MM) iránti igény, hipertext ↔szekvencia, … Iskola érdektelenné, hiteltelenné (nem „evilági”), anakronisztikussá válhat! 20 Digitális benszülöttek…

21 www.leovey.hu BZ: eLEMÉR a Leöveyben Köszönöm a figyelmet! Bánhegyesi Zoltán banhegy@leovey.hu 21


Letölteni ppt "Www.leovey.hu Az eLEMÉR iskolai önértékelő keretrendszer kipróbálásának tapasztalatai a Leövey Gimnáziumban Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések