Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© BZ: IKT az iskolában1 Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu „Scientia computationum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© BZ: IKT az iskolában1 Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu „Scientia computationum."— Előadás másolata:

1 © BZ: IKT az iskolában1 Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu „Scientia computationum est ancilla educationis?!” Ferencvárosi Pedagógiai Nap, 2009

2 Amiről szó fog esni •Nem úgy van most mint volt régen… •Oktatás: tárgy és/vagy alany? egy e-learning rendszer •Iskola = hivatal (is)  e-napló •Kommunikáció: egyedül nem megy… •Válámi ván, dé ném áz igázi… © BZ: IKT az iskolában2

3 Nem úgy van most mint volt régen… „Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó és vita közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot. A tanulóink radikálisan megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi oktatási rendszert tervezték.” Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants; 2001 © BZ: IKT az iskolában3

4 Digitális őslakosok, digitális bevándorlók Digitális őslakosok (= diákjaink): együtt nőttek fel a számítógéppel, játékkonzollal, internettel, mobiltelefonnal, MP3 lejátszóval; anyanyelvük az internet; természetes „always on”; „multitasking”; gyors információ-elérés; vizualitás; játék, stb. Digitális bevándorlók (= mi, tanáraik): tanuljuk; könnyen/nehezen; akcentusunk van lassan, lépésről lépésre, egymás után, egyedül, „komolyan”, stb.  Kommunikációs nehézségek „A digitális bennszülöttek számára az iskola gyakran olyannak tűnik, mintha erős akcentussal bíró, érthetetlen külföldiek tartanák az órákat.” © BZ: IKT az iskolában4 1991 Web 1997 SuliNet 2001 mobil 2002 Wiki 2003 MM mobil 2004 MP3 2005 HTML 2006 blog, iwiw 2007 YouTube

5 © BZ: IKT az iskolában5

6 6 Tehát: változnak az idők…

7 Nem csak a LKG-ban… © BZ: IKT az iskolában7 KSH: A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008

8 © BZ: IKT az iskolában8 Mi is zajlik egy iskolában? Oktatás (tanóra, HF,…) Kommunikáció (nyilvánosság, információcsere…) Hivatal, üzem (munkaügy, tanügyigazgatás, pénzügy…) IKT eszközök, alkalmazások

9 © BZ: IKT az iskolában9 Feltételek Vas Iskola: SuliNet, informatikai normatíva, pályázatok, Otthon: tanárok =? (pl. SZT-IS-3/P); diákok, szülők = ? Tudás Diák : tőlünk (is) kapja  Tanár: külső/belső továbbképzések, önképzés, tanárképzés,… Tartalom, eszközök Immár van ! (Pl. SDT, Realika, Sunflower, NDA, NAVA, stb.) „Tisztaszoftver”, „közkincs”, Creative Commons („kreatív közvagyon”) Hozzáférés, használat iskolában, otthon – óriási változások !  oktatás-, munkaszervezési következmények?!

10 © BZ: IKT az iskolában10 Oktatás: munkamegosztás Az eszközöket (tárgyakat, tudást) használni kell – nem informatika órán is! Szabadítsuk ki az IKT eszközöket a számítástechnika kabinetek rabságából! informatika „rendes” tantárgyak eszköz: érthetőbb, színesebb, taníthatóbb cél, tartalom, gyakorlat, visszajelzés Rozsdásodás! Erőforrások (óraszám, pénz, eszköz, tudás)

11 © BZ: IKT az iskolában11 Iskolai informatikai infrastruktúra Kabinet(ek)Tanári(k) Iroda(k) Könyvtár Tantermek Laptop(ok)

12 (Fél)kész konzervek • SDT (http://sdt.sulinet.hu/) • Realika (http://realika.educatio.hu/)http://realika.educatio.hu/ • Filmhíradók online (http://www.filmhiradok.nava.hu/) • Sunflower (http://sdt.sulinet.hu/sunflower/) • Egyszervolt.hu (http://egyszervolt.hu/)http://egyszervolt.hu/ • E-tábla anyagok • … © BZ: IKT az iskolában12

13 Magad uram… • Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/)http://hotpot.uvic.ca/ • Excel a matematika/fizika/kémia órán… • GeoGebra (http://www.geogebra.org/)http://www.geogebra.org/ • LeMill (http://lemill.net/) •Pl. Emberjogi mozgalmak (Martin Luther King) www.ning.comwww.ning.com, www.wallwisher.com, www.glogster.comwww.wallwisher.comwww.glogster.com •Pl. Eszköz – mérés – értékelés; fizikai mérések Sinequanon; Calameo (http://en.calameo.com) © BZ: IKT az iskolában13

14 © BZ: IKT az iskolában14 Egy lépéssel tovább – e-learning rendszerek www.leovey.hu/moodle/

15 © BZ: IKT az iskolában15 Mi is az a Moodle? (www.moodle.org) •A Moodle olyan nyílt forráskódú programcsomag, amely elektronikus tanulás és tanítás komplex lebonyolítását teszi lehetővé egy tanulási környezeten keresztül. • Moodle = M odular O bject- O riented D ynamic L earning E nvironment CMS – Content/Course Management System LMS – Learning Management System VLE – Virtual Learning Environment • Szabad forráskódú, ingyenes (GPL) •Futtatási környezet a szerveren: „ AMP ” = Apache, MySQL, PHP •Futtatási környezet a felhasználó gépén: tetszőleges böngésző, JavaScript és „cookie” használattal.

16 © BZ: IKT az iskolában16 Az e-learning keretrendszerek: •támogatják a tananyagok szerkesztését, • megjelenítik a tananyagokat • nyilvántartják a diákokat, eredményeiket, • naplózzák a tevékenységeket, • értékelik a tevékenységeket, • kommunikációs felületet biztosítanak, • kollaboratív felületet biztosítanak, •stb. A MOODLE egy ilyen keretrendszer.

17 © BZ: IKT az iskolában17 Moodle szerverek a világban (2009. nov.) 209 országban (79 nyelven) 43 689 regisztrált szerver, 1 242 382 tanár, 2 980 929 kurzus, 30 467 857 felhasználó, …

18 © BZ: IKT az iskolában18 A Moodle alapeleme: a kurzus Személyek Tanár(ok), diákok Tananyagok („források”) Szövegek, képek, filmek, animációk,… Feladatok („tevékenységek”) Dolgozatok, tesztek, projektek, viták,… Játékszabályok Követelmények, határidők, értékelések,…

19 © BZ: IKT az iskolában19 Források (~tananyag) Weblap (belső) – tanár készíti el formázott, képeket, linkeket, stb. tartalmazhat pl. pontos specifikáció; „olvasnivaló” Állományok (belső vagy külső) képek, animációk, videók,… pl. kimenet képe, nyers állományok, elemzendő ábra, … Weboldal (külső) „olvasnivaló”, kép, animáció, teszt, háttérismeret, stb. címke!: mit, hogyan használjon belőle! Címkék eligazítás, teendők, utasítások

20 © BZ: IKT az iskolában20 Tevékenységek Tantárgyfüggő! Feladat ( doc, xls, ppt, stb. beküldése) •gyakran alkalmazható - viszonylag kevés előkészítő munka •pontos specifikáció!; illik értékelni  utómunka! Fórum (szabályozott eszmecsere) •viszonylag kevés előkészület – de számos esetben nehéz elképzelni •jó témafelvetés!; gondok az érveléssel; egymásnak feladat Teszt (feleletválasztós, kiegészítő, igaz/hamis, párosító, kitöltő, stb.) •meghökkentően népszerű ↔ azonnali visszajelzés, •komoly előkészítő munkát igényel (Hot Potatoes import!) •kötött formák - diszlexia, diszgráfia! Lecke (több oldal, elágazási pontokkal) •a differenciálás egy eszköze És még: Wiki, Párbeszéd, Műhely, stb.

21 © BZ: IKT az iskolában21 Egy példa…

22 © BZ: IKT az iskolában22 …a példa folytatása

23 23 Mikor, hol használható? Tanórán Minden óra? Rendszeres óra? Alkalomszerű? (  gépterem!) • feladatlap-jelleg ! (egyértelmű utasítások; címkék használata) •egyéni tempó, útvonal!; differenciálás Otthon •ismétlés, háttéranyagok, házi feladatok,… •hiányzás, magántanuló, •alacsony óraszám kompenzálása •(középiskolai) felnőttoktatási paradoxon!!! Oktatáson kívül •közösség-építés; •felmérések; •e-ügyintézés © BZ: IKT az iskolában

24 24 A Moodle mindent lát! (~ „naplózás”) Pl.: mit tevékenykedett Diák Dezső január 27-én? © BZ: IKT az iskolában

25 25 … a tesztek eredményeit, … Excel export! © BZ: IKT az iskolában

26 26 … itemenként részletesen elemezve,… Excel export! © BZ: IKT az iskolában

27 27 … a beadott feladatokat, … © BZ: IKT az iskolában

28 28 … akár javítva is, … 28 © BZ: IKT az iskolában

29 29 … és tanulnak-e egyáltalán? 29 © BZ: IKT az iskolában

30 30 Speciális alkalmazások 1.: e-ügyintézés 30 Kérdőív (Feedback)  Excel export! © BZ: IKT az iskolában

31 31 Speciális alkalmazások 2.: felmérés Kérdőív (Feedback)  Excel export! © BZ: IKT az iskolában

32 32 Speciális alkalmazások 3.: közösség Ez is egy „kurzus”! © BZ: IKT az iskolában

33 33 Miért is csináljuk? Amire lehetőség nyílik: •változatos tevékenységi formák (~ „érdekes” óra, aktív diák), • szemléltetés, interaktivitás, gyorsaság • kiegészítő anyagok, tehetséggondozás, hátránykompenzáció, • adaptivitás: egyéni utak, egyéni tempó •hiányzás, alacsony óraszám kompenzálása • IKT kompetenciák fejlesztése •kommunikációs lehetőség (tanár-diák, diák-diák) •visszajelzések, ellenőrzés, nyomonkövethetőség • „újrafelhasználhatóság” • távmunka (tanár), távtanulás (diák)

34 Hivatali ügyek 2007.11.19© BZ: IKT az iskolában34

35 © BZ: IKT az iskolában35 Hivatal: információs rendszer Célok •Minden érintett minden – a munkájához szükséges – információhoz, dokumentumhoz bármikor hozzáférjen. •Gyorsuljon az intézményen belüli/kívüli kommunikáció. •Csökkenjen a nyomtatási költség, a környezeti terhelés. •Egységes, átlátható dokumentum tárolási rend kialakítása, használata. 1. szint: levelező listák tanári, munkaközösségi, igazgatósági, „hefop”, stb.

36 © BZ: IKT az iskolában36 Dokumentumtár Tanároknak: „hivatal”: – jegyzőkönyvek, munkatervek, tantervek, névsorok,… „szakmai”: – munkaközösségi anyagok „hirdető”: – közös, átmeneti érvényű anyagok „fejleszt”: – PP, HTT, SzMSz, MIP, házirend íróinak Diákoknak: „szakmai”: – tanulni való (  munkaközösségek) DÖK anyagok Ügyvitel: munkaügyi, gazdasági, személyzeti, stb. dokumentumok Finomra hangolt hozzáférési jogok! (Távolról is!)

37 © BZ: IKT az iskolában37 Távoli hozzáférés

38 LeN = Leövey e-Napló © BZ: IKT az iskolában38

39 39 Miért? (= kinek az érdeke?) Tanárok: – bárhonnan (minden „internetes” számítógépről) elérhető, használható; – egy helyen található meg az összes jegy, hiányzás, óra; – a statisztikák egy gombnyomásra elkészülnek. Diákok: – folyamatosan látják a beírt jegyeket, hiányzásokat; – fakultációs, nyelvi jelentkezéseiket, stb. elektronikusan intézhetik. Szülők : – naprakész információk gyermekeik hiányzásairól, jegyeiről; – fogadóórára jelentkezés elektronikusan Vezetés: – naprakész információk az órákról, diákokról, „tankörökről”; – a statisztikák egy gombnyomásra elkészülnek; – a határidők betartása ellenőrizhető; – „teljesítve van” az intézmény tájékoztatási kötelezettsége © BZ: IKT az iskolában

40 40 Szempontok TaninfMaYorÜzleti Rendelkezésre állás ?+? Sebesség ?+? Hibajavítás ?+? Szem. jogok ++? Adatbiztonság ++? Szerver -+- Kliens Java!-? Órarend (aSc) van(?)vannincs © BZ: IKT az iskolában

41 41 Mi kell hozzá? Szerver: „ LAMP ” = Linux, Apache, MySQL, PHP Külön szerver, napi biztonsági mentés, jelszavas védelem, biztonsági protokoll  rendszergazda A felhasználó gépén: tetszőleges böngésző (IE, FF, stb.) 2008/2009: „ kísérlet ” két osztállyal egy „egyszerű” (egy nyelv, nincs fakultáció, stb.) – 9.B egy „bonyolult” (nyelvi sáv, fakultáció) – 11.B  35 tanár! (~ 60 %) © BZ: IKT az iskolában

42 Visszajelzés (online, Google dokumentumok / Űrlap) Összességében mennyire tartja/tartod hasznosnak az e-naplót? © BZ: IKT az iskolában42  2009/2010: teljes körű bevezetés

43 43 Mit tud az e-napló? Főbb funkciói: •tanárok és diákok adatainak kezelése •órarend kezelése •osztályokon és évfolyamokon átívelő „tankörök” (nyelvi sáv, fakultáció) kezelése •haladási napló •helyettesítések, óracserék, elmaradások, speciális tanítási napok kezelése •hiányzások, igazolások kezelése •osztályzatok kezelése •szaktanári bejegyzések (dicséretek, figyelmeztetők) kezelése •nyomtatás © BZ: IKT az iskolában

44 44 Szerepek, jogok Tanár(ok) Tanár: órák, hiányzások, jegyek, dolgozatok, beírások, stb. Osztályfőnök: hiányzások igazolása, statisztikák, nyomtatás, magatartás-jegy, stb. Igh.: helyettesítés, óracsere, ellenőrzés, stb. Diák megtekintés : jegyek, dolgozatok, hiányzás; e-ügyintézés : fakt, nyelv, stb. Szülő megtekintés: jegyek, dolgozatok, hiányzás, beírások, stb. © BZ: IKT az iskolában

45 45 Szülői szemmel… A bejelentkezés © BZ: IKT az iskolában

46 46 Az osztályzatok © BZ: IKT az iskolában

47 47 Haladási napló © BZ: IKT az iskolában

48 48 Dolgozatok, bejegyzések © BZ: IKT az iskolában

49 49 Hiányzások naptár nézetben © BZ: IKT az iskolában

50 50 Hiányzás részletezve © BZ: IKT az iskolában

51 51 Üzenetek, hibabejelentő © BZ: IKT az iskolában

52 A (középfokú) oktatási intézményeket terhelő jelentési kötelezettségek © BZ: IKT az iskolában52

53 © BZ: IKT az iskolában53 Communicare necesse est, vivere non est necesse „Kell” jogszabályi előírások: dokumentumok (PP, SzMSz, MIP, stb.) nyilvánossága tájékoztatási kényszer (felvételi, mérések, taneszközök, stb.) „különös közzétételi lista” „Muszáj” elemi érdek (lenne?) a tájékozott szülő, diák, kolléga visszajelzések szerepe

54 © BZ: IKT az iskolában54 Kommunikáció: kell-e iskolai webhely?

55 © BZ: IKT az iskolában55 Egy hónap adatai… (Google Analytics)

56 © BZ: IKT az iskolában56 Milyen legyen az iskolai webhely? Tartalom: „külsőknek”: bemutatkozás, felvételi információk, dokumentumok, adatok, elérhetőség, hírek, hírlevelek, stb. „belsőknek”: órarend, eseménynaptár, „belső” dokumentumok, fórum, hírek Lényeg: aktuális, hiteles, fontos információk; „ e-ügyintézés ” Továbbá: áttekinthető, gyors, böngésző- és hardver-független szabványos (W3C), akadálymentes  statikus (HTML) lap  dinamikus portál (CMS), „szerkesztőség”

57 © BZ: IKT az iskolában57 Az „új” LKG portál www.leovey.hu

58 © BZ: IKT az iskolában58 E-ügyintézés

59 © BZ: IKT az iskolában59 Naptár

60 © BZ: IKT az iskolában60 Órarend

61 © BZ: IKT az iskolában61 Még mindig kommunikáció…

62 © BZ: IKT az iskolában62 Kellene még: csoportmunka-szoftver Tanári INTrAnet = TINTA

63 © BZ: IKT az iskolában63 TINTA (eGroupWare) • Naptár (megosztható) • Címjegyzék • WebMail • Dokumentumtár (verziókövetéssel) • Projektkezelő • InfoLog: teendők, feljegyzések,… • Erőforrás-kezelő (terem, technika, stb. igénylése) • Hírszerkesztő • Tudástár (kérdés, válasz,…) • Hibajegy-kezelő (hiba bejelentése, kezelése…) • Üzenetküldő

64 © BZ: IKT az iskolában64 Konfliktusok egy jó családban •nem (hogyan) működik az izé a gépen!? •miért, mit, hogyan, minek tanítsak számítógéppel? Történet 1.: ~1680 – Newton és Leibnitz: megszületik a kalkulus ~1850 – Cauchy és Weierstrass: korrekt matematikai leírás ~1920 – elemei a középfokú oktatásban megjelennek Történet 2.: ~1991 – megszületik a WWW ~2002 – Moodle, 2004 - SDT Csoda-e, hogy nincs minden a helyén, hogy bizonytalanok vagyunk a mit, a hogyan, a kinek kérdéseiben? ~250 év ~20 év

65 © BZ: IKT az iskolában65 Muszáj? 1. Számítógép + hálózat: jött, látott, győzött a kommunikáció, információszerzés, munkavégzés eszköze e-levelezés, információgyűjtés, csoportmunka, távmunka, távoktatás, stb.  digitális írástudás  digitális analfabétizmus ↕ diákjaink életesélyei 2. Média/internet-generáció az iskolapadokban információ-özönben, kattintva nőnek fel vizualitás (MM) iránti igény, hipertext ↔szekvencia, … Iskola érdektelenné, hiteltelenné (nem „evilági”), anakronisztikussá válhat!

66 © BZ: IKT az iskolában66 Köszönöm a figyelmet! www.leovey.hu/~bz/ banhegy@leovey.hu


Letölteni ppt "© BZ: IKT az iskolában1 Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium www.leovey.hu „Scientia computationum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések