Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek
„Scientia computationum est ancilla educationis?!” Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek Bánhegyesi Zoltán Leövey Klára Gimnázium A filozófia a teológia szolgálóleánya. (Philosophia est ancilla theologiae.) Aquinói Szent Tamás ( ) Scientia computationum est ancilla educationis. ("Szcienciá komputácionum eszt áncillá edukációnisz") Ferencvárosi Pedagógiai Nap, 2009 © BZ: IKT az iskolában

2 Nem úgy van most mint volt régen… Oktatás: tárgy és/vagy alany?
Amiről szó fog esni Nem úgy van most mint volt régen… Oktatás: tárgy és/vagy alany? egy e-learning rendszer Iskola = hivatal (is)  e-napló Kommunikáció: egyedül nem megy… Válámi ván, dé ném áz igázi… © BZ: IKT az iskolában

3 Nem úgy van most mint volt régen…
„Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó és vita közepette figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot. A tanulóink radikálisan megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi oktatási rendszert tervezték.” Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants; 2001 © BZ: IKT az iskolában

4 Digitális őslakosok, digitális bevándorlók
Digitális őslakosok (= diákjaink): együtt nőttek fel a számítógéppel, játékkonzollal, internettel, mobiltelefonnal, MP3 lejátszóval; anyanyelvük az internet; természetes „always on”; „multitasking”; gyors információ-elérés; vizualitás; játék, stb. Digitális bevándorlók (= mi, tanáraik): tanuljuk; könnyen/nehezen; akcentusunk van lassan, lépésről lépésre, egymás után, egyedül, „komolyan”, stb. Kommunikációs nehézségek „A digitális bennszülöttek számára az iskola gyakran olyannak tűnik, mintha erős akcentussal bíró, érthetetlen külföldiek tartanák az órákat.” 1991 Web 1997 SuliNet 2001 mobil 2002 Wiki 2003 MM mobil 2004 MP3 2005 HTML 2006 blog, iwiw 2007 YouTube © BZ: IKT az iskolában

5 © BZ: IKT az iskolában

6 Tehát: változnak az idők…
© BZ: IKT az iskolában

7 Nem csak a LKG-ban… KSH: A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata, 2008 © BZ: IKT az iskolában

8 Mi is zajlik egy iskolában?
Oktatás (tanóra, HF,…) Kommunikáció (nyilvánosság, információcsere…) IKT eszközök, alkalmazások Hivatal, üzem (munkaügy, tanügyigazgatás, pénzügy…) © BZ: IKT az iskolában

9 Feltételek Vas Tudás Tartalom, eszközök Hozzáférés, használat
Iskola: SuliNet, informatikai normatíva, pályázatok, Otthon: tanárok =? (pl. SZT-IS-3/P); diákok, szülők =? Tudás Diák: tőlünk (is) kapja  Tanár: külső/belső továbbképzések, önképzés, tanárképzés,… Tartalom, eszközök Immár van! (Pl. SDT, Realika, Sunflower, NDA, NAVA, stb.) „Tisztaszoftver”, „közkincs”, Creative Commons („kreatív közvagyon”) Hozzáférés, használat iskolában, otthon – óriási változások!  oktatás-, munkaszervezési következmények?! © BZ: IKT az iskolában

10 Oktatás: munkamegosztás
eszköz: érthetőbb, színesebb, taníthatóbb Erőforrások (óraszám, pénz, eszköz, tudás) informatika Rozsdásodás! „rendes” tantárgyak cél, tartalom, gyakorlat, visszajelzés Az eszközöket (tárgyakat, tudást) használni kell – nem informatika órán is! Szabadítsuk ki az IKT eszközöket a számítástechnika kabinetek rabságából! © BZ: IKT az iskolában

11 Iskolai informatikai infrastruktúra
Kabinet(ek) Tanári(k) Iroda(k) Laptop(ok) Tantermek Könyvtár © BZ: IKT az iskolában

12 SDT (http://sdt.sulinet.hu/) Realika (http://realika.educatio.hu/)
(Fél)kész konzervek SDT ( Realika ( Filmhíradók online ( Sunflower ( Egyszervolt.hu ( E-tábla anyagok © BZ: IKT az iskolában

13 Hot Potatoes (http://hotpot.uvic.ca/)
Magad uram… Hot Potatoes ( Excel a matematika/fizika/kémia órán… GeoGebra ( LeMill ( Pl. Emberjogi mozgalmak (Martin Luther King) Pl. Eszköz – mérés – értékelés; fizikai mérések Sinequanon; Calameo ( © BZ: IKT az iskolában

14 Egy lépéssel tovább – e-learning rendszerek
© BZ: IKT az iskolában

15 Mi is az a Moodle? (www.moodle.org)
A Moodle olyan nyílt forráskódú programcsomag, amely elektronikus tanulás és tanítás komplex lebonyolítását teszi lehetővé egy tanulási környezeten keresztül. Moodle = Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment CMS – Content/Course Management System LMS – Learning Management System VLE – Virtual Learning Environment Szabad forráskódú, ingyenes (GPL) Futtatási környezet a szerveren: „AMP” = Apache, MySQL, PHP Futtatási környezet a felhasználó gépén: tetszőleges böngésző, JavaScript és „cookie” használattal. © BZ: IKT az iskolában

16 Az e-learning keretrendszerek:
támogatják a tananyagok szerkesztését, megjelenítik a tananyagokat nyilvántartják a diákokat, eredményeiket, naplózzák a tevékenységeket, értékelik a tevékenységeket, kommunikációs felületet biztosítanak, kollaboratív felületet biztosítanak, stb. A MOODLE egy ilyen keretrendszer. © BZ: IKT az iskolában

17 Moodle szerverek a világban (2009. nov.)
209 országban (79 nyelven) regisztrált szerver, tanár, kurzus, felhasználó, … © BZ: IKT az iskolában

18 A Moodle alapeleme: a kurzus
Személyek Tanár(ok), diákok Tananyagok („források”) Szövegek, képek, filmek, animációk,… Feladatok („tevékenységek”) Dolgozatok, tesztek, projektek, viták,… Játékszabályok Követelmények, határidők, értékelések,… © BZ: IKT az iskolában

19 Források (~tananyag) Weblap (belső) – tanár készíti el
formázott, képeket, linkeket, stb. tartalmazhat pl. pontos specifikáció; „olvasnivaló” Állományok (belső vagy külső) képek, animációk, videók,… pl. kimenet képe, nyers állományok, elemzendő ábra, … Weboldal (külső) „olvasnivaló”, kép, animáció, teszt, háttérismeret, stb. címke!: mit, hogyan használjon belőle! Címkék eligazítás, teendők, utasítások © BZ: IKT az iskolában

20 Feladat (doc, xls, ppt, stb. beküldése)
Tevékenységek Tantárgyfüggő! Feladat (doc, xls, ppt, stb. beküldése) gyakran alkalmazható - viszonylag kevés előkészítő munka pontos specifikáció!; illik értékelni  utómunka! Fórum (szabályozott eszmecsere) viszonylag kevés előkészület – de számos esetben nehéz elképzelni jó témafelvetés!; gondok az érveléssel; egymásnak feladat Teszt (feleletválasztós, kiegészítő, igaz/hamis, párosító, kitöltő, stb.) meghökkentően népszerű ↔ azonnali visszajelzés, komoly előkészítő munkát igényel (Hot Potatoes import!) kötött formák - diszlexia, diszgráfia! Lecke (több oldal, elágazási pontokkal) a differenciálás egy eszköze És még: Wiki, Párbeszéd, Műhely, stb. © BZ: IKT az iskolában

21 Egy példa… © BZ: IKT az iskolában

22 …a példa folytatása © BZ: IKT az iskolában

23 Mikor, hol használható? Tanórán Otthon Oktatáson kívül
Minden óra? Rendszeres óra? Alkalomszerű? ( gépterem!) feladatlap-jelleg! (egyértelmű utasítások; címkék használata) egyéni tempó, útvonal!; differenciálás Otthon ismétlés, háttéranyagok, házi feladatok,… hiányzás, magántanuló, alacsony óraszám kompenzálása (középiskolai) felnőttoktatási paradoxon!!! Oktatáson kívül közösség-építés; felmérések; e-ügyintézés © BZ: IKT az iskolában 23

24 A Moodle mindent lát! (~ „naplózás”)
Pl.: mit tevékenykedett Diák Dezső január 27-én? © BZ: IKT az iskolában 24

25 … a tesztek eredményeit, …
Excel export! © BZ: IKT az iskolában 25

26 … itemenként részletesen elemezve,…
Excel export! © BZ: IKT az iskolában 26

27 … a beadott feladatokat, …
© BZ: IKT az iskolában 27

28 … akár javítva is, … © BZ: IKT az iskolában 28

29 … és tanulnak-e egyáltalán?
© BZ: IKT az iskolában 29

30 Speciális alkalmazások 1.: e-ügyintézés
Kérdőív (Feedback)  Excel export! © BZ: IKT az iskolában 30

31 Speciális alkalmazások 2.: felmérés
Kérdőív (Feedback)  Excel export! © BZ: IKT az iskolában

32 Speciális alkalmazások 3.: közösség
Ez is egy „kurzus”! © BZ: IKT az iskolában

33 Amire lehetőség nyílik:
Miért is csináljuk? Amire lehetőség nyílik: változatos tevékenységi formák (~ „érdekes” óra, aktív diák), szemléltetés, interaktivitás, gyorsaság kiegészítő anyagok, tehetséggondozás, hátránykompenzáció, adaptivitás: egyéni utak, egyéni tempó hiányzás, alacsony óraszám kompenzálása IKT kompetenciák fejlesztése kommunikációs lehetőség (tanár-diák, diák-diák) visszajelzések, ellenőrzés, nyomonkövethetőség „újrafelhasználhatóság” távmunka (tanár), távtanulás (diák) © BZ: IKT az iskolában

34 Hivatali ügyek © BZ: IKT az iskolában

35 Hivatal: információs rendszer
Célok Minden érintett minden – a munkájához szükséges – információhoz, dokumentumhoz bármikor hozzáférjen. Gyorsuljon az intézményen belüli/kívüli kommunikáció. Csökkenjen a nyomtatási költség, a környezeti terhelés. Egységes, átlátható dokumentum tárolási rend kialakítása, használata. 1. szint: levelező listák tanári, munkaközösségi, igazgatósági, „hefop”, stb. © BZ: IKT az iskolában

36 Finomra hangolt hozzáférési jogok! (Távolról is!)
Dokumentumtár Tanároknak: „hivatal”: – jegyzőkönyvek, munkatervek, tantervek, névsorok,… „szakmai”: – munkaközösségi anyagok „hirdető”: – közös, átmeneti érvényű anyagok „fejleszt”: – PP, HTT, SzMSz, MIP, házirend íróinak Diákoknak: „szakmai”: – tanulni való ( munkaközösségek) DÖK anyagok Ügyvitel: munkaügyi, gazdasági, személyzeti, stb. dokumentumok Finomra hangolt hozzáférési jogok! (Távolról is!) © BZ: IKT az iskolában

37 Távoli hozzáférés © BZ: IKT az iskolában

38 LeN = Leövey e-Napló © BZ: IKT az iskolában

39 Miért? (= kinek az érdeke?)
Tanárok: – bárhonnan (minden „internetes” számítógépről) elérhető, használható; – egy helyen található meg az összes jegy, hiányzás, óra; – a statisztikák egy gombnyomásra elkészülnek. Diákok: – folyamatosan látják a beírt jegyeket, hiányzásokat; – fakultációs, nyelvi jelentkezéseiket, stb. elektronikusan intézhetik. Szülők: – naprakész információk gyermekeik hiányzásairól, jegyeiről; – fogadóórára jelentkezés elektronikusan Vezetés: – naprakész információk az órákról, diákokról, „tankörökről”; – a statisztikák egy gombnyomásra elkészülnek; – a határidők betartása ellenőrizhető; – „teljesítve van” az intézmény tájékoztatási kötelezettsége © BZ: IKT az iskolában

40 Szempontok Taninf MaYor Üzleti Rendelkezésre állás ? + Sebesség
Hibajavítás Szem. jogok Adatbiztonság Szerver - Kliens Java! Órarend (aSc) van(?) van nincs © BZ: IKT az iskolában

41 2008/2009: „kísérlet” két osztállyal
Mi kell hozzá? Szerver: „LAMP” = Linux, Apache, MySQL, PHP Külön szerver, napi biztonsági mentés, jelszavas védelem, biztonsági protokoll  rendszergazda A felhasználó gépén: tetszőleges böngésző (IE, FF, stb.) 2008/2009: „kísérlet” két osztállyal egy „egyszerű” (egy nyelv, nincs fakultáció, stb.) – 9.B egy „bonyolult” (nyelvi sáv, fakultáció) – 11.B  35 tanár! (~ 60 %) © BZ: IKT az iskolában

42 Visszajelzés (online, Google dokumentumok / Űrlap)
Összességében mennyire tartja/tartod hasznosnak az e-naplót?  2009/2010: teljes körű bevezetés © BZ: IKT az iskolában

43 Mit tud az e-napló? Főbb funkciói:
tanárok és diákok adatainak kezelése órarend kezelése osztályokon és évfolyamokon átívelő „tankörök” (nyelvi sáv, fakultáció) kezelése haladási napló helyettesítések, óracserék, elmaradások, speciális tanítási napok kezelése hiányzások, igazolások kezelése osztályzatok kezelése szaktanári bejegyzések (dicséretek, figyelmeztetők) kezelése nyomtatás © BZ: IKT az iskolában

44 Szerepek, jogok Tanár(ok) Tanár: Osztályfőnök: Igh.: Diák Szülő
órák, hiányzások, jegyek, dolgozatok, beírások, stb. Osztályfőnök: hiányzások igazolása, statisztikák, nyomtatás, magatartás-jegy, stb. Igh.: helyettesítés, óracsere, ellenőrzés, stb. Diák megtekintés: jegyek, dolgozatok, hiányzás; e-ügyintézés: fakt, nyelv, stb. Szülő megtekintés: jegyek, dolgozatok, hiányzás, beírások, stb. © BZ: IKT az iskolában

45 Szülői szemmel… A bejelentkezés © BZ: IKT az iskolában

46 Az osztályzatok © BZ: IKT az iskolában

47 Haladási napló © BZ: IKT az iskolában

48 Dolgozatok, bejegyzések
© BZ: IKT az iskolában

49 Hiányzások naptár nézetben
© BZ: IKT az iskolában

50 Hiányzás részletezve © BZ: IKT az iskolában

51 Üzenetek, hibabejelentő
© BZ: IKT az iskolában

52 A (középfokú) oktatási intézményeket terhelő jelentési kötelezettségek
© BZ: IKT az iskolában

53 Communicare necesse est, vivere non est necesse
„Kell” jogszabályi előírások: dokumentumok (PP, SzMSz, MIP, stb.) nyilvánossága tájékoztatási kényszer (felvételi, mérések, taneszközök, stb.) „különös közzétételi lista” „Muszáj” elemi érdek (lenne?) a tájékozott szülő, diák, kolléga visszajelzések szerepe © BZ: IKT az iskolában

54 Kommunikáció: kell-e iskolai webhely?
© BZ: IKT az iskolában

55 Egy hónap adatai… (Google Analytics) © BZ: IKT az iskolában

56 Milyen legyen az iskolai webhely?
Tartalom: „külsőknek”: bemutatkozás, felvételi információk, dokumentumok, adatok, elérhetőség, hírek, hírlevelek, stb. „belsőknek”: órarend, eseménynaptár, „belső” dokumentumok, fórum, hírek Lényeg: aktuális, hiteles, fontos információk; „e-ügyintézés” Továbbá: áttekinthető, gyors, böngésző- és hardver-független szabványos (W3C), akadálymentes statikus (HTML) lap  dinamikus portál (CMS), „szerkesztőség” © BZ: IKT az iskolában

57 Az „új” LKG portál © BZ: IKT az iskolában

58 E-ügyintézés © BZ: IKT az iskolában

59 Naptár © BZ: IKT az iskolában

60 Órarend © BZ: IKT az iskolában

61 Még mindig kommunikáció…
© BZ: IKT az iskolában

62 Kellene még: csoportmunka-szoftver
Tanári INTrAnet = TINTA © BZ: IKT az iskolában

63 TINTA (eGroupWare) Naptár (megosztható) Címjegyzék WebMail
Dokumentumtár (verziókövetéssel) Projektkezelő InfoLog: teendők, feljegyzések,… Erőforrás-kezelő (terem, technika, stb. igénylése) Hírszerkesztő Tudástár (kérdés, válasz,…) Hibajegy-kezelő (hiba bejelentése, kezelése…) Üzenetküldő © BZ: IKT az iskolában

64 Konfliktusok egy jó családban
nem (hogyan) működik az izé a gépen!? miért, mit, hogyan, minek tanítsak számítógéppel? Történet 1.: ~1680 – Newton és Leibnitz: megszületik a kalkulus ~1850 – Cauchy és Weierstrass: korrekt matematikai leírás ~1920 – elemei a középfokú oktatásban megjelennek Történet 2.: ~1991 – megszületik a WWW ~2002 – Moodle, SDT Csoda-e, hogy nincs minden a helyén, hogy bizonytalanok vagyunk a mit, a hogyan, a kinek kérdéseiben? ~250 év ~20 év © BZ: IKT az iskolában

65 1. Számítógép + hálózat: jött, látott, győzött
Muszáj? 1. Számítógép + hálózat: jött, látott, győzött a kommunikáció, információszerzés, munkavégzés eszköze e-levelezés, információgyűjtés, csoportmunka, távmunka, távoktatás, stb. digitális írástudás  digitális analfabétizmus diákjaink életesélyei 2. Média/internet-generáció az iskolapadokban információ-özönben, kattintva nőnek fel vizualitás (MM) iránti igény, hipertext↔szekvencia, … Iskola érdektelenné, hiteltelenné (nem „evilági”), anakronisztikussá válhat! © BZ: IKT az iskolában

66 Köszönöm a figyelmet! www.leovey.hu/~bz/ banhegy@leovey.hu
© BZ: IKT az iskolában


Letölteni ppt "Informatika az iskolában – kényszerek és lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések