Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális, Életviteli és Környezeti Kompetenciák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális, Életviteli és Környezeti Kompetenciák"— Előadás másolata:

1 Szociális, Életviteli és Környezeti Kompetenciák
Jelen Jövő Múlt Szociális, Életviteli és Környezeti Kompetenciák A Harmadik évezredben Madár Ildikó pedagógia szakos tanár előadása

2 „ Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mint úgy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák vagy a megtanult tények, mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később. John Dewey Tapasztalat és nevelés 1938.

3 A Múlt…. Akkor nem volt kompetencia?
Amikor az ősembernek el kellett futnia a mammut elől, akkor - aki nem volt kompetens….és nem tudott gyorsan szaladni, az bizony pórul járt,…persze az is előfordult, hogy rájött valamire, mondjuk elbújik egy lyukba ahová a hatalmas termetű állat nem tud utána menni, vagy éppen elleste a társától mindezt, ha nem őt kergették, de amikor legközelebb ő került hasonló helyzetbe alkalmazta az elsajátított ismereteit…….. Amit a tapasztalata útján MEGTANULT Tehát kompetens lett a túlélésre.

4 A Jelen…… A Kompetencia meghatározása nagyon sokféle lehet: - Valamire irányuló szakértelmet jelent- - Probléma helyzetben mozgósítható tudás – - Eredményes cselekvésre való képességek összességét-

5 Szociális- Képességrendszer
A Kompetencia fajtái Kognitív - Értelmi Személyes – perszonális- testi-lelki Szociális- Képességrendszer

6 A JÖVŐ………. Miért és Milyen kompetenciákra lesz szüksége az egyénnek?
Társadalmi, gazdasági, politikai, környezeti változások Munkaerő piac megváltozott igényei…együttműködést igénylő, csapatmunkára, és nem csak versenyorientált szemléletre helyezi a hangsúlyt Guttenberg galaxis, információ robbanás, könyv szerepe átértékelődik, mire megjelenik egy lexikon az interneten már le is járt az aktualitása A családok visszaszorult szerepe a nevelésben – időhiány, a hagyományos szülői szerepek lazulása, /Kevesebb tartalmas időtöltés a szülőkkel, testvérekkel / A pedagógusok társadalmilag elismert szerepe egyre jobban meggyengült Milyen? A NAT- kiemelt kulcskompetenciái: A kommunikációs A döntési A lényegkiemelő Az életvezetési A problémamegoldó Az együttműködési A kritikai gondolkodás Kiemelten fejlesztendő területek: Énkép és Önismeret Hon és népismeret Nemzeti kultúra fejlesztése Európai azonosságtudat, más népek kultúrája Környezettudatosság Testi – lelki egészség Információs és kommunikációs kultúra

7 Érzelmi Tartalom Jelentősége
Az érzelmek interakciókat hoznak létre, az interakciók pedig érzelmeket váltanak ki az egyénből. Saarni – 1990.ben volt az első aki felhívta a figyelmet a szoc.komp. belső tapasztalati aspektusaira és az érzelmi tapasztalatok hitelességének fontosságára, egyben hangsúlyozta,hogy a kulturális környezet meghatározó tényező abban, hogy ezek a tényezők mi módon fejeződnek ki. / Család, Iskola, Közösségek/

8 Érzelmi – Szociális kompetencia Elválaszthatatlan Egységet Alkot Tudományos Kutatások Alátámasztásával / Denban 2003 /

9 A Szociális Interakciók
A szociális interakciókban az érzelmek megfelelő kifejezése alapvető, a társas kapcsolatok alakulásában döntő jelentőségű, hogy negatív és pozitív döntését az egyén hogyan közvetíti a másik számára. Azok a gyermekek és felnőttek akik meg tudják érteni a saját és a mások érzelmeit, pl.. az arckifejezésük alapján,valószínűen sikeresebbek társas kapcsolataik tekintetében, mint akik képtelenek erre. A harmadik meghatározó az érzelmek szabályozására vonatkozik, mely a különböző tartalmú és intenzitású érzelmek kezelésére szolgál./ Képes vagyok hirtelen felindultságomat szabályozni?/

10 A Szociális Kompetencia Fajtái
Öröklött elemek Szociális rutinok- arcfelismerés hangok Hajlamok- párképzés birtoklás kötődések gondoskodás Tanult elemek Egyén-önértékelés,nyitottság, attitűd Család- modellnyújtás,kötödés Iskola- kortárscsoport, pedagógus Egyéb környezeti hatások- kulturális szokások,minták, elfogadott viselkedésminták

11 A Szociális Kompetencia Fogalma
Dr. Szegál Borisz értelmezése szerint A társas viselkedés, az emberek, közösségek közötti viszonyok, kapcsolatok, a szociális viselkedésben megnyilvánuló szociális kölcsönhatások összessége. A szociális kölcsönhatást az aktuális szociális helyzet, a szociális értékrend, és a szociális képességek határozzák meg.

12 A Szociális Kompetencia Elemei
A személy önismerete Saját magával szembeni elvárások Önbizalom Pozitív szemléletmód Másokkal szembeni viselkedés, tolerancia Fejlett kommunikáció Társas együttműködés

13 Személyközi viselkedés Konfliktuskezelés Figyelemfelkeltés Üdvözlés
Szociális Kompetencia Megfigyelhető, Vizsgálható Komponensei Útmutató Osztályfőnökök Számára Személyközi viselkedés Konfliktuskezelés Figyelemfelkeltés Üdvözlés Segítés másokon Viselkedés társalgás közben Viselkedésszervezett játék közben Pozitív attitűdök mások iránt

14 Önmagával szembeni viselkedés
Szociális Kompetencia Vizsgálható Komponensei, Útmutató Osztályfőnökök Számára Önmagával szembeni viselkedés Következmények vállalása Etikus viselkedés Érzelmek kifejezése Pozitív én - attitűd Felelősség Verbális kommunikáció feladatvégzés során Figyelem feladatvégzés közben Osztálytermi kommunikáció Csoporton belüli aktivitás Mások előtti szereplés vállalása

15 Környezeti Viselkedés Környezet megóvása
Szociális Kompetencia Vizsgálható Komponensei, Útmutató Osztályfőnökök Számára Környezeti Viselkedés Környezet megóvása Étkezéssel kapcsolatos viselkedés Közlekedési szabályok betartása

16 Az Én dimenziója 7- 12 évfolyam Toleranciára nevelés
A Szociális Kompetencia Fejlesztési Lehetőségei az Iskolában HEFOP Programterv Alapján 1- 6 évfolyamon Az Én dimenziója . Önállóság . Önbizalom, pozitív énkép . Belső harmóniára valóképesség . Fejlődés igény . Önértékelés . Kreativitás 7- 12 évfolyam Toleranciára nevelés Önelfogadás Nyitottság Előítéletek csökkentése Mások elfogadása Rugalmasság Kíváncsiság

17 Szűkebb Környezettel Való Harmonikus Kapcsolat Erősítése – Társas dimenziók
1- 6- Én és a másik . Baráti magatartás . Hitelesség . Empátia . Kooperativitás . Autonómia . Elfogadás 7 – 12 Felnőtt szerepek . Tudatosság a kapcsolatokban . Képesség érzelmi kapcsolatokra . Felkészülés nemi, családi és munkahelyi szerepekre . Harmonikus kapcsolat generációk között

18 A Természettel és a Társadalommal Való Harmonikus Kapcsolathoz Szüksége Kompetenciák Fejlesztése
Én és a világ . Környezettudatos magatartás . Kritikai gondolkodás . Az emberiség érdekeinek védelme . Biztonságos életvitel kialakítása . Aktív felelősségtudat Polgár a Demokráciában . Szabad véleményalkotás . Döntési képesség . Aktív felelősségtudat . Vitakészség . Részvétel a valós folyamatokban Szociális érzékenység . Problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség

19 Milyen tanulásszervezési módszerek alkalmasak a megvalósításra?
Kooperatív módszerek- vagyis – . Beszélgető körök . Csoportmunka . Páros munka . Frontális munka / továbbra is fontos/ . Projekt munka . Vita . Drámapedagógia

20 Köszönet - nyilvánítás
Köszönöm, hogy türelemmel meghallgattátok az előadásomat és ha gondoljátok lehet továbbszőni a fonalat…….szívesen válaszolok a kérdésekre! Viszont látásra…….. Madár Ildikó


Letölteni ppt "Szociális, Életviteli és Környezeti Kompetenciák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések