Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D R. P ÁLYI Z OLTÁN Adó és számviteli változások 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D R. P ÁLYI Z OLTÁN Adó és számviteli változások 2015."— Előadás másolata:

1 D R. P ÁLYI Z OLTÁN Adó és számviteli változások 2015.

2 T ARTALOMJEGYZÉK  Társasági adó  Számvitel  Art  Termékdíj  NETA

3 Társasági adó

4 V ESZTESÉGELHATÁROLÁS  A Társasági adó törvény 2014 végéig hatályos rendelkezései szerint az elhatárolt veszteségek a keletkezésük sorrendjében korlátlanul továbbvihetők.  2015-től azonban a veszteségek kizárólag a keletkezésüket követő öt adóévben válnak majd felhasználhatóvá.  Átmeneti szabályként a 2015 előtt keletkezett veszteségeket a keletkezésük adóévében hatályos feltételek szerint 2025. december 31-ig lehet felhasználni.  Az átalakulások során átvett, vagy tulajdonosváltozással érintett adózónál keletkezett veszteségek felhasználása tekintetében is korlátot nevez meg a törvény.  A korlát mértéke a társaság a tranzakciót megelőző 3 adóévének, illetve az érintett adóévnek a jogelőd tevékenységéből származó bevételének arányában határozza meg a veszteség felhasználásának mértékét.

5 J ÖVEDELEM ( NYERESÉG ) MINIMUM Nyereség minimum példák A vállalatB vállalatC vállalat Adózás előtti eredmény12040100 Korrigált adóalap-204580 Minimum nyereség adóalap3442110 Új előírás a kiszámításra vonatkozóan (Tao 6.§ 8) bek) 2015. Január 1-től a minimum nyereség számításánál nem vonható le az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatás, gyakorlatilag az összes bevétel 2%-a az adóalap. Például 200 Mrd Ft éves összes bevételnél, 4 Milliárd forint a minimum nyereség adóalap Fontos: 2015 és 2016 már referencia időszak!

6 K APCSOLT VÁLLALKOZÁSOK DEFINÍCIÓJA Tao törvény 4.§ 23. f) alpont: az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg Mit jelent ez a gyakorlatban? Példa: ‚A’ cég tagja egyben ügyvezető (önállóan), de ‚B’ cégben is ügyvezető (önállóan) Ennek következtében ‚A’ és ‚B’ cég kapcsolt vállalkozás függetlenül attól hogy ‚B’-nek ki a tulajdonosa (tagja). Teendő: 15T201T változás bejelentő 2015. január 15-ig

7 S PORT TÁMOGATÁS ÉS FILM ILLETVE ELŐADÓ - MŰVÉSZETI TÁMOGATÁS  Változnak továbbá a látvány-csapatsport, a film és előadó- művészeti támogatás szabályai is.  A támogatást a jövőben adóelőlegből, illetve az adóból való rendelkezéssel lehet érvényesíteni, a támogatást az adóhatóság utalja majd a kedvezményezetteknek. A dokumentációs kötelezettség külön rendeletben kerül majd tisztázásra. Fontos szempont, hogy akár 7,5% adójóváírás is kapható a támogatás után  Az adóelőny a gyakorlatban az adó és adóelőleg megfizetése utáni adójóváírás formájában érvényesíthető.  A változás célja az IFRS rendszeréhez történő illeszkedés, azaz IFRS-ben nem rontja az üzemi eredményt az adott támogatás.

8 F ELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSA  Társasági adótörvény 4.§ 16/c: felsőoktatási támogatási megállapodás  Tao. 3. sz melléklet, B rész 23.pont: vállalkozási tevékenyég érdekében felmerült ráfordítás a felsőoktatási támogatás (tehát nem adókedvezmény, hanem adóalapban elszámolható ráfordítás, de fontos hogy legalább 5 évre szóljon a megállapodás.  Tao. 7.§ 1) zc) pont szerint a támogatás 50 százaléka adóalap csökkentő  Igazolás szükséges az adóalap csökkentéshez  Nem csak pénzbeli támogatás lehet hanem akár eszköz is.

9 Számvitel

10 S ZÁMVITELI TÖRVÉNY FONTOSABB VÁLTOZÁSAI Fontosabb változások  Pénzügyi lízing fogalma nem a Ptk-ra hivatkozik hanem a Hpt szerinti fogalmat használja  Üzletág értékesítés nettó árbevétel a piaci ár feletti ellenérték  Veszteség fedezetéül szolgáló pótbefizetés könyvelése  Tőketartalék emelése jegyzett tőkével egyidejűleg  Késedelmi kamat (mérlegkészítésig ismertté vált) nem passzív időbeli elhatárolás hanem kötelezettség (44.§)

11 Adózás rendje

12 A DÓZÁS RENDJE – LEGFŐBB VÁLTOZÁSOK  Ügyletek minősítése (Art 1§ 3a) bekezdése) : Amennyiben az Adóhatóság egy adott ügyletet (pl. szerződés, tranzakció) az egyik adózónál folytatott ellenőrzés keretén belül már minősített, úgy a másik adózónál történő vizsgálat során hivatalból ugyanazt a minősítést köteles figyelembe venni.  Feltételes adó megállapítás: Csak változatlan tényállás mellett, az adott ügyben kötelező! A határozathozatalra nyitva álló határidő 75 napról 90 napra, sürgősségi esetben 45 napról 60 napra nő. Art 132.§  A személyes konzultáció díja 100 ezer forintról 500 ezer forintra nő, Art 132.§  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER), Art 22/E§  Összesítő jelentés értékhatár figyelembe vétele nélkül is lehet, Art 31/B §

13 Környezetvédelmi termékdíj

14 F ONTOSABB VÁLTOZÁSOK A SZABÁLYOZÁSBAN  Új termékek körök:  egyéb vegyipari termék pl. szappanok, mosószerek, szépségápolási cikkek, testápolók,  egyéb műanyag termék pl. művirág, levél és gyümölcsutánzat  irodai papír pl. nyomtató papír, fénymásolópapír  Kereskedelmi csomagolás: csak a fémből készült fogyasztói italcsomagolás maradt a körben  Új csomagolószerek: Műanyag élvédő profil Műanyag rugalmas tömlő Vasból vagy acélból készült pántoló szalag Szórakoztató elektronika tárgyi hatály bővülés: fotovoltaikus elem, vezeték nélküli infravörös távirányító eszköz Csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíj átalánya változott

15 E GYES TERMÉKDÍJTÉTELEK 2015- BEN TERMÉKDÍJKÖTELES ANYAGÁRAM Díjtétel 2014 (Ft/kg) Díjtétel 2015 (Ft/kg) Gumiabroncs5257 Kenőolaj112114 Műanyag bevásárló-reklám táska18001900 Reklámhordozó papír6485 Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat-1900 Szappanok, mosószerek-11 Szépségápolási, testápoló készítmények-57 Irodai papír-19

16 Népegészségügyi termékadó (NETA)

17 NETA 2015, FONTOSABB VÁLTOZÁSOK  Népegészségügyi termékadót vetnek ki az alkoholos italokra jelentős részére is (kivételt képeznek például a mézes, illetve gyógynövényes italok, valamint a gyümölcs-párlatok. Alkoholtartalom tóligadómérték (Ft/l) 1,2520 515100 1525300 2535500 3545700 45 900

18 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "D R. P ÁLYI Z OLTÁN Adó és számviteli változások 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések