Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV A beruházási projekt fontos kérdései Rostás Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV A beruházási projekt fontos kérdései Rostás Zoltán."— Előadás másolata:

1 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV A beruházási projekt fontos kérdései Rostás Zoltán

2 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV fényképek: NFL Forrás: http://www.nfl.com/

3 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV „Csinálj teát ne húzz bugyit Jövünk haza, megindul itt Minden feléd, ha megérzik Az emberszagot és igénylik A meleget a biztonságot Ez otthontalan állatkák, ott Jó lesz mindjárt megyünk feléd…” (Lovasi András Kossuth-díjas) tanítók tanok tudomány gyakorlat példák össze- foglaló

4 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IVAlapkérdések első rész I II III IV

5 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV

6 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? 1.kultúra-környezet 2.közösség-nemzet 3.felhasználók-látogatók 4.működtető intézmény 5.építtető 6.szakma-őrzők 7.vélemény-média 8.saját maga

7 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? – a kötelező kör és bővítése (értékteremtés) 1.kultúra-környezet 2.közösség-nemzet 3.felhasználók-látogatók 4.működtető intézmény 5.építtető 6.szakma-őrzők 7.vélemény-média 8.saját maga A szakmai és etikai minimum

8 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? – a kötelező kör és bővítése (értékteremtés) 1.kultúra-környezet 2.közösség-nemzet 3.felhasználók-látogatók 4.működtető intézmény 5.építtető 6.szakma-őrzők 7.vélemény-média 8.saját maga Értékteremtés – részvétel – szakmai fejlődés – a Mesterek követése

9 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? – a kötelező kör és bővítése (értékteremtés) 1.kultúra-környezet 2.közösség-nemzet 3.felhasználók-látogatók 4.működtető intézmény 5.építtető 6.szakma-őrzők 7.vélemény-média 8.saját maga Az igazi alkotás – elismerés minden oldalról és a munka öröme Eldönti az idő…

10 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? – a kötelező kör és bővítése (értékcsökkenés) 1.kultúra-környezet 2.közösség-nemzet 3.felhasználók-látogatók 4.működtető intézmény 5.építtető 6.szakma-őrzők 7.vélemény-média 8.saját maga Az építtető és az elvárások kiszolgálása a felhasználók kárára

11 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? – a kötelező kör és bővítése (értékcsökkenés) 1.kultúra-környezet 2.közösség-nemzet 3.felhasználók-látogatók 4.működtető intézmény 5.építtető 6.szakma-őrzők 7.vélemény-média 8.saját maga Egyetemen: tanulás A szakmában: látszattevékenység

12 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 1. Kinek? Az építtető - szándékainak, céljainak - eszközeinek és erőforrásainak - döntés- és kommunikációs képességeinek felmérése - rögzítése

13 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 2. Mit? 1.helyet, teret 2.jelet, ikont 3.pénznyerő gépezetet 4.építendő-kezelendő tárgyat 5.működő technológiát 6.vitaanyagot

14 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 2. Mit? 1.Elsősorban: működést és az emberi cselekvéshez megfelelő körülményeket. 2.Ehhez tereket és más épített és berendezett eszközöket és technológiákat. 3.A terek, szerkezetek, berendezések és technológiák fenntartható üzemeltetésének és bővíthetőségének lehetőségét. 4.A terek, szerkezetek, berendezések és technológiák rendszerét: ÉPÜLETET

15 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 2. Mit? lépések: 1. az igények megismerése, a környezet és problémái érzékelése, súlyozása 2. a funkciók megtervezése F típusok F rendszerek-hálózatok 3. eszközök és erőforrások számba vétele a funkciók kielégítésére 4. az eszközrendszer elemeinek összeállítása: az épület funkciói, paraméterei és működése MÉRHETŐ jellemzők

16 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 3. Hová? 1.A telekválasztás szempontjainak kidolgozása a) presztízs b) jogi c) funkcionális d) gazdasági e) műszaki 2.A telek tulajdonságainak ellenőrzése (pl. beépíthe- tőség, területarányok) 3.A telek gazdaságossági vizsgálata (telekérték disz- kontálás) 4.A telekvásárlás lebonyolítása

17 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 4. Milyet? 1.A NEM MÉRHETŐ jellemzők felsorolása a) használati b) esztétikai c) szellemi 2.Minőség – vagyis a stílus, az üzenet és a vizuális el- képzelések megfogalma- zása – Alice… 3.A szolgáltatások igényszintje 4.Anyaghasználat, felszerelt- ség, fizikai komfort 5.Vizuális, pszichés és fizikai térélmény (útvonal)

18 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 5. Kivel? 1.Az építtető közreműködése 2.Projekt-irányító megtalálása 3.A beruházás megvalósítási modellje 4.A beruházás szereplőinek meghatározása 5.A szereplők kiválasztása

19 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 6. Hogyan? 1.Feladatlebontási struktúra 2.A beruházás-irányítás módja, az irányító feladatai és felelőssége 3.Szerződéses rendszer, együttműködési kötelezettség 4.Kommunikációs és adat- szolgáltatási rendszer 5.Infrastruktúra, számítógépes támogatás 6.Monitoring, indikátorok rendszere 7.Kockázat, felelősség megosztása

20 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 7. Mikorra? 1.Az építtető különleges igénye 2.A feladatok időigénye 3.A finanszírozás v. támogatás feltételei 4.Részhatáridők, rész- eredmények (early win) 5.Az ütemezés módja (háló-tervezés) és felhasználása 6.Kritikus út – a tevékenysé-gek vizsgálata 7.Tartalékidők, kockázati elemek

21 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 8. Mennyiért? 1.A beruházás költség- szerkezete a) előkészítés b) tervezés c) megvalósítás d) tartalék, egyéb 2.Üzemeltetési költségek és csökkentésük 3.A kockázati költségek be- árazása 4.A finanszírozási költségek számítása és változatai 5.Élettartam-költség vizsgálatok 6.Költség(haszon) elemzések

22 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV 4 ellenőrző kérdés második rész I II III IV

23 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IVEllenőrzés A négy kérdést egymás után kell megválaszolni Ha igennel tudunk válaszolni, jöhet a következő Ha bármely válasz „nem”, akkor a beruházás nem lesz sikeres / megvalósítható Az ellenőrzést minden fázisban és minden feladatra el lehet / kell végezni

24 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV I. SZÜKSÉGES-E? Szükség van-e az adott beruházásra – vagy azon belül az adott feladatra / lépésre / termékre / szereplőre? Valós igényeken alapulnak-e a szükségletek elemzései? Mérhető adatokkal lehet-e bizonyítani a szükségletek szerkezetét és mértékét? A szükségleteket szűk vagy széles körben lehet kielégí- teni a beruházással? Szükséges Lehetséges Érdemes

25 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV II. LEHETSÉGES-E? Rendelkezésre állnak-e erőforrások a szükségletek kielégítésére? Az erőforrások megfelel-nek-e a szükségletek nagy- ságrendjének? Rendelkezünk-e stratégiai tervvel / hatalmi eszközökkel megfelelő emberekkel / szervezeti erőforrásokkal gazdasági / pénzügyi forrásokkal műszaki eszközökkel / telekkel, infrastrukturával, megfelelő környezettel Van-e elegendő IDŐNK? Szükséges Lehetséges Érdemes

26 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV III. ÉRDEMES-E? Indokolható-e az erőforrások felhasználása? Van-e létjogosultsága más felhasználás alternatívái mellett az adott projektnek? Van-e helyettesítő termék / tevékenység a szükséglet kielégítésére? A projekt a befektetettnél nagyobb társadalmi / gaz- dasági hasznokat hoz-e létre ha megvalósul? Ha igen, ez mennyi idő alatt jön létre? Mérhetőek-e a hasznok? Szükséges Lehetséges Érdemes

27 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV IV. ÉRDEKES-E? Találunk-e szövetségeseket a projekt megvalósí-tásához? El tudjuk-e hitetni a dön- téshozókkal hogy érdemes megvalósítani az elképze- léseinket? Találunk-e a végrehajtás-hoz megfelelő szakmai sze- replőket? Támogatja-e a média és a közvélemény a beruházást? Végül: a FELHASZNÁLÓK érdeklődnek-e az így létre- hozott épület és szolgálta- tások iránt? Szükséges Lehetséges Érdemes

28 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV a 13.-ik kérdés… harmadik rész I II III IV

29 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IVMiért?

30 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV … és a 13+1 -es: Na és akkor mi van?

31 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IVösszegzés negyedik rész I II III IV

32 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV Ez egy logikus játék Nyolc alapvető kérdésre kell – egyformán kielégítően - megfelelni Az első négy kérdés a megépítendő objektumra vonatkozik (a cél) - kinek? mit? hová? milyet? A második négy kérdés pedig a beruházási folyamatra (az út) – kivel? hogyan? mikorra? mennyiért? A kérdésekre egymás után kell válaszolni A válaszokat több, egymást követő körben kell kidolgozni – egy-egy körben egyre pontosabb információk állnak rendelkezésre – ezért egyre jobban segíthetik a tervezést Minden lépésben és minden fontosabb állomásnál fel lehet tenni a négy ellenőrző kérdést. Ha ezeket nem sikerül egymás után „igen”-nel megválaszolni, akkor a beruházás sikere kétséges lesz.

33 É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "É P Í T É S B E R U H Á Z Á S I II III IV A beruházási projekt fontos kérdései Rostás Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések