Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Newton élete  Kutatásai  Felfedezései  Gravitációs törvénye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Newton élete  Kutatásai  Felfedezései  Gravitációs törvénye."— Előadás másolata:

1

2  Newton élete  Kutatásai  Felfedezései  Gravitációs törvénye

3  Sir Isaac Newton (angol) matematikus, fizikus,csillagász a modern történelem egyik kiemelkedő tudósa 1642.december 25.én született Londonban. Édesapja,aki írástudatlan, jómódú kisbirtokos volt, Newton születése előtt három hónappal meghalt,tehát édesapját nem ismer-hette meg soha. Amikor Newton két éves volt édesanyja Hanna Newton férjhez ment egy lelki pásztorhoz Barbaras Smith-hez.

4  Tizenkét éves volt, amikor beiratkozott a szülőföldjétől 10 mérföldre lévő Grantham város gimnáziumába. Az iskolában csak latint és ógörögöt tanult, ugyanis ekkor a matematikára nem sok időt fordítottak. 1661-ben beiratkozott a Cambridge Egyetemen a Trinity Collegeba. Az iskola arisztotelészi tanításai helyett Newton szívesebben érdeklődött Galilei,Kopernikusz és Kepler művei iránt.

5

6  1669-ben tette közzé kutatásait (A végtelen sorok elemzéséről) és később a (sorok és fluxiók módszeréről) című műveiben. Az általánosított binomiális tétel felfedezőjének Newtont tartják amely matematikai analízis szempontjá- ból lényeges lépés. Newton a fizika felől közelítette meg a derivált fogalmát.

7  A matematikában a derivált (vagy differenciálhányados ) a matematikai analízis egyik legalapvetőbb fogalma. A derivált lényegében annak a mértéke, hogy egy egyváltozós valós függvény görbéjéhez rajzolt érintője milyen meredek.

8 A derivált a függvénygörbe érintőjének meredeksége, azaz az érintő x tengellyel bezárt szögének tangense. Minél jobban nő a függvény egy adott szakaszon, annál nagyobb a derivált.

9  1670 és 1672 között Newton optikát tanított. Vizsgálta a fénytörés jelenségét, s rájött, hogy a prizma a fehér fényt a színspektrum különböző színeire tudja bontani, egy másik prizma pedig újra össze tudja állítani fehér fénnyé. Ebből levonta a következtetést, hogy a lencsés távcsőre rossz hatással van a fény színekre bomlása és saját teleszkópot hozott létre amelyet ma Newton távcső- nek nevezzük.

10

11  A Newton-féle gravitációs törvény azt állítja, hogy az univerzumban minden pontszerű tömeg erőhatást fejt ki minden más pontszerű tömegre, mely erő egyenesen arányos a tömegük szorzatával, és fordítottan arányos a köztük lévő távolság négyzetével

12  Képlet:  ahol:  F a tömegek közötti erő,  G a gravitációs állandó,  m 1 az egyik tömeg,  m 2 a másik tömeg  r a tömegek középpontja közötti távolság.  F1 = F2

13  http://hu.wikipedia.org/wiki/Newton- f%C3%A9le_gravit%C3%A1ci%C3%B3s_t% C3%B6rv%C3%A9ny http://hu.wikipedia.org/wiki/Newton- f%C3%A9le_gravit%C3%A1ci%C3%B3s_t% C3%B6rv%C3%A9ny  http://hu.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newt on http://hu.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newt on

14


Letölteni ppt " Newton élete  Kutatásai  Felfedezései  Gravitációs törvénye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések