Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vaisnava irodalom Második előadás. Az óra tervezett témái I. Az alkotó I. Az alkotó II. A mű II. A mű III. A befogadó III. A befogadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vaisnava irodalom Második előadás. Az óra tervezett témái I. Az alkotó I. Az alkotó II. A mű II. A mű III. A befogadó III. A befogadó."— Előadás másolata:

1 Vaisnava irodalom Második előadás

2 Az óra tervezett témái I. Az alkotó I. Az alkotó II. A mű II. A mű III. A befogadó III. A befogadó

3 I. Az alkotó Az alkotóval szemben támasztott követelmények 1. Emberi szempontok 2. Vallási szempontok (hitelesség kérdése) 3. Irodalmi szempontok

4 1. Emberi szempontok – a bhakta 26 tulajdonsága - Kedves - Békés - Igazmondó - Páratlan - Hibátlan - Nagylelkű - Jámbor - Tiszta - Nincs birtokló hajlama - Mindenki jóakarója - Barátságos - Csendes - Ügyes - Elégedett - Meghódolt Krisnának - Vágy nélküli - Egyszerű - Szilárd - Önfegyelmezett - Mértékletes az evésben - Józan - Tisztelettudó - Mentes a büszkeségtől - Komoly - Megértő - Költői

5 2. A hitelesség kérdése A 4 legfontosabb elv e kérdésben: 1. Hiteles tanítványi lánchoz való tartozás 2. Vaisnava szabályzó elvek követése 3. A guru és a vaisnavák felhatalmazása 4. és a szádhu-guru-sásztra elv követése

6 2. A hitelesség kérdése – Ki a hiteles alkotó? Az alkotó minősége: siksa-guru Az alkotó minősége: siksa-guru A vaisnava vallási elvek ismerete és követése A vaisnava vallási elvek ismerete és követése Az alkotásához el kell nyernie Krisna és a hiteles lelki tanítómesterek kegyét Az alkotásához el kell nyernie Krisna és a hiteles lelki tanítómesterek kegyét Megvalósítottságánál fogva képes Krisna kedvteléseibe betekinteni, és mindezt a valóságnak megfelelően visszaadni Megvalósítottságánál fogva képes Krisna kedvteléseibe betekinteni, és mindezt a valóságnak megfelelően visszaadni

7 2. A hitelesség kérdése – Ki a hiteles alkotó? A vaisnavizmusban hiteltelennek számítanak azok, akik megváltoztatják a tanítások (siddhánta) lényegét A vaisnavizmusban hiteltelennek számítanak azok, akik megváltoztatják a tanítások (siddhánta) lényegét A közönség azt várja az írótól, hogy a már ismert igazságokat részletesebben kibontsa vagy új megvilágításba helyezze A közönség azt várja az írótól, hogy a már ismert igazságokat részletesebben kibontsa vagy új megvilágításba helyezze (Ez nem mindig van így…) (Ez nem mindig van így…) Krisnadása Kavirája pl. így vall a Caitanya Caritámritáról: „A Srí Caitanya Caritámrita valójában nem az én művem, hanem Srí Madana-mohana tollba mondott szavai…” Krisnadása Kavirája pl. így vall a Caitanya Caritámritáról: „A Srí Caitanya Caritámrita valójában nem az én művem, hanem Srí Madana-mohana tollba mondott szavai…”

8 3. Irodalmi szempontok Mindig elsődleges szempont a hitelesség kérdése Mindig elsődleges szempont a hitelesség kérdése Emellett azonban nagyon fontos a költőiség (a nyelvezet, az esztétikai értékek és a poétikai szabályok) Emellett azonban nagyon fontos a költőiség (a nyelvezet, az esztétikai értékek és a poétikai szabályok) Miért fontos a költőiség? Miért fontos a költőiség? Krisna lakóhelye, Goloka Vrindávana a művészet tökéletességét testesíti meg, ahol „minden szó egy ének, minden lépés egy tánc” (Brahmá- samhitá, 56. vers) Krisna lakóhelye, Goloka Vrindávana a művészet tökéletességét testesíti meg, ahol „minden szó egy ének, minden lépés egy tánc” (Brahmá- samhitá, 56. vers)

9 3. Irodalmi szempontok Krisna egyik neve Uttamaslóka: az, akit válogatott költemények dicsőítenek Krisna egyik neve Uttamaslóka: az, akit válogatott költemények dicsőítenek Tehát a téma, azaz Krisna transzcendentális kedvtelései megkívánják az emelkedett hangulatot Tehát a téma, azaz Krisna transzcendentális kedvtelései megkívánják az emelkedett hangulatot

10 A három legjelentősebb vaisnava klasszis 1. Rúpa Gosvámí (1489-1568) - Caitanya kortársa és hűséges tanítványa - 16 kötetes vaisnava életműve több mint százezer versből áll - Legfontosabb munkái: a) Bhakti-raszámrita-szindhu: az odaadó szolgálat különböző szintjeinek bemutatása, ill. a raszák ismertetése b) Lalitá-mádhava és Vidagdha-mádhava: Krisna kedvteléseit tárgyalja bennük c) Nátaka-candriká: drámaelméleti munkája

11 A három legjelentősebb vaisnava klasszis 2. Krisnadása Kavirája (16-17. sz. fordulója) Életéről nagyon keveset tudunk Életéről nagyon keveset tudunk Jíva Gosvámítól kapta a Kavirája címet (= a költők királya) Jíva Gosvámítól kapta a Kavirája címet (= a költők királya) Legjelentősebb munkája a Caitanya Caritámrita, melyet 90 éves kora után írt Legjelentősebb munkája a Caitanya Caritámrita, melyet 90 éves kora után írt Bár hét jelentős Caitanya életrajzot ismerünk, mégis ez a legfontosabb Bár hét jelentős Caitanya életrajzot ismerünk, mégis ez a legfontosabb

12 A három legjelentősebb vaisnava klasszis 3. Bhaktivinoda Thákura 1838-ban született Govindapurban 1838-ban született Govindapurban Nyugati műveltségre is szert tett Nyugati műveltségre is szert tett Legjelentősebb munkái: Legjelentősebb munkái: - Sajjana Tosaní c. folyóirat - Saranágati c. munka: az Isten előtti meghódolásról szól - Jaiva Dharma: filozófiai regény, mely Voltaire Candide-jának mintájára végigutaztatja a jívát a gondolkodás állomásain

13 II. A mű A mű értéke leginkább az alkotó önmegvalósításának mértékétől függ A mű értéke leginkább az alkotó önmegvalósításának mértékétől függ A fenti megállapításból következik, hogy két alkotói csoport van: A fenti megállapításból következik, hogy két alkotói csoport van: 1. Tökéletesen önmegvalósított személyek: ihletük misztikus tudatállapotból táplálkozik 2. „Haladók”: ‘csak’ kibontják mások írásainak lényegét

14 II. A mű Példák misztikus tudatállapot hatására született alkotásokra: Példák misztikus tudatállapot hatására született alkotásokra: 1. Vjásza, miután Nárada eltávozott „…rögzítette elméjét, teljesen összekapcsolódva az odaadó szolgálattal (bhakti-yogával), az anyagi vágyak leghalványabb árnyalata nélkül, majd megpillantotta az Istenség Legfelsőbb Személyiségét külső energiájával együtt, amely teljes ellenőzése alatt állott.” (S.Bhág. 1.7.4.)

15 II. A mű 2. Jayadéva Gosvámí, miközben a híres Gítá- govindát írta, egy részhez érkezett, ahol ezt kellett volna írnia: „Krisna leborul, hogy megérintse Rádhá lótuszlábát”. Probléma: mivel mindez megkérdőjelezné Krisna isteni voltát, ill. még korábban senki nem írta le, zavarba jött, bár misztikusként így látta a kedvtelést Megoldás: Krisna megjelent, és beleírta a valóságot a műbe

16 A műfajok meghatározásának nehézségei a vaisnava irodalomban Gyakran a lírai, drámai és epikai műnemek egybefolynak, sokszor csak a kutatók számára érdekes a merev kategóriák felállítása Gyakran a lírai, drámai és epikai műnemek egybefolynak, sokszor csak a kutatók számára érdekes a merev kategóriák felállítása Az ún. nagyepikai műfajok (pl. novella, regény) jelenléte nem jellemző a vaisnava irodalomban, bár előfordul. Ilyen például a már említett Bhaktivinoda Thákura által írt Jaiva Dharma Az ún. nagyepikai műfajok (pl. novella, regény) jelenléte nem jellemző a vaisnava irodalomban, bár előfordul. Ilyen például a már említett Bhaktivinoda Thákura által írt Jaiva Dharma

17 Néhány műfaj… 1. Dúta-kávya: - rövidebb lélegzetvételű költői alkotás, mely a hosszabb mahá kávyával ellentétben egyetlen témát ír le - tárgya: a) szerelmi kedvtelés (mádhurya-rasa) vagy b) vallási kérdések - jellegzetességei: hírvivő személye, útleírás, az üzenet átadása

18 Néhány műfaj… 2. Biográfiák és hagiográfiák: - Caitanya eltávozása után több ilyen mű is született, pl.: Murári Gupta által írt Srí Krisna Caitanya Caritámrita - A legjelentősebb Krisnadása Caitanya Caritámritája

19 Krisnadása – Caitanya Caritámrita Bengáli nyelven íródott, azonban számos szanszkrit idézetet tartalmaz, főleg a Bhágavatamból Bengáli nyelven íródott, azonban számos szanszkrit idézetet tartalmaz, főleg a Bhágavatamból Legkésőbb keletkezett biográfia Legkésőbb keletkezett biográfia Krisnadásza sosem találkozott személyesen Caitanyával (földi kedvtelései során…) Krisnadásza sosem találkozott személyesen Caitanyával (földi kedvtelései során…) A vaisnava hagyományon belül mégis ez a legjelentősebb biográfia A vaisnava hagyományon belül mégis ez a legjelentősebb biográfia

20 Krisnadása – Caitanya Caritámrita Kérdés: Miért ez a legjelentősebb biográfia Caitanyáról? Válaszok: Nem irodalmi megformáltsága miatt jelentős elsősorban Nem irodalmi megformáltsága miatt jelentős elsősorban Skolasztikus jellegű: a Mester életén keresztül mutatja be a gaudíya vaisnavizmus filozófiáját a gyakorlatban Skolasztikus jellegű: a Mester életén keresztül mutatja be a gaudíya vaisnavizmus filozófiáját a gyakorlatban Ekkorra már érett filozófiával és teológiával rendelkezik a vaisvavizmus, ami kiemeli a többi munka közül Ekkorra már érett filozófiával és teológiával rendelkezik a vaisvavizmus, ami kiemeli a többi munka közül

21 Krisnadása – Caitanya Caritámrita A Caitanya Caritámrita felosztása: 1. Ádi-lílá: Caitanya gyermek- és ifjúkorát mutatja be 2. Madhya-lílá: Caitanya későbbi cselekedeteit, zarándoklatait tárja fel 3. Antya-lílá: Caitanya Puríban, eksztázisban töltött éveiről szól

22 Néhány szó a drámáról… Brahmá hívta életre, hogy a félisteneket oktatásban, tanításban és szórakozásban részesítse Brahmá hívta életre, hogy a félisteneket oktatásban, tanításban és szórakozásban részesítse A hagyomány szerint az első színházi előadást Indra udvarában tartották A hagyomány szerint az első színházi előadást Indra udvarában tartották Mindez jól mutatja, milyen fontos a dráma India történetében Mindez jól mutatja, milyen fontos a dráma India történetében A legteljesebb művészi formának tartják, hiszen a vers, a zene, a vizuális hatások mind-mind részei A legteljesebb művészi formának tartják, hiszen a vers, a zene, a vizuális hatások mind-mind részei

23 Néhány szó a drámáról… Követelmények a drámával szemben: Vallásos érzület Vallásos érzület Témája lehet bármi, ami az univerzumban előfordul, de a hagyomány tiltja az olyan elemek feldolgozását, melyek a közönség lelki épülését akadályozzák (pl. gyilkosság) Témája lehet bármi, ami az univerzumban előfordul, de a hagyomány tiltja az olyan elemek feldolgozását, melyek a közönség lelki épülését akadályozzák (pl. gyilkosság)

24 Néhány szó a drámáról… A Nátya-sástrában Bharata Muni a drámaelőadást 4 fő kategóriára osztja: A Nátya-sástrában Bharata Muni a drámaelőadást 4 fő kategóriára osztja: 1. Váciká: Hangképzés, intonáció és a beszédtechnika 2. Angiká: a test és a végtagok mozgása, gesztusok 3. Áhárya és nepathyaga: az arcfestés, jelmezek, díszletek 4. Sattviká: a színész tudata

25 Néhány szó a drámáról… A Nátya-sásztra szerint a hős 4 féle lehet: 1. Nemes 2. Játékos 3. Békés 4. Erőszakos Ezek a jellemvonások mind megtalálhatók Krisnában is.

26 Néhány szó a drámáról… A dráma cselekménye 5 stádiumon keresztül bontakozik ki, melynek során a hős eléri célját: 1. Prárambha: a hős kinyilvánítja célját 2. Prayatna: a hős lépéseket tesz célja felé 3. Prapytása: a hős nehézségekkel találja szembe magát 4. Niyapápí: a hős sikeres lépései a nehézségek felszámolására 5. Phalágama: a hőst siker koronázza

27 A befogadó A bhakti irodalom tökéletes befogadója a tökéletes bhakta A bhakti irodalom tökéletes befogadója a tökéletes bhakta Ebből adódóan szükséges a megértéshez a megfelelő attitűd kialakítása Ebből adódóan szükséges a megértéshez a megfelelő attitűd kialakítása Módszertani teizmus elve: az olvasó, még ha nem is vaisnava, legalább átmenetileg elfogadja a szentírások igazságait Módszertani teizmus elve: az olvasó, még ha nem is vaisnava, legalább átmenetileg elfogadja a szentírások igazságait A legtöbb vaisnava irodalmi alkotás invokációval kezdődik, melyben kijelöli az alkotó, hogy milyen feltételek mellett értheti meg a művet legjobban az olvasó (alázat, hit) A legtöbb vaisnava irodalmi alkotás invokációval kezdődik, melyben kijelöli az alkotó, hogy milyen feltételek mellett értheti meg a művet legjobban az olvasó (alázat, hit)

28 Konklúzió A vaisnava irodalom központi témája Krisna A vaisnava irodalom központi témája Krisna Célja nem csupán a szórakoztatás, hanem a tudat felemelése az odaadó szolgálat szintjére Célja nem csupán a szórakoztatás, hanem a tudat felemelése az odaadó szolgálat szintjére Tárgya az Úr és bhaktái cselekedeteinek bemutatása Tárgya az Úr és bhaktái cselekedeteinek bemutatása

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vaisnava irodalom Második előadás. Az óra tervezett témái I. Az alkotó I. Az alkotó II. A mű II. A mű III. A befogadó III. A befogadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések