Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európa Pénzügyi Tanácsadója Árfolyamgát 2012. Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? Azok az ügyfelek, akik CHF, EUR, vagy JPY alapú, lakóingatlan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európa Pénzügyi Tanácsadója Árfolyamgát 2012. Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? Azok az ügyfelek, akik CHF, EUR, vagy JPY alapú, lakóingatlan."— Előadás másolata:

1 Európa Pénzügyi Tanácsadója Árfolyamgát 2012

2 Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? Azok az ügyfelek, akik CHF, EUR, vagy JPY alapú, lakóingatlan fedezetű devizakölcsönnel rendelkeznek és azt forintban törlesztik. Továbbá eleget tesznek az alábbi feltételeknek (lásd további fóliák).

3 Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? a hitelfelvevő magánszemély; a devizakölcsön mögött jelzálogfedezet van; lakástakarék szerződéssel, vagy életbiztosítással kombinált hiteleknél a kapcsolódó élő lakástakarék szerződésnél, vagy életbiztosításnál nincs 90 napot meghaladó hátraléka; devizakölcsönnek a folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forint összege nem haladta meg a 20 millió forintot;

4 Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? a devizakölcsön tartozást olyan ingatlanfedezet(ek) biztosítja, amelyen végrehajtással nincs, és/vagy nem szerepel elintézetlen széljegy a tulajdoni lapon; a devizakölcsönön nem lehet folyamatban szerződésmódosítás, és nem állhat fizetéskönnyítő program alatt; amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog terhel, e zálogjog által biztosított valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem;

5 Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? A árfolyamgát alkalmazásának kezdetéig kell teljesíteni az alábbi feltételeket. az ügyfél devizakölcsöne nem áll 90 napnál hosszabb késedelemben; A 90 napot meghaladó késedelemmel rendelkező adósok, amennyiben a 90 napon túli hátralékot egy összegben befizetik, és ezáltal a hátralékot 90 nap alá csökkentik a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka indulásáig, akkor részükre a folyósítás elindul.

6 Az árfolyamgátat az alábbi ütemben lehet igényelni 2012. árpilis 01-től Közszférában dolgozók 2012. június 01-től Közszférában dolgozók, Lakáscélú devizakölcsönnel rendelkezők 2012. június 01-től Előbbiek, Szabadfelhasználású devizakölcsönnel rendelkezők

7 Az árfolyamgátat az alábbi ütemben lehet igényelni Az árfolyamgát rendszerbe való belépést legkésőbb 2012. december 31-ig lehet igényelni! Az árfolyamrögzítés 60 hónapig, vagy – amennyiben az korábbi időpontra esik – a devizakölcsön végső lejáratának időpontjáig, de legkésőbb 2017. június 30-ig tar.

8 A gyűjtőszámla hitel folyósítása Amennyiben a gyűjtőszámlahitel első folyósításakor a kapcsolódó devizakölcsönnek 90 napot meg nem haladó hátraléka van, az a Bank által alkalmazott aktuális árfolyamon kerül kiegyenlítésre a gyűjtőszámlahitel terhére.

9 A rögzített árfolyam időszaka alatt CHF > 180 HUF A tőketartozás aktuális árfolyam és a 180 HUF közötti része a gyűjtőszámlára kerül. Ott kamatozik az ügyleti kamat alapján (3 havi BUBOR). CHF < 180 HUF Az ügyfél továbbra is a rögzített árfolyamon fizet. A túlfizetés a gyűjtőszámla hitel tőke és kamattartozását csökkenti.

10 A rögzített árfolyam időszaka alatt Kombi hitelek Amennyiben a devizakölcsön lakástakarékkal, vagy életbiztosítással kombinált hitel, akkor a Lakástakarékpénztár, vagy a Biztosító felé vállalt kötelezettséget is meg kell fizetni a rögzített árfolyam időszak alatt, illetve a szerződés szerinti türelmi idő lejáratáig.

11 A rögzített árfolyam időszaka után A fennálló devizatartozást az aktuális árfolyamon kell tovább törleszteni! Meg kell kezdeni a gyűjtőszámla hitel törlesztését! Forint alapú hitel, amelynek a havi törlesztő részlete nem lehet magasabb, mint az árfolyamgát utolsó időszakában fizetett törlesztő rész 15%-a. Meg kell kezdeni a gyűjtőszámla hitel törlesztését! Forint alapú hitel, amelynek a havi törlesztő részlete nem lehet magasabb, mint az árfolyamgát utolsó időszakában fizetett törlesztő rész 15%-a. A gyűjtőszámlán megszűnik a kedvezményes kamatozás. Normál forint alapú piaci hitellé válik. Kamat = BUBOR + kamatfelár A gyűjtőszámlán megszűnik a kedvezményes kamatozás. Normál forint alapú piaci hitellé válik. Kamat = BUBOR + kamatfelár

12 Elő-, illetve törlesztés lehetősége Gyűjtőszámlahitelre előtörlesztés nem teljesíthető, amíg az eredeti devizakölcsönnel kapcsolatban tartozás áll fenn. Gyűjtőszámlahitel végtörlesztése csak a kapcsolódó devizakölcsön végtörlesztésével egyidejűleg tehető meg.

13 Ki lehet-e lépni az árfolyamgát rendszerből? Az első 3 évben csak akkor lehet kilépni a rendszerből, ha a gyűjtőszámla hitel és a devizakölcsön egyidejűleg végtörlesztésre kerül! A 3. évet követően ki lehet lépni a rendszerből, de ebben az esetben azonnal meg kell kezdeni a gyűjtőszámlahitel törlesztését is.

14 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Kizárólag a közszférában dolgozók vehetnek igénybe támogatást az árfolyamgát kapcsán. Kamattámogatás Vissza nem térítendő támogatás

15 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Futamideje Kizárólag az árfolyamrögzítés időszaka alatt vehető igénybe Mértéke Ha gyermeket nem nevel, akkor évente 3 százalékpont Ha gyermeket nevel, akkor évente 3 százalékpont + 1 százalékpont/gyermek Kamattámogatás A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a gyűjtőszámlahitel aktuális ügyleti kamatának mértékét.

16 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Vissza nem térítendő támogatás Az veheti igénybe, aki: 1. 2011. december 30-ig írásbeli igénybejelentést tett; 2.ezen igényéről munkáltatóját is tájékoztatta; 3.2012. július 1-ig gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést köt.

17 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke a 2012. február 01 és a rögzített árfolyamú törlesztés megkezdéséig, de legkésőbb 2012. júliusában megfizetett valós törlesztőrészlet és az árfolyamgát esetén fizetendő törlesztőrészlet közötti különbség.

18 Kik számítanak közszférában dolgozóknak? „a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott; a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő, a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló; a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető; a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja; az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy.”

19 Kik számítanak közszférában dolgozóknak? a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja; a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott; az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott; a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülő; a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester.”

20 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Közszféra dolgozók támogatása A közszférában dolgozók támogatása iránti kérelmet 2012. december 31-ig a gyűjtőszámlahitel iránti kérelemmel együtt nyújthatja be az ügyfél.

21 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Közszféra dolgozók támogatása Amennyiben a támogatott közszférában való foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a támogatás nem vehető tovább igénybe. Kivétel: 1.Megváltozott munkaképességű lesz és munkaviszonya emiatt szűnik meg; 2.Nyugdíjassá válik; 3.Munkáltatója jogutód nélkül megszűnik.

22 Milyen speciális kedvezményeket lehet igénybe venni az árfolyamgát kapcsán? Amennyiben a közszolgálatban dolgozó ügyfél már 2011-ben belépett az árfolyamgát 1. verziójába, 2012. május 15-ig szintén igényelhet kamattámogatást.


Letölteni ppt "Európa Pénzügyi Tanácsadója Árfolyamgát 2012. Kik vehetik igénybe az árfolyamgát lehetőségét? Azok az ügyfelek, akik CHF, EUR, vagy JPY alapú, lakóingatlan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések