Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt indikátorai Az Európai Unió támogatásával, az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt indikátorai Az Európai Unió támogatásával, az Európai."— Előadás másolata:

1 A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt indikátorai Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 1: I.Indikátor: TISZK összes tanulólétszáma Mutató forrása: OSAP Mértékegység: fő Kiinduló érték: 3178 2008: 3236 2009: 3315 2010: 3389 Minimálisan elvárt célérték: minimum az induláskori létszám

3 I. Indikátor: TISZK összes tanulólétszáma A demográfiai csökkenést figyelembe véve a tanulólétszám kis mértékű növelése hatékony intézkedések sorozatát követeli meg: 1.Modularizációs rendszer kidolgozása és alkalmazása 2.PR tevékenység 3.Állandó kapcsolattartás a helyi munkaadó cégekkel 4.Igényeknek megfelelő, folyamatos továbbképzési lehetőség biztosítása. 5.Célzott akciók: kedvezmények, támogatások, tanulószerződések stb. 6.Ezek az intézkedések a tanulólétszám mellett számos más indikátorra is hatnak (lemorzsolódás csökkenése, stb.)

4 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 2: II. Indikátor neve: Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma Mutató forrása: OSAP Mértékegység: fő Kiinduló érték: 15 2008: 16 2009: 18 2010: 20

5 Oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma Intézkedések : 1. A TISZK területén a jegyzőkkel és más intézményekkel való kapcsolatfelvétel, hálózatos együttműködés kialakítása 2. Tananyagfejlesztés, tanulási módszertan fejlesztése 3. Az EU követelményeinek is megfelelő minőségbiztosítási rendszer bevezetése 4. Kulcskompetenciák mérése, továbbtanulási, pályaválasztási, pályaorientációs rendszer működtetése Az intézkedések más indikátorokra is hatnak. Pl. szakképzést sikeresen befejezők aránya, szakmájukban elhelyezkedők aránya, stb.

6 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 3: III. Indikátor neve: Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma Mutató forrása: OSAP Mértékegység: fő Kiinduló érték: 395 2008: 410 2009: 425 2010: 440 Minimálisan elvárt célérték: minimum 300 fő

7 Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma Intézkedések: 1.közös továbbtanulási, pályaválasztási és pályaorientációs rendszer 2. alapkompetenciák folyamatos mérése 3.speciális oktatási – nevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése 4.tréning a mentoroknak és osztályfőnököknek 5.Szakoktatók célirányos továbbképzése Az intézkedések más indikátorokra is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakképzést sikeresen elvégzők aránya

8 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 4: IV. Indikátor neve: Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma Mutató forrása: OSAP Mértékegység: fő Kiinduló érték: 844 2008: 853 2009: 858 2010: 873

9 Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma Intézkedések: 1. Állandó, központi pályaorientációs és tanácsadási rendszer 2. Integrált oktatási/felkészítési központok működtetése 3.Végzett tanulókat nyomonkövető rendszer Az intézkedések más indikátorokra is pozitív hatást gyakorolnak, pl. oktatásból lemorzsolódott, a szakképzésbe bevont tanulók közül a szakképzést sikeresen befejezők aránya

10 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 5: V. Indikátor neve: Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma Mutató forrása: OSAP Mértékegység: fő Kiinduló érték: 0 2008: 18 2009: 25 2010: 30 Minimálisan elvárt célérték: nincs

11 Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma Intézkedések: 1. széleskörű továbbképzés a modulrendszerű oktatás, és vizsgáztatási rendszer megvalósításához 2. speciális tanfolyamok az SNI és HH tanulók helyzetének felismerésére, problémakezelésre a szakoktatók körében 3. SNI és HH tanulók integrációjára irányuló képzés 4. kompetencianövelő képzések 5. szervezetfejlesztési képzések 6. hálózatos együttműködést fejlesztő képzések Az intézkedések pozitív hatást gyakorolnak más indikátorok értékére is, pl. iskolai rendszerű szakképzésből lemorzsolódók aránya.

12 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 6: VI. Indikátor neve: Menedzsment képzésbe/ felkészítésbe bevont személyek száma Mutató forrása: PEJ Mértékegység: fő Kiinduló érték: 0 2008: 14 2009: 14 2010: 14 Minimálisan elvárt célérték: nincs

13 Menedzsment képzésbe/ felkészítésbe bevont személyek száma Intézkedések: 1. Menedzsment képzések, 2. munkafolyamat menedzsment képzések, kommunikációs gyakorlatok, stb. 3. Kompetencia tréning

14 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 7: VII. Indikátor neve: Felnőttképzésben résztvevők száma Mutató forrása: OSAP Mértékegység: fő Kiinduló érték: 146 2008: 177 2009: 198 2010: 219 Minimálisan elvárt célérték: minimum az induláskori létszám

15 Felnőttképzésben résztvevők száma Intézkedések: 1. Szakmai továbbképzési kínálat bővítése (a vállalkozók körében végzett felmérések és a kamarával történt egyeztetések alapján) A Pannon Egyetemmel való együttműködés is segíti ezen szám növekedését. Jelentős fejlesztéseket kívánunk megtenni. 2. szakmai továbbképzési kínálat rugalmas alakítása a keresletnek megfelelően, modulokból álló rendszer felépítése, egymásra épülő képzések kialakítása 3. Marketing tevékenység a továbbképzések népszerűsítésére, és megismertetésére

16 Felnőttképzésben résztvevők száma Intézkedések: 4. felnőttképzési központ kialakítása és működtetése 5. felnőttképzés szervezéséért felelős szakmai vezető alkalmazása 6. vállalatokkal való szoros együttműködés Az intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, pl., szakmájukban továbbtanulók aránya

17 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 8: VIII. Indikátor neve: Szakképzést sikeresen befejezők aránya Mutató forrása: OSAP, pályakövetési rendszer Mértékegység: % Kiinduló érték: 85% 2008: 86% 2009: 86% 2010: 91% Minimálisan elvárt célérték: minimum 90%

18 Szakképzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 1. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályaorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás 2. modulrendszerű képzés, egyéni tanulási utak kialakításának lehetősége, maximális átjárhatóság biztosítása 3. családsegítő, családpedagógiai és ifjúságvédelmi szolgáltatások fejlesztése 4. szaktanárok speciális képzése (problémafelismerés)

19 Szakképzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 5. SNI központ működtetése 6. HH-s és HH+ tanulókkal való kiemelt foglalkozás 7. Fejlesztő bizottság működése mind az SNI-s, mind a HH-s tanulók fejlesztésére, a lemorzsolódás csökkentésére. 8.A szakmai képzésben tanítók módszertani felkészültségének fejlesztése, a modern módszerek és tanulásszervezési eljárások használatbavétele Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. iskolai rendszerű szakképzésből lemorzsolódók aránya.

20 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása 9: IX. Indikátor neve: TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Mutató forrása: OSAP, pályakövetési rendszer Mértékegység: % Kiinduló érték: 9,4% 2008: 9% 2009: 8,6% 2010: 7,9% Minimálisan elvárt célérték: maximum 8%

21 TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Intézkedések: 1. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályaorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás 2. modulrendszerű képzés, egyéni tanulási utak kialakításának lehetősége, maximális átjárhatóság biztosítása 3. családsegítő, családpedagógiai és ifjúságvédelmi szolgáltatások feljesztése 4. szaktanárok speciális képzése (problémafelismerés)

22 TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Intézkedések: 5. SNI központ működtetése 6. Előkészítő osztályok indítása 7. HH-s és HH+ tanulókkal való kiemelt foglalkozás 8. Fejlesztő bizottság működése mind az SNI-s, mind a HH-s tanulók fejlesztésére, a lemorzsolódás csökkentésére. Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakképzést sikeresen befejezők aránya.

23 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása10: X. Indikátor neve: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon Mutató forrása: OSAP Mértékegység: % Kiinduló érték: 34,5% 2008: 38% 2009: 46% 2010: 61% Minimálisan elvárt célérték: minimum 60%

24 Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon Intézkedések: 1. állandó kapcsolattartás a térség nagy munkaadóival – aktív megkeresések 2. PR akciók – nyílt napok / bemutatók szervezése 3. Rendszeres kompetenciafelmérés, az eredmények alapján pályaorientációs tanácsadás, közvetítés a tanulók, és a munkaadók között. 4. Vállalati szakoktatók képzése 5. Tanácsadó testület működtetése 6. Pályaorientáció fejlesztése Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakmájukban elhelyezkedők aránya.

25 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása11: XI. Indikátor neve: A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Mutató forrása: OSAP Mértékegység: % Kiinduló érték: 72% 2008: 73% 2009: 75% 2010: 79% Minimálisan elvárt célérték: minimum 70%

26 A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 1. SNI központ működtetése – Mentor programok működtetése 2. szaktanárok speciális képzése (problémafelismerés) 3. Az SNI központok tanárainak speciális képzése - kompetenciafeljesztés 4. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás

27 A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 5. családsegítő, családpedagógiai és ifjúságvédelmi szolgáltatások fejlesztése 6. HH-s és HH+ tanulókkal való kiemelt foglalkozás 7. Fejlesztő bizottság működése mind az SNI-s, mind a HH-s tanulók fejlesztésére, a lemorzsolódás csökkentésére. 8.HH speciális programok bevezetésére implementációs tréning Az intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. szakképzést sikeresen befejezők aránya.

28 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása12: XII. Indikátor: A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Mutató forrása: OSAP Mértékegység: % Kiinduló érték: 80% 2008: 85% 2009: 87% 2010: 90% Minimálisan elvárt célérték: minimum 90%

29 A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 1. állandó kompetenciamérés és értékelés, központi pályorientációs és pályaválasztási szaktanácsadás 2. előkészítő osztályok működtetése 3. modulrendszerű képzés, egyéni tanulóutak kialakításának lehetősége, maximális átjárhatóság biztosítása 4. SNI központok működtetése/mentor programok működtetése A tervezett intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, pl. a bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya

30 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása13: XIII. Indikátor: Az oktatói képzést/ továbbképzést sikeresen befejezők aránya Mutató forrása: PEJ Mértékegység: % Kiinduló érték: 0 2008: 65% 2009: 95% 2010: 95% Minimálisan elvárt célérték: 95%

31 Az oktatói képzést/ továbbképzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 1. Előre kialakított hosszútávú HR stratégia követése 2. A továbbképzések teljesítésének munkaszerződésekben történő rögzítése A tervezett intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya

32 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása14: XIV. Indikátor neve: A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya Mutató forrása: PEJ Mértékegység: % Kiinduló érték: 0 2008: 95% 2009: 95% 2010: 95% Minimálisan elvárt célérték: 95%

33 A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya Intézkedések: 1. Előre kialakított hosszútávú HR stratégia követése 2. A továbbképzések teljesítésének munkaszerződésekben történő rögzítése A tervezett intézkedések más indikátorok értékére is pozitív hatást gyakorolnak, pl. Az oktatói továbbképzést sikeresen befejezők aránya.

34 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása15: XV. Indikátor neve: Szakmájukban elhelyezkedők aránya Mutató forrása: pályakövetési rendszer Mértékegység: % Kiinduló érték: 45% 2008: 50% 2009: 63% 2010: 71% Minimálisan elvárt célérték: minimum 70%

35 Szakmájukban elhelyezkedők aránya Intézkedések: 1. állandó kapcsolattartás a térség leendő munkaadóival 2. állandó, központosított kompetenciafelmérés, és kapcsolódó pályaorientációs tanácsadás 3. keresletnek megfelelő rugalmas szakmakínálat 4. gyakorlatorientált oktatás 5. tanulószerződések számának növelése

36 Szakmájukban elhelyezkedők aránya Intézkedések: 6. folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségnek biztosítása 7. gazdasági társaságokkal való szoros együttműködés 8. Pannon Egyetem szakmai fejlesztésekbe való bevonása 9. közös szakmai fejlesztés Az intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, pl. felnőttképzésben szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya.

37 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása16: XVI. Indikátor neve: Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya Mutató forrása: pályakövetési rendszer Mértékegység: % Kiinduló érték: 32% 2008: 40% 2009: 45% 2010: 51% Minimálisan elvárt célérték: minimum 50%

38 Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya Intézkedések: 1. állandó kapcsolattartás a térség nagy munkaadóival – a keresletnek megfelelő továbbképzési kínálat biztosítása 2. gyakorlatorientált felnőtt képzés 3. felnőttképzési központ működtetése/felnőttképzési kapacitás növelése 4. folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségnek biztosítása Az intézkedések más indikátorok értékeire is pozitív hatást gyakorolnak, p. szakmájukban elhelyezkedők aránya

39 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása17: XVII. Indikátor neve: Beszerzett / kidolgozott tananyagok, továbbképzési tematikák száma Mutató forrása: PEJ Mértékegység: db Kiinduló érték: 0 2008: 3 2009: 4 2010: 5 Minimálisan elvárt célérték: nincs

40 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása18: XVIII. Indikátor neve: Eredmények elterjesztésére irányuló akciók száma Mutató forrása: PEJ Mértékegység: db Kiinduló érték: 0 2008: 6 2009: 6 2010: 6 Minimálisan elvárt célérték: minimum 3 különböző típusú

41 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása19: XIX. Indikátor neve: Kialakított közösségi funkciók száma Mutató forrása: PEJ Mértékegység: db Kiinduló érték: 0 2008: 1 2009: 3 2010: 4 Minimálisan elvárt célérték: minimum 3 különböző típusú

42 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása20: XX. Indikátor neve: Eredmények elterjesztésére irányuló akciókkal elért közösség Mutató forrása: PEJ Mértékegység: db Kiinduló érték: 0 2008: 1363 2009: 1500 2010: 2 000 Minimálisan elvárt célérték: minimum 2000 fő

43 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása21: XXI. Indikátor neve: Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők aránya Mutató forrása: PEJ Mértékegység: % Kiinduló érték: 0 2008: 32,2% 2009: 45% 2010: 60% Minimálisan elvárt célérték: minimum 60%

44 TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt folyamatainak hatása22: XXII. Indikátor neve: Beszerzett / kidolgozott tananyagok felhasználási aránya az oktatásban Mutató forrása: PEJ Mértékegység: % Kiinduló érték: 0 2008: 80% 2009: 90% 2010: 95% Minimálisan elvárt célérték: minimum 95%

45 Köszönöm a figyelmüket! Varga András projektmenedzser Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft. http//pannontiszk.hu


Letölteni ppt "A szakképzés és felnőttképzés struktúrájának átalakítása a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0006 projekt indikátorai Az Európai Unió támogatásával, az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések