Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

“Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása”.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "“Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása”."— Előadás másolata:

1 “Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása”

2 Program indokoltsága élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességekkel és az információs társadalomban boldogulni képes ismeretekkel rendelkező, különféle oktatási formákban résztvevők képzése. A stratégiáknak való megfelelés alapfeltétele a gyakorlati és korszerű tudás megszerzését biztosító oktatási környezet megteremtése.

3 Program indokoltsága Célunk, hogy az ehhez szükséges gyakorlati ismereteket az intézmény falain belül, a képzés keretében szerezzék meg, javítva ezzel a végzettek elhelyezkedési mutatóit és a képzés hatékonyságát. a tanulói jelentkezés, a munkaerőpiaci igény és a TISZK képzési struktúrájának összehangolása.

4 A közösségi funkciók (karriertervezés és tanácsadás, felzárkóztató feladatok ellátása stb.) személyi, pénzügyi és infrastrukturális feltételeinek megteremtése együttműködő intézmények számára hatékonyabban és költségkímélőbb módon biztosítható. hatékony képzési program- és segédanyag fejlesztések megvalósítása,

5 Konzorcium vállalja hogy párhuzamosan 16 osztály meglétét a projekt teljes futamideje alatt folyamatosan biztosítja;  hogy legkésőbb a program befejezése határideje előtt 6 hónappal beindítja szolgáltatását; hogy együttműködik a Közreműködő Szervezettel az eszközbeszerzések és tananyagfejlesztések koordinációjában.

6 Általános cél szakképzés hatékony működése és összehangolása elhelyezkedés mutatóinak javulása gazdaság szereplőinek összehangolása szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható.

7 Általános célok  Szakmai fejlesztési tevékenység (a szakképzéshez és közösségi funkciókhoz kapcsolódó tananyagok és pedagógus továbbképzési anyagok kidolgozása, e-tanuláshoz szükséges tartalomfejlesztés);  Továbbképzési tevékenység (pedagógusképzés szervezése a TISZK intézményeinek és kívül álló intézmények pedagógusainak);  Közösségi funkciók fejlesztése (pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadás, karrier-tanácsadás, információszolgáltató tevékenység a szakképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatosan, családpedagógiai szolgáltatás a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik részére);  Tanácsadási tevékenység (gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók számára a gyakorlati oktatás helyszínén); Nyomon követési és értékelési tevékenység (a tanulók és munkaadók körében végzett adaggyűjtés, felmérések és elemzések készítése).

8 elsődleges célcsoport: a program megvalósításában részt vevő 70 fő szakértő, a fejlesztés eredményeként évente magasabb szintű szolgáltatásban/kiszolgálásban érintett 760 fő oktató (évente) és 6067 fő hallgató évente, a program 5 éves után-követési időszaka alatti 12000 fő hallgató és 760 fő oktató; másodlagos célcsoport: a fejlesztés eredményeképpen évente a magasabb szintű szolgáltatásait igénybe vevő hallgató családja (tanácsadási tevékenység), 5500 intézmény (vállalkozás), és az intézmények (vállalkozások) által kiszolgált többezer fő, a magasabb szintű és gyakorlatiasabb képzésben részesülő végzett hallgatókat foglalkoztató (éves szinten számított) 5500 vállalkozás; harmadlagos célcsoport: a disszeminációs tevékenység eredményeképp a pozitív EU-s pályázati példával megszólított 25.000 fő, a fejlesztéssel érintett környezettel kapcsolatban álló 65.000 fő helyi lakos.

9 SZAKMAI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Szakmai fejlesztés kereteinek kialakítása és a feladatok összehangolása. Tananyagfejlesztés. – Központilag kidolgozott tananyagok átvétele az 5. és 17. szakmacsoportokban. – E-tananyag fejlesztés. (5 tananyag kifejlesztése.) –Moduláris tananyagfejlesztés (tananyagfejlesztés előkészítése, tananyagok kidolgozása, tananyagok belső és külső lektoráltatása). 5 szakmacsoporthoz fejlesztett modul alapozó- és szakképző szakaszra tíz modul. –Szakmai idegen nyelv képzés tananyagának kifejlesztése, alkalmazása angol és német nyelven a munkaerőpiaci kereslet-kínálat, illetve a két kiemelt szakmacsoporthoz tartozó szakmákat illetően. –A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó tananyag- fejlesztési tevékenység.

10 TANÁR ÉS OKTATÓ TOVÁBBKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE Oktatók továbbképzése a TISZK korszerű technológiáihoz igazodóan. Módszertani továbbképzési anyagok adaptálása és fejlesztése: projektmódszer, moduláris oktatás módszertana, moderátor képzési anyagok fejlesztése, alkalmazása. Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú oktatási-módszertani anyagok kifejlesztése, alkalmazása.

11 TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A tanácsadói kompetenciák fejlesztéséhez háttéranyag kidolgozása (a tanácsadási tevékenység előkészítése). Egy anyag. A tanácsadói kompetenciák fejlesztése, képzés. A külső oktatóhelyek gyakorlati képzését vezető szakemberek, kamarai munkatársak, egyéb partnerek együttműködésének fejlesztése. Foglalkoztatási tanácsadás és munkaközvetítés (együttműködve a gazdálkodó szervezetekkel)

12 KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE A szociális érzékenység attitűdjének erősítése a pedagógusokban, gyakorlati oktatókban. Az együttműködési tevékenységek erősítése. Tanulás tanításának fejlesztése. Önismereti, kommunikációs, önértékelési, konfliktuskezelési, csoportépítési tréninganyagok, modulok fejlesztése, oktatása. Felkészítési program az ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb prevenciós feladatok ellátására, majd a tevékenység ellátása. A pályaválasztási tevékenység összehangolása, a munkaerő- piaci szereplők bevonásával, együttműködésével. Pszichológiai tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak. 4 pszichológus és 4 szociál-pedagógus alkalmazása.

13 A TISZK-HEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYEK EGYEDI FEJLESZTÉSI PROGRAMJAI intézményi eszközbeszerzések és felújítások előkészítése (a pályázat tartalmával összhangban az intézményi egyedi igényekhez igazodó igények véglegesítése, beszerzési eljárások lefolytatása, a legkedvezőbb ajánlatok kiválasztása intézményi eszközbeszerzések és felújítások megvalósítása (a beszerzett eszközök szállítása és intézményi installációja, a felújítási programok szakszerű kivitelezése).

14 Mutatók Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma Továbbképzésben résztvevő szakemberek aránya férfi Továbbképzésben résztvevő szakemberek aránya nő Létrehozott (e-learning is) tananyagok száma A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma (5 éves utánkövetési időszakkal számítva) A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók aránya férfiak A TISZK közösségi funkcióit igénybe vevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók aránya nők A TISZK-hez kapcsolódó intézmények egyedi intézményfejlesztési és eszközbeszerzési programjainak száma Szervezetfejlesztéshez szükséges informatikai rendszer kidolgozása és beüzemelése (Taninform rendszer)

15 Szakképzésben végzett tanulók száma Szakképzésben végzett tanulók aránya férfiak Szakképzésben végzett tanulók aránya nők Tanulószerződések aránya Tanulószerződések aránya férfiak (összlétszámhoz viszonyítva) Tanulószerződések aránya nők (összlétszámhoz viszonyítva) A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma Azon személyek közül, akik a projekt keretében képzettséget szereztek azok száma, akik ezáltal munkához jutottak, vagy valamilyen egyéb pozitív eredményt értek el (munkahelyükön előreléptek, újabb képzésben vesznek részt, stb.). A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek arány férfiak Azon személyek közül, akik a projekt keretében képzettséget szereztek azok száma, akik ezáltal munkához jutottak, vagy valamilyen egyéb pozitív eredményt értek el (munkahelyükön előreléptek, újabb képzésben vesznek részt, stb.). A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek aránya nők Azon személyek közül, akik a projekt keretében képzettséget A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek aránya nők Azon személyek közül, akik a projekt keretében képzettséget szereztek azok száma, akik ezáltal munkához jutottak, vagy valamilyen egyéb pozitív eredményt értek el (munkahelyükön előreléptek, újabb képzésben vesznek részt, stb.).

16 A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott fogyatékkal élő hallgatók aránya (összlétszámhoz viszonyítva) Azon személyek közül, akik a projekt keretében képzettséget szereztek azok száma, akik ezáltal munkához jutottak, vagy valamilyen egyéb pozitív eredményt értek el (munkahelyükön előreléptek, újabb képzésben vesznek részt, stb.). Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott roma hallgatók aránya (összlétszámhoz viszonyítva) Azon személyek közül, akik a projekt keretében képzettséget szereztek azok száma, akik ezáltal munkához jutottak, vagy valamilyen egyéb pozitív eredményt értek el (munkahelyükön előreléptek, újabb képzésben vesznek részt, Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya férfiak Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya nők Disszeminációs tevékenységgel, a pozitív példákkal megszólított személyek száma (fő) A fejlesztés közvetlen hatásaival pozitívan befolyásolt személyek száma (fő)

17 tananyagfejlesztés szakmacsoport számára 10 moduláris, 5 E-tananyag, illetve 10 német, 10 angol szaknyelvi tananyag kidolgozása, kipróbálása, a kipróbálás megszervezése, lebonyolítása, a korrekciók elvégzése.5 db módszertani továbbképzési anyag kidolgozása multimédiás eszközök alkalmazására és használatára, projektmódszer, modul-rendszerű oktatás, szakmai idegennyelv-oktatás, valamint differenciált és személyre szabott oktatás területeken Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó tananyagfejlesztés

18 A tananyaghoz kapcsolódó módszertan kidolgozása Célja : A multimédiában rejlő oktatási, tanulói motiválás lehetőségei. Olyan anyag kidolgozása, mely fejlesztett modulok bevezetésének, használatának, oktatásának alapjait képzi. Multimédiás továbbképzési tananyag módszertana Projektmódszer és moduláris oktatás folyamatában alkalmazható módszerek Modulrendszerű oktatást segítő módszerek Szakmai idegen nyelv módszertani segéd anyaga.Differenciált személyre szabott oktatás módszertanai.

19 A továbbképzési tevékenység feladatai A képzésben résztvevők összetétele: szakképző iskolákban tanító pedagógusok, szakoktatók, külső gyakorlati oktatásvezetők Informatikai képzések megtartása a TISZK-ben résztvevő intézmények pedagógusainak 8 csoport X 5 óra = 40 órában Honlap működtetésére vonatkozó képzés 8 csoport 20 órában Szakképzési szakértők felkészítése 80 órában Továbbképzés a TISZK csúcstechnológiai berendezéseinek használatára 6 szakmacsoport x 40 óra = 240 óra

20 Módszertani képzések megtartása pedagógusoknak Képzés multimédiás eszközök alkalmazására és használatára 20 csoport 16 órában = 320 Képzés a projektmódszer alkalmazásához 3 csoport x 60 óra = 180 óra Képzés a modul-rendszerű oktatás megvalósításához, a kifejlesztett modulok oktatási folyamatba illesztéséhez 3 csoport x 60 óra = 180 óraSzakmai idegen nyelv oktatása (angol, német) 2 X 40 óra= 80 óra Képzés a differenciált és személyre szabott oktatás területéhez 4 csoport x 40 óra = 160 óra Szakoktatók pedagógiai módszertani felkészítése 4 csoport x 30 óra = 120 óra Külső gyakorlati oktatásvezetők pedagógiai módszertani felkészítése 8 csoport x 15 óra = 120 óra

21 A közösségi funkciók fejlesztésének feladata A közösségi funkciók ellátásához szükséges tréninganyagok kidolgozása, összeállítása a TISZK oktatási intézményeinek specifikumait figyelembe véve a következő témakörökben:a szociális érzékenység attitűdjének kialakítása  a tanulás tanítása  kommunikációs tréning  önismeret fejlesztése  konfliktuskezelés  ifjúságvédelem, családpedagógia és egyéb prevenciós tevékenységek  tanulói motivációt segítő tevékenységek  pályaválasztás, pályaorientáció

22 Tréningek a közösségi funkciók fejlesztéséhez Tréning a szociális érzékenység attitűdjének kialakításához 2 csoport x 30 óra = 60 óra Tréning a tanulás tanítása témakörben 6 csoport x 30 óra = 240 óra Önismereti tréning 4 csoport x 30 óra = 120 óra Kommunikációs tréning 4 csoport x 30 óra = 120 óra Konfliktuskezelési tréning 4 csoport x 30 óra = 120 óra Tréning ifjúságvédelem, családpedagógia és egyéb prevenciós tevékenység végzéséhez 4 csoport x 30 óra = 120 óra Pályaválasztás, pályaorientáció támogatása témakörökben csoportonként 30 óra összesen 800 óra Tréning tanulói motivációt segítő tevékenységek, ismerkedés a munka világával végzéséhez 6 csoport x 8 nap x 6 óra = 288 óra

23 A tanácsadói tevékenység fejlesztésének feladatai A szociális hátrányok, mentálhigiénés problémák leküzdéséhez, csökkentéséhez pszichológusok és szociálpedagógusok tanácsadói tevékenységének, foglalkoztatásának megszervezése a szakképzésben részt vevő diákok és családtagjaik számára. Egyéb szakmai tanácsadás keretében a projekt indításának segítése, ehhez szakmai segédanyag biztosítása.

24 Tréning és képzés a tanácsadói kompetenciák kialakításához pedagógusoknak 10 csoport x 30 óra = 300 óra Gyakorlati képzésben résztvevő szakemberek és kamarai szakértők képzése 6 X 15 óra =90 óra Foglalkoztatási tanácsadás és munkakövetési szolgáltatás, valamint pszichológusi és szociálpedagógusi tanácsadói rendszer működtetésének kidolgozása, megvalósítása

25 A mérés-értékelési, a nyomon követési tevékenység feladata 10-10 tantárgyi feladatlap Adatfeldolgozási technikák elsajátíttatása tréningek során. Bemeneti, folyamatközi és kimeneti mérés 600 tanulót illetően. Tanulmány készítése a mérés-értékelésről, visszacsatolás az eredményekről. Hatékonyságvizsgálatok keretében költséghatékonysági működési koncepció kidolgozása, a működés utánkövetésének biztosítása, nyomon követés tapasztalatai témakörben vizsgálat elvégzése, tanulmány készítése. Képzési struktúrák összehangolására vonatkozó tanulmány és akcióterv kidolgozása Beválás-vizsgálat és nyomon követés elvégzése a gazdaság szereplői és a pályaválasztók körében (Reprezentatív mérés mérőeszköz. Összesen 560 mérésben részt vevő, interjúk, adatbevitel, adatfeldolgozás) Fenntarthatóságot megalapozó tanulmány kidolgozása. A résztvevők köre: szakiskolákban tanító pedagógusok, szakoktatók., tanulók


Letölteni ppt "“Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása”."

Hasonló előadás


Google Hirdetések