Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyöngyös 2010.06.28 GYÖNGYÖS-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Minőségirányítási rendszer kiépítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyöngyös 2010.06.28 GYÖNGYÖS-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Minőségirányítási rendszer kiépítése."— Előadás másolata:

1 Gyöngyös 2010.06.28 GYÖNGYÖS-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Minőségirányítási rendszer kiépítése

2 TISZK közös céljai és tevékenységek megbeszélése az irányítási rendszer szempontjából Az Irányítási rendszer kiépítésének célja és folyamata Résztvevők és az együttműködés elemei Bekérendő anyagok listája A megbeszélés témái

3 A TISZK szintenként egyenrangú partnerek együttműködésén alapul, irányítását a Társaság végzi, mely a fenntartók által eddig gyakorolt bizonyos hatásköröket is átveszi. A TISZK feladata a szakmai és gazdasági együttműködés hatékony irányítása, felügyelete. Fenntartók szerepei Intézmények szerepei Együttműködés keretei

4 A fejlesztés általános céljai, irányai Gyöngyösi kistérségben a szakképzés struktúrájának a munkaerőpiac igényeihez történő optimális illesztése –Munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó szakképzési szerkezet Korszerű infrastruktúra megteremtése és hatékony működtetése Rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználása (Stratégia, kapacitások racionalizálása) Kompetencia alapú, moduláris felépítésű gyakorlatorientált képzés bevezetése A munkaerőpiaci igényekre rugalmasan reagálni képes felnőttképzés Vizsgatevékenységek egységesítése (mérés-értékelés), vizsgarendszer kialakítása (és különválasztás)

5 A TISZK konkrét céljai Korszerű, az önálló tanulást támogató, kooperációs módszereken alapuló tananyagokat készítünk a sikeres vizsgáztatáshoz új szolgáltatásokat fejlesztünk ki módszertani fejlesztéseket végzünk a HHH, HH diákok és SNI tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében felnőttképzési szolgáltatásait, felnőttképzési intézményként akkreditáljuk épüljön ki a TISZK szervezete induljon be a tervezett szakmai és adminisztrációs tevékenység TISZK legfontosabb partnerei körében évente méréseket végzünk Pályakövetési rendszert működtetünk Továbbképzéseket szervezünk Közösségi szolgáltatásokat alakítunk ki: karriertervezés, pályaorientációs tanácsadás, családpedagógiai szolgáltatások Kialakítjuk a Gyöngyös TISZK SZMSZ-ét, minőségirányítási rendszerét

6 Alapvetés A TÁMOP pályázaton nyertes „TISZK”-ek a szakképzésfejlesztés szakmai műhelyei, „motorjai” kell legyenek! Az integráció nem cél, hanem eszköz a célok elérésében Valódi integráció (együttműködés) alakul vagy …. – (mik a mutatói a valódi integrációnak – folyamatok, hatáskörök, felelősségek) Nyertes – nyertes megközelítés

7 Szakképzés fejlesztésre ható tényezők m Európai Szakképzési Minőségbizt osítási Keretrendszer

8 Szükségszerű változások A kompetenciaalapú modulrendszerű képzés bevezetésének szükségszerűsége a tanítás–tanulás folyamatában paradigmaváltást kell, hogy jelentsen Az intézmény integrációk és a kompetencia alapú képzés bevezetése szempontjából nincs olyan területe egy intézményi minőségirányításnak, amely ne szorulna újragondolásra és a folyamatok újjáalakítására az új követelményeknek való megfelelés érdekében Valós integráció csak a közös folyamatok alapján alakulhat ki

9 A Minőségirányítás újragondolásának szükségszerűsége Új tartalom (kompetenciaelv, modularitás) és integráció Változó iskola Az iskolának a pedagógiai elveit, célrendszerét hozzá kell igazítania az új elvárásokhoz. Változó iskolavezetés A hagyományos iskolavezetési struktúrát át kell alakítani, mert az a jelenlegi formában már nem alkalmas a szakképző iskola vezetésére. Megújuló pedagógiai módszertan A magyar szakképzés átalakulásának kulcskérdése, hogy a kompetenciaelvű tartalmi szabályozást követi-e a módszertani megújulás. A tanulásszervezés és oktatásszervezés céloknak való megfeleltetetése A tartalmi szabályozás új elemei megváltoztatják a hagyományos oktatásszervezés feltételeit.

10 TÁMOP 2.2.3. pályázat Kötelező feladatok: Szakképzés fejlesztése, együttműködési rendszer fejlesztése Szakképzésből lemorzsolódók újra bevonása Korszerű, kompetencia alapú moduláris képzés kialakítása (tananyagfejlesztés) Felnőttképzési rendszer működtetés, felnőttképzések tartása Választható szolgáltatások: Pályaorientációs szolgáltatások Oktatók továbbképzése/ehhez szükséges tananyagfejlesztés Eredménykövetés Szakmai gyakorlatok szervezése/tanácsadás

11 Fejlesztési projekt tevékenységei Tevékenységek: Szakmastruktúra fejlesztése, rugalmas képzési szerkezet kialakítása a tanulók egyéni képességeihez való igazodás érdekében, és a valódi választási lehetőségek felmutatására. Stratégiai, fejlesztési döntések összehangolása, szervezetfejlesztés a források koncentrált felhasználása érdekében. Külső és belső közösségi szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a HH célcsoport támogatása érdekében, a munkaerőpiacon való könnyebb eligazodás, illetve a képességek és igényeknek megfelelő pályaválasztás érdekében. Humán erőforrás biztosítása és fejlesztése a rendszer új elemeinek sikeres működtetése érdekében. Nyilvánosság biztosítása az eredmények széleskörű elterjesztése érdekében. Nyomonkövetési tevékenység a fenntartható működtetés biztosítása érdekében.

12 Tevékenységek Forrásgyűjtés megszervezése az ezzel kapcsolatos szerződések megkötése, a felhasználás nyomon követése. A szakképzési hozzájárulásból a Kft-t megillető pénzeszközöket a Gyöngyös Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft önálló fejlesztési terve alapján a szakképzés tárgyi és szakmai feltételeinek fejlesztése Elszámolás biztosítása

13 Tevékenységek Stratégiai tervezés, közös célkitűzés A szakképzésfejlesztés forrásbevonási rendszerének kialakítása Pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer szervezése. Pedagógus továbbképzések szervezése, koordinálása. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulókat támogató rendszer kiépítése. Tananyagfejlesztések koordinálása, új tananyagok beszerzése. Tájékoztatás a szakképzés partnerei, média felé, kiadványok készítése. Önértékelési rendszer összehangolása a partnerek között. Családpedagógiai szolgáltatás folytatásának segítése. Intézményi mérési értékelési rendszer és közös Térségi Integrált Szakképző Központ szintű tanulói kulcskompetencia mérés-értékelési rendszer kialakítása. A Térségi Integrált Szakképző Központra vonatkozó egységes modultérkép elkészítése. Adatgyűjtés, elemzés a szakképzés vonatkozásában. Partneri elégedettségmérés, pályakövetés

14 Társaság legfontosabb feladatai A társaság tag önkormányzatok és alapítványi fenntartók által fenntartott szakképző intézmények működési körében a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel összhangban meghatározza a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát tekintettel a szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázás arányára, a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. egyetértési jogot gyakorol az intézményi alapító okiratok elfogadásakor, módosításakor, amennyiben az a szakképzést érinti (különösen a maximális tanulói létszám, az oktatott szakmák meghatározásánál). véleményezi az intézmények átszervezését.

15 A TISZK funkciói - ma Közös fejlesztési forrásszerzés (vállalati hozzájárulások és RFKB pályázás) és forráskezelés Fejlesztendő szakmacsoportok és szakmák eldöntése az RFKB iránymutatás alapján Közös pedagógiai hálózat építése (tantervi együttműködés – közös modultérkép, közös mérés- értékelés, továbbképzések, tananyagfejlesztés) Közös beiskolázási döntés (szakmaindítás) Közös szolgáltatások kiépítése (családpedagógia, pszichológia, pályaorientáció)

16 TISZK funkciói - holnap Erős felnőttképzési profil (munkaügyi és vállalati igények) Rugalmas képzési formák szerepének növelése a szakképzésben Foglalkoztatási aktivitás támogatása Technológiák bemutatása és terjesztése Technológia fejlesztést közvetítő Vállalati problémák megismerése – innovációs együttműködés (felsőoktatással)

17 A minőségirányítási rendszer kiépítésének célja Hatékony, átlátható irányítási rendszer kialakítása, - a célokból megtervezett (elképzelt) folyamatok –Jogszabályokból levezethető folyamatok A fenntartó(k), a tulajdonosok, az intézmények, és a partnerek együttműködésének átgondolt megtervezése, megvalósítása, értékelése és fejlesztése, Az együttműködés standardjainak meghatározása, a szervezeti kultúra fejlesztése Folyamatos fejlesztés alapjainak megteremtése

18 A TISZK szintű minőségirányítási rendszer kiépítésének okai A fenntartók közoktatás feladat ellátási rendszerén belül a –szakképzés tervezés, –irányítás, –ellenőrzés, –értékelés folyamatok összehangolása A TISZK szintjén közösen működtetett folyamatok megtervezése, szabályozása A TISZK feltételrendszerének és szolgáltatásainak legjobb kihasználtságát biztosító folyamatok megtervezése, szabályozása A TISZK intézményei tervezési, irányítási, ellenőrzési, értékelési rendszerének összehangolása a hatékony együttműködéshez szükséges mértékig

19 1.A TISZK közös céljainak áttekintése, elemzése 2.A célrendszer teljesülése érdekében kialakítandó közös folyamatok meghatározása 3.A jogszabályok miatt közös folyamatok meghatározása 4.A hatékonyság javítása érdekében az együttműködésben kialakítható közös folyamatok 5.A folyamatszabályozás lépései, szabályozási lehetőségek, eszközök, módszerek meghatározása 6.folyamatszabályozások elkészítése: felelősök, határidők, résztvevők, lépések, stb. 7.Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése 8.Bevezetés: Fenntartói elfogadás, ÖMIP, IMIP Irányítási rendszer kialakítása

20 Az irányítási rendszer tervezésének logikai menete Világos, egyértelmű, a partnerek által is ismert és elfogadott célok, amelyek megfelelnek a mérhetőség és érthetőség követelményének Célok Folyamatok, a célok elérését támogató folyamatok, amelyeknek van kezdete és vége és van felelőse Folyamatok Tevékenységek Indikátorok

21 Minőségirányítás logikai alapjaMEGVALÓSÍTÁS A P D C TERVEZÉS ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS BEVATKOZÁS

22 A Minőségirányítás kialakítása közbeni egyéb célok Innovációs képesség alakítása Intézményi és TISZK önértékelés EQARF szerinti kialakítása Egységes partneri igény és elégedettségmérési rendszer Minőségfejlesztési, minőségirányítási módszerek megismertetése Intézményvezetés, pedagógusok és fenntartó felkészítése a PDCA logika megvalósítására Együttműködés fejlesztése, egymástól tanulás Döntéselőkészítés módszertani fejlesztése

23 A minőségirányítási projekt feladatai A létrejövő együttműködési rendszert meg kell tervezni – kulcselemeit finoman ki kell munkálni. A hatékony szervezeti működés megtervezése, szabályozása, bevezetése Szükséges egy közös minőségügyi csoport létrehozása, közös munka a kialakításban A Kft alapítóinak a legfontosabb kérdésekben dönteniük kell: –Szabályozási hierarchia –a stratégiai folyamatok tartalma, –Hatáskörök, felelősségek megosztása –Működés rendszeres értékelése, folyamatos fejlesztése

24 Feladatok és elvárt eredmények A tulajdonosok részéről a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala A szükséges adatok és információk biztosítása (IMIP, indikátorok, stb.) Az intézmény érdekeit és a közös célokat is képviselni képes munkatárs(ak) részvételének biztosítása Tájékozódás a munka előrehaladásáról, az elkészült anyagok határidőre való véleményezése, elfogadása A kialakult szabályozás megismertetése, átvezetése a belső dokumentumokon, bevezetés biztosítása A vezetés részéről a szükséges támogatás biztosítása, a munka elismerése Fenntartóval, tulajdonosokkal való együttműködés a rendszer kialakításában

25 Feladatok és elvárt eredmények Helyzetelemzés – IMIP, ÖMIP, Pályázati anyagok Felhatalmazás a rendszer kidolgozásában – intézményi képviselők, TISZK menedzsment Szervezeti felépítés, hatáskörök kialakítása TISZK SZMSZ kialakítása Közös folyamatok, folyamattérkép meghatározása Közös folyamatok határainak, lépéseinek, felelősének, résztvevőinek (tartalmának) kidolgozása ÖMIP, IMIP átalakítás megtervezése Kft döntése a Minőségirányítási Kézikönyv elfogadásáról és bevezetéséről A folyamatok eredményének mérése, folyamatos fejlesztés

26 Ütemezés Intézményi dokumentumok és kérdőív megküldése: 07.01 MIB tagjainak megnevezése: 07.01 Szervezeti ábra elkészítése: 07.08 SZMSZ, szabályozási rendszer:07.11 Folyamatlista javaslat Javaslat a közös folyamatokra: 07.11 Javaslat a folyamattérképre, folyamattérkép és lista elfogadása: 07.15 Irányítási Kézikönyv tartalomjegyzékének elfogadása: 07.20. Tulajdonosok és Igazgató Tanács tájékoztatása: 09.16 Folyamatok szabályozása: 10.07. – 08.

27 Bekért dokumentumok listája TISZK Alapító okirat, Együttműködési Megállapodás, Pályázati dokumentumok, PIK, meglévő szabályzatok Intézményi szint Intézményi Minőségirányítási ProgramIntézményi Minőségirányítási Program Szabályzatok (Pedagógus teljesítmény értékelés)Szabályzatok (Pedagógus teljesítmény értékelés) Pedagógiai ProgramPedagógiai Program Partneri mérés szabályozásPartneri mérés szabályozás Kitöltött helyzetfelmérő kérdőívKitöltött helyzetfelmérő kérdőív

28 Kérdések Észrevételek

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Gyöngyös 2010.06.28 GYÖNGYÖS-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft Minőségirányítási rendszer kiépítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések