Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NKE RTK min ő ségbiztosításának jelene és jöv ő je Prof. Dr. Valcsicsák Imre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NKE RTK min ő ségbiztosításának jelene és jöv ő je Prof. Dr. Valcsicsák Imre."— Előadás másolata:

1 Az NKE RTK min ő ségbiztosításának jelene és jöv ő je Prof. Dr. Valcsicsák Imre

2 I. F ő iskolai el ő zmények – út az ösztönös szervezeti tevékenységt ő l a stratégiai célokkal rendelkez ő szervezet irányába; – a min ő ségbiztosítás gyakorlati jelent ő ségének elfogadása: formálisan, majd tartalmilag, a szakszer ű ség érvényesítése; – jószándékú dilettantizmustól a tudatos, bels ő igény ű menedzselésig.

3 II. A kari min ő ségbiztosítás JELENE 1. A min ő ségbiztosítás kett ő s irányultsága: A szervezeti-m ű ködési feltételek megteremtése Az oktatás-nevelés, a tudományos munka tartalmi feladatai

4 A fontosabb kari szervezeti-formális feltételek létrehozása, elfogadása 1. Min ő ségbiztosítást érint ő, átfogó dokumentumok 2. Min ő ségbiztosítási bizottság 3. Min ő ségbiztosítási Bizottsági ügyrend 3. Min ő ségbiztosítási felel ő s 4. Min ő ségbiztosítási célok

5 Min ő ségbiztosítási célok 2012-2013. tanév I. min ő ségcél – kiinduló állapot - felel ő s - teljesülés mutatói

6 Példaértékkel a tárgyid ő szak legfontosabb kari min ő ségcéljának gyakorlati „szerepeltetése”: (részlet a Kar 2012-2013-as, Kari Tanács által elfogadott min ő ségcéljaiból)

7  1. Min ő ségcél  „ A Kar a maga eszközeivel járuljon hozzá az NKE intézményi, tevékenységbeli magas társadalmi presztízsének a kialakításához.”

8 2.Kiindulási állapot „A korábbi RTF beintegrálása az NKE-be.”

9 3. Felel ő s „Dékán,dékánhelyettesek.”

10 4. Teljesülés mutatói: „Az NKE, közvetlenül pedig a Kar és a rendészeti szervek együttm ű ködésének dokumentált er ő sítése; az RTF nemzetközi kapcsolatainak egyetemi színt ű vé fejlesztése; az RTF hazai együttm ű ködésének egyetemi színt ű vé fejlesztése; nemzetközi, országos és intézményi konferenciák szervezése, ezeken történ ő részvétel; egyetemi keretben aktív megjelenés a sajtóban; avatásokon színvonalas szereplés; nyílt nap szervezése.”

11 III. A kari min ő ségbiztosítás JÖV Ő JE

12 KIINDULÓPONT: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményfejlesztési terve 2012-2015

13 Hangsúlyeltolódás : a tartalmi – oktatási-nevelési, valamint a tudományos - feladatok egyre er ő teljesebb el ő térbe kerülése a min ő ségbiztosítás alapirányaiban

14 A Kar jöv ő beni min ő ségbiztosítási célkit ű zéseinek f ő elemei: 1. Az egyetemet elvégz ő rendészeti szakemberek kompetencia-, ismeret,- készség- és jártasságbeli követelményeinek folyamatos meghatározása; 2. Bels ő szakmai m ű helyek létrehozása és m ű ködtetése a Kar szakmai feladataira irányulóan; 3. Tantárgyi struktúra, tantárgyi követelmények, tananyagok 4. Oktatók és hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzése 5. Tehetséggondozás

15


Letölteni ppt "Az NKE RTK min ő ségbiztosításának jelene és jöv ő je Prof. Dr. Valcsicsák Imre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések