Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS (MINIMUM)KÖVETELMÉNYEI AZ EU-BAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS (MINIMUM)KÖVETELMÉNYEI AZ EU-BAN"— Előadás másolata:

1 A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS (MINIMUM)KÖVETELMÉNYEI AZ EU-BAN
A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS (MINIMUM)KÖVETELMÉNYEI AZ EU-BAN. AZ ÁTDOLGOZOTT "ELJÁRÁSI IRÁNYELV" „Nemzetközi, európai és magyar menekültügy” Nagy Boldizsár előadássorozata az ELTE-n, 2014 10. rész

2 Az előadás-sorozat témái
IX. 17. Nemzetközi jogi alapfogalmak. Migráció és meneküléstörténet, pillanatkép a jelenről, nagyságrendek IX Alapfogalmak, meghatározások, a menekülés okai, miért kellene védeni a menekülteket, tartós megoldások. X. 1. A menekültjog alapelvei, különös tekintettel a non-refoulement elvére. Jól megalapozott félelem az üldöztetéstől X. 8. Mi minősül üldöztetésnek? Ki az üldöző? Az üldöztetés öt egyezményi oka. Az (elismert) menekültek jogainak rendszere X. 15. A menekült státusz megszűnése, illetve kizárás a menekültként elismerésből ("érdemtelenség a védelemre") X. 22. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága XI. 5 Az Európai Unió regionális menekültjogának kialakulása, az intézményi keretek, az acquis jogi alapjai XI Átmeneti védelem, befogadási követelmények, a menekült kérelmének elbírálásáért felelős állam kijelölése. (Dublini rendszer) A évi átdolgozás. XI. 19. Ki a menekült és a ki a kiegészítő védelemre jogosított? A hatályos, 2011-ben elfogadott kvalifikációs irányelv. XI.26. A menekültügyi eljárás minimumkövetelményei az EU-ban. Az átdolgozott, évi irányelv. XII. 3. A nemzetközi és az európai menekültügyi rendszer jövője XII 10. A magyar menekültjog néhány figyelemreméltó vonása, történet, szerkezet.

3 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. JÚNIUS 26
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. JÚNIUS 26.) A NEMZETKÖZI VÉDELEM MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS ELJÁRÁSOKRÓL OJ L 180/60, JÚNIUS 26. The Council in November 2004 decided not to adopt the list of safe countries of origin to enhance the procedure Adoption by unanimity of the 25 MS on 1 December 2005 Entry into force: 2 January 2006 Transposal: by 1 December 2007, except for legal assistance (§ 15) for which: 1 December 2008 Korábbi, még hatályos: A Tanács 2005/85/EK Irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól OJ L 326/13, december 13.

4 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL Hatály – minimumszabály?
Kötelező valamennyi (konvenciós és kiegészítő védelemre irányuló kérelemre Nem terjed ki: átmeneti védelemre Határon vagy az állam területén - beleértve a felségvizeket - beadott kérelmekre (MÉG MINDIG) MINIMUMSZABÁLYOK: a tagállamok hatályba léptethetnek kedvezőbbet – számos opciós szabály (5§) 2004 évi: kiegészítő védelemre nem kötelező alkalmazni Nyílt tengeren elfogás – viták továbbra is Követségi kérelmekre opcionálisan alkalmazható

5 Garanciák és elvek

6 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL
(MÉG MINDIG) MINIMUMSZABÁLYOK: a tagállamok hatályba léptethetnek kedvezőbbet – számos opciós szabály (5§) ALAPELVEK ÉS GARANCIÁK Hozzáférés az eljáráshoz (6-7 §): Garantálni kell a hatékony beterjesztés lehetőségét A kérelem bármilyen formában beterjeszthető A hatóság kapott utasítást arra, hova kell felterjesztenie Minden felnőtt önálló kérelmet adhat be A kérelem 3 -6 napon belül nyilvántartásba veendő Részletes szabályok a kísérő és a kis érő nélküli kiskorú kérelmének benyújtásáról Követségi kérelmekre opcionálisan alkalmazható Új Új

7 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL
Tájékoztatás és tanácsadás (8 §): Tájékoztatás a védelem-kérés lehetőségéről határátkelőhelyen és fogdában. NGO hozzáférés ezekhez a személyekhez! Maradás joga (non-refoulement) (9§): A kérelmezőnek meg kell engedni, hogy a területen vagy a határon maradjon, amíg kérelméről nem döntöttek (első fokon) Kivétel: ismételt kérelem, európai elfogatóparancs, kiadatás A kérelem megfelelő vizsgálata: Minden döntés legyen az adott egyénre szabott, objektív és elfogulatlan. Először menekült mivoltot vizsgálják, ha nem az akkor a kiegészítő védelemre jogosultságot Megfelelő származási ország-információk birtokában A menekültjogot ismerő személyzet mérlegeljen és döntsön A döntéshozó jogosult szakértői segítséget igénybe venni A Magyar Helsinki Bizottság gyakorlata normává lett Kritika: Miért nem jogerős döntésig? Szakértő: koremghatározás, traumatizáltság, pl. Új Új

8 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez való jog Garantálni kell, hogy jogi segítséget nyújtóval hatékonyan konzultálhasson, jogásza a meghallgatáson jelen lehet. Érzékeny információ visszatartható, bizonyos helyekre a belépés megtiltható Ingyenes jogi segítség és képviselet: Kötelező: ingyenes tájékoztatás jogi és eljárási kérdésekben Ingyenes jogi segítség: tagállamok korlátozhatják: bírói felülvizsgálatra (egy vagy kétfokú közigazgatási eljárás után) azokra akik nem rendelkeznek „elegendő anyagi forrással" azokra, amelyeknek a hatóság szerint van megfogható esélyük a sikerre (tangible prospect of success) kijelölt jogászokra időbeli korlátot és anyagi maximumot írhatnak elő a saját állampolgárnak nyújtott segítség mértékére Új „review is likely to succeed”

9 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Adatvédelem Az ügydöntő állam biztosítja, hogy a származási ország ne értesüljön a kérelemről Kísérő nélküli kiskorúak (25 §) Gondnok/jogi képviselő kötelező. Feladata a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése (több mint puszta jogi képviselő) Kormeghatározás: előzetes figyelmeztetés után, biztos és az emberi méltóságot nem sértő módszerrel. (Nem kell alávetnie magát.) Meghallgatónak és a döntést előkészítő személynek legyen a kiskorúakra vonatkozó speciális szakértelme Gyorsított és határ-eljárások csak szűk körben alkalmazhatóak (ismételt kérelem, biztonságos harmadik állam, etc.) Új Adatevédelem: 22 cikk Új

10 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A személyes meghallgatás Kötelező (néhány kivétel van, pl. ha anélkül is megadható a státusz vagy eltűnik a kérelmező) Érdemi meghallgatást a döntéshozó szerv képviselője folytat. Nem viselhet katonai vagy rendészeti egyenruhát A meghallgató ismerje a kérelem hátterében álló körülményeket, ideértve a kérelmező kulturális gyökereit, nemét, szexuális orientáltságát, nemi azonosságát és kiszolgáltatott helyzetét Megfelelően képzett, lehetőleg azonos nemű tolmács segítségével zajlik A meghallgatáson a kérelmező ügyvédje jelen lehet A meghallgatási jegyzőkönyvet a kérelmező rendelkezésére bocsátják megjegyzések tétele végett, vagy a fellebbezés előkészítéséhez A kérelmező alkalmat kap a hiányosságok, ellentmondások és következetlenségek indokolására Alapos, tényszerű, minden részletre kiterjedő jkv. vagy átirat, hangfelvételről. Kérelmező és jogásza láthatja, kommentálhatja végső döntés előtt Új: kevesebb kivétel, pl. Dublin nem az többé Új Új Új Compulsory, but exceptions (Dublin II, assistance at submission of request, „not reasonably practicable” /e.g.unfit applicant/) Requirements: minimal - „steps” to ensure comprehensive account, - interviewer „sufficiently competent”, (to take account of applicant’s cultural origin or vulnerability) - interpreter to ensure „appropriate communication”, not necessarily in language preferred by applicant. - written report: access before or after the decision, approval of applicant not necessary! Új Új

11 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL
Orvosi vizsgálat (18 §) - Ha elbíráláshoz fontos (lehet) - Kérelmező beleegyezésével - Korábbi üldöztetésre, bántalmazásra utaló jelek kivizsgálására - Szakképzett eü. szakember, közpénzen - Ha az állam nem hajlandó: kérelmező saját költségén jogosult - Az eredményt a kérelem többi elemével együtt értékelik – nem perdöntő Az egész cikk új Fizikai vagy lelki trauma, sérülékenység

12 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL
További garanciális követelmények - Tájékoztatás az eljárás menetéről, jogairól, kötelezettségeiről Tolmács, közpénzből, „szükség esetén”; UNHCR-ral, vagy a jogi vagy egyéb tanácsadást nyújtó szervezettel kapcsolatba lépés Országinformáció és szakértői vélemény: a kérelmező is férjen hozzá a beszerzettekhez Kellő időben értesítés a döntésről Ha nincs ügyvédje, az általa értett (vagy ésszerűen feltételezhetően értett) nyelven Új: nem csak a UNHCR nevében eljáró szervezet jogosult hozzáférni Új

13 A különleges eljárási garanciákat megfelelő támogatást kapnak
SÉRÜLÉKENY CSOPORTOK = A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSI GARANCIÁKAT IGÉNYLŐ KÉRELMEZŐK 24. cikk A kérelem beadása után ésszerű időn belül értékelik, hogy a kérelmező különleges eljárási garanciákat igényel-e. Az értékelés lehet a rendes eljárás része, nem kell önálló eljárás legyen A különleges eljárási garanciákat megfelelő támogatást kapnak Ha a kérelmező kínzás, nemi erőszak vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formájának esett áldozatul, és ezért különleges eljárási garanciákat igényel, nem alkalmazzák a gyorsított eljárást és a határ-eljárást és nem élnek az eltávolítás jogával fellebbezés esetén. A különleges eljárási garanciák iránti igényt akkor is ha ez az igény az eljárás egy későbbi szakaszában válik ismertté, Az egész cikk új

14 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL
A menekülő kötelezettségei Az eljáráshoz szükséges együttműködést követelhet meg a hatóság, így megjelenést releváns dokumentum (pl. útlevél) átadását címének, tartózkodási helyének közlését, őt magát és tárgyait átvizsgálhatják, fényképezhetik, rögzíthetik szavait, ha erről előzetesen tájékoztatják Eddig ennek bizonyos elemei a tények megállapítása c. 16. cikkben szerepeltek, amiben szerepelt a benefit of doubt elve is. Az egész cikekt kivették (2003-as tervezet iktatta be 9/A cikként)

15 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Őrizet (detention) (26 §) Pusztán azért mert kérelmet adott be nem tartható őrizetben (kivéve, ha más állam elvállalta az eljárás lefolytatását) A fogvatartás gyors bírói felülvizsgálatát biztosítani kell Utalás a fogadási feltételek irányelvben megjelölt garanciákra Kérelem visszavonás (kifejezett vagy hallgatólagos) ( §) Az állam megszüntetheti az eljárást vagy elutasíthatja a kérelmet ha a kérelmező visszavonta kérelmét. (Hallgatólagos visszavonás esetén csak akkor utasíthatja el, ha az érdemi információk birtokában van) Hallgatólagos visszavonásnak minősül, ha: felszólítás ellenére nem szolgáltat lényeges infót, felróható okból nem jelenik meg meghallgatáson eltűnt és ésszerű időn belül nem vette fel a kapcsolatot a hatósággal A kérelmező kimentheti mulasztását, ha rajta kívül álló körülmények okozták Eljárás folytatása: kérelemre 9 hónapon belül lehetséges de nem kötelező. Új Bcircumstances beyond her control angolul mind a két alkbekezdésben –magyarul egyszer „körülmányek”, egyszer „okok” Új

16 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A határozatra vonatkozó követelmények: írásbeli döntést kell hozni, az elutasítást ténybelileg és jogilag indokolva, utalva a fellebbezés lehetőségére

17 Az eljárások

18 A 2013. ÉVI IRÁNYELV AZ ELJÁRÁSRÓL
Normál „vizsgálat” (31 §) , „ lehető legrövidebb időn belül” Max. 6 hónap. Dublin esetében átvételtől számít. Hosszabbítások+ 9 hónap ha bonyolult, sok kérelmező van, vagy a kérelmező késleltet múltán tájékoztatás a nem kötelező határidőről + 3 hó ha a „megfelelő és teljes körű vizsgálat” érdekében ez szükséges = Maximum: 18 hó – másfél év Más eljárások és kérelmek Elsőbbségi (31/7 §) Elfogadhatósági (33 §) Gyorsított (31/8 §) Határ (43 §) * Valószínű-síthetően megalapozott * Sérülékeny csoport tagja *Dublin III alkalmazandó * Menekült státusz másik tagállamban *Nem tagállam = első menedék országa (ahol már elismerték) *„rendes” biztonságos harmadik ország *Más jogcím a tartózkodásra, amely a menekültstátusszal egyenértékű jogokat ad *Azonos ismételt kérelem * Eltartott új önálló kérelme – nincs új tény Ld. következő diát A tagállamoknak ésszerű határidőket kell megállapítaniuk * Elfogad-hatóság Gyorsított eljárás Max 4 hét a határon

19 2013. évi irányelv az eljárásról Gyorsított eljárások
Nem szó szerinti és nem minden részletre kiterjedő felsorolás: 1. A menekülő nem nevez meg releváns tényeket. 2. Nyilvánvalóan nem felel meg a definíciónak., 3. Biztonságos származási ország honosa. 4. Biztonságos harmadik országba küldhető. 5. Személyazonosságát illetően félrevezette a hatóságokat 6. Más néven már kérelmet adott be. 7 Szándékosan megszabadult úti- vagy személyazonosító okmányától. 8. Ellentmondásos, összefüggéstelen, hamis vagy valószínűtlen amit elmond. 9. Új elemet tartalmazó ismételt kérelem. 10. Illegálisan lépett be vagy tartózkodik és bár volt lehetősége, nem adott be kérelmet a lehető legrövidebb időn belül 11. Csak eltávolítását akarja késleltetni a kérelemmel. 12. Megszegte a kérelmezőkre vonatkozó magatartási szabályokat. 14. Veszélyes a közrendre vagy a közbiztonságra, 15. Ellenszegül az ujjlenyomatvételnek 16. Kiskorúként szülei kérelmének elutasítása után folyamodik státuszért. Az ilyen kérelmeket a tagállamok belső jogukban megalapozatlannak nyilváníthatják (32/2 §) Új: a kihúzott elemek a régi irányelvben szerepeltek C‑69/10 Diouf v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration EUB 2011 július 28 ítélet: Nincs külön fellebbezés a gyorsított eljárásba utalás ellen. 15 nap a fellebbezésre elegendő Egy bírói felülvizsgálati szint elegendő

20 AZ EUB ítélete a C-175/11 H.I.D., ügyben, 2013. január 31.
Tények: Írország valamennyi nigériai kérelmezőt –az állampolgársága alapján – gyorsított eljárásra utal Állampolgárságon alapuló diszkrimináció-e ez szabad a menekülők egész osztályát gyorsított eljárásra utalni származási országuk vagy állampolgárságuk alapján? Hozzátehet-e a nemzeti jog a gyorsított eljárást indokoló tények listájához újabb tételt? Ítélet: A származási ország sok összefüggésben számit (pl. biztonságos származási ország) így arra (az állampolgárságra) támaszkodni önmagában nem diszkrimináció, ha a garanciák érvényesülnek. Az Eljárási irányelv (az akkori) minimum standard az (akkori 23.) cikkben szereplő felsorolás nem kimerítő, az államok kiegészíthetik más tételekkel. Two Nigerians, Ms H.I.D and Mr B.A.

21 Az eljárási irányelv néhány kulcs-kategóriája

22 Az első menedék országa (35 §) A kérelmezőt menekültként ismerte el és
Irányelv az eljárások minimumszabályairól Elfogadhatatlan kérelem - az első menedék országa Az első menedék országa (35 §) A kérelmezőt menekültként ismerte el és és a védelem még igénybe vehető vagy egyébként elegendő védelmet élvez, beleértve a visszaküldés tilalmának elvét feltéve hogy az első menedék országa visszafogadja. A kérelmező megtámadhatja az elv alkalmazását

23 Nem áll fenn a súlyos sérelem veszélye
2013. évi irányelv az eljárásról Elfogadhatatlan kérelem - biztonságos harmadik ország „Rendes” biztonságos harmadik ország (nemzetileg meghatározott) követelményei (38 §) az életét és szabadságát nem fenyegeti veszély a Genfi egyezmény 5 okának vonatkozásában; Nem áll fenn a súlyos sérelem veszélye tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának elvét; és tiszteletben tartják a nemzetközi jog azon szabályát, miszerint a kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve; és a menekültstátusz kérelmezésének lehetősége biztosított, és a menekültstátusz megadása esetén biztosított a Genfi egyezménnyel összhangban való védelem. Új Furthermore, the safe third country notion is far less relevant following the accession of ten new Member States, as the Dublin II regulation should supersede the ‘safe third country’ concept within the EU.22 Other States outside the EU have been (Norway, Iceland) or will be (Switzerland, Liechtenstein) included in the Dublin II regime, so that the ‘safe third country’ concept will no longer be relevant for these countries. Beyond these borders, none of the remaining countries now at the periphery of the Union could legitimately be considered safe.

24 ésszerű kapcsolat a kérelmező és a b.h.o. között
2013. évi irányelv az eljárásról Elfogadhatatlan kérelem - biztonságos harmadik ország (folyt.) Minimum-feltételek a nemzeti szabályokra vonatkozóan annak meghatározására, hogy egy ország biztonságos-e egy bizonyos kérelmezőre nézve: ésszerű kapcsolat a kérelmező és a b.h.o. között vizsgálat arra nézve, hogy az ország biztonságos-e a konkrét menedékkérőre nézve (vagy a b.h.o. nemzeti szinten történő meghatározása) a menedékkérő számára lehetővé tenni, hogy kifogásolja a biztonságot, legalábbis ha őt ott kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés fenyegeti Ha elfogadhatatlan a b.h.o. miatt: - a menedékkérőt megfelelően tájékoztatják, - a kérelmező számára kiállítanak egy dokumentumot, amelyben a b.h.o.-t tájékoztatják, hogy a menedékjog iránti kérelmet érdemben nem vizsgálták Ld. Még „európai biztonságos harmadik ország” (39 §) –elfogadhatatlan vagy a garanciák egy része elhagyható In UNHCR’s view, mere transit alone is not a meaningful link, unless there is a formal agreement for the allocation of responsibility for determining refugee status between countries with comparable asylum systems and standards. __________________________ European safe country 2005: Council designates - Cour abolished in 2008 2013 MS designate – optional Conditions A Non-EU member European country „has ratified and observes the provisions of the Geneva Convention without any geographical limitations; it has in place an asylum procedure prescribed by law; and it has ratified the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and observes its provisions, including the standards relating to effective remedies.” Consequence No examination of the application or no full examination+no right to stay during appeal Applicant has right to challenge If returned there: info that no examination „in substance” took place

25 a vonatkozó törvények és alkalmazásuk;
Biztonságos származási ország (Gyorsított eljárás - megalapozatlan kérelem) Egy ország akkor tekinthető biztonságos származási országnak, ha kimutatható, hogy általában és következetesen nem tapasztalható üldöztetés; nem alkalmaznak kínzást, sem kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést; és nem fenyeget általános erőszak sem nemzetközi, sem belső fegyveres konfliktushelyzetekben Ez a jogi helyzete, a demokratikus jogrendszerben való jogalkalmazás helyzete és az általános politikai körülmények alapján bizonyított Számításba kell venni, hogy milyen mértékben nyújtanak védelmet üldöztetés vagy embertelen bánásmód ellen a következőkön keresztül: a vonatkozó törvények és alkalmazásuk; Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény és/vagy A polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány és/vagy A kínzás elleni egyezmény tiszteletben tartása a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartása a G.E-el összhangban hatékony jogorvoslati rendszer biztosítása A biztonságos származási országból érkező kérelme alaptalan = elutasított it can be shown that there is generally and consistently no persecution Új: az irányelv elvetette az EU lista gondolatát

26 2013. évi irányelv az eljárásról
A státusz visszavonása (41 §) A tagállamnak cselekednie kell, ha indokolttá válik az érintett személy menekültstátusza „érvényességének újbóli vizsgálata”. Eljárás: - írásban tájékoztatják a menekültet, - lehetőség az ellentmondásra (meghallgatáson vagy írásban) - hozzájut a származási országra vonatkozó információkhoz - jogi segítségnyújtás és UNHCR elérés, mint a vizsgálat során - indokolt döntés írásban A tagállam elrendelheti, hogy a menekültstátusz jogszabály alapján„megszűnik” ha a menekült újra igénybe veszi országa védelmét vagy (új) állampolgárságot (vissza)szerez. Validity nem csak érvényesség, hanem meglét indokoltsága is

27 2013. évi irányelv az eljárásról
Fellebbezés (Hatékony jogorvoslat) (46 §) Eljáró fórum: bíróság (court or tribunal) Támadható határozatok: Elutasítás („megalapozatlannak ítélt kérelem”); elfogadhatatlannak minősítés, határeljárásban hozott döntés, európai biztonságos harmadik ország miatt eljárás elutasítása, a védelem visszavonását kimondó határozat, menekült státuszt megtagadó, de kiegészítő védelmet elismerő döntés ellen, menekült státusz elismeréséért. Felülviszgálat tárgya: tény és jog, ex nunc – legalább a bírói szak előtti döntéseknél. Felfüggesztő hatály: általában igen. Legalább az országból eltávolítást kimondó döntés ellen A felfüggesztő hatály sok esetben megtagadható, de akkor külön eljárásban lehet a bíróságtól kérni a maradás jogát. Fellebbezési határidők: állami hatáskör No automatic suspensive effect: Unfounded in cases of accelerated procedure (except for delayed application= §31/8/h); Inadmissible: protection in another MS; first country of asylum; subsequent application after preliminary examination; Implicitly withdrawn application if reopening denied; European safe third country

28 Hatályba lépés Elfogadás napja június 26. Hatálybalépés : július 20. Átültetés : július Juy 2015, kivéve eljárási határidők. Szokra július 20. A július 20-a után benyújtott kérelmekre és kezdett visszavonási eljárásokra feltétlenül alkalmazandó

29 Köszönöm a figyelmet! Nagy Boldizsár nagyboldi@ajk.elte.hu


Letölteni ppt "A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS (MINIMUM)KÖVETELMÉNYEI AZ EU-BAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések