Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetői feladatok a szakmai munka irányításában, fejlesztésében, valamint a szakmai munka aktuális tartalmi kérdései Sáriné Papp Erzsébet SZVÓ szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetői feladatok a szakmai munka irányításában, fejlesztésében, valamint a szakmai munka aktuális tartalmi kérdései Sáriné Papp Erzsébet SZVÓ szakmai."— Előadás másolata:

1 Vezetői feladatok a szakmai munka irányításában, fejlesztésében, valamint a szakmai munka aktuális tartalmi kérdései Sáriné Papp Erzsébet SZVÓ szakmai igazgatóhelyettes 2014.Június 16-17.

2 FELHÍVOM A SZÍVES FIGYELMET ARRA, HOGY A DIÁKON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK AZ ELŐADÁS SZÓBELI KIEGÉSZÍTÉSEIVEL EGYÜTT ÉRTELMEZHETŐEK!

3 A vezető feladata A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, amelyek majd később fognak megérni. Nelson Mandela

4 Tervezés, szervezés Rendelkezés – utasítások Koordinálás, ellenőrzés A vezetés legfontosabb funkciói

5 Alapvető vezetési feladatok(Gy.m)

6 1. A vezető feladatai a szakmai munka vonatkozásában.

7 Pedagógiai, szakmai munka A helyi pedagógiai program és vezetői program következetes végrehajtása Szakmai feladatok irányítása Gyermekvédelmi munka irányítása Szervezeti kultúra fejlesztése Értékteremtő tevékenységek biztosítása

8 Kiindulópont 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről Törvényi megfelelés Az Óvodai nevelés országos alapprogramja

9 vezetői program helyi pedagógiai program Munkaterv CsoportdokumentációEllenőrzés, értékelés Nevelési terv készítés Projekt/tématerv készítés Teljesítmény értékelés, pedagógus előmenetele (minősítővizsga, minősítési eljárás) A gyermek fejlődésének nyomon követése A következő tervezési feladatok megfogalmazás

10 Mire kell nagy hangsúlyt fektetni a szakmai munka minőségének növelése érdekében 1.? Tervezés célkitűzés Specifikus, tehát konkrét, pontosan körülírt Mérhető Attraktív (vonzó), tehát megvalósítható, elérhető Reális, tehát témába vágó, releváns Tervezett időtartamra szól, tehát időkerethez köthető A sikeres célkitűzés titka: SMART célok!

11 SMART terv készítése „Megmondanád kérlek, merre kell mennem? – kérdezte Alice a Macskától. Ez attól függ, hogy hová akarsz eljutni – válaszolta a Macska. Tulajdonképpen mindegy, hova érkezem – mondta Alice. Akkor mindegy, merre indulsz – válaszolta a Macska.” (Carroll, L.: Alice Csodaországban) 1.Helyzetelemzés ( SWOT analízis) 2.Cél meghatározás 3.A cél mérési mutatói 4.A cél egyeztetésének jellemzői (kikkel, milyen módon) 5.Megvalósíthatóság 6.Időkeret Kacsolódás: Akcióterv ( Részcél,Intézkedés,Felelős,Határidő,Indikátor) Ellenőrzési terv Kapcsolódó munkacsoportok terve

12 Mire kell nagy hangsúlyt fektetni a szakmai munka minőségének növelése érdekében 2 ? 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A pedagógus kompetenciák fejlesztésére

13 Hogyan ? 2.Szakmai továbbképzések formájában (továbbképzés, szakirányú továbbképzési szak) Megyei Pedagógiai Intézetképzései;Főiskolák) Legfontosabb céljai: - a bevált gyakorlatok megismerése,saját rendszerünk jobbítása, - az együttműködés lehetőségeinek felkutatása 1. A hálózati, horizontális tanulás keretében (egyenrangú felek közötti tudásmegosztás) Legfontosabb céljai: -a megszerzett szakmai, szaktudományos ismeretek frissítése, az egyes tudományterületeken megszületett tudományos eredmények megismerése - új ismeretek és készségek elsajátítása

14 Miért fontos? Az egyén kompetenciának erősödése A továbbképzéseken megszerzett ismeretek beépülése, hasznosulása, elterjesztése, tudásmegosztás megvalósulása Illeszkedés az életpályamodellhez

15 Változások, elvárások, hangsúlyok a teljesség lehetősége nélkül Hangsúlyozottabbá vált elvek: 1.Az óvodával szembeni elvárások 2.A társadalmi, illetve a közoktatási rendszer új kihívásai 3.A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, továbbá az inkluzív az integrált a migráns (multikulturális,vagy ahogy Európában nevezik interkulturális) gyermekek nevelését és a kompetencia alapú nevelést támogató szemlélet változásait meghatározó elvek. 4.A tanulás fogalmának átértékelésé 5.Az egészséges életmódra nevelés, a testi nevelés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítására a környezettudatos magatartáshoz a környezetvédelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítását meghatározó elvek Fontos változások: 1. az anyanyelvi nevelést valamennyi óvodai tevékenységforma keretében megvalósítandó feladatként határozza meg 2.az óvoda teljes nyitva tartási idejében, a gyermekkel történő foglalkozások, tevékenységek mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja 3.„Játék” alcímtartalmában: a szabad játékra helyeződött a figyelem 4.„Mozgás” alcím alatt: a játékos mozgás az óvodai nevelés minden napjaiban nagyobb hangsúlyt kaptak Gondolatok a szakmai munkáról Ismeretek felelevenítése az Alapprogram módosítással kapcsolatban

16 Szervezésbeli változások: a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével A címbeli változások: Verselés, mesélés: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás: elméleti indoklások, …képességfejlesztés, irányított mozgásfejlesztés… Környező világ tevékeny megismerésében …fenntartható fejlődés.. környezettudatos magatartás…

17 A Játék és a Tanulás értelmezése az óvodában Játék: szabadjáték önként vállalt vágykielégítő tevékenység ELSŐDLEGES (meghatározó) tevékenység örömteli PSZICHÉS, MOTOROS ÉS SZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ szabad

18 A Játék és a Tanulás értelmezése az óvodában „A tanulás fogalmának átértékelése”(4) A tevékenységben megvalósuló tanulás Az óvodában a tanulás: Folyamatos, jelentős részben utánzásos,spontán tevékenység Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.

19 A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése A tanulás lehetséges formái az óvodában: - az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása), - a spontán játékos tapasztalatszerzés; - a cselekvéses tanulás; - a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; - az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; - a gyakorlati problémamegoldás

20 Óvodai élet képekben Szabadjáték

21 Óvodai élet képekben Napindítás. Tevékenység szervezés

22 „A vezető dolga, hogy jövőképet adjon, és tettekre tudja sarkallni a vele együttműködőket" Kemény Dénes Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vezetői feladatok a szakmai munka irányításában, fejlesztésében, valamint a szakmai munka aktuális tartalmi kérdései Sáriné Papp Erzsébet SZVÓ szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések