Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A telephelyi jelentés adatainak részletes értelmezése, pedagógiai következtetések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A telephelyi jelentés adatainak részletes értelmezése, pedagógiai következtetések."— Előadás másolata:

1 A telephelyi jelentés adatainak részletes értelmezése, pedagógiai következtetések

2 Telephelyi jelentés A telephelyi jelentés nyújtja a legrészletesebb képet az eredményekről és a tanulói összetételről. Nem csupán egy mérőszámot közöl, hanem az eredményt különböző szempontok mentén összehasonlítja a többi telephely eredményével, így egy árnyaltabb kép nyerhető a pedagógiai munka sikerességéről. Hozzáadott pedagógiai értékek vizsgálata:  Az iskola szociokulturális hátránykompenzáló hatása  Az iskola fejlesztő hatása  Az iskola „saját” fejlesztő hatása a komplex modell alapján

3 Ki a jobb? Mennyivel? Milyen tekintetben?

4 Ki a jobb? Mennyivel? Megbízhatósági tartomány! Gyengébb az eredmény a nagy 4 évfolyamos gimnáziumok átlagához képest. Sokkal többen vannak alatta, mint felette. Többen vannak felette. Jobb az országos átlagnál. A 4 évfolyamos gimnáziumok közt átlagos.

5 Ki a jobb? Milyen tekintetben? Az iskola matematika képességpontja: 1501 pont Az iskola átlagos teljesítményt nyújtott matematikából. ?

6 Tudjunk meg minél többet magunkról! Hozzáadott pedagógiai értékek vizsgálata

7 Szociokulturális hátránykompenzáló hatás Átlageredmény (1501 pont) körüli konfidencia sáv Azonos CSH-index mellett különböző átlageredmény lehet: - átlagos tlagosnál jobb tlagosnál gyengébb teljesítmény a CSH-index tükrében! Azonos átlageredmény különböző CSH-index mellett lehet: tlagos tlagosnál jobb tlagosnál gyengébb teljesítmény a CSH-index tükrében! Adott CSH-index melletti átlagos teljesítmény egyenese. A hozzá közeli pontok is átlagosak! 2a Átlageredmény a CSH-index tükrében Tanulói kérdőív nélkül nem megy!

8 Az iskola fejlesztő hatása Mindkét esetben ugyanazokra a tanulókra készül az átlag!!! Akik most az iskolában vannak, azoknak az aktuális és a két évvel korábbi súlyozott átlageredményét vesszük. Nem elég, hogy a telephely az egyenes fölött van! A konfidencia-tartományt metszi a regressziós egyenes, így a telephely átlagos fejlesztő hatású.

9 Az iskola „saját” fejlesztő hatása a komplex modell alapján A telephely átlageredménye A telephely tanulói A telephely tanulóinak átlagos fejlődése AZ ÁTLAG MINDENT ELFED!

10 Az iskola „saját” fejlesztő hatása a komplex modell alapján AZ ÁTLAG MINDENT ELFED Átlagostól kicsit gyengébben fejleszt. A jobb tanulókat átlagosan fejleszti, a gyengébbek fejlesztésében kicsit elmarad az átlagostól. Nagyjából átlagosan fejleszt. Átlagosnál jobban fejleszt.

11 Az iskola „saját” fejlesztő hatása a komplex modell alapján Nem szignifikáns eltérés a modelltől! Lényegében átlagosan fejlődtek a háttéradataik alapján. Szignifikánsan jobb fejlődésűek: 8 fő Szignifikánsan gyengébb fejlődésűek: 2 fő Érdemes megnézni az osztályok ábráit is (ha van). Jelentős a különbség a két osztály között.

12 Tudjunk meg minél többet magunkról! Képességeloszlás

13 Az adott képzési típusban a felső ábra minden telephelyre ugyanaz!!! Az összes 4 évfolyamos gimnázium tanulói! Csak ez az ábra vonatkozik a telephelyre! Országos eloszlás! A 4 évfolyamos gimnáziumok tanulói átlagosan jobb eloszlásúak az országosnál. A körök váltakozó színezése kizárólag a könnyebb leszámlálást segíti! Az eloszlás elmarad a 4 évfolyamos gimnáziumoktól és az országos eredménytől is.

14 Képességeloszlás Az alapszinthez igazodnak a grafikonok (10. évfolyamon a 4. szint) Az összes 4 évfolyamos gimnázium tanulói Országos eloszlás A telephely tanulóinak szintmegoszlása elmarad az országostól és a 4 évfolyamos gimnáziumok tanulóitól. Nagyon sok az alapszint alatti diák.

15 Tudjunk meg minél többet magunkról! Átlageredmények alakulása évről évre

16 Itt is fontos szerepet kap a konfidencia-intervallum. 4a Az Átlageredmény alakulása a 10. évfolyamon A 2012-es eredmény csak a 2008-astól és a 2009-estől különbözik szignifikánsan!

17 A sokoldalú kép Egy iskola „portrévázlata”

18 A kis városok általános iskoláinak körét kivéve minden csoportban az átlagostól szignifikánsan gyengébb az eredménye. Egy iskola „portrévázlata” - matematika ?

19 Van néhány kivételesen jó képességű diák, de többnyire az átlagtól elmarad vagy átlagos a teljesítmény (a kistérségi adatokat kivéve). ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

20 A képességeloszlás alapján a telephely elmarad az országos és az általános iskolák teljesítményétől is. A tanulók 70%-a nem érte el a minimumszintet. Az általános iskolák körében is csak 46% ez az arány. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

21 A CSH-index nagyon alacsony. Annak alapján a telephely eredménye szignifikánsan jobbnak számít az átlagosnál. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

22 A tanulók korábbi eredményéhez képest a telephely eredménye átlagosnak számít. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

23 A gyengébb tanulókat sokkal jobban fejlesztik az átlagnál, a közepesen erős és a jó képességű tanulókat pedig nagyjából átlagosan. A telephelyet jellemző kék szakasz azért fut az országos becslés alá, mert a gyengébb korábbi eredménnyel rendelkező tanulók „felhúzzák” a bal szélét. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

24 Jellemzően jobban fejlődtek a tanulók, mint amit a háttérjellemzőik alapján jósoltunk volna. Egy iskola „portrévázlata” - matematika ?

25 A 2009-es évben volt egy kiugró teljesítmény, a többi évben stabilan tartja a telephely az eredményét. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

26 A 2009-es évben látható, hogy a tanulók nagyobb része esik a 3-as szint fölé, mint a többi esetben. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

27 Az osztályok összehasonlítása következik

28 Egy iskola „portrévázlata” - matematika Az A és B osztály eléggé homogén teljesítményű, az A osztály jobban teljesített. A C osztály nagyon vegyes, itt találhatók a legjobb és a leggyengébb képességű gyerekek is. A „középmezőny” nagyjából az A osztály eredményét hozta. ?

29 Az előbbi ábracsoportnál tett megfigyeléseket itt is jól lehet látni. Mivel itt részletesebben megismerhető a struktúra, látható, hogy a C osztályban van egy erős „élmezőny” és egy különösen tehetséges tanuló. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

30 Az osztályzás viszonylag összhangban van a képességpontokkal a B és C osztályban, az A osztályban kevésbé. Az matematikajegyek osztályok közötti eloszlása jól tükrözi a teljesítmények viszonyát. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

31 Az A és B osztályban a gyenge képességű tanulókat az átlagosnál sokkal jobban fejlesztik, és a jobb képességű tanulók fejlődése sem marad el nagyon az átlagostól. A C osztály fejlődése megfelel az országos tendenciának. Egy iskola „portrévázlata” - matematika ?

32 Az A és B osztályban jellemzően inkább többet fejlődnek a tanulók, mint amit a háttérjellemzőik alapján jósolnánk. Főként a B osztályban látható jelentős növekedés. A C osztály fejlődése a komplex modell alapján teljesen átlagos. ? Egy iskola „portrévázlata” - matematika

33 Egy fontos jogszabályi forrás: a tanév rendje 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről Az iskola igazgatója a tanulói és intézményi adatok alapján feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját különös tekintettel 1.az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, 2.az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, 3.az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, 4.és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatója azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató 2015. június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével 2015. június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14061.pdf


Letölteni ppt "A telephelyi jelentés adatainak részletes értelmezése, pedagógiai következtetések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések