Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007.okt. 4. Biztonságos iskola... konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007.okt. 4. Biztonságos iskola... konferencia"— Előadás másolata:

1 2007.okt. 4. Biztonságos iskola... konferencia
Buda Béla dr. Empátia és érzelmi intelligencia A fejlesztés lehetőségei iskoláskorban 2007.okt. 4. Biztonságos iskola... konferencia

2 A kérdésfeltevés gyökerei
A proszociális viselkedés és az empátia /érzelmi ill. szociális intelligencia/ szoros korrelációja gyermekkorban Az iskolai közösségben elszenvedett zaklatás /bullying/ elkövetőinek sajátosságai A szexuális bűnelkövetők empátiahiánya Az érzelmi és a szociális intelligencia defektusai az áldozatokban Az érzelmi -pszichoszociális- fejlődés elmaradásai fiatalkori pszichopatológiai állapotokban /drog, határeseti személyiség, beilleszkedési zavarok, pszichoszexuális és párkapcsolati problémák/

3 A megelőzés és a fejlesztés kérdésfeltevései
A család szerepe – kötődés /attachment/ szerepe, korai traumák Mikroközösségek a család körül – a természetes erőforrások Az óvodai nevelés lehetőségei Preventiv és korrektiv iskola – alsó tagozat Fejlesztési lehetőségek a tizenéves korban az iskolai közegben Speciális iskolák Korrekciós és fejlesztő szolgálatok és szervezetek – együttműködések az iskolával Beavatkozási csomópontok – empátia, érzelmi és szociális intelligencia

4 Empátia Érzékenység a nemverbális kommunikációra ill. a metakommunikációra A másik érzelmi és motivációs állapotának rezonatív megértése Reflektivitás a másik ember érzelmi állapotaival kapcsolatosan A másik intencionalitásának megértése A reflektivitás visszajelzéses értelmezése Theory of mind, Mind reading, mentalizáció, stb. A másik perspektívája – szociális, kulturális, szervezeti, szituációs helyzete, vonatkozási keretei /frames of reference/

5 Érzelmi intelligencia – Coleman, 1995
Érzelmi tudatosság Érzelmek kezelése Érzelmek produktív kihasználása Empátia: érzelmi jártasság Kapcsolatkezelés: A kapcsolatok elemzése és megértése Konfliktusmegoldás Kapcsolati problémamegoldás Határozottabb, ügyesebb kommunikáció Népszerűség és kortársi elfogadottság Kortársak fokozott érdeklődése Több gondoskodás és figyelmesség Közösségi beilleszkedés Önzetlenség, együttműködés és segítőkészség Demokratikus viszonyulás

6 Társas Intelligencia – Coleman, 2006.
Társas tudatosság Elemi empátia -primal emphaty Ráhangolódás -attunement Empátiás pontosság -empathic accuracy Szociális jártasság -social cognition Társas készség Azonos hullámhossz -synchrony Önmagunk prezentálása -self-presentation Befolyásolás -influence Törődés -concern

7 Az iskolai fejlesztés koncepció
Tantervszerű, csoportos foglalkozások, élménypedagógiai megközelítés, kortársi közösségben, pedagógusi vezetéssel Alternatív iskolák – Rogers, Gordon, stb. Programszerű, készség- ill. képességorientált /skill/ tréning /hatékonyság, evidence-based módszerek, költségtudatosság, fenntarthatság, quality thinking/ Felzárkoztatás, korrektív fejlesztés, speciális célok /pl. erőszakpevenció, streetwise viselkedés, stb./ Az életkor dilemmái – fejlődési menetrend, a fejlődési különbségek kezelése, krízis és regresszió, a tüneti megnyilvánulások értelmezése

8 Az új irányok Az én és az önazonosság fejlődési primátusa – a reflexivitás fejlődésének ill. a mentalizációnak feltételeként A csoportban való feloldódás – decentrálás, együttműködés, „mi érzés” – szerepe, ennek fejlesztési lehetőségei A versengés pedagógiai kontrollja Figyelem és érdeklődés a másik iránt A másik elfogadása – a Rogers-féle feltétlen respektus /uncondicional positive regard/ Agressziókontroll Az önértékelés, énkép és identitás -korspecifikus- védelme

9 Iskolai nevelési lehetőségek
A viselkedés szabályok /etikett/ hangsúlyos tanítása A társas viselkedés normatív rendszerének fokozatos tudatosítása – a gyermek által megélt világ /iskola, család, nyilvános környezet/ példáján A mentalizáció kiemelése a társas viselkedés értelmezésében Szerepjátékok – a másik perspektíváinak gyakorlásos átvétele A humor és a poliszémia kiemelése a nevelésben, fantáziatréning Proszociális feszültséglevezetési formák és ezek értelmezési keretei A saját belső világ megismerése /introspekció, flow, esztétikum, stb./ és vonatkoztatása a másikra


Letölteni ppt "2007.okt. 4. Biztonságos iskola... konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések