Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A megyék a gazdaságfejlesztés középpontjában” – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub – 2014. január 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A megyék a gazdaságfejlesztés középpontjában” – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub – 2014. január 21."— Előadás másolata:

1 „A megyék a gazdaságfejlesztés középpontjában” – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub – január 21.

2 Megváltozott feladat- és hatáskör
Területfejlesztés Vidékfejlesztés Területrendezés Koordinációs feladatok: nemzetiségi és társadalmi kapcsolatok Egyéb feladatellátás: turizmus, nemzetközi kapcsolatok, sport és ifjúsági ügyek.

3 Felkészülés a 2014-2020-as EU-s ciklusra
Keretek Megyei Területfejlesztési Koncepció Megyei Területfejlesztési Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése Amire építkezünk (a as ciklus megyei eredményei)

4 Tervezés EU 2014-2020 – Keretek A tervezés keretei
7 év alatt 20,5 milliárd euró 60 % gazdaságfejlesztésre A keret legalább 10 %-a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerül

5 Tervezés EU 2014-2020 – Keretek Az operatív programok indikatív forrásallokációja
Irányító Hatóság Források aránya Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) NGM 39,40 % Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 16,15 % Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,55 % Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) EMMI 10,94 % Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) NFM, VM 14,77 % Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) NFM 13,69 % Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (KOOP) ME 1,50 % ÖSSZESEN: 100 %

6 Területi egységek száma
Tervezés EU – Keretek A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előzetes megoszlása Megnevezés Területi egységek száma Összes forrás, milliárd Ft Megyére jutó forrás, Megye 18 449,9999 JNSZ: 28,0432 Megyei jogú városok 22 220,0000 Szolnok: 8,6349 Kistérség 176 298,0803 JNSZ: 18,0789 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 124 109,3900 - Összesen .. 1.077,4702 54,7570

7 A megyei tervező munka területei
Tervezés EU – Keretek A megyei tervező munka területei Megyei Területfejlesztési Koncepció kialakítása Megyei Területfejlesztési Program kialakítása Megyei részdokumentumok készítése az ágazati operatív programokhoz (a TOP-hoz konkrét tervezés) Megyei projektlisták kialakítása

8 Többszintű tervezés a TOP-ban
Tervezés EU – Keretek Többszintű tervezés a TOP-ban Megyei gazdaságfejlesztési részprogram – megyei tervezési kompetencia Kistérségi részprogramok – megyei tervezési kompetencia Megyei jogú város részprogramja – megyei koordináció Közösségi irányítású helyi fejlesztések – megyei koordináció

9 Tervezés EU 2014-2020 Megyei Területfejlesztési Koncepció
A tervező munka alapja a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” megyei területi vonatkozása szerint: A Jászság, valamint Szolnok és Törökszentmiklós térsége: az ország gazdaságilag dinamikusabb térségei közé tartozik és kapcsolódik Budapest nagyvárosi térségéhez. A megye tiszántúli részei (Nagykunság, Tisza-tavi térség, Tiszazug, Mezőtúr térsége): felzárkóztatandó belső perifériáknak tekintendők.

10 Tervezés EU 2014-2020 Megyei Területfejlesztési Koncepció
Négy együttkezelendő térség Jászság (Jászberényi kistérség = Jászberényi járás + Jászapáti járás) Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége (= Szolnoki kistérség + Törökszentmiklósi kistérség Tiszabő kivételével = Szolnoki járás + Törökszentmiklósi járás) Nagykunság – Tisza-tavi térség (= Karcagi kistérség + Tiszafüredi kistérség + Tiszabő = Karcagi járás + Tiszafüredi járás + Kunhegyesi járás) Mezőtúr térsége – Tiszazug (= Mezőtúri kistérség + Kunszentmártoni kistérség = Mezőtúri járás + Kunszentmártoni járás)

11 Tervezés EU 2014-2020 Az elfogadott Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere
JÖVŐKÉP 2030 VÁLTOZATOS EGYENSÚLYOK ELTÉRŐ UTAKON: Budapest és az európai fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában, hét szomszédos megyéhez kapcsolódva ÁTFOGÓ CÉLOK 2020 A.1. Erőteljes kapcsolódás a makrogazdaság fejlődési tengelyeire A.2. Változatos kultúrtájak dinamikus egyensúlya A.3. Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom STRATÉGIAI CÉLOK Területi célok - Specifikus célok - Horizontális célok

12 A program prioritásai:
Tervezés EU Az egyeztetés alatt álló Megyei Területfejlesztési Program A program prioritásai: Gazdaságfejlesztés Közlekedésfejlesztés Agrárium fejlesztése Környezeti erőforrások hatékony megőrzése Esélyteremtő, befogadó, egészséges társadalom Település-rehabilitációs programok

13 Tervezés EU 2014-2020 Megyei Területfejlesztési Program Forrásigény 1.
Operatív Program megnevezése Megyei igény, millió Ft 1.Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/: 78.567,70 1.1. JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram 46.172,7 1.2. Szolnok Megyei Jogú Város Részprogramja 8.850,0 1.3. JNSZ Kistérségi Előzetes Fejlesztési Részprogramok 23.545,0 2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program /GINOP/ ,00 3. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program /KEHOP/ ,05 4. Közlekedésfejlesztés Operatív Program /KOP/ ,00 5. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program /EFOP/ ,60 6. Vidékfejlesztési Operatív Program /VP/ ,00 7. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program /MAHOP/ ,00 ÖSSZESEN: ,35

14 Tervezés EU 2014-2020 Megyei Területfejlesztési Program Forrásigény 2.
A fentieken túlmenően ,3 millió Ft fejlesztési szükséglet körvonalazódik: az önkormányzati belterületi utak és állami mellékúthálózat felújítására, amelyek megvalósítása a jelenlegi keretek között hazai forrásokból lehetséges.

15 Tervezés EU 2014-2020 A megyei TOP tervezése 1.
A) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram II. változata (I. + II. összesen), 8 projektcsomag 208 projektelemmel 46, 1727 milliárd Ft I. Megyei szintű fejlesztések (projektcsomagok) : Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyermekintézmény-fejlesztési program - 52 projektelem 10,0227 milliárd Ft Jász-Nagykun-Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási program - 26 projektelem 3,4840 milliárd Ft Közép-Tisza menti turizmusfejlesztési program – 33 projektelem 4,4966 milliárd Ft Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági megújulásának segítése - 4 projektelem 1,0000 milliárd Ft I. ÖSSZESEN: 19,0033 milliárd Ft

16 Tervezés EU 2014-2020 A megyei TOP tervezése 2.
A) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdaság-fejlesztési Részprogram II. változata (I. + II. összesen): 46, 1727 milliárd Ft II. Együttkezelendő térségek fejlesztési irányai (projektcsomagok) : Jászság gazdaságának diverzifikációja projektelem 5,0180 milliárd Ft Szolnok – Törökszentmiklós – Martfű térsége gazdasági súlyának növelése - 27 projektelem 7,5390 milliárd Ft Nagykunság – Tisza-tavi térség gazdasági felzárkóztatása - 31 projektelem 10,7070 milliárd Ft Mezőtúr térsége – Tiszazug gazdaságélénkítő programja – 17 projektelem 3,9054 milliárd Ft II. ÖSSZESEN: 27,1694 milliárd Ft

17 Tervezés EU 2014-2020 A megyei TOP tervezése 3.
B) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kistérségi Előzetes Fejlesztési Részprogramok (előzetes igények) Jászberényi kistérség 6,0665 milliárd Ft Karcagi kistérség 3,3705 milliárd Ft Kunszentmártoni kistérség 2,5710 milliárd Ft Mezőtúri kistérség 2,4460 milliárd Ft Szolnoki kistérség 2,5840 milliárd Ft Tiszafüredi kistérség 3,1010 milliárd Ft Törökszentmiklósi kistérség 3,2730 milliárd Ft B) ÖSSZESEN: 23,4120 milliárd Ft

18 Tervezés EU 2014-2020 A TOP tervezése 4.
Tervező munka keretei Valamennyi településsel együttműködési megállapodás a programozás idejére (2013. november 1. és szeptember 30. közötti időszakra) Valamennyi településen tervezésért felelős munkatárs került kijelölésre Jászberényi, Karcagi, Kunszentmártoni, Mezőtúri, Tiszafüredi és Törökszentmiklósi kistérségekben 1-1 fő segíti a tervező munkát A tervező munka kiemelt szereplői: A munkát összefogja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája Város-Teampannon Kft.,Budapest (MTFK) ÉARFÜ Nonprofit Kft., Debrecen (MTFP) JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség KN Kft., Szolnok

19 2007-2013 EU ciklus megyei eredményei A megyébe érkezett források
Operatív programok Támogatott projektek, db Országos sorrend Elnyert támogatás , milliárd Ft Államreform OP /ÁROP/ 23 10. 0,63 Regionális OP /ÉAOP/ 413 11. 73,94 Gazdaságfejlesztési OP /GOP/ 961 15. 38,51 13. Környezet- és Energia OP /KEOP/ 210 111,76 4. Közlekedés OP /KÖZOP/ 18 128,89 5. Társadalmi Megújulás OP /TÁMOP/ 520 14. 22,65 12. Társadalmi Infrastruktúra OP /TIOP/ 64 15,84 ÖSSZESEN: 2.209 392,22 6. Megjegyzés: A 100 sz. vasúti fővonal Szajol-Püspökladány szakasz felújítás arányos részével milliárd Ft – korrigálva ; Nincs ideszámítva a nem területi megoszlással nyilvántartott M4 Abony-Fegyvernek szakasz arányos része – 120 milliárd Ft – és a 31.sz. főút megyei szakaszának felújítása – 12 milliárd Ft

20 4. számú főút Kisújszállást elkerülő szakasz: 12,1 milliárd Ft
EU ciklus eredményei Megvalósult nagyobb megyei fejlesztések 1. Közlekedés 100 sz. vasúti fővonal rekonstrukciója (Szolnok-Szajol, Szolnok-Püspökladány szakaszok): 138,9 milliárd Ft M4 Abony-Fegyvernek szakasz Tiszapüspökinél új Tiusza-híddal: 120,0 milliárd Ft 4. számú főút Kisújszállást elkerülő szakasz: 12,1 milliárd Ft Jászberény elkerülő út II. üteme: 0,7 milliárd Ft 31. és 33. számú főutak rekonstrukciója: 20,0 milliárd Ft

21 Közlekedés összesen : 310,3 milliárd Ft
EU ciklus eredményei Megvalósult nagyobb megyei fejlesztések 2. Közlekedés Mellékutak felújítása: 8,1 milliárd Ft Önkormányzati utak építése (14 település):2,7 milliárd Ft Belterületi kerékpárút (9 település): 2,0 milliárd Ft Települések közötti kerékpárút (5 db): 4,0 milliárd Ft Közösségi közlekedésfejlesztés: 1,8 milliárd Ft Közlekedés összesen : 310,3 milliárd Ft

22 Környezetvédelem összesen: 117,3 milliárd
EU ciklus eredményei Megvalósult nagyobb megyei fejlesztések 3. Környezetvédelem Ivóvízminőség-javítás (47 település): 9,6 milliárd Ft Szennyvízkezelés (34 település): 22,3 milliárd Ft Hulladékgazdálkodás (többek között a felhagyott szeméttelepek teljes rekultivációja): 19,1 milliárd Ft Ár- és belvízvédelem (többek között: Tiszaroffi, Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi Árapasztó Tározók, Tisza- tó Komplex Program): 66,3 milliárd Ft Környezetvédelem összesen: 117,3 milliárd

23 2007-2013 EU ciklus megyei eredményei M4 Abony-Fegyvernek közötti szakasza

24 2014-2020 EU ciklus Megvalósítani tervezett nagyobb fejlesztések 1.
Közlekedés 100. számú vasúti fővonal Szolnok-Szajol szakasz rekonstrukciójának befejezése és a szolnoki csomópont átépítése M4 Abony-Fegyvernek szakasz befejezése és a Fegyvernek-Püspökladány szakasz megépítése M8 Szolnok-Kecskemét szakasz M44 Tiszakürt-Kondoros szakasz 32.számú főút rekonstrukciója Jászberényi elkerülő befejezése és a 46. számú főút törökszentmiklósi elkerülőjének megépítése

25 2014-2020 EU ciklus Megvalósítani tervezett nagyobb fejlesztések 2.
Környezetvédelem Ivóvízminőség-javításból kimaradt hálózatrekonstrukció elvégzése Szennyvízkezelés teljessé tétele Ár- és belvízvédelmi fejlesztések folytatása Jászság Térségi Vízgazdálkodási Rendszer keretében a Jászsági-főcsatorna Zagyvai-ágának megépítése

26 A megyei önkormányzat egyéb tevékenysége

27 Egyéb feladatok Korábbi fejlesztések szerződésállományának ellenőrzése – a munka keretei
Törvényi jogutódlás miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat látja el a decentralizált előirányzatokon nyertes pályázatok záró ellenőrzési feladatait, valamint a megkötött támogatási szerződések módosítási kérelmeivel kapcsolatos javaslattétel kidolgozását; A pályázatok fenntartási időszakát követő végleges lezárás szinte minden esetben helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni; 10 éves fenntartási kötelezettség 5 évre csökkent

28 Egyéb feladatok Korábbi fejlesztések szerződésállományának ellenőrzése - 2013. évi eredmények
591 pályázat került lezárásra, míg 416 db támogatási szerződés módosításáról döntött a megyei közgyűlés, ebből : csak a megyei önkormányzat által végzett helyszíni ellenőrzés: 446 db, ebből lezárt 425 db pályázat MÁK-kal közösen végzett: 39 db, ebből lezárt 39 db pályázat ÉARFÜ által végzett: 127 db, ebből lezárt 127 db pályázat Visszavont támogatási döntés nem volt; Mindössze 1 db részletfizetési kérelem érkezett; A záró ellenőrzések belső ütemterv alapján, előzetes kiértesítés útján történnek.

29 Egyéb feladatok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap működtetése
Célok és források Eredmények Cél a tiszta és élhető települési környezet fenntartása az allergiás megbetegedések ellen; Forrás: megyei önkormányzat + csatlakozó települések önkormányzatai (lakosság-szám arányában) + VM 2007-től működik az Alap között: 265 pályázat részesült támogatásban Ft összegű kifizetett támogatás 2014-ben: A megyei közgyűlés februárban dönt a kiírásról; A VM 3,9 millió forintot biztosít a pályázathoz.

30 Egyéb feladatok Megyei Értéktár Bizottság működtetése
Alakuló ülés: Kiemelt cél a megyében található értékek, kincsek megőrzése és ápolása; Felkészült szakemberek a bizottságban: Sebestyén László (elnök) Hortiné Dr.Bathó Edit Dr.Bartha Júlia Dr.Horváth László Dr.Fülöp Tamás

31 Egyéb feladatok Turizmus
A megyei önkormányzat turisztikai tevékenysége A as EU ciklushoz kapcsolódó megyei turisztikai fejlesztések, beruházások tervezése Egyéb pályázati források bevonásával turisztikai fejlesztések és szakmai tevékenységek megvalósítása (ÁROP pályázat keretében: turisztikai információs portál, turisztikai konferencia & szakmai kerekasztal) Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület munkájának támogatása: Közreműködés az „Alföld Szíve” turisztikai kedvezménykártya működtetésében ; Közreműködés megyei szálláshely katalógus elkészítésében ; Pénzügy támogatás nyújtása a szakmai feladatellátáshoz , humán infrastruktúra biztosítása a működéshez .

32 Egyéb feladatok Turizmus Jász-Nagykun-Szolnok megyében
negyedévében romló statisztikai adatok: 5,5 %-kal kevesebb vendég a kereskedelmi szálláshelyeken 7,5 %-os csökkenés a vendégéjszakák számában 1,2%-kal csökkentek a kereskedelmi szálláshelyek, 12%-kal a vendéglátóhelyek bevételei 85 hazai regisztrált TDM szervezet → ebből mindösszesen 3 van a megyében !

33 Egyéb feladatok Turizmus
A közeljövő prioritásai megyei/térségi szinten Jász-Nagykun-Szolnok megye, az „Alföld Szíve” újrapozícionálása a turizmus piacán (új arculat, új honlap) Kedvezőtlen folyamat megfordítása – marketing tevékenység erősítése Együttműködések ösztönzése → helyi TDM-ek kialakítása Szemléletváltás – képzések!!

34 Egyéb feladatok Társadalmi kapcsolatok 1.
Egészségügyi szűrőprogram a megye kistelepülésein; Karácsonyi fotó- és rajzpályázat; Sikeres szerepelés a KKVHÁZ vetélkedőn; Partnerek vagyunk! című pályázat (2014): ifjúsági közgyűlés; turisztikai és vidékfejlesztési programok; Jászkun Emléknap; családi vetélkedő, széles körű együttműködő partnerek

35 Egyéb feladatok Társadalmi kapcsolatok 2. - Elismerések
Kitüntető díjak Kitüntető címek 14 db kitüntető díj a kimagasló munkát végző megyei szakemberek részére (JNSZ Megyéért Díj, Gazdasági Díj, Pedagógia Díj, Év Polgármes-tere,stb.) + Sajtó-napi elismerés A díjak átadásának rendszere megváltozott→ augusztus 20-ai állami ünnep megyei rendezvényén Az elmúlt három évben 118 személy/szervezet részesült a megyei közgyűlés kitüntető díjában Pénzjutalom kizárólag a JNSZ Megyéért díjjal jár. 4 db cím: JNSZ Megye Turisztikai Értéke + már átadottak meghosszabbítása „Települési Környezetért” „Idősbarát Önkormányzat” „Ifjúságbarát Önkormányzat” A z utolsó három címmel Ft összegű pénzjutalom is jár. Az elmúlt három évben összesen 36 személy/szervezet részesült kitüntető címben.

36 Egyéb feladatok Sport és ifjúsági ügyek
Ifjúságügy: csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz. A szociális ösztöndíj rendszer hátrányos helyzetű felsőoktatási tanulók számára nyújt pénzügyi támogatást ben→ 1 millió forint. Sporttevékenység: A megye sport életében kiemelkedő munkát végző szakemberek rendszeres elismerése; Települési Polgármesterek Labdarúgó Találkozójának megvalósítása; Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkájának koordinálása.

37 Egyéb feladatok Nemzetközi tevékenység – 2013.
Főbb programok Adatok és irányok 23! aláírt testvérmegyei megállapodás ; 30 nemzetközi program, 400 fő részvételével; Nemzetközi munka: Programok menedzselése, szervezése; Kapcsolattartás a testvérmegyékkel, nemzetközi szervezetekkel (Régiók Bizottsága) ; Közvetítő szerepvállalás nemzetközi programok létrejöttében Egészségügyi szűrőprogram Kovásznában Challenge Ifjúsági Sporttalálkozó (kibővítve olasz és Hargita megyei résztvevőkkel); Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásáron a külföldi résztevők biztosítása (Maros, Máramaros, Vajdaság); A kínai Shanxi tartomány magas rangú delegációjának fogadása, egészségügy terén a kapcsolatok továbbmélyítése (orvos csereprogram)

38 Egyéb feladatok Nemzetközi kapcsolatok – 2014. évi
A nemzetközi tevékenység területei: határon túli magyarlakta területekkel való kapcsolat ápolása és erősítése (Székelyföld, Vajdaság, Kárpátalja: egészségügyi szűrőprogram folytatása Erdélyben; Szent György Napok és Székely vágta Kovásznában, katasztrófavédelmi együttműködés Hargitával; területfejlesztéshez kapcsolódó programok ( szakmai találkozók; gazdasági fórumok európai testvérmegyék és keleti partnerek részére; turisztikai programok); hagyományos rendezvények (Challenge); gazdasági, ifjúsági, kulturális és különböző szakmai programok (gazdasági fórumok, néptánc,balneológiai és egészségügyi programok lengyel, kínai, kazah, székely, angol, olasz és francia partnerekkel) ; hivatalos tárgyalások és nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvétel

39 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„A megyék a gazdaságfejlesztés középpontjában” – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évindító előadása Szolnok, Hozam Klub – 2014. január 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések