Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megsz ű n ő nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok jegyz ő i értekezlet Kecskemét, 2014. szeptember 24. El ő adó: Varga-Gy ő rfi Dóra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megsz ű n ő nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok jegyz ő i értekezlet Kecskemét, 2014. szeptember 24. El ő adó: Varga-Gy ő rfi Dóra."— Előadás másolata:

1 A megsz ű n ő nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok jegyz ő i értekezlet Kecskemét, 2014. szeptember 24. El ő adó: Varga-Gy ő rfi Dóra

2 Megsz ű n ő nemzetiségi önkormányzatok  Az el ő adás részei:  I. Njtv. szerinti elszámolási kötelezettség  II. Gazdálkodási jogszabályok alapján elkészítend ő költségvetési beszámoló  III. Pénzeszközökkel való elszámolási kötelezettség  IV. Egyebek

3 Vonatkozó jogszabályok  Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( Njtv. )  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( Áht. )  Az államháztartás számvitelér ő l szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet ( Áhsz. )  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet ( Ávr. )  A nemzetiségi célú el ő irányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerér ő l és elszámolásának rendjér ő l szóló 428/2012. (XII.29.) korm. rendelet ( korm. rendelet )  A polgármesteri munkakör átadása jegyz ő könyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX.27.) BM rendelet ( BM rendelet )

4 I. Njtv. szerinti elszámolási kötelezettség  Nemzetiségi önkormányzat elnöke kormányhivatalnakadott nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzatának nemzetiségi vagyon, ezen belül az államivagyon átadása (Njtv. 138.§ (2)) támogatás jogszer ű és id ő arányos felhasz- nálásáról (Njtv. 140. § (1), 141. § (1)) munkakör átadása a 26/2000. (IX.27.) BM rendelet alapján

5 II. Költségvetési beszámoló  A költségvetési beszámolót a helyi önkormányzat hivatala készíti el (Áhsz. 34. § (1))  A költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a nemzetiségi önkormányzat megsz ű nését követ ő 60 nap (Áhsz. 34. § (1))  A mérleg fordulónapja a megsz ű nés napja (Áhsz. 7. § (3))  A költségvetési beszámolót és a vagyon átadásáról-átvételér ő l készült jegyz ő könyv 1-1 aláírt példányát a helyi önkormányzat hivatala ő rzi meg  További sajátos feladatok: Áhsz. 49/B. §

6 III. Pénzeszközökkel való elszámolási kötelezettség  Állami támogatás jogszer ű és id ő arányos elszámolása jogszabály alapján  M ű ködési és feladatalapú költségvetési támogatás  Jogszer ű ség: korm. rendelet 2. § (5) (m ű ködési támogatás és 4. § (5) (feladatalapú támogatás)  Id ő arányosság: korm. rendelet 1. § (3)  Visszafizetend ő állami támogatás megállapítása évekre lebontva  Pályázati támogatások, helyi önkormányzattól kapott támogatások elszámolása szerz ő dések, megállapodások alapján

7 IV. Egyebek  Törzskönyvi nyilvántartásból való törlés (Ávr. 167/E. § (3) b))  Törlési kérelem  Jegyz ő nyilatkozata, amely tartalmazza a törzskönyvi nyilvántartásból való törléshez szükséges adatokat  Adószám megszüntetése  Törzskönyvi nyilvántartásból való törléssel automatikusan törlésre kerül

8 KÖSZÖNÖM MEGTISZTEL Ő FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A megsz ű n ő nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok jegyz ő i értekezlet Kecskemét, 2014. szeptember 24. El ő adó: Varga-Gy ő rfi Dóra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések