Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ – AZ OH EGYIK FŐOSZTÁLYÁN STÉGER CSILLA - VANÓ RENÁTA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ – AZ OH EGYIK FŐOSZTÁLYÁN STÉGER CSILLA - VANÓ RENÁTA."— Előadás másolata:

1 LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ – AZ OH EGYIK FŐOSZTÁLYÁN STÉGER CSILLA - VANÓ RENÁTA

2 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 A digitális stratégia átfogó céljai:  Digitális infrastruktúra  Digitális kompetenciák  Digitális gazdaság  Digitális állam Digitális állam: átfogó cél, hogy a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások működését stabil és biztonságos informatikai háttér támogassa, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak, illetve a lakosságot és vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját és nyilvános hozzáférhetővé tételét;

3 E-KÖZIGAZGATÁS

4 DIGITÁLIS ÁLLAM CÉLRENDSZERE 1)Jöjjön létre és működjön a stabil és biztonságos kormányzati IT háttér 2)Folytatódjon az elektronikus közigazgatás fejlesztése, váljon teljessé – ahol gazdaságos – az online elérhető szolgáltatások köre  2014-ben váljon elérhetővé minden állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (szeüsz)  2018-ra váljon lehetővé, hogy az állampolgárok és vállalkozások valamennyi közig ügyüket elektronikusan intézhessék  2020-ra legyen papírmentes a központi közig. intézményekben a folyamatok 80 %-a stb. 3)Kapjon az eddiginél nagyobb hangsúlyt az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése

5 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A KET. ÉS E-KÖZIG VÉGREHAJTÁSI KORMÁNYRENDELETEI 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól X. fejezet: Elektronikus ügyintézés 160.§-169/A. § Vhr-ek: -85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól -84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről -83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelvek, kézbesítési szolgáltatás 160. § (4) A (…) közigazgatási hatósági eljárásban az okiratról az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint a hatóság, valamint a kormány által kijelölt szervezet által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval. 161. § (1) ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató nem hatóság, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: SZEÜSZ) csak az elektronikus ügyintézési felügyelet engedélye alapján nyújthat. 162. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. 165. § (1) A kézbesítési szolgáltató jogszabályban meghatározott módon közreműködik a döntések és más elektronikus nyilatkozatok kézbesítésében.

7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 85/2012. (IV.21.) Korm. rend. Az elektronikus ügyintézés általános szabályairól Dokumentumformátumok 29. § A hatóság (…) határozza meg, hogy az elektronikus kapcsolattartás keretében milyen formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el. A hatóság (…) közzéteszi az (…) dokumentumformátumokat. A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások 36. § (1) A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások: a) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, b) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, c) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése, d) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése, valamint e) elektronikus adathordozón nem elektronikus úton benyújtott elektronikus dokumentumról elektronikus másolat készítése. (2) A jelen fejezet előírásai szerint készített másolat joghatása megegyezik az eredeti dokumentuméval.

8 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Kézbesítés 78. § (7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és (…) a személy a döntés átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy kormányrendelet ettől eltérően állapíthatja meg a döntés elektronikus úton való közlésének szabályait. (HÖSZ esetén 30 nap lesz.) Selejtezés Ket. 167/A. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság jogosult az olyan papír alapú irat selejtezésére, amelyet elektronikus irattá alakított, feltéve, hogy a) az eljárást lezáró döntés két éven túl jogerőssé vált, és határozat esetén ezen kétéves időtartam alatt nem kérték annak bírósági felülvizsgálatát vagy újrafelvételét, és a hatóság tudomása szerint a határozattal szemben alkotmányjogi panaszt nem nyújtottak be, és az átalakított papír alapú irat elektronikus másolatának megőrzését a hatóság biztosítja, vagy b) az irat tartalmát valamely más iratba belefogalmazták, amely iratot a selejtezendő irat készítője igazolhatóan megismert, és a legalább 60 napos kifogásolási időszak alatt eltérésre vonatkozó kifogással nem élt.

9 ADOTTSÁGOK FELSŐOKTATÁSI FŐOSZTÁLY HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁLY ÜGYTERHE MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI! évkiadott / tervezett hatósági döntéskiadott egyéb iratösszesen 2012.191 db. / 0 db.49.191 db.49.382 db. 2013.3.457 db. / 0 db.4.038 db.7.495 db. 2014.53.687 db. / cc. 95.000 db.2.212 db.150.899 db. 2015.0 db. / cc. 175.000 db.175.000 db. 2016.0 db. / cc. 235.000 db.235.000 db. 2017.0 db. / cc. 305.000 db.305.000 db

10 ADOTTSÁGOK – VAN MEGOLDÁS? ADOTTSÁGOK – MEGOLDÁSI LEHETŐSÉG Adottságok  Hihetetlenül nagy ügyteher (2014-ben 143.150 irat, és ez évente nő)  98%-ban Ket. szerinti döntések, a kézbesítést igazolni kell (tértivevényes hivatalos irat)  Hihetetlenül szűk humánerőforrás (jelenleg 6 fő)  A dokumentumokat megőrzési határideje hosszú és rapszódikus: kötelezettség teljesítése + 5 év azaz 6 év – 35 év  Nincs fizikai irattári hely MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI!

11 papír alapú kommunikáció elektronikus kommunikáció HÖSZ rendszer FIR Magyar Posta SZEÜSZ HSztár Kontroller

12 ADOTTSÁGOK – VAN MEGOLDÁS! ADOTTSÁGOK – MEGOLDÁSI LEHETŐSÉG Megoldási lehetőség  IT támogatott kötegelt hivatalból indítandó ügyek ( 2 db – akár 10.000 db. dokumentum egy kötegben)  IT támogatott kérelemkezelés  Elektronikus irattározás  Preferáltan elektronikus kézbesítés

13 EREDMÉNYEK  Nagy számú, kötegelt hivatalból induló döntés előkészítés  Gyorsabb kérelemkezelés  Papíralapú ügyintézés minimumra szorítása  E-irattár  Kézbesítés: preferáltan ügyfélkapun keresztül, SZEÜSZ-el  A kialakított eljárásrendeket, jó gyakorlatot az OH Felsőoktatási Főosztály más osztályain, adott esetben az OH más főosztályain is javasoljuk bevezetni

14 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ – AZ OH EGYIK FŐOSZTÁLYÁN STÉGER CSILLA - VANÓ RENÁTA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések