Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Infokommunikációs stratégia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Infokommunikációs stratégia"— Előadás másolata:

1 LÉPÉSEK AZ E-KÖZIGAZGATÁS FELÉ –AZ oh EGYIK FŐOSZTÁLYÁN Stéger Csilla - Vanó Renáta

2 Nemzeti Infokommunikációs stratégia 2014-2020
A digitális stratégia átfogó céljai: Digitális infrastruktúra Digitális kompetenciák Digitális gazdaság Digitális állam Digitális állam: átfogó cél, hogy a kormányzat, a közigazgatás és a közszolgáltatások működését stabil és biztonságos informatikai háttér támogassa, amely lehetővé teszi a közigazgatás belső folyamatainak, illetve a lakosságot és vállalkozásokat célzó közigazgatási szolgáltatásoknak a nagyarányú elektronizálását, továbbá az állami érdekkörbe tartozó információk és tartalmak széles körű digitalizációját és nyilvános hozzáférhetővé tételét;

3 E-közigazgatás

4 Digitális állam célrendszere
Jöjjön létre és működjön a stabil és biztonságos kormányzati IT háttér Folytatódjon az elektronikus közigazgatás fejlesztése, váljon teljessé – ahol gazdaságos – az online elérhető szolgáltatások köre 2014-ben váljon elérhetővé minden állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (szeüsz) 2018-ra váljon lehetővé, hogy az állampolgárok és vállalkozások valamennyi közig ügyüket elektronikusan intézhessék 2020-ra legyen papírmentes a központi közig. intézményekben a folyamatok 80 %-a stb. Kapjon az eddiginél nagyobb hangsúlyt az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése

5 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A KET. És E-közig végrehajtási kormányrendeletei
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól X. fejezet: Elektronikus ügyintézés 160.§-169/A. § Vhr-ek: 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos alapelvek, kézbesítési szolgáltatás 160. § (4) A (…) közigazgatási hatósági eljárásban az okiratról az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint a hatóság, valamint a kormány által kijelölt szervezet által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval. 161. § (1) ha a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató nem hatóság, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: SZEÜSZ) csak az elektronikus ügyintézési felügyelet engedélye alapján nyújthat. 162. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. 165. § (1) A kézbesítési szolgáltató jogszabályban meghatározott módon közreműködik a döntések és más elektronikus nyilatkozatok kézbesítésében.

7 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 85/2012. (IV.21.) Korm. rend. Az elektronikus ügyintézés általános szabályairól Dokumentumformátumok 29. § A hatóság (…) határozza meg, hogy az elektronikus kapcsolattartás keretében milyen formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el. A hatóság (…) közzéteszi az (…) dokumentumformátumokat. A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások 36. § (1) A papír alapú és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások: a) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, b) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, c) elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése, d) elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése, valamint e) elektronikus adathordozón nem elektronikus úton benyújtott elektronikus dokumentumról elektronikus másolat készítése. (2) A jelen fejezet előírásai szerint készített másolat joghatása megegyezik az eredeti dokumentuméval.

8 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Kézbesítés
78. § (7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és (…) a személy a döntés átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy kormányrendelet ettől eltérően állapíthatja meg a döntés elektronikus úton való közlésének szabályait. (HÖSZ esetén 30 nap lesz.) Selejtezés Ket. 167/A. § (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság jogosult az olyan papír alapú irat selejtezésére, amelyet elektronikus irattá alakított, feltéve, hogy a) az eljárást lezáró döntés két éven túl jogerőssé vált, és határozat esetén ezen kétéves időtartam alatt nem kérték annak bírósági felülvizsgálatát vagy újrafelvételét, és a hatóság tudomása szerint a határozattal szemben alkotmányjogi panaszt nem nyújtottak be, és az átalakított papír alapú irat elektronikus másolatának megőrzését a hatóság biztosítja, vagy b) az irat tartalmát valamely más iratba belefogalmazták, amely iratot a selejtezendő irat készítője igazolhatóan megismert, és a legalább 60 napos kifogásolási időszak alatt eltérésre vonatkozó kifogással nem élt.

9 Adottságok Felsőoktatási főosztály hallgatói ösztöndíj osztály ügyterhe • MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI! év kiadott / tervezett hatósági döntés kiadott egyéb irat összesen 2012. 191 db / 0 db. db. db. 2013. 3.457 db / 0 db. 4.038 db. 7.495 db. 2014. db. / cc db. 2.212 db. db. 2015. 0 db / cc db. db. 2016. 0 db / cc db. db. 2017. 0 db / cc db. db

10 Adottságok – van megoldás?
Adottságok – megoldási lehetőség Adottságok Hihetetlenül nagy ügyteher (2014-ben irat, és ez évente nő) 98%-ban Ket. szerinti döntések, a kézbesítést igazolni kell (tértivevényes hivatalos irat) Hihetetlenül szűk humánerőforrás (jelenleg 6 fő) A dokumentumokat megőrzési határideje hosszú és rapszódikus: kötelezettség teljesítése + 5 év azaz 6 év – 35 év Nincs fizikai irattári hely MEGOLDÁST KELLETT TALÁLNI!

11 HÖSZ rendszer elektronikus kommunikáció papír alapú kommunikáció
FIR HÖSZ rendszer Magyar Posta SZEÜSZ Kontroller HSztár

12 Adottságok – van megoldás!
Adottságok – megoldási lehetőség Megoldási lehetőség IT támogatott kötegelt hivatalból indítandó ügyek ( 2 db – akár db. dokumentum egy kötegben) IT támogatott kérelemkezelés Elektronikus irattározás Preferáltan elektronikus kézbesítés

13 EREDMÉNYEK Nagy számú, kötegelt hivatalból induló döntés előkészítés
Gyorsabb kérelemkezelés Papíralapú ügyintézés minimumra szorítása E-irattár Kézbesítés: preferáltan ügyfélkapun keresztül, SZEÜSZ-el A kialakított eljárásrendeket, jó gyakorlatot az OH Felsőoktatási Főosztály más osztályain, adott esetben az OH más főosztályain is javasoljuk bevezetni

14 KÖSZÖNjük A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Nemzeti Infokommunikációs stratégia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések