Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NMH MMI Munkavédelmi Főosztály dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Hatósági ellenőrzési tapasztalatok a célvizsgálatok tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NMH MMI Munkavédelmi Főosztály dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Hatósági ellenőrzési tapasztalatok a célvizsgálatok tükrében."— Előadás másolata:

1 NMH MMI Munkavédelmi Főosztály dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Hatósági ellenőrzési tapasztalatok a célvizsgálatok tükrében

2 A villamosság biztonságának célvizsgálata A vizsgálat céljai Felmérni a munkáltatóknál uralkodó villamos biztonsági állapotokat. Megvizsgálni, hogy a munkáltatók mennyire tartják be a feszültség közeli, vagy a feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Felhívni az alapvetően nem feszültség közelében munkákat végző munkáltatók figyelmét a feszültség közeli munkavégzés, ezen belül különösen a villamos szabadvezetékek közelében végzett munka kockázataira. 2013. 09. 01. – 2013. 10. 15.

3 A célvizsgálat az alábbi munkahelyekre és munkaterületekre terjedt ki Telepített munkahelyekre feldolgozóiparban, élelmiszeriparban, faiparban, gépiparban. Építési munkahelyekre kültéri munkahelyen, belső szakipari munkánál. Mezőgazdasági munkahelyekre kültéri és telepített munkahelyen. Ellenőrzött munkáltatók: 657 db Szabálytalansággal érintett: 594 db (90,5%) Ellenőrzött munkavállalók: 18 453 fő Szabálytalansággal érintett: 4140 fő (22,5%)

4

5 Az ellenőrzések tapasztalatai 1. A személyi, tárgyi, szervezési feltételeinek teljesülése terén: A telephelyek 50%-ánál nem volt olyan személy, aki jogosult volt erősáramú villamos berendezés javítására, karbantartására. A munkáltatók 28,5%-a a feszültség alatti, illetve a feszültség közeli munkavégzéshez használt kéziszerszámok és eszközök dokumentált időszakos biztonsági felülvizsgálatát nem végeztette el. A villamos szakemberek döntő többségénél (94-95%-ánál) a végzettséget, az előírt orvosi alkalmassági vizsgálatát, a munkába állás előtti munkavédelmi oktatását rendben találták. A szabadvezetékek közelében végzett munkák terén: (Jellemző munkaterületek a gallyazás, és az emelőgéppel végzett emelés) A gallyazási munkát végző munkáltatók 55,5%-ánál a gallyazási tevékenységet végző munkavállaló nem rendelkezett a munka elvégzéséhez előírt szakmai képesítéssel.

6 Az ellenőrzések tapasztalatai 2. Az emelőgéppel végzett emelések jellemző szabálytalanságai: Telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt nem kérték ki az áramszolgáltató írásbeli nyilatkozatát a feszültség nagyságáról és a biztonsági távolságról. A villamos szabadvezeték közelében üzemeltetett emelőgépnél a vezetékek feszültségmentesítése nem történt meg. Ahol a feszültségmentesítés nem volt lehetséges, ott az előírt biztonsági távolságokat nem biztosították. Az emelőgép kezelőjét nem oktatták ki arra, hogy mi a teendő, ha az emelőgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló villamos szabadvezetékkel. A felvonulási területek villamos berendezései terén: A felvonulási területek kisfeszültségű villamos kapcsoló- és elosztó berendezéseinek ellenőrzése rendszeresen, melynek eredményeként a villamos jellegű szabálytalanságok száma csökkenő tendenciát mutat. Az építési munkaterületen használt villamos hosszabbító-elosztók 19%- ánál nem gondoskodtak a mechanikai sérülés elleni védelemről. A villamos kapcsoló berendezések 17%-ánál a védettségi fokozat részben vagy egészben nem felelt meg a legalább IP44-es feltételeknek. (pl.: nyitott, behorpadt, külső egység eltávolítása után a burkolaton lyukas maradtak, stb.)

7 Intézkedések Hiányosság megszüntetését előíró határozatok – Határozatok száma: 574 db – Intézkedési pontok száma:3467 db Felfüggesztő határozatok – Határozatok száma: 423 db – Érintett munkavállalók száma: 3120 fő – Felfüggesztett munkaeszközök száma: 787 db – Felfüggesztett tevékenységek száma: 556 db Munkavégzéstől eltiltó határozatok – Határozatok száma: 66 db – Eltiltott munkavállalók száma: 151 fő Figyelemfelhívások – Figyelemfelhívások száma: 18 db Munkavédelmi bírsághatározatok – Határozatok száma: 16 db – Munkavédelmi bírságok összege: 1 446 000 Ft

8 Pozitív példák

9 Negatív példák

10 A 2014. évi célvizsgálatok Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles, hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, a használatból eredő kockázatok kezelésére, valamint a dolgozók tájékoztatására és képzésére vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesítésének célvizsgálata. (51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet)

11 A célvizsgálat elrendelésének előzménye (1.)  A világ 35 millió eü. dolgozója közül évente kb. 3 millió van kitéve vér útján terjedő fertőzéseknek (WHO becslései)  Európában 1 millió, injekciós tű által okozott sérülés történik (becslés).  Magyarországi felmérések* szerint a megkérdezett egészségügyi dolgozók 83-86%-ánál előfordult, hogy munkája során megszúrta/megvágta magát.  Leggyakrabban HBV, HCV, HIV vírus okozta fertőzés kockázatával kell számolni.  Nemcsak az egészségügyi dolgozók vannak kitéve a kockázatoknak: kisegítő személyzet, takarítók, mosodai munkavállalók is stb. * Dr. Balogh Zoltán: A tűszúrásos és vágási sérülések okozta balesetek alakulása szakdolgozók körében - Semmelweis Egyetem, XI. Betegbiztonsági Fórum, Budapest, 2010. december 2.

12 A célvizsgálat elrendelésének előzménye (2.) A HOSPEEM és EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzéséről szóló, 2010. május 10-i keret-megállapodás végrehajtásáról szóló 2010/32/EU tanácsi irányelv 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet. Az NMH MMI főigazgató-helyettese – a munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési irányelveiben foglaltak alapján – a 2014. 03. 03. – 2014. 04. 30. közötti időszakban elrendelte a munkavédelmi felügyelőségek részére a célvizsgálat lefolytatását.

13 Vizsgálati eredmények, adatok Ellenőrzött munkáltatók: 840 Szabálytalansággal érintett munkáltatók: 674 (80%) Ellenőrzött „telephelyek” összlétszáma: 55 105 fő Szabálytalansággal érintett munkavállalók: 10 633 fő (19%) Sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók száma összesen: 19 959 fő Az éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések és fertőzések kockázatának kitett munkavállalók: 27 159 fő (49%)

14 Az ellenőrzött egységek megoszlása

15 Az éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó ellenőrzött tevékenységek megoszlása

16 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (1.) A munkáltatók  34%-a egyáltalán nem értékelte az éles vagy hegyes munkaeszközök használatából származó kockázatokat,  23%-a egyáltalán nem értékelte a biológiai kóroki tényezők expozíciójából származó kockázatokat,  22%-a nem határozta meg az éles vagy hegyes munkaeszközök használatából származó kockázatoknak kitett munkavállalók körét,  20%-a nem készített belső szabályzatot az éles vagy hegyes eszközök használatából adódó esetleges sérülések, fertőzések megelőzésére,  65%-a előírta, hogy az éles/hegyes eszközöket használat után védőkupak visszatétele nélkül az arra rendszeresített gyűjtőeszközbe helyezzék.

17 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (2.) A munkáltatók  35%-a nem gondoskodott megfelelően a munkavállalók megfelelő tájékoztatásáról, képzéséről,  75%-a nem küldte meg a kockázatértékelést, valamint a bejelentést a felügyelőségnek.  Az ellenőrzött intézmények 56%-ánál biztonságosabb orvosi eszközöket alkalmaznak (pl. zárt vérvételi rendszer, visszahúzódó injekciós tűk, biztonsági kanül)  28 munkavállaló előzetes-, 30 fő érvényes időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat hiányában végezte tevékenységét.  240 fő munkavállaló esetében nem történt meg a szükséges védőoltás felajánlása.

18 Intézkedések

19 Pozitív-negatív példák

20

21 A 2014. évi célvizsgálatok Az építőipari kivitelezési tevékenység országos munkavédelmi célvizsgálata

22 A célvizsgálat elrendelésének előzménye Az építőipari tevékenység ellenőrzésének indokai: 2013. I-III. negyedévében beérkezett azonnali jelentések alapján szabálytalan munkavégzés miatt 12 halálos munkabaleset történt Magyarországon (halálos munkabalesetek egyharmada) Az építési munkák során a tevékenységből/munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel/kockázatokkal is számolni kell: -nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés -határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció -szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai stb. Az NMH MMI főigazgató-helyettese – a munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési irányelveiben foglaltak alapján – 2014. 05. 12. – 2014. 06. 30. közötti időszakban elrendelte a munkavédelmi felügyelőségek részére a célvizsgálat lefolytatását.

23 Ellenőrzési területek  Magasban végzett munkák követelményei  Állványok biztonságos kialakítása  Teheremelők telepítése, biztonságos állapota, kezelésük  Mélyépítési, útépítési munkák  Földmunkák, Földmunkagépek, Teheremelés kotrógéppel  Építőmesteri és szakipari munkák  Villamos berendezések biztonsági követelményei  Kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás szabályozása  Munkavállalók tájékoztatása, képzése  Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkre vonatkozó speciális kockázatértékelési követelmények  Az ivóvíz ellátás, szociális helyiségek  Az egészséget nem károsító klíma és védőital juttatás  Egyéni védőeszközök juttatása, használata  Veszélyes anyagok/keverékek tárolása  A munkahelyi elsősegélynyújtás feltételei

24 Vizsgálati eredmények, adatok Munkáltatók: Ellenőrzött:1351 Szabálytalansággal érintett: 1229 (91%) Munkavállalók: Ellenőrzéssel érintett:13 608 fő Egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott: 408 fő Sérülékeny csoportba tartozó: 77 fő Szabálytalansággal érintett: 3375 fő (24,8%) Ebből súlyosan veszélyeztetett:2153 fő (63,8%) Munkaeszközök: Ellenőrzött:3713 db Szabálytalansággal érintett:938 db

25 Ellenőrzési területek megoszlása

26 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (1.) Magasépítés A munkaterületek 43%-nál nem volt kiépítve a kollektív védelem! Ahol nem volt kollektív védelem kiépítve, ott az esetek 2/3-ban nem biztosították az egyéni védőeszközöket sem! Az egyéni védőeszköz használatához szükséges kikötési pont meghatározása az esetek 68 %-ban nem történt meg!

27 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (2.) Mélyépítés Munkagödör/munkaárok oldalfalainak megtámasztását 41 %-nál nem végezték el! o nem állt rendelkezésre megfelelő számú szerkezet (pl. megtámasztás nem teljes magasságig biztosított), o a helyszínen lévő szerkezet behelyezésének elhagyásával gyorsabban lehet haladni a munkával. 23,7 %-nál nem tartották be a szakadólap terhelésének tilalmát, azaz földmunkagéppel vagy kitermelt földdel terhelték. A munkagödrök/munkaárkok esetében beesés elleni védelmet 33,3%-nál egyáltalán nem alkalmaztak.

28 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (3.) A földmunkagépek 36 %-át alkalmazták daru üzemmódban o 30%-nál nem végezték el a műszakonkénti vizsgálatokat o gépkezeléssel megbízott munkavállalók 10%-a nem rendelkezett kezelői jogosultságot igazoló irattal Leggyakrabban használt gépek: betonkeverők, zagyszivattyúk sarokcsiszoló-gyorsvágók o a gépeknél feltárt hiányosságok 28 %-a a gépek forgó-mozgó részének védőburkolatával o 71 %-a a gépek elektromos csatlakozó kábeleivel, sérülés elleni védelemmel voltak kapcsolatosak A kézi szerszámgépek 44 %-nál volt megállapítható szabálytalanság A villamos kábelek, vezetékek 24 %-a szigetelő szalaggal javított

29 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (4.) Kockázatértékelés

30 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (5.) Egyéni védőeszközök 1.  Az EVE juttatás írásbeli szabályozása többségében hiányos volt  A munkáltatók 10 %-a nem biztosított megfelelő EVE-t a halláskárosodás kockázatának csökkentésére.  A rezgésexpozícióval járó tevékenységet végző munkáltatók 16%-a a kockázatértékelés során nem vagy nem teljes körűen tért ki a mechanikai rezgésexpozícióra.  Ezek általában nem biztosítottak rezgéscsillapító védőkesztyűt.  A rezgéscsillapító védőkesztyűkkel ellátott munkavállalók 12%- a nem vagy nem rendeltetésszerűen használta az egyéni védőeszközt.

31 Az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatai (6.) Egyéni védőeszközök 2.

32 Intézkedések Hiányosság megszüntetését előíró határozatok -Határozatok száma: 939 db -Intézkedések száma:2885 db Felfüggesztő határozatok -Határozatok száma: 933 db -Érintett munkavállalók száma:2153 fő -Felfüggesztett munkaeszközök száma:735 db -Felfüggesztett tevékenységek száma:777 db Munkavégzéstől eltiltó határozatok -Határozatok száma: 292 db -Eltiltott munkavállalók száma: 556 fő Figyelemfelhívások -Figyelemfelhívások száma: 34 db Munkavédelmi bírsághatározatok -Határozatok száma: 86 db -Munkavédelmi bírságok összege:7 490 000 Ft

33 Példák

34

35 A 2014. évi célvizsgálatok Az anyagmozgatási tevékenységek országos célvizsgálata A célvizsgálat indokolása: Magyarországon 2013. I-III. negyedévében beérkezett azonnali jelentések alapján szabálytalan anyamozgatás miatt 9 halálos kimenetelű munkabaleset történt, amely a halálos munkabalesetek egynegyedét jelenti. 2014. 09. 01.- 2014. 10. 31. Szempontrendszer: 2014. 08. 29. óta a honlapon

36 A célvizsgálat elrendelésének előzménye Az NMH MMI 2013. 08. 01. – 09. 30. közötti időszakban célvizsgálatot rendelt el az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatban:  Ellenőrzött munkáltatók száma: 1312  Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma: 1237 (94%)  Ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma: 13 897 fő  Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 3087 fő (21%)  Ellenőrzött emelőgépek száma: 4438 db  Szabálytalansággal érintett emelőgépek száma: 2421 (54,5%)  Az emelőgép kezelők, kötözők munkavédelmi oktatása 558 esetben elmaradt, 496 esetben nem készült oktatási tematika.  Az emelőgépek közül 233 nem rendelkezett emelőgép naplóval.  Az emelőgép naplók közül 975-öt nem vezettek rendszeresen.  294 esetben hiányzott az emelőgép munkavédelmi üzembe helyezésének az elrendelése.  227 emelőgép időszakos biztonsági felülvizsgálatát nem végezték el előírt időközönként. Ezek a tapasztalatok is indokolták újabb vizsgálat elrendelését.

37 Intézkedések Hiányosság megszüntetését előíró határozatok -Határozatok száma: 1177 db -Intézkedések száma: 5499 db Felfüggesztő határozatok -Határozatok száma: 596 db -Érintett munkavállalók száma: 1890 fő -Felfüggesztett munkaeszközök száma: 960 db -Felfüggesztett tevékenységek száma: 584db Foglalkoztatástól eltiltó határozatok - Határozatok száma: 229 db -Eltiltott munkavállalók száma: 403 fő Figyelemfelhívások - Figyelemfelhívások száma: 23 db Munkavédelmi bírsághatározatok - Határozatok száma: 23 db - Munkavédelmi bírságok összege: 1 443 900 Ft

38 Példák

39

40 A 2014. évi célvizsgálatok Az anyagmozgatási tevékenységek országos célvizsgálata Emelőgép napló Feliratok, jelölések, jelzések Rendeltetés szerinti használat ellenőrzése Belső közlekedési rend Mentés Illetéktelen használat kizárása Karbantartás Egyéni védőeszköz Emelőgépenkénti vizsgálatok Dokumentációk Anyagmozgatási munkahelyek követelményei Anyagmozgatási munkafolyamatok követelményei Kézi anyagmozgatás Tehermozgatás Orvosi alkalmasság Kezelői jogosultság Teherkötözés Munkavédelmi oktatás

41 A 2014. évi további célvizsgálatok Bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata: Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal egyeztetve. Fókusza: por/zaj/rezgés Tervezett időszaka: november közepe Saját tervezésű célvizsgálat: A munkavédelmi felügyelőségek az illetékességi területük -gazdasági szerkezete -munkabaleseti helyzete -az ellenőrzési tapasztalataik figyelembe vétele alapján tartanak az indokolt tevékenység, szakma vagy ágazat ellenőrzésére. (eddig 12 fejeződött be)

42 További kiemelt területek Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2014-2015. évi kampány: „Egészséges munkahelyek – Kezeljük a stresszt!” Célok: fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a munkával kapcsolatos stressz és a pszichoszociális kockázatok egyre nagyobb problémát jelentenek; biztosítani és ösztönözni kell a munkahelyi pszichoszociális kockázatok és stressz kezelésére vonatkozó egyszerű gyakorlati eszközök és irányelvek használatát; ki kell emelni a munkahelyi pszichoszociális kockázatok és stressz kezelésének pozitív hatásait, meggyőző érvekkel együtt. Útmutató: Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes 2014. 02. 18.

43 További kiemelt területek SLIC kampány 2014: A megcsúszás és megbotlás miatti munkabalesetek megelőzése A kampány a következő gazdasági ágazatokat célozza meg: élelmiszeripar fémmegmunkálás egészségügy vendéglátóipar kis- és nagykereskedelem (raktározás) Célvizsgálat: április-szeptember között Szóróanyag Új kód a felügyelői intézkedésekre: botlás, elcsúszás Teljesítmény célkitűzésben hangsúlyos a botlás és elcsúszás

44 Köszönöm a figyelmet! www.munka.hu Dr. H. Nagy Judit


Letölteni ppt "NMH MMI Munkavédelmi Főosztály dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Hatósági ellenőrzési tapasztalatok a célvizsgálatok tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések