Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”"— Előadás másolata:

1 Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára” Dunaújváros2014. szeptember 15.

2 2 Tartalomjegyzék A fejlesztési elemek célja és a fejlesztés tárgya21 Azonosított problémák73 A fejlesztés lebonyolítása52 Fő döntési alternatívák, javaslatok94

3 3 A fejlesztési elemek célja Az önkormányzatok helyi szolgáltatás-szervezési reformlépéseinek megalapozása, a helyi közszolgáltatások és a belső működés minőségének javítása. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, az Államreform Operatív Program 1.A.5-2013 projektjének megvalósítása a konvergencia régiókba tartozó Önkormányzatok fejlesztése céljából. …a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata […] Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése Program: ÁROP 1.A. 5.– Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Program szintű cél 2. sz. fejlesztési elem: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 12. sz. fejlesztési elem: Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata …a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.

4 4 A fejlesztés tárgya 2. sz. fejlesztési elem: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 12. sz. fejlesztési elem: Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata A fejlesztési elem fókusza az önkormányzati intézmények alaptevékenységet támogató funkcióinak áttekintése: Javaslattétel a szerződéses kapcsolatokat, a támogató infrastruktúrát és a szervezeti / irányítási struktúrát érintő hatékonyságnövelő akciókra A fejlesztési elem fókusza a támogató funkciók ellátásához kapcsolódó személyi, szervezeti háttér áttekintése és felülvizsgálata: Javaslattétel a feladatok és kapacitások összehangolására, a humán erőforrások hatékony kihasználására Az Önkormányzat előtt álló feladatok változására való felkészülés

5 5 Tartalomjegyzék A fejlesztési elemek célja és a fejlesztés tárgya21 Azonosított problémák73 A fejlesztés lebonyolítása52 Fő döntési alternatívák, javaslatok94

6 6 A fejlesztés lebonyolítása Problémák azonosítása Dokumentumok bekérése, elemzése Interjúk az érintett önkormányzati intézmények vezetőivel Kérdőíves kapacitásgazdálkodási felmérés Kapacitásgazdálkodás t érintő benchmark összehasonlítás elvégzése Javaslatok kidolgozása Stratégiai döntés- előkészítés

7 7 Tartalomjegyzék Előzmények – a Projekt rövid bemutatása21 Azonosított problémák73 A fejlesztés célja és lebonyolítása52 Fő döntési alternatívák, javaslatok94

8 8 Azonosított problémák Szűkös kapacitás, legtöbb munkakört egy fő tölti be Helyettesítés nem megoldott Feladatcsúcsok nem egyensúlyozhatóak ki átterheléssel Feladatvégzéshez kapcsolódó ismeretek nem tarthatóak naprakészen a terhelés miatt Pályázatok lebonyolításában résztvevő munkatársak leterheltek Humán kapacitás és kompetencia Működési hatékonyság Adatszolgáltatási igények gyakoriak, nem tervezhetőek, kiszolgálásuk jelentős terhet ró az intézményekre Infrastrukturális Eltérő, gazdálkodást támogató informatikai rendszerek Adatszolgáltatások teljesítését nehezíti Többletmunkát generál Működési gyakorlat Önkormányzati intézmények némileg eltérő gyakorlata gazdálkodási és személyügyi folyamatokban Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok belső ellátásának szervezeti és erőforrás háttere nincs biztosítva

9 9 Tartalomjegyzék Előzmények – a Projekt rövid bemutatása21 Azonosított problémák73 A fejlesztés célja és lebonyolítása52 Fő döntési alternatívák, javaslatok94

10 10 Fő döntési alternatívák és javaslatok „A” Alternatíva Döntési alternatívák és javaslatok „B” Alternatíva „C” Alternatíva (+„B”) Jelenlegi helyzet fenntartása Gazdálkodást érintő informatikai rendszerek egységesítése Támogató funkciók közös ellátásának megszervezése Nem javasolt Az „A” alternatívához képest jelentős hasznokat ígér DE Csak kis mértékben járul hozzá a humán erőforráshoz kapcsolódó problémák kezeléséhez Jelentős hatékonyság-növelést ígér a működés egységesítése, a humán kapacitások kihasználása és a kompetenciák terén és az egységes rendszer előnyeit is hordozza DE Fenyegetés: működés bürokratizálódása + belső folyamathatékonyságot érintő javaslatok

11 11 Személyi, szervezeti háttért érintő következtetések, javaslatok Kockázatok Gazdálkodási, személyügyi folyamatok bürokratizálódása: hosszabb átfutási idők Az intézmények jelenlegi gazdasági vezetőinek ellenérdekeltsége: a az új struktúrában nem feltétlenül lesznek vezető beosztásban További általános HR javaslatok Belső működési folyamatok, szabályzatok egységesítése - pl. Humánerőforrás-gazdálkodási Szabályzat kialakítása Egységes éves képzési tervek elkészítése Munkaköri leírások frissítése DBR Zrt.-nek juttatott éves önkormányzati támogatás felhasználása a humánerőforrás-kapacitási problémák kezelésére Specifikus javaslatok Intézményi gazdasági és személyügyi funkciók ellátásának közös megszervezése Egyes gazdasági jellegű feladatok átvétele a Polgármesteri Hivataltól A Hivatalnál így felszabaduló álláshelyekkel a Polgármesteri Hivatal egyéb szervezeti egységeinek tehermentesítése, vagy új szervezeti egység kialakítása - pl. Pályázati Osztály Pályázatok végrehajtásához szükséges belső erőforrások igénybevételének tudatos tervezése Egységes (gazdasági) informatikai rendszer kialakítása Egységes belső jelentésszolgálat kialakítása Fokozatos bevezetés

12 Köszönjük a figyelmet! Dunaújváros 2014. szeptember 15.


Letölteni ppt "Projekt eredményeinek disszeminációja – 2. és 12. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések