Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményfejlesztés egy lehetséges iránya – jó gyakorlatok értékelés 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményfejlesztés egy lehetséges iránya – jó gyakorlatok értékelés 1."— Előadás másolata:

1 Az intézményfejlesztés egy lehetséges iránya – jó gyakorlatok értékelés 1

2 Referenciaintézmény  egyedi,  más intézmények számára is példaértékű,  működésében koherens,  befogadó,  gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,  szervezeti innovációval rendelkező, szolgáltatásaiban publikálni és azt átadni képes intézmény 2

3 CÉLOK Előnyös különbözőség (Elismertség és ennek a kommunikációs lehetőségei) Hozzáadott érték (pl.: referencia intézmény és a vendég intézmény szempontjából) Innovációs képesség fejlesztése 3

4 A referencia-intézmények szerepe A sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalása, honosítása. A referencia­intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető. 4

5 Az intézmény belső fejlesztési tevékenységei A referencia-intézményi tevékenységeket irányító team kialakítása. A működések szabályozása. Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit) Rendszeres szakmai tantestületi műhelyek forgatókönyvének kialakítása Eljárásrend kidolgozása a jó gyakorlatok átadására Értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása Alapdokumentumok módosítása, 5

6 HÁLÓZATÉPÍTÉS FELADATAI Külső, belső hálózat. Előkészítés, feltárás, problémamegoldás, cselekvés, visszacsatolás A hálózatműködés menedzselése. Változáskezelés, a hálózat perspektívái. A működés koordinálása. 6

7 Jó gyakorlatok a hálózati tanulásban 2807 publikus jó gyakorlat http://iskolataska.educatio.hu Magyar Géniusz Portál: 126 tehetségsegítő jó gyakorlat http://geniuszportal.hu/jogyakorlatok Tempus Közalapítvány, Módszertani Ötletgyűjtemény: 582 módszertani ötlet, főként idegen nyelvek tanítására http://www.tpf.hu/pages/idea/index.php?page_id=375 OFI, Ökoiskolai jó gyakorlatok: ökoiskolai jó gyakorlatok http://www.ofi.hu/okoiskola/okosikola-jo-gyakorlatok 7

8 Köznevelési jó gyakorlat szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló adaptációjának feltételei kidolgozottak fenntartható módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat többéves alkalmazása dokumentált minőségi többletet hoz integrálódott a működésbe megfelel az ágazati szabályozóknak jogtiszta eredménye és hatása mérhető 8

9 Felülvizsgálat, minőségbiztosítás, Iskolatáska 9 Jó gyakorlatok minősítése Felülvizsgált definíció Felülvizsgált kritériumrendszer Új eljárásrend Új informatikai támogató felület http://iskolataska.educatio.hu

10 Fogalmak Az Iskolatáska (https://iskolataska.educatio.hu) oldalon a TÁMOP 3.1.1 pályázat II. szakaszában megújult a jó gyakorlat felület.https://iskolataska.educatio.hu Az adatbázis a korábbinál célzottabb, részletesebb, differenciáltabb keresést biztosít 10

11 Fogalmak A megújult jógyakorlat-gyűjteménybe egyéni vagy intézményi jó gyakorlatok, illetve az adaptáció támogatására is felkészített, egyéni vagy intézményi bevált jó gyakorlatok kerülhetnek be. A pedagógiai innovációk támogatása érdekében - „Ötlettár” is létesül. 11

12 Jó gyakorlat A JÓ GYAKORLAT a köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek együttese, amely az intézmény működésében megtapasztalható és feladatainak ellátását pozitívan befolyásolja 12

13 Bevált jó gyakorlat A köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek együttese, amely integrálódott a köznevelési intézmény egészének működésébe. Adaptációjának feltételei kidolgozottak. Eredményessége és hatása bemért. 13

14 Jó gyakorlat Intézményi szintű beágyazottság Adaptációs feltételrendszer kidolgozása Bevált jó gyakorlat 14

15 Eljárásrend Jó gyakorlatot, bevált jó gyakorlatot minden köznevelési intézmény feltölthet, a jó gyakorlat kifejlesztője vagy továbbfejlesztője személy szerint is megjeleníthető. Értékelési eljáráson vesznek részt. 3 évre kapnak megjelenési lehetőséget az Iskolatáska jógyakorlat-gyűjteményében. 15

16 Eljárásrend A köznevelési intézménynek kezdeményeznie kell az eljárást. Külön szakértői értékelés nélkül kerülhetnek be a bevált jó gyakorlatokhoz a referenciaintézmények referenciaterülethez kapcsolódó jó gyakorlatok. Új felületre való feltöltés szükséges. 16

17 Ötlet AZ ÖTLET a köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi fejlesztői szinten megjelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív módszer, tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat vagy ezek együttese, amely a feltöltő saját szellemi terméke és hozzájárul a nevelés-oktatás és az azt segítő ellátás minőségének javításához. 17

18 Ötlet Az ötletek közé a gyakorló pedagógusok, pedagógiai tevékenységet támogató szakemberek innovatív megoldásait lehet feltölteni bármilyen témakörben. A megosztott ötletek szabadon felhasználhatók. 18

19 ÖSSZEHASONLÍTÁS 19

20 FELTÖLTŐFELÜLET HASZNÁLATA A jógyakorlat-gazda Iskolatáska regisztrációján (https://iskolataska.educatio.hu) belül a megfelelő feltöltőfelület kitöltésével jelentheti be szakértői értékelési eljárásra a jó gyakorlatát.https://iskolataska.educatio.hu A feltöltőfelület kitöltésére és véglegesítésére az első mentést követően 15 munkanap áll rendelkezésre. 20

21 FELTÖLTŐFELÜLET HASZNÁLATA A jó gyakorlat feltöltőfelületre elektronikusan feltöltendő az intézményvezetői nyilatkozat hiánytalanul kitöltött és cégszerűen hitelesített szkennelt példánya. Postai úton beküldendő az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a feltöltőfelület adatlapja és az intézményvezetői nyilatkozat hiánytalanul és pontosan kitöltött, - a köznevelési intézmény alapító okirat szerinti hivatalos képviselője által - aláírt eredeti példánya. 21

22 FELTÖLTŐFELÜLET HASZNÁLATA 20 munkanapon belül a jó gyakorlat feltöltés formai ellenőrzése. Közoktatási Információs Rendszer adatbázisával is összevetésre kerül. A formai követelményeknek nem megfelelő jó gyakorlat gazdáját a Közoktatási Koordinációs Iroda elektronikus üzenetben formai hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás benyújtására 10 munkanap áll az érintettek rendelkezésére. 22

23 ÉRTÉKELÉS Bevált jó gyakorlat típusba sorolás feltétele az alábbi kritériumok együttes teljesülése (elérhető pontszám 60 pont) a típusba soroláshoz az összpontszám legalább 70%- át, vagyis 42 pontot kell elérni; az adaptációs folyamatra vonatkozó összesen 10 pontból (9. kérdés) legalább 7 pontot kell elérni. Jó gyakorlat típusba sorolás feltétele, hogy a feltöltött szakmai anyag az elérhető 47 pont legalább 70%-át, vagyis 33 pontot kapott a szakmai-tartalmi értékelés során. 23

24 Egyéb szabályok Azok a jó gyakorlatok, amelyeknek a feltöltését 15 munkanapon belül nem véglegesítették, az automatikus törlést követően nem lesznek elérhetőek. A jógyakorlat-gazda adataiban (pl. név, cím, elérhetőség) történt változást a https://iskolataska.educatio.hu oldalon található „Változásbejelentő lap”-on kell jelezni az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Koordinációs Irodájának. 24

25 Egyéb szabályok A szakértők által értékelt jó gyakorlat tartalmi változtatására a jógyakorlat-gazda részéről (a benyújtás nevelési évét/tanévét követően) nevelési évenként/tanévenként egyszer van mód. A tartalmi módosítás kezdeményezésével új szakértői értékelési eljárás indul. A jógyakorlat-gazda a jelen eljárásrendben szabályozott egyes folyamatlépések megtörténtéről elektronikus üzenetben kap értesítést az adatlapon megadott e-mail postafiókjába. 25

26 Egyéb szabályok Az ötletek megosztása kizárólag elektronikus úton zajlik, nincs szükség a feltöltött anyag postai beküldésére, sem a felület gondozóival történő kapcsolatfelvételre. A megosztott ötlete szabadon felhasználható, hozzájárulása nélkül továbbfejleszthető, átalakítható Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai szempontból erősen megkérdőjelezhető vagy mások számára sértő, diszkriminatív tartalom esetén indoklás nélkül törölje a feltöltött anyagot az Iskolatáska felületről. 26

27 ÖTLET ELLENŐRZÉSE – az ötlet alkalmazásának célja, – az ötlet lényege, főbb tartalmi elemei, – a tantárgyi kapcsolódás(ok), – a célcsoport, a bevont tanulók, gyermekek életkora/osztályfoka, – a megvalósítók és az érintettek köre (tanulók, gyermekek, pedagógusok, bevont partnerek), – a megvalósítás jellemző helyszíne(i) (amennyiben releváns), – időszaka, feltétel- és eszközrendszere, illetve - ha vannak - más sajátos körülményei. 27

28 FELTÖLTŐFELÜLET 28

29 FELTÖLTŐFELÜLET 29

30 30

31 Köszönöm a figyelmet! Kern Zoltán Educatio Nkft., Köznevelés-fejlesztési Iroda Kern.zoltan@educatio.hu Budapest, 2014. augusztus 29. 31


Letölteni ppt "Az intézményfejlesztés egy lehetséges iránya – jó gyakorlatok értékelés 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések