Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szakképzési változások Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szakképzési változások Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 1 Szakképzési változások Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

2 2 Jogszabályok I. Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény (Szt.)

3 3 Jogszabályok II. 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet –Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

4 4 Jogszabályok III. 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet –Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

5 5 Jogszabályok IV. 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet –Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák (77 db) szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet

6 6 Nkt. 60.§ (2) bekezdés – 2013/2014-es tanév: a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén a 21. évet betölti, kizárólag felnőttoktatásban vehet részt a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén a 21. évet betölti, kizárólag felnőttoktatásban vehet részt

7 7 Új OKJ bevezetése Új OKJ bevezetése Cél: az állam által elismert szakképesítések – lehetőség szerint- széles alapozásúak, több szak-, illetve tevékenységi területet átfedők legyenek Szakmai, tartalmi párhuzam megszűntetése

8 8 Új OKJ 2013. szeptemberétől csak az új OKJ alapján indíthatóak csak a képzések Képzési idő: 2, 3 év Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító Nincs felsőfokú szakképzés A szakképesítések ABC sorrendben

9 9 Adatok Szakképesítés-kimenetek száma: 632 Részszakképesítések száma: 146 db Szakképesítések száma: 287 db Csak felnőttképzésben oktatható: 98 db Csak iskolarendszerben oktatható: 16 db Szakképesítés-ráépülések száma: 199 db Csak felnőttképzésben oktatható: 119 db

10 10 Új szintkódok 21 ------- alapfokú 31 ------- alsó középfokú 32, 33 ------- alsó középfokú 34, 35 ------- középfokú 51 ------- felső középfokú 52, 53 ------- felső középfokú 54, 55 ------- emelt szintű 62 ------- felsőfokú végzettségre épülő

11 11 Változások az átmeneti szabályozásban 1. Szakképzési tantervi ajánlások 2. Törzslapok elektronikus megküldése

12 12 Szakképzési tantervi ajánlás I. A szakképzési kerettanterv és a korábbi központi programok szerepét tölti be Az új OKJ, az új „Követelménymodul” kormányrendelet és az új szvk-k alapján készültek 77 db NGM-es szakképesítés tantervi ajánlása

13 13 A szakképzési tantervi ajánlás II. Az ajánlások nem jogszabályok A szakképzési kerettantervek 2012. végéig minden szakmára kiadásra kerülnek jogszabályban Az Nkt. módosította az 1993-as közoktatási törvényt (hatályos 2012. július 25-től): a szakképző iskolák a szakképzési tantervi ajánlás alapján a pedagógiai programot vagy annak kiegészítését szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem” – a Kt. 132. §-ának új (18) bekezdése

14 14 A törzslapok elektronikus megküldése A módosításig: –2012. szeptember 1-jétől lehetőség az elektronikus megküldés és –2013. március 31-től kötelező A módosítás után: A módosítás után: –2013. szeptember 1-jétől kötelező a törzslapok elektronikus megküldése az NMH SZFI-be –Eddig az időpontig papír alapon kell megküldeni

15 15 További dokumentumok A követelménymodul, a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a szakmai tantervi ajánlások kiadása most csak a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseire vonatkozik Az Országos Képzési Jegyzék további szakképesítésekhez tartozó tanügyi dokumentumok megjelenési határideje: 2012. december 31.

16 16 Szakképzéshez kapcsolódó kormányhivatali feladatok

17 17 Szakmai vizsga hatósági ellenőrzése I. 111/2010. (IV.9.) Kormányrendelet –A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól –6. § alapján

18 18 Szakmai vizsga hatósági ellenőrzése II. A szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzése A szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzése 6. § (1) A kormányhivatal az Szt. szerinti szakmai vizsgát szervező intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervező intézmény) vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését a) hivatalból legalább 4 évente, vagy b) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján, vagy c) ha a szabálytalanságról bármely módon tudomást szerez, hivatalból végzi.

19 19 Szakmai vizsga hatósági ellenőrzése III. (4) A kormányhivatal ellenőrzési jogköre a) az engedély alapjául szolgáló általános szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára, b) a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára, c) a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgaszervezéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, d) a nyilvántartásba vett intézmény bejelentett adatainak vizsgálatára, e) a lebonyolított szakmai vizsga jogszerűségének vizsgálatára terjed ki.

20 20 Törzslapok vizsgálata (Szt. alapján) 16. § (3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv folyamatosan ellenőrzi az elektronikusan beérkező adatokat és a vizsgaelnöki kijelölések alapján a beérkezett törzslapokat, és ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény (2) bekezdésben foglalt, a törzslapok megküldésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását észleli, tájékoztatja a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes hivatalt. A hivatal a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

21 21 A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény jogszabálysértése Szt. 17. § (2) Ha a hivatal vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során azt észleli, hogy a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelően látja el, a hivatal végzéssel kötelezi a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségnek a végzésben meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejűleg bírságot szab ki.

22 22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Szakképzési változások Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések