Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzési változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzési változások"— Előadás másolata:

1 Szakképzési változások
Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

2 Jogszabályok I. Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény (Nkt.) Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. Törvény (Szt.)

3 Jogszabályok II. 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

4 Jogszabályok III. 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

5 Jogszabályok IV. 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet
Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák (77 db) szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet

6 Nkt. 60.§ (2) bekezdés 2013/2014-es tanév: a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben középiskola és szakiskola esetén a 21. évet betölti, kizárólag felnőttoktatásban vehet részt

7 Új OKJ bevezetése Cél: az állam által elismert szakképesítések –lehetőség szerint- széles alapozásúak, több szak-, illetve tevékenységi területet átfedők legyenek Szakmai, tartalmi párhuzam megszűntetése

8 Új OKJ 2013. szeptemberétől csak az új OKJ alapján indíthatóak csak a képzések Képzési idő: 2, 3 év Egyszerűbb, 7 számjegyű azonosító Nincs felsőfokú szakképzés A szakképesítések ABC sorrendben

9 Adatok Szakképesítés-kimenetek száma: 632
Részszakképesítések száma: 146 db Szakképesítések száma: 287 db Csak felnőttképzésben oktatható: 98 db Csak iskolarendszerben oktatható: 16 db Szakképesítés-ráépülések száma: 199 db Csak felnőttképzésben oktatható: 119 db

10 Új szintkódok 21 ------- alapfokú 31 ------- alsó középfokú
felső középfokú 52, felső középfokú 54, emelt szintű felsőfokú végzettségre épülő

11 Változások az átmeneti szabályozásban
1. Szakképzési tantervi ajánlások 2. Törzslapok elektronikus megküldése

12 Szakképzési tantervi ajánlás I.
A szakképzési kerettanterv és a korábbi központi programok szerepét tölti be Az új OKJ, az új „Követelménymodul” kormányrendelet és az új szvk-k alapján készültek 77 db NGM-es szakképesítés tantervi ajánlása

13 A szakképzési tantervi ajánlás II.
Az ajánlások nem jogszabályok A szakképzési kerettantervek végéig minden szakmára kiadásra kerülnek jogszabályban Az Nkt. módosította az 1993-as közoktatási törvényt (hatályos július 25-től): a szakképző iskolák a szakképzési tantervi ajánlás alapján a pedagógiai programot vagy annak kiegészítését szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem” – a Kt §-ának új (18) bekezdése

14 A törzslapok elektronikus megküldése
A módosításig: 2012. szeptember 1-jétől lehetőség az elektronikus megküldés és 2013. március 31-től kötelező A módosítás után: 2013. szeptember 1-jétől kötelező a törzslapok elektronikus megküldése az NMH SZFI-be Eddig az időpontig papír alapon kell megküldeni

15 További dokumentumok A követelménymodul, a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a szakmai tantervi ajánlások kiadása most csak a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseire vonatkozik Az Országos Képzési Jegyzék további szakképesítésekhez tartozó tanügyi dokumentumok megjelenési határideje: 2012. december 31.

16 Szakképzéshez kapcsolódó kormányhivatali feladatok

17 Szakmai vizsga hatósági ellenőrzése I.
111/2010. (IV.9.) Kormányrendelet A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 6. § alapján

18 Szakmai vizsga hatósági ellenőrzése II.
A szakmai vizsgát szervező intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzése 6. § (1) A kormányhivatal az Szt. szerinti szakmai vizsgát szervező intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervező intézmény) vizsgaszervezési tevékenységének ellenőrzését a) hivatalból legalább 4 évente, vagy b) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezése alapján, vagy c) ha a szabálytalanságról bármely módon tudomást szerez, hivatalból végzi.

19 Szakmai vizsga hatósági ellenőrzése III.
(4) A kormányhivatal ellenőrzési jogköre a) az engedély alapjául szolgáló általános szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára, b) a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételek folyamatos fennállásának vizsgálatára, c) a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgaszervezéssel összefüggő kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, d) a nyilvántartásba vett intézmény bejelentett adatainak vizsgálatára, e) a lebonyolított szakmai vizsga jogszerűségének vizsgálatára terjed ki.

20 Törzslapok vizsgálata (Szt. alapján)
16. § (3) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv folyamatosan ellenőrzi az elektronikusan beérkező adatokat és a vizsgaelnöki kijelölések alapján a beérkezett törzslapokat, és ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény (2) bekezdésben foglalt, a törzslapok megküldésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását észleli, tájékoztatja a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes hivatalt. A hivatal a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

21 A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény jogszabálysértése
Szt. 17. § (2) Ha a hivatal vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során azt észleli, hogy a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelően látja el, a hivatal végzéssel kötelezi a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségnek a végzésben meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejűleg bírságot szab ki.

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakképzési változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések