Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános formai követelmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános formai követelmények"— Előadás másolata:

1 Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

2 Általános formai követelmények
Számlák: Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: „az MVSZ ……számú támogatási szerződése terhére elszámolva” Könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum Teljesítési igazolás, megrendelő, árajánlat A számlák mellékleteit (mint megrendelő, teljesítés igazolás, árajánlat) is záradékolni szükséges, záradékolás szövege megegyezik a számlák záradékával

3 Személyi jellegű kifizetés:
Bérfeladás: Könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum Záradék szövege (számlákéval megegyező) Amennyiben a bérfeladás csoportos utalásokat tartalmaz, akkor kiegészítő nyilatkozat feltűntetése szükséges Minták: A fenti összeg tartalmazza .... (név) .... Ft bruttó munkabérét/megbízási díját. A fenti összeg tartalmazza .... (név) bruttó munkabéréből/megbízási díjából levont SZJA összegét A fenti összeg tartalmazza .... (név) bruttó munkabéréből/megbízási díjából levont nyugdíjjárulékát, egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulékát. A fenti összeg tartalmazza …. (név) munkabére/megbízási díja után a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulás összegét. A fenti összeg tartalmazza …. (név) bruttó munkabéréből/megbízási díjából levont EKHO összegét. A fenti összeg tartalmazza …. (név) munkabére/megbízási díja után a munkáltatót terhelő EKHO összegét. Bérjegyzék:

4 Kifizetést igazoló bizonylat(bankkivonat, pénztárbizonylat)
Bankkivonat: könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum Pénztárbizonylat: könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum, záradék szövege, pénztárbizonylaton szereplő egyéb előírt aláírások

5 Amennyiben az adott bizonylat nem teljes összege kerül elszámolásra, a záradék szövege kiegészítendő az elszámolni a kívánt összeggel. Minden esetben az eredeti dokumentumok, bizonylatok záradékolhatók, és csak ezt követően másolhatók.

6 A papír alapú elszámolás során csak a dokumentumok hitelesített másolatát küldjék el.
Hitelesítés szöveg minta: „Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” A másolaton szerepeljen továbbá a hitelesítési szöveg mellett: egyesületi pecsét, cégjegyzésre jogosult képviselő vagy meghatalmazottjának aláírása, dátumbélyegző

7 Részletes útmutató a költségterv szerinti költségnemek elszámolásához Benyújtandó dokumentumok megnevezése

8 Bérköltség, egyéb személyi kifizetések
A kifizetés kétféle módon történhet munka- vagy megbízási szerződés kötéssel (érintett költségnemek: bérköltség, egyéb személyi kifizetések; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) 2. vállalkozói megbízási szerződés kötéssel (érintett költségnem: egyéb szolgáltatás vásárlása)

9 1. Munka- vagy megbízási szerződés
Bruttó elszámolás esetén A munka- vagy megbízási szerződés hitelesített másolata Amennyiben a szerződés nem tartalmazza részletesen az adott szakember feladatait, akkor külön munkaköri leírás hitelesített másolatának csatolása is szükséges Végzettséget igazoló dokumentum (edzői végzettség, sportszervezői végzettség stb.) hitelesített másolata EKHO-s adózás esetén az erről szóló nyilatkozat hitelesített másolata Bérfeladás hitelesített másolata Bérjegyzék hitelesített másolat A kifizetési bizonylat hitelesített másolata (nettó bér, járulékok, közterhek) 5. számú melléklet kitöltése Nettó elszámolás esetén A járulék és közteher NAV felé történő kifizetését nem szükséges igazolni, (minden egyéb dokumentum beadása a fentiek szerint)

10

11 2. Vállalkozói megbízási szerződés
Számla hitelesített másolata Megbízási szerződés (szerződésnek részletesen tartalmaznia kell a szolgáltatásban foglalt feladatok leírását) hitelesített másolata Végzettséget igazoló dokumentum (edzői végzettség, sportszervezői végzettség stb.) hitelesített másolata A kifizetési bizonylat hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata

12

13 Anyagköltség, készletbeszerzés
Elszámolható tételek Kis értékű sporteszköz Sportfelszerelés Működési/fenntartási eszközök (pl.: számítástechnikai eszközök)

14 Anyagköltség, készletbeszerzés bizonylatai
Számla hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat (készpénzfizetési számla esetén pénztárbizonylat; utalásos számla esetén bankkivonat) hitelesített másolat Ft alatti számlaösszeg esetén megrendelő vagy szerződés hitelesített másolata Ft feletti számlaösszeg esetén megrendelő és annak a szállító általi visszaigazolása vagy szerződés Sporteszköz, sportfelszerelés elszámolása esetén átadás-átvételi bizonylat hitelesített másolata (ld. mintadokumentum) Teljesítési igazolás hitelesített másolata

15 Bérleti díjak Elszámolható tételek Ingatlan, illetve létesítmény bérlés Eszközbérlés Gépjárműbérlés

16 Bérleti díjak bizonylatai
Számla hitelesített másolata Bérleti szerződés vagy megrendelő ( Ft feletti számla esetén a megrendelő szállító általi visszaigazolása) hitelesített másolata Amennyiben a szerződés nem tartalmazza (keretszerződés), akkor a használati idő részletezését tartalmazó nyilatkozat hitelesített másolata Igénybevevői névsor hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata (bankkivonat/pénztárbizonylat) Gépjármű bérlés esetén: menetlevél, forgalmi engedély hitelesített másolata

17 Rezsi jellegű kiadások
Elszámolható tételek Kizárólag saját tulajdonú sportlétesítmény közüzemi díja

18 Rezsi jellegű kiadások bizonylatai
Számla hitelesített másolata Közüzemi szerződés hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata (bankkivonat/pénztárbizonylat)

19 Szállítási, utazási költségek
Elszámolható tételek Repülő, autóbusz, vasúti, hajózási költség A támogatott szervezet tulajdonát képező gépjárművel történő utazás költsége

20 Szállítási, utazási költségek Repülő, autóbusz, vasúti, hajózási költség
Számla hitelesített másolata Ft alatti számlaösszeg esetén megrendelő vagy szerződés hitelesített másolata Ft feletti számlaösszeg esetén megrendelő és annak a szállító általi visszaigazolása vagy szerződés Esemény igazolásának hitelesített másolata Verseny esetén: versenykiírás, részvevői névsor Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Kifizetési bizonylat (bankkivonat/pénztárbizonylat) hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Utazási irodán keresztüli szervezés esetén megrendelő ( Ft feletti számla esetén a megrendelő szállító általi visszaigazolása) vagy szerződés hitelesített másolata

21 Szállítási, utazási költségek a támogatott szervezet tulajdonát képező gépjárművel történő utazás esetén Menetlevél, üzemanyag, autópálya díjról szóló számla hitelesített másolata Üzemanyag fogyasztás számítása (NAV norma alapján, km alapú számítással) Forgalmi engedély hitelesített másolata Esemény igazolásának hitelesített másolata Verseny esetén: versenykiírás, részvevői névsor Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Utazók névsorának hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata

22 Személygépjármű útvonal-nyílvántartás (minta)
Verseny neve, helyszíne: A gépjármű rendszáma: Tulajdonosa: Kérjük, csatolja a forgalmi engedély másolatát! A gépjármű típusa: Lökettérfogat: NAV szerinti fogyasztási norma[1] l/100 km: Üzemanyag fajtája: Dátum Honnan Hová Utazás célja Megtett km Szgk. használatakor: üzemanyag egységár (Ft)[2] Összes üzemanyag költség (Ft) Utazási költség összesen (Ft) Összesen:

23 Norma kiszámítás (példa)
Példa: Budapestről Debrecenbe utazik az edző, 1600 ccm térfogatú dízel gépkocsival. A gépkocsi fogyasztási normája 6,7 l/100 km, az NAV által engedélyezett üzemanyagár 432 Ft/l. Megtett út (oda-vissza): 440 km. Hengerűrtartalma: 1600 ccm Honnan hová: Budapest – Debrecen - Budapest Összes megtett kilométer: 440 km NAV fogyasztási norma (l/100km): 6,7 l/100 km NAV által engedélyezett üzemanyag ár: 432 Ft/l Üzemanyag-költség elszámolása: ( 432 Ft/l x 6,7 liter) / 100 = 28,944 Ft/km 28,994 Ft/km x km = Ft Autópálya díj: 4325 Ft Útiköltség összesen: = Ft

24 Az alkalmazható üzemanyagárakat a NAV minden hónapban közzéteszi:
Fogyasztási normák

25 Egyéb szolgáltatások vásárlása
Elszámolható tételek: Szállás Étkezés Biztosítás Eü. Vizsgálatok Személyek/gazdálkodó szervezetek által nyújtott szolgáltatások (pl.:edző, versenybíró, orvos, masszőr, pszichológus stb.) Doppingvizsgálatok elvégzése

26 Egyéb szolgáltatások vásárlása bizonylatai
Számla hitelesített másolata Szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata ( Ft feletti számla esetén a megrendelés szállító általi visszaigazolásának hitelesített másolata) Esemény igazolásának hitelesített másolata Verseny esetén: versenykiírás vagy versenyjegyzőkönyv, részvevői névsor Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Igénybevevők megnevezése, az elszámolt mennyiségek levezetésének (Ft/fő, Fő/éj stb.) hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Biztosítás esetén: biztosítási kötvény hitelesített másolata is

27 Egyéb dologi kiadások Elszámolható tételek Versenydíjak (érmek, kupák)
Nevezési díjak Versenyengedélyek Licenc díjak Gyógyszerek, tápszerek, táplálék kiegészítők beszerzése egyéb sporteü. készítmények beszerzése Vízum

28 Egyéb dologi kiadások bizonylatai
Számla hitelesített másolata Szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata ( Ft feletti számla esetén a megrendelés szállító általi visszaigazolásának hitelesített másolata) Esemény igazolása Verseny esetén: versenykiírás/versenymeghívó hitelesített másolata Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Részvevői névsornak/sportolók megnevezésének hitelesített másolata Kifizetési bizonylat hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata

29 táplálék kiegészítők és gyógyszerek, egyéb sporteü
táplálék kiegészítők és gyógyszerek, egyéb sporteü. készítmények beszerzése esetén sportorvos, keretorvos igazolásának hitelesített másolata, melyen az orvosi pecsétje is szerepel (igazolás tartalmazza: doppinglistán nem szereplő hatóanyaggal rendelkező készítmények, a készítmény indokoltsága)

30 A külföldi számlák elszámolása
A készpénzfizetési számla esetén, a kifizetés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank árfolyamával számolt összeg számolható el Átutalásos számla esetén a bankkivonaton megjelenő forint levonás teljes összege elszámolható (kérjük az átutalás közleményében feltűntetni a számla összegét devizanemben)

31 Sikeres munkát kívánunk!


Letölteni ppt "Általános formai követelmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések