Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához."— Előadás másolata:

1 Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához

2 Általános formai követelmények Számlák: – Minden eredeti számlát záradékolni szükséges, a záradék szövege: „az MVSZ ……számú támogatási szerződése terhére elszámolva” – Könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum Teljesítési igazolás, megrendelő, árajánlat – A számlák mellékleteit (mint megrendelő, teljesítés igazolás, árajánlat) is záradékolni szükséges, záradékolás szövege megegyezik a számlák záradékával

3 Személyi jellegű kifizetés: – Bérfeladás: Könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum Záradék szövege (számlákéval megegyező) Amennyiben a bérfeladás csoportos utalásokat tartalmaz, akkor kiegészítő nyilatkozat feltűntetése szükséges Minták: A fenti összeg tartalmazza.... (név).... Ft bruttó munkabérét/megbízási díját. A fenti összeg tartalmazza.... (név) bruttó munkabéréből/megbízási díjából levont SZJA összegét A fenti összeg tartalmazza.... (név) bruttó munkabéréből/megbízási díjából levont nyugdíjjárulékát, egészségbiztosítási, munkaerőpiaci járulékát. A fenti összeg tartalmazza …. (név) munkabére/megbízási díja után a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulás összegét. A fenti összeg tartalmazza …. (név) bruttó munkabéréből/megbízási díjából levont EKHO összegét. A fenti összeg tartalmazza …. (név) munkabére/megbízási díja után a munkáltatót terhelő EKHO összegét. – Bérjegyzék: Könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum Záradék szövege (számlákéval megegyező)

4 Kifizetést igazoló bizonylat(bankkivonat, pénztárbizonylat) – Bankkivonat: könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum – Pénztárbizonylat: könyvelő általi kontírozás, aláírás, dátum, záradék szövege, pénztárbizonylaton szereplő egyéb előírt aláírások

5 Amennyiben az adott bizonylat nem teljes összege kerül elszámolásra, a záradék szövege kiegészítendő az elszámolni a kívánt összeggel. Minden esetben az eredeti dokumentumok, bizonylatok záradékolhatók, és csak ezt követően másolhatók.

6 A papír alapú elszámolás során csak a dokumentumok hitelesített másolatát küldjék el. Hitelesítés szöveg minta: „Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat” A másolaton szerepeljen továbbá a hitelesítési szöveg mellett: egyesületi pecsét, cégjegyzésre jogosult képviselő vagy meghatalmazottjának aláírása, dátumbélyegző

7 Részletes útmutató a költségterv szerinti költségnemek elszámolásához Benyújtandó dokumentumok megnevezése

8 Bérköltség, egyéb személyi kifizetések A kifizetés kétféle módon történhet 1.munka- vagy megbízási szerződés kötéssel (érintett költségnemek: bérköltség, egyéb személyi kifizetések; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó) 2. vállalkozói megbízási szerződés kötéssel (érintett költségnem: egyéb szolgáltatás vásárlása)

9 Bruttó elszámolás esetén A munka- vagy megbízási szerződés hitelesített másolata Amennyiben a szerződés nem tartalmazza részletesen az adott szakember feladatait, akkor külön munkaköri leírás hitelesített másolatának csatolása is szükséges Végzettséget igazoló dokumentum (edzői végzettség, sportszervezői végzettség stb.) hitelesített másolata EKHO-s adózás esetén az erről szóló nyilatkozat hitelesített másolata Bérfeladás hitelesített másolata Bérjegyzék hitelesített másolat A kifizetési bizonylat hitelesített másolata (nettó bér, járulékok, közterhek) 5. számú melléklet kitöltése Nettó elszámolás esetén A járulék és közteher NAV felé történő kifizetését nem szükséges igazolni, (minden egyéb dokumentum beadása a fentiek szerint) 1. Munka- vagy megbízási szerződés

10

11 Számla hitelesített másolata Megbízási szerződés (szerződésnek részletesen tartalmaznia kell a szolgáltatásban foglalt feladatok leírását) hitelesített másolata Végzettséget igazoló dokumentum (edzői végzettség, sportszervezői végzettség stb.) hitelesített másolata A kifizetési bizonylat hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata 2. Vállalkozói megbízási szerződés

12

13 Anyagköltség, készletbeszerzés Elszámolható tételek  Kis értékű sporteszköz  Sportfelszerelés  Működési/fenntartási eszközök (pl.: számítástechnikai eszközök)

14 Anyagköltség, készletbeszerzés bizonylatai Számla hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat (készpénzfizetési számla esetén pénztárbizonylat; utalásos számla esetén bankkivonat) hitelesített másolat 100.000 Ft alatti számlaösszeg esetén megrendelő vagy szerződés hitelesített másolata 100.000 Ft feletti számlaösszeg esetén megrendelő és annak a szállító általi visszaigazolása vagy szerződés Sporteszköz, sportfelszerelés elszámolása esetén átadás- átvételi bizonylat hitelesített másolata (ld. mintadokumentum) Teljesítési igazolás hitelesített másolata

15 Elszámolható tételek  Ingatlan, illetve létesítmény bérlés  Eszközbérlés  Gépjárműbérlés Bérleti díjak

16 Számla hitelesített másolata Bérleti szerződés vagy megrendelő (100.000 Ft feletti számla esetén a megrendelő szállító általi visszaigazolása) hitelesített másolata Amennyiben a szerződés nem tartalmazza (keretszerződés), akkor a használati idő részletezését tartalmazó nyilatkozat hitelesített másolata Igénybevevői névsor hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata (bankkivonat/pénztárbizonylat) Gépjármű bérlés esetén: menetlevél, forgalmi engedély hitelesített másolata Bérleti díjak bizonylatai

17 Elszámolható tételek  Kizárólag saját tulajdonú sportlétesítmény közüzemi díja Rezsi jellegű kiadások

18 Számla hitelesített másolata Közüzemi szerződés hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata (bankkivonat/pénztárbizonylat) Rezsi jellegű kiadások bizonylatai

19 Elszámolható tételek  Repülő, autóbusz, vasúti, hajózási költség  A támogatott szervezet tulajdonát képező gépjárművel történő utazás költsége Szállítási, utazási költségek

20 Számla hitelesített másolata 100.000 Ft alatti számlaösszeg esetén megrendelő vagy szerződés hitelesített másolata 100.000 Ft feletti számlaösszeg esetén megrendelő és annak a szállító általi visszaigazolása vagy szerződés Esemény igazolásának hitelesített másolata – Verseny esetén: versenykiírás, részvevői névsor – Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Kifizetési bizonylat (bankkivonat/pénztárbizonylat) hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Utazási irodán keresztüli szervezés esetén megrendelő (100.000 Ft feletti számla esetén a megrendelő szállító általi visszaigazolása) vagy szerződés hitelesített másolata Szállítási, utazási költségek Repülő, autóbusz, vasúti, hajózási költség

21 Menetlevél, üzemanyag, autópálya díjról szóló számla hitelesített másolata Üzemanyag fogyasztás számítása (NAV norma alapján, km alapú számítással) Forgalmi engedély hitelesített másolata Esemény igazolásának hitelesített másolata – Verseny esetén: versenykiírás, részvevői névsor – Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Utazók névsorának hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata Szállítási, utazási költségek a támogatott szervezet tulajdonát képező gépjárművel történő utazás esetén

22 Személygépjármű útvonal-nyílvántartás (minta) Verseny neve, helyszíne: A gépjármű rendszáma: Tulajdonosa: Kérjük, csatolja a forgalmi engedély másolatát! A gépjármű típusa: Lökettérfogat : NAV szerinti fogyasztási norma[1] l/100 km: Üzemanyag fajtája: DátumHonnanHováUtazás célja Megtett km Szgk. használatakor: üzemanyag egységár (Ft)[2] Összes üzemanyag költség (Ft) Utazási költség összesen (Ft) Összesen:

23 Példa: Budapestről Debrecenbe utazik az edző, 1600 ccm térfogatú dízel gépkocsival. A gépkocsi fogyasztási normája 6,7 l/100 km, az NAV által engedélyezett üzemanyagár 432 Ft/l. Megtett út (oda-vissza): 440 km. Hengerűrtartalma: 1600 ccm Honnan hová: Budapest – Debrecen - Budapest Összes megtett kilométer: 440 km NAV fogyasztási norma (l/100km): 6,7 l/100 km NAV által engedélyezett üzemanyag ár: 432 Ft/l Üzemanyag-költség elszámolása: (432 Ft/l x 6,7 liter) / 100 = 28,944 Ft/km 28,994 Ft/km x 440 km = 12 757 Ft Autópálya díj: 4325 Ft Útiköltség összesen: 12 757 +4325 = 17 082 Ft Norma kiszámítás (példa)

24 Az alkalmazható üzemanyagárakat a NAV minden hónapban közzéteszi: http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uze manyag/uzemanyagarak Fogyasztási normák http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uze manyag/fogyaszt_normak/gjnorma.html

25 Elszámolható tételek:  Szállás  Étkezés  Biztosítás  Eü. Vizsgálatok  Személyek/gazdálkodó szervezetek által nyújtott szolgáltatások (pl.:edző, versenybíró, orvos, masszőr, pszichológus stb.)  Doppingvizsgálatok elvégzése Egyéb szolgáltatások vásárlása

26 Számla hitelesített másolata Szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata (100.000 Ft feletti számla esetén a megrendelés szállító általi visszaigazolásának hitelesített másolata) Esemény igazolásának hitelesített másolata – Verseny esetén: versenykiírás vagy versenyjegyzőkönyv, részvevői névsor – Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Igénybevevők megnevezése, az elszámolt mennyiségek levezetésének (Ft/fő, Fő/éj stb.) hitelesített másolata Kifizetést igazoló bizonylat hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Biztosítás esetén: biztosítási kötvény hitelesített másolata is Egyéb szolgáltatások vásárlása bizonylatai

27 Elszámolható tételek  Versenydíjak (érmek, kupák)  Nevezési díjak  Versenyengedélyek  Licenc díjak  Gyógyszerek, tápszerek, táplálék kiegészítők beszerzése  egyéb sporteü. készítmények beszerzése  Vízum Egyéb dologi kiadások

28 Számla hitelesített másolata Szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata (100.000 Ft feletti számla esetén a megrendelés szállító általi visszaigazolásának hitelesített másolata) Esemény igazolása o Verseny esetén: versenykiírás/versenymeghívó hitelesített másolata o Edzőtábor esetén: az edzőtábor rövid szakmai leírás (időtartam, helyszín, korosztály, részvevői névsor feltűntetésével) Részvevői névsornak/sportolók megnevezésének hitelesített másolata Kifizetési bizonylat hitelesített másolata Teljesítési igazolás hitelesített másolata Egyéb dologi kiadások bizonylatai

29 táplálék kiegészítők és gyógyszerek, egyéb sporteü. készítmények beszerzése esetén sportorvos, keretorvos igazolásának hitelesített másolata, melyen az orvosi pecsétje is szerepel (igazolás tartalmazza: doppinglistán nem szereplő hatóanyaggal rendelkező készítmények, a készítmény indokoltsága)

30 A külföldi számlák elszámolása A készpénzfizetési számla esetén, a kifizetés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank árfolyamával számolt összeg számolható el Átutalásos számla esetén a bankkivonaton megjelenő forint levonás teljes összege elszámolható (kérjük az átutalás közleményében feltűntetni a számla összegét devizanemben)

31 Sikeres munkát kívánunk!


Letölteni ppt "Elszámolási segédlet sportágfejlesztési támogatás egyesületi elszámolásához."

Hasonló előadás


Google Hirdetések