Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt eredményeinek disszeminációja – 10. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt eredményeinek disszeminációja – 10. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”"— Előadás másolata:

1 Projekt eredményeinek disszeminációja – 10. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára” Dunaújváros2014. szeptember 15.

2 2 Tartalomjegyzék A fejlesztési elem célja és a fejlesztés tárgya21 1. Költségvetési és likviditás tervezés93 Alkalmazott módszertan52 2. Intézmények felújítási igényeinek tervezése134 3. Közterület-foglalási engedélyek kiadása175

3 3 10. számú fejlesztési elem definíciója Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata. Három kiválasztott folyamat/terület/szolgáltatás átszervezése, optimalizálása. A fejlesztés alapja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2013. július 24-én elkészített SZAKMAI KONCEPCIÓ

4 4 Fejlesztési folyamatok/területek Intézmények felújítási igényeinek tervezése Költségvetési és likviditás tervezés Közterület foglalási engedélyek kiadása 2. 1. 3. A 2014. június 5.-én megtartott előkészítő megbeszélés keretében az Önkormányzat vezetése meghatározta a Program 10. sz. fejlesztési elemének keretében fejlesztendő területeket/folyamatokat.

5 5 Tartalomjegyzék A fejlesztési elem célja és a fejlesztés tárgya21 1. Költségvetési és likviditás tervezés93 Alkalmazott módszertan52 2. Intézmények felújítási igényeinek tervezése134 3. Közterület-foglalási engedélyek kiadása175

6 6 Alkalmazandó fejlesztési módszertan

7 7

8 8

9 9 Tartalomjegyzék Előzmények – a Projekt rövid bemutatása21 1. Költségvetési és likviditás tervezés93 A fejlesztés célja és lebonyolítása52 2. Intézmények felújítási igényeinek tervezése134 3. Közterület-foglalási engedélyek kiadása175

10 10 A fejlesztés célja A költségvetési tervezés felülvizsgálata a szükséges informatikai támogatás használatát feltételezve:  a tervezés folyamatának újratervezése az informatikai rendszer támogatásának figyelembe vételével,  költségvetési tervezés pontosságának javítása,  kommunikáció javítása,  felelősségi és hatáskörök újragondolása

11 11 Azonosított problémák és fejlesztési javaslatok ProblémaFejlesztési javaslat 4. Szakosztályi ügyintézők leterheltsége 10. Elfogadás hiánya az osztályok, intézmények részéről M1: Költségvetés tervezés fontosságának tudatosítása a vezetők körében, szemléletváltás szükséges M2: Költségvetés tervezési időszakban minden érintett osztályról 1-1 ember delegálása csak erre a feladatra 7. Nem megfelelő kompetencia és kapacitáshiány (értelmezési nehézségek és eltérések) 2. Információ hiány a költségvetési struktúra elkészítéséhez M3: Költségvetés tervezési nyitó megbeszélés tartása M4: Közös költségvetés tervezési képzések az ügyintézőknek: a költségvetési tábla kitöltéséről, struktúrájáról, ezáltal a hibák kiküszöbölése, ezáltal a munka gyorsítása 10. Elfogadás hiánya az osztályok, intézmények részéről 11. Teljeskörű egyeztetés hiánya M5: Költségvetési koncepció átdolgozása során tájékoztatás / egyeztetés az érintett osztályokkal / intézményekkel

12 12 Azonosított problémák és fejlesztési javaslatok ProblémaFejlesztési javaslat 6. Hatásvizsgálat hiánya az egyedi módosítási igényeknél M6: Benchmarking előírása az átmeneti gazdálkodási rendeletben, az olyan előterjesztésekhez, ahol a fedezet nem egyértelmű, vagy a költségvetés tervezési szakaszában merül fel többlet igényként 5. Hiányos, pontatlan, eltérő szerkezetű adatszolgáltatás 8. Eltérő táblázatkezelő programok használata 9. Figyelmetlenség miatti adathiba, adatvesztés 13. Kellő mélységű, részletezettségű adatok hiánya a szakosztályoktól M7: Polisz rendszer költségvetés-tervezési moduljának használata 12. Közzétett költségvetési rendelet formátuma nem megfelelő M8: Költségvetési rendelet közzététele karakteres, kereshető pdf formátumban 14. Polisz hiányosságai az előirányzat lebontásához M9: Fejlesztési igények összegyűjtése, egyeztetése a fejlesztőkkel

13 13 Tartalomjegyzék Előzmények – a Projekt rövid bemutatása21 1. Költségvetési és likviditás tervezés93 A fejlesztés célja és lebonyolítása52 2. Intézmények felújítási igényeinek tervezése134 3. Közterület-foglalási engedélyek kiadása175

14 14 A fejlesztés célja Fejlesztés célja:  az intézmények fejlesztési és felújítási igényei kezeléséhez kapcsolódó problémák kiküszöbölése,  felelősségi és hatáskörök felülvizsgálata Fejlesztésnek nem célja:  fejlesztésre vonatkozó stratégiai döntések vizsgálata,  fejlesztések éves tervezési folyamatának vizsgálata

15 15 Azonosított problémák, gyökér-okok és megoldási javaslatok ProblémaGyökér-okFejlesztési javaslat 3. Intézményi finanszírozásában karbantartási forráshiány 3.1. Döntéshozók nem megfelelően informáltak az igényekről M1: A költségvetés tervezésében és elfogadásában érintett döntéshozók tájékoztatása az önkormányzati intézmények forrás igényeiről 3.2. Nem megfelelő az intézmény rendelkezésére bocsátott és a visszatartott forrás közötti csoportosítás M2: A források egy részének átcsoportosítása szükséges az Önkormányzattól az önkormányzati intézményekhez, amiből el tudják látni az üzemeltetési és karbantartási feladatokat 3.3. Megszokás, rossz gyakorlat, hogy az intézmények nincsenek bevonva a költségvetés egyeztetésébe M3: Önkormányzati intézmények bevonása a költségvetés egyeztetésébe 1. Kisebb karbantartási, üzemeltetési igények is befutnak az Önkormányzathoz 1.1. Nincs szakember a munka elvégzésére Lásd: M2 1.2. Karbantartás / üzemeltetés fogalmai nem tisztázottak M4: Karbantartás és üzemeltetés fogalmának egyeztetése az önkormányzati intézmények és a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály között

16 16 Azonosított problémák, gyökér-okok és megoldási javaslatok ProblémaGyökér-okFejlesztési javaslat 2. Hivatalon belül túl magasan vannak a döntési hatáskörök 2.1. Elmúlt években magasabb szintre kerültek a döntési hatáskörök a Hivatalon belül M5: Bizonyos jellegű és meghatározott összeghatár alatti munkák esetén a döntéshozatali jogkör kerüljön le az illetékes osztály hatáskörébe (pl. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályhoz) 4. Beruházás előkészítésnél az érintettek közötti egyeztetés nem folyamatos 4.1. Közgyűlésre kell vinni, ami ritkán vanLásd: M5 6. Döntés átfutási ideje hosszú 6.1. Bizottság dönt minden szerződésről M6: Ismétlődő, típusszerződéseket formailag legyen elég egyszer véleményeztetni 6.2. Aláírónak nincs helyettese M7: Polgármester delegálja az aláírási jogkört 8. Kivitelezőnél munkatorlódás van 8.1. Sok a párhuzamosan elvégzendő feladat M8: Feladatok előzetes egyeztetése minden érintett intézmény vezetővel, ütemezés tervezése 7. Kivitelezés időpontja nincs az intézményvezetővel időben egyeztetve 7.1. Szerződés tág időintervallumot enged a munka elvégzésére Lásd: M8

17 17 Tartalomjegyzék Előzmények – a Projekt rövid bemutatása21 Azonosított problémák93 A fejlesztés célja és lebonyolítása52 2. Intézmények felújítási igényeinek tervezése134 3. Közterület-foglalási engedélyek kiadása175

18 18 A fejlesztés célja  a közterület-foglalási engedélyek kiadási folyamatának felülvizsgálata,  közterület-használati díjak beszedési hatékonyságának, arányának javítása,  fizetési hajlandóság javítása

19 19 Azonosított problémák Probléma leírása 1. Kérelem kitöltése hibás 2. Határozat aláírása elhúzódhat 3. Határozat és számla másolata késve érkezik a pénzügyre, hosszú hivatali út 4. Kérelmező nem fizeti be a számlát 5. Határozat ügyfél általi értelmezése problémás 6. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály ügyintézője késve vagy nem értesül az ügyfél általi befizetés elmaradásáról 7. Számlabefizetés ellenőrzése nincs delegálva konkrét osztálynak 8. Számlabefizetés feldolgozása hosszadalmas (kivonat megérkezése + könyvelés) 9. Engedélynek való megfelelés nem ellenőrizhető, mert a kérelmező nincs a helyszínen 10. Ügyintézők leterheltsége miatt előfordulhat, hogy a fizetési felszólítás nem megy ki időben 11. Ügyfél nem veszi át a fizetési felszólítást vagy más okból nem érhető el (pl. megszűnt a vállalat) 12. Végrehajtás költséges és sikertelen

20 20 Megoldási javaslatok ProblémaGyökér-okFejlesztési javaslat 6. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály ügyintézője késve vagy nem értesül az ügyfél általi befizetés elmaradásáról 6.1. Lekérdező funkciót nem ismerik M1: Új pénzügyi programból nem fizetők listája lekérdezési módjának egyeztetése (Pénzügy - Városüzemeltetési Osztály között) 6.2. Szoftver használata nem ismert Lásd: M1 6.3. Pénzügyi Osztály leterhelt M2: Bankkivonatok feldolgozási idejének csökkentési lehetőségeinek vizsgálata (átszervezés, új munkaerő) 4. Kérelmező nem fizeti be a számlát 4.1. A megállapított díj elrettentő M3: Online felületen közérthető módon közzétenni a díjtáblázatot M4: Online felületen közzétenni egy díjkalkulátort M5: A kérelem nyomtatványa mellett papíron átadni a díjtáblázatot M6: Annak vizsgálata, hogy a befizetés a határozat kiadásának feltétele lehet-e M7: Annak vizsgálata, hogy van-e más kényszerítő eszköz a fizetési felszólításon kívül 7. Számlabefizetés ellenőrzése nincs delegálva konkrét osztálynak 7.1. Nem egyértelmű a felelősség M8: Munkaköri leírásban jelenjen meg az ellenőrzés feladata a Városüzemeltetési Osztály ügyintézőjénél 8. Számlabefizetés feldolgozása hosszadalmas (kivonat megérkezése + könyvelés) Lásd: 6.2.Lásd: M2 10. Ügyintézők leterheltsége miatt előfordulhat, hogy a fizetési felszólítás nem megy ki időben 10.1. Pénzügyi osztály leterhelt M9: Fizetési felszólítás kiküldésének gyorsítása

21 Köszönjük a figyelmet! Dunaújváros 2014. szeptember 15.


Letölteni ppt "Projekt eredményeinek disszeminációja – 10. fejlesztési elem ÁROP- 1.A.5- 2013 „Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések