Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BUDAPEST 2014. ŐSZI HELYZET: ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS ÉPÍTÉSZET ELŐTÉRBEN dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BUDAPEST 2014. ŐSZI HELYZET: ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS ÉPÍTÉSZET ELŐTÉRBEN dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész."— Előadás másolata:

1 BUDAPEST 2014. ŐSZI HELYZET: ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS ÉPÍTÉSZET ELŐTÉRBEN dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI REFORM A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI

2 TELEPÜLÉS HELYZETE KÖZIGAZGATÁS ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKULÁSA ALAKÍTÁSA INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS NÉHÁNY ALAPELV INGATLAN – TELEPÜLÉSRENDEZÉS - ÉPÍTÉSI JOG ÉPÍTÉSI JOG TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉS REFORMOK ÉS HATÁSAIK INGATLAN ÉRTÉKE KELETKEZÉSE  országos  önkormányzati ALKALMAZÁSA  államigazgatási  önkormányzaton belüli TELEPÜLÉSRENDEZÉS FŐVÁROS SAJÁTOSSÁGAI MI VÁRHATÓ? HELY

3 KÖVETKEZETES VÁROSPOLITIKA POLITIKA ÉS SZAKMA SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE ÁTGONDOLT TERVEK FOKOZATOS MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATOS VISSZACSATOLÁS KORREKCIÓK A TAPASZTALATOK SZERINT VÁROSFEJLESZTÉS - FOLYAMATIRÁNYÍTÁS A JELENLEGI HELYZET ELLENTMONDÁSAI ÁLLAPOTTERVEK IDEÁLIS LENNE: IRÁNYÍTOTT VÁROSFEJLŐDÉS NÉHÁNY ALAPELV TELEPÜLÉSRENDEZÉS JÖVŐKÉPE ÁLLANDÓSULT A VÁLTOZÁS ELTÉRŐ ÜTEMŰ KÖVETÉS NAPRAKÉSZSÉG, AZ IDŐ, IDŐPONT JELENTŐSÉGE

4 ÖNKORMÁNYZATI REFORM KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZET ÁTALAKÍTÁS SZABÁLYOZÁS TÖRVÉNYEK, RENDELETEK A REFORMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 2011 ÉVI REFORMOK ÉPÍTÉSÜGYI REFORM ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZÉTVÁLASZTÁSA EGYSZERŰSÍTÉS JÓ ÁLLAM MAGYARI PROGRAM

5 A KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ALAPELVEI MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYABLAKOK államigazgatás II. fokú ügyek államigazgatás I. fokú ügyek helyi közügyek államigazgatás állampolgár közvetlen kapcsolat egyablakos és e- ügyintézés ÖNKORMÁNYZATOK törvényességi felügyelet (ellenőrzés)

6 KÖZIGAZGATÁSI REFORM A REFORM CÉLKITŰZÉSEI  államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása  egyszerűsítés  jogszabályok  eljárások  állam és állampolgár közvetlen kapcsolata  kisebb és hatékonyabb államigazgatás  bürokratikus terhek csökkentése  összevont eljárások vállalkozói terhek mérséklése  E-ügyintézés - ÉTDR AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL szervezetek  kormányhivatalok  járási hivatalok  kormányablakok Kormányhivatalok – megyei - fővárosi  másodfokú államigazgatási ügyek járási (kormány)hivatalok  elsőfokú államigazgatási ügyek kormányablakok  egyablakos ügyintézés

7 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL alapelvek  államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása  önkormányzati helyi ügyek bővítése (mozgástér)  állam és állampolgár kapcsolata  hatékonyság  települési önkormányzatok  szabad társulás  törvényességi felügyeletük  főváros  23+1 önkormányzat az önkormányzatok és az államigazgatás kapcsolata  ellenőrzés helyett felügyelet  AB  Kúria  önkormányzati rendeletalkotás mulasztása és pótlása AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK GAZDÁI AZ ÖNKORMÁNYZATOK MARADTAK kisebb önkormányzatok, és polgármesteri hivatalok

8 önkormányzat állam- igazgatás ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATOK ESZKÖZEI részben teljesül, két elsőfokú építéshatóság:  helyi adottságok érvényesítése  önkormányzatok véleményezési joga  rendeletalkotás - HÉSZ  egyedi építési ügyek  ügyféli jogállás  egységesség  normativitás ELV: ÖNKORMÁNYZATTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉSHATÓSÁG ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA  jegyzők  járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei településképi véleményezési és bejelentési eljárás

9 2011-2012 KÖZIGAZGATÁSI REFORM KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYMEGBÍZOTT TÖRZSHIVATALI FŐOSZTÁLYOK SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK KABINET FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG TÖRVÉNYESSÉGI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL II. FOK ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉS- FELÜGYELET +14 KISAJÁTÍTÁSI KÁRTALANÍTÁSI ÜGYEK HATÓSÁGI JÁRÁSI HIVATALOK ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL I. FOK ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG ÉPÍTÉS- FELÜGYELET KÖH

10 TÖRVÉNYESSÉGI FŐOSZTÁLY FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYHIVATAL A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS 2012 ÉVI ÁTMENETI SZERVEZETEI ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY II. FOKÚ ÉPÍTÉS HATÓSÁG KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK ÉPÍTÉS- FELÜGYELET VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY KERÜLETI FŐÉPÍTÉSZEK ÉPÍTÉS HATÓSÁG I.FOK JEGYZŐ BMKIM városépítészet fejlesztés, rendezés építés engedélyezés kivitelezés ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI IRODA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR EMI ÖRÖKSÉG- VÉDELEM KÖH részben marad TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MEGYEI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MEGYEI, TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZEK ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Forster Gyula Nemzeti Örökség- Gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 321/2012. (XI. 06.) Korm. rendelet ÖRÖKSÉG- VÉDELMI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY ÖRÖKSÉG- VÉDELMI FŐOSZTÁLY

11 A KÖZIGAZGATÁSBAN 2013 ÉVI ÉPÍTÉSÜGYI SZERVEZETEK MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÖNKORMÁNYZATOK II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM FŐÉPÍTÉSZ I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG megosztott feladatkör 9 kormányhivatalban ÚJ ELJÁRÁSOK  összevont telepítési  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) BM KIM EMI

12 JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÖNKORMÁNYZATOK I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM FŐÉPÍTÉSZ I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG 9 kormányhivatalban II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET A KÖZIGAZGATÁSBAN 2014 ÉVI ÉPÍTÉSÜGYI SZERVEZETEK BM MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRSÁGOK EMI KIM IM KÖZIGAZGATÁS

13 AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZEK TEVÉKENYSÉGE EGYÉB JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELADATOK BUDAPESTI VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZEKKEL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSE KODIFIKÁCIÓS KÖZHATALMI KOORDINÁCIÓS BŐVÜL ALAPFELADAT MARAD, ÉS SOKRÉTŰBB LESZ, RÉGI-ÚJ SZABÁLYOK ÁTMENET MÉG ALAKUL, KISEBB MÉRTÉKBEN VÁLTOZIK TERÜLETI TERVTANÁCS KÖTELEZŐEN MŰKÖDIK TÁG HATÁSKÖRREL § JOGSZABÁLY TERVEZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet

14 Étv Településügyi kódex 314/2012. (XI. 08) TELEPÜLÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI JOG A VÁLTOZÁS ELVEI  önkormányzati reform  közigazgatási reform OTÉK Örökségvédelmi tv Világörökség tv  szakmai elvárások  egyszerűsítés  gyorsítás  EU jogrend  településfejlesztés  településrendezési és eljárási szabályok csökkentek  önkormányzatok településképi véleményezési joga  építményekre vonatkozó előírások pontosabbak  kivitelezési előírások részletesebbek, szigorúbbak Építésügyi kódex 312/2012. (XI. 08.) Területrendezési tv OTK Régi BATrTBalaton tv TÖBB KORMÁNYRENDELET Új OTrT Nem változik, maradnak a merev állapottervek. 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza Pí Pí - 2

15 GYAKORLATI AJÁNLÁS § LEGALÁBB AZ ALÁBBI ÚJ JOGSZABÁLYOK ISMERETE AJÁNLOTT ÉTV OTÉK TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX TERVTANÁCSI RENDELET ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÚJ JOGSZABÁLYOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSOKKAL 314/2012. (XI. 08.) MÓDOSÍTÁSOKKAL TOVÁBBKÉPZÉSEK ELMARADÁSBAN 312/2012. (XI. 08.) 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza 393/2012. (XII. 20.) FOLYAMATOS JOGTÁR FIGYELÉS VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE IDŐPONTOK JELENTŐSÉGE

16 OTrT TSZT ÁGAZATI JOG- SZABÁLYOK országos AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK JELENLEGI JOGRENDJE BATrT regionális fővárosi KSZT Étv OTÉK kerületi ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK ÖRÖKSÉG- VÉDELMI tv FEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS MEGYETERV BVKSZ KVSZ VILÁG- ÖRÖKSÉG tv TERÜLET- FEJLESZTÉSI tv JOGAL- KOTÁSI tv Balaton HÉSZ települési FSZKT ITS, IVS TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TELEPÜLÉSRENDEZÉSFEJLESZTÉS OTK MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI IVS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLET- RENDEZÉSI tv

17 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TÁJÉKOZTATÁSIVÉLEMÉNYEZÉSIELFOGADÁSI EGYEZTETÉSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TFK INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ITS, IVS hosszútáv 4 évente áttekintés véleményezési eljárás rövidtáv évente áttekintés véleményezési eljárás partnerségi terv általános a település adottságai szerinti adott feladathoz illeszkedő tervezést megelőzően 2013.01.01. 2013.12.31. a hatályos az új elkészültéig alkalmazható az elkészült jóváhagyható utána csak új szabályok szerint készülhet A településfejlesztés jogszabályba foglalttá vált Feltétele lett a rendezésnek A település helyzete

18 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK államigazgatási szervek Az Étv 9. § helyett (9/A,B,C,D §) Kormányrendelet Településügyi kódex TARTALOMTÓL FÜGGŐEN  adatszolgáltatás  köti a véleménye  teljes – új tervek  egyszerűsített - módosítás  tárgyalásos – jogharmonizáció  kiemeltek, (egyedi törvények) TÁJÉKOZTATÁSI partnerségi terv konzultatív tervtanács VÉLEMÉNYEZÉSIELFOGADÁSI EGYEZTETÉSI civil vélemények zárása TELJES ELJÁRÁS SZAKASZAI Képviselő- Testület döntése záró tárgyalás Ingatlanforgalmi szempontból A változás időszaka Az adott ügy releváns időpontjaiban hatályos jogszabályok

19 ÁTMENETI KORSZAK KÖVETKEZIK Ötv - Mötv Étv OTÉK kapcsolódó kormányrendeletek AZ ÚJ TELEPÜLÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK FONTOSABB HATÁRIDŐK 2013.01.01. 2018.12.31. 2013.01.01. jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazása, módosítás nélkül általános időpont módosult előírások alkalmazásának kezdete RRT 1998 2013 HÉSZ 2003 2018 2013.12.31. 2015.12.31. folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és eljárás jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás új településrendezési eszközök új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárás A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL! 2013.01.01. Eltérő határidők  Főváros  Fővárosi agglomeráció  Többi település

20 A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ TELEPÜLÉSEIN 2013.01.01. 2018.12.31. jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás HATÁRIDŐ BATrT új településrendezési eszközök készítése új szabályok és új eljárások folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és új eljárás új településrendezési eszközök alkalmazhatóak 2015.12.31. AZ ÚJ TELEPÜLÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK FONTOSABB HATÁRIDŐI

21 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JELENLEG TSZT ÉS HÉSZ A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE EGY RENDELET ÉS TÖBB SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ TSZT ÉS HÉSZ ÚJ HÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVVEL (TSZT MÓDOSÍTÁSSAL, VAGY ÚJ TSZT ALAPJÁN) Az utca két oldalán teljesen más alapú szabályok lehetnek

22  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) 2013.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELEI  önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza a véleményezés módját (főépítész, tervtanács) a véleményezés szempontjait tervtanács működésének részleteit ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően  ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap A VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN VIZSGÁLANDÓ  környezetbe illeszkedés, építészeti jelleg, látvány, helyi értékre hatás  településrendezési eszköznek való megfelelés  az épület homlokzatának, tetőzetének kialakítási módját  a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit  az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit  közterületen folytatott építési tevékenység esetén a burkolatok, műtárgyak, köztárgyak, növényzet, világítás és hirdető-berendezések MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, POLGÁRMESTERI VÉLEMÉNY TARTALMA ÉS INDOKLÁSA FELLEBBEZÉSI JOG

23  településképi véleményezési  településképi bejelentési  (közterület-alakítási terv) 2013.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELE  önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza az eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenységeket ALKALMAZÁSA  az építésügyi kódex szerint építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap  tudomásul vétel - kikötésekkel vagy anélkül  megtiltja, ha a formai követelményeknek nem felel meg MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  reklámok elhelyezése  rendeltetésváltozás  helyi rendeletben meghatározott POLGÁRMESTERI DÖNTÉS KÖZTERÜLETALAKÍTÁSI TERV  szakmai kezdeményezésre lett  mellékletben meghatározott a tartalom  helyi önkormányzati rendelet ARÁNYTALAN A KÖTELEZÉS

24 2013. ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS I. elvi keretengedély  telekalakítási engedély  termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye  az erdő területi igénybevételének engedélye  régészeti feltárási engedély  környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély ALKALMAZÁSA  beruházói kérelem  az építésügyi kódex szerinti ügydöntő hatóság eljárása  részben kapcsolódik a településrendezési eszközök módosításához  környezethasználat megkezdésére  építési tevékenységre  telepítési hatásvizsgálati szakasz  integrált építési engedélyezési szakasz összevont telepítési eljárás két szakasza a telepítési engedély nem jogosít: a telepítési engedély jogosít:  régészeti feltárás megkezdésére II. SZAKASZ: IÉSZ INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY  egységes környezethasználati engedélyezési eljárás  építési engedélyezési eljárás  OTÉK előírástól való eltérés engedélyezési eljárása kiváltja az alábbi önálló eljárásokat: I. SZAKASZ: THSZ TELEPÍTÉSI HATÁSVIZSGÁLATI SZAKASZ NEM VÁLT BE

25 JELENLEGI HELYZET FŐVÁROSBAN KÖZEL EZER SZABÁLYOZÁSI TERV VAN HATÁLYBAN JOGBIZONYTALANSÁG ELAVULT FSZKT ÉS BVKSZ – 1998. Étv, OTÉK eltérő  ÉRTÉKVÉDELMI  PARKOLÁSI  REKLÁM  KÖZTERÜLETI  ZÖLD JOGÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK ELLENTMONDÁSOK ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI RENDELETEK ELŐÍRÁSAI KÖZÖTT HATALMI ESZKÖZZÉ VÁLT A VÁROSRENDEZÉS MAMMUT SZABÁLYZATOK ÚJ KORSZAK KERÜLETI POLGÁRMESTEREK A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉSBEN

26 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK ADOTTSÁGAI KVSZ több szabályozási tervvel KVSZ teljes szabályozási tervvel KVSZ nincs, KSZT lefedettség Készülő KVSZ sok szórtan lévő SZT KVSZ sok SZT szórtan elhelyezkedve I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XII. XIII. XIV. XVIII. XVII. XXII. XV. XXI. XX. XI. III. XXI. XXIII. VII. VIII. V.. XIII. IV. XV. XIX. XVII. XVIII. I. II. XII. III. XVI. EGYTÖMBÖS MÓDOSÍTÁSOK

27 gyakorlat alapján korrekciók főváros sajátosságai ÁTALAKULÓ JOGSZABÁLYOK A FŐVÁROSBAN Étv, OTÉK országos építésügyi rendeletek TSZT FSZKT BVKSZ új értékvédelmi rendelet JOGHARMONIZÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉS KVSZ KSZT kerületi értékvédelmi r. fokozatos jogharmonizáció ÁTLÁTHATÓ REND RENDEZÉSI SZABÁLYZAT

28 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI A FŐVÁROSBAN JELENLEG KVSZ A KERÜLET EGÉSZÉRE KSZT-ÉK VÁROSRÉSZEKRE VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A KERÜLET ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ KÉSZ KERÜLETRE ÚJ KÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL EGYÜTT TERVEZENDŐ VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE KVSZ rendelete tagolható az együtt tervezendő városrészenkénti fejezetekre

29 BELSŐ ZÓNA ÁTMENETI ZÓNA KÜLSŐ ZÓNA VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 tervlapok VEGYESEN  területi határvonal  adottságok szerint  SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel  EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 tervlapok KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK A SZABÁLYZAT VÁLASZTHATÓ  KVSZ: egy rendelet fejezetekkel  KÉSZ-ek: önálló rendeletek

30 KVSZ rendelet, fejezetekkel KÉSZ önálló rendelettel BELSŐ ZÓNA VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 szabályozási tervlapok KÜLSŐ ZÓNA SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 szabályozási tervlapok ÁTMENETI IDŐSZAK RÉGI + ÚJ MOZAIK KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK

31 jelenleg hatályos KVSZ, KSZT módosítása régi szabályok, de új eljárások 2014.07.01. 2015.01.01?  ÚJ TSZT ÉS  RENDEZÉSI SZABÁLYZAT a jelenleg hatályos és a 2015.12.31-ig módosított KVSZ, KSZT- régi alkalmazása változtatás nélkül (FSZKT ÉS BVKSZ) folyamatban lévő tervmódosítás régi szabályok és eljárások A RENDEZÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA  területfelhasználási egységek sűrűsége  egyes területek magassági korlátozása  infrastruktúra ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁRIDŐI A FŐVÁROSBAN AZ ÁTMENETI IDŐSZAK OTÉK ALAPON ORSZÁGOS ÚJ JOGSZABÁLYOKNAK TOVÁBBÁ BATrT-NAK MEGFELELŐEN ÚJ KÉSZ, KSZT OTÉK ALAPON új KÉSZ, KSZT új szabályok új eljárások 2018.12.31. 2014.06.30. 2015.12.31. 2014.07.01. (FSZKT BVKSZ) (FSZKT, BVKSZ) 2014.07.01. 2015.01.01?

32 HATÁSOK AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSRE  MEGVÁLTOZÓ FOGALMAK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG OTÉK BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG  ÉPÜLETMAGASSÁG  HOMLOKZATMAGASSÁG  PÁRKÁNYMAGASSÁG ÉTV HÉSZ  TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG  FŐÉPÍTÉSZI IRODÁK  HONLAPOK ÖSSZETETTEBB HELYZET  RÉGI ÉS ÚJ HÉSZ EGYMÁS MELLETT  HÁTTÉR JOGSZABÁLYOK - ELTÉRÉSEK ÉPÍTÉSI JOG  KISAJÁTÍTÁS  KÁRTALANÍTÁS PARKOLÁS - HÉSZ

33 VÁROSÉPÍTÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM  rendeltetés – lakó, központ, intézmény stb.  beépítési mód – szabadon, oldalhatáron álló  legkisebb telekméret (legnagyobb telekméret)  megengedett beépítettség % – térszín alatt és felett  legnagyobb beépítési magasság (építménymagasság)  legkisebb zöldfelületi arány  szintterületi mutató (nem kötelező – eltérő fővárosi) HÉSZ - KÉSZ: ÖVEZETI PARAMÉTEREK – HÁZAS INGATLANOK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI KÖR  világörökség – kezelési terv  műemlékek (bírság kategória)  helyi védelem – önkormányzati (kerületi-fővárosi)  312/2012.(xi.08.) Korm. rendelet - 1. melléklet  településképi véleményezési eljárás  településképi bejelentési eljárás ÉPÍTÉSI JOG ÉS MÁS KORLÁTOZÁSOK ÉRTÉKBECSLÉSRE HATÓ TÉNYEZŐK FÖLDTÖRVÉNY – FÖLDVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ERDŐTÖRVÉNY KÖRNYZETVÉDELEM – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ENERGIATAKARÉKOSSÁG – TANUSÍTVÁNYOK – „0” KIBOCSÁTÁS

34 KÁRTALANÍTÁS FORGALMI ÉRTÉK  FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN – 2 VAGY 4 LAKÁS ESETE  BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGGEL CSÖKKENTÉS  ELMARADT HASZON, NYERESÉG ÉPÍTÉSI JOG VÁLTOZÁSA ÉTV 30. § – KORÁBBI ÉS ÚJ HÉSZ ELŐÍRÁSAI SZERINTI FORGALMI ÉRTÉK  ÉPÍTÉSI TELEK - ELTÉRŐ ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG – ELTÉRŐ ÉRTÉK  TELEPÜLÉSEN BELÜLI FEKVÉS – HOL?  ÖVEZET – MIT?  ÖVEZETI PARAMÉTEREK – MEKKORÁT?  AZ ÜGYFÉLI 7 ÉV – HASZNÁLATI KORLÁTOZÁS  KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY  BÍRÓSÁGOK Nincs egységes gyakorlat. Kamara számára kihívás. Jogszabályi hiányosságok, értelmezési eltérések.  BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN FEKVŐ INGATLANOK  Közterületeken alá-, fölé építés joga - mélygarázs KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! kocsi.margit@bfkh.hu


Letölteni ppt "BUDAPEST 2014. ŐSZI HELYZET: ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS ÉPÍTÉSZET ELŐTÉRBEN dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész."

Hasonló előadás


Google Hirdetések