Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS"— Előadás másolata:

1 ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS
ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI REFORM A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI dr. Sersliné Kócsi Margit Budapest Főváros Kormányhivatala állami főépítész BUDAPEST 2014. ŐSZI HELYZET: ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS ÉPÍTÉSZET ELŐTÉRBEN

2 INGATLAN – TELEPÜLÉSRENDEZÉS - ÉPÍTÉSI JOG
NÉHÁNY ALAPELV INGATLAN – TELEPÜLÉSRENDEZÉS - ÉPÍTÉSI JOG INGATLAN ÉRTÉKE INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS KÖZIGAZGATÁS HELY ÉPÍTÉSI JOG ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKULÁSA ALAKÍTÁSA KELETKEZÉSE országos önkormányzati REFORMOK ÉS HATÁSAIK TELEPÜLÉS HELYZETE TELEPÜLÉSEN BELÜLI ELHELYEZKEDÉS ALKALMAZÁSA államigazgatási önkormányzaton belüli FŐVÁROS SAJÁTOSSÁGAI MI VÁRHATÓ? TELEPÜLÉSRENDEZÉS

3 VÁROSFEJLESZTÉS - FOLYAMATIRÁNYÍTÁS
NÉHÁNY ALAPELV TELEPÜLÉSRENDEZÉS JÖVŐKÉPE IDEÁLIS LENNE: IRÁNYÍTOTT VÁROSFEJLŐDÉS VÁROSFEJLESZTÉS - FOLYAMATIRÁNYÍTÁS POLITIKA ÉS SZAKMA SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSE KÖVETKEZETES VÁROSPOLITIKA ÁTGONDOLT TERVEK FOKOZATOS MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATOS VISSZACSATOLÁS KORREKCIÓK A TAPASZTALATOK SZERINT A JELENLEGI HELYZET ELLENTMONDÁSAI ÁLLAPOTTERVEK ÁLLANDÓSULT A VÁLTOZÁS ELTÉRŐ ÜTEMŰ KÖVETÉS NAPRAKÉSZSÉG, AZ IDŐ, IDŐPONT JELENTŐSÉGE

4 A REFORMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
2011 ÉVI REFORMOK ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNY SZABÁLYOZÁS TÖRVÉNYEK, RENDELETEK EGYSZERŰSÍTÉS JÓ ÁLLAM MAGYARI PROGRAM A REFORMOK ÖSSZEFÜGGÉSEI ÖNKORMÁNYZATI REFORM KÖZIGAZGATÁSI REFORM ÉPÍTÉSÜGYI REFORM FOGALMAK MAGYARÁZATA ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK SZÉTVÁLASZTÁSA SZERVEZET ÁTALAKÍTÁS

5 törvényességi felügyelet (ellenőrzés)
A KÖZIGAZGATÁSI REFORM SZERVEZETI ALAPELVEI MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK államigazgatás II. fokú ügyek KORMÁNYABLAKOK JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK államigazgatás I. fokú ügyek államigazgatás állampolgár közvetlen kapcsolat egyablakos és e- ügyintézés törvényességi felügyelet (ellenőrzés) ÖNKORMÁNYZATOK helyi közügyek

6 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL
KÖZIGAZGATÁSI REFORM AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJÁBÓL A REFORM CÉLKITŰZÉSEI államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása egyszerűsítés jogszabályok eljárások állam és állampolgár közvetlen kapcsolata kisebb és hatékonyabb államigazgatás bürokratikus terhek csökkentése összevont eljárások vállalkozói terhek mérséklése E-ügyintézés - ÉTDR szervezetek kormányhivatalok járási hivatalok kormányablakok Kormányhivatalok – megyei - fővárosi másodfokú államigazgatási ügyek járási (kormány)hivatalok elsőfokú államigazgatási kormányablakok egyablakos ügyintézés

7 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK GAZDÁI AZ ÖNKORMÁNYZATOK MARADTAK
2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK GAZDÁI AZ ÖNKORMÁNYZATOK MARADTAK alapelvek államigazgatási és önkormányzati feladatok szétválasztása önkormányzati helyi ügyek bővítése (mozgástér) állam és állampolgár kapcsolata hatékonyság települési önkormányzatok szabad társulás törvényességi felügyeletük főváros 23+1 önkormányzat kisebb önkormányzatok, és polgármesteri hivatalok az önkormányzatok és az államigazgatás kapcsolata ellenőrzés helyett felügyelet AB Kúria önkormányzati rendeletalkotás mulasztása és pótlása

8 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA
ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATOK ESZKÖZEI rendeletalkotás - HÉSZ egyedi építési ügyek ügyféli jogállás ELV: ÖNKORMÁNYZATTÓL FÜGGETLEN ÉPÍTÉSHATÓSÁG részben teljesül, két elsőfokú építéshatóság: településképi véleményezési és bejelentési eljárás jegyzők járási hivatalok építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási szervei állam- igazgatás önkormányzat helyi adottságok érvényesítése önkormányzatok véleményezési joga egységesség normativitás ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES KÖR VÁLTOZÁSA

9 KORMÁNYMEGBÍZOTT KABINET FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ +14
KÖZIGAZGATÁSI REFORM KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYMEGBÍZOTT KABINET FŐIGAZGATÓ IGAZGATÓ SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK TÖRZSHIVATALI FŐOSZTÁLYOK JÁRÁSI HIVATALOK ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL II. FOK ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL I. FOK TÖRVÉNYESSÉGI KÖH HATÓSÁGI +14 ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG ÖRÖKSÉG- VÉDELEM KISAJÁTÍTÁSI KÁRTALANÍTÁSI ÜGYEK ÉPÍTÉS- FELÜGYELET ÉPÍTÉS- FELÜGYELET

10 KIM EMI BM KÖH A TELEPÜLÉSÜGYI ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS
2012 ÉVI ÁTMENETI SZERVEZETEI KIM EMI BM HELYETTES ÁLLAMTITKÁR KORMÁNYHIVATAL KÖH ÖRÖKSÉG- VÉDELMI FŐOSZTÁLY ÖRÖKSÉG- VÉDELMI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSÜGYI FŐOSZTÁLY TÖRVÉNYESSÉGI FŐOSZTÁLY ÖRÖKSÉG- VÉDELEM ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL Forster Gyula Nemzeti Örökség- Gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 321/2012. (XI. 06.) Korm. rendelet ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY II. FOKÚ ÉPÍTÉS HATÓSÁG ÉPÍTÉS- FELÜGYELET városépítészet fejlesztés, rendezés ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ JAVÍTANDÓ, DE INKÁBB ELHAGYANDÓ építés engedélyezés kivitelezés MEGYEI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MEGYEI, TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZEK ÉPÍTÉS HATÓSÁG I.FOK JEGYZŐ FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK KERÜLETI FŐÉPÍTÉSZEK részben marad

11 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI
A KÖZIGAZGATÁSBAN 2013 ÉVI ÉPÍTÉSÜGYI SZERVEZETEK ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 KIM ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG 9 kormányhivatalban JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV BM I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG ÖNKORMÁNYZATOK EMI ÚJ ELJÁRÁSOK összevont telepítési településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) megosztott feladatkör FŐÉPÍTÉSZ JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG

12 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI
A KÖZIGAZGATÁSBAN 2014 ÉVI ÉPÍTÉSÜGYI SZERVEZETEK MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRSÁGOK ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALOK (20) SZAKIGAZGATÁSI SZERV KÖZIGAZGATÁS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK 20 ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA II.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM II.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET II.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG 9 kormányhivatalban JÁRÁSI KORMÁNYHIVATALOK 190+23 ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 57+2 SZAKIGAZGATÁSI SZERV KIM I.FOKÚ ÖRÖKSÉG- VÉDELEM I.FOKÚ ÉPÍTÉSFEL- ÜGYELET I.FOKÚ ÉPÍTÉS- HATÓSÁG EMI IM BM ÖNKORMÁNYZATOK FŐÉPÍTÉSZ JEGYZŐ I.FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁG

13 § JOGSZABÁLY TERVEZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE
AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZEK TEVÉKENYSÉGE Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSE ALAPFELADAT MARAD, ÉS SOKRÉTŰBB LESZ, RÉGI-ÚJ SZABÁLYOK ÁTMENET KODIFIKÁCIÓS KOORDINÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZEKKEL BŐVÜL TERÜLETI TERVTANÁCS KÖTELEZŐEN MŰKÖDIK TÁG HATÁSKÖRREL BUDAPESTI VÁROSÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCS EZT A VÁLTOZÁSOK KÖZÉ-HÁTRÉBB KÖZHATALMI EGYÉB JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT FELADATOK MÉG ALAKUL, KISEBB MÉRTÉKBEN VÁLTOZIK JOGSZABÁLY TERVEZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE

14 maradnak a merev állapottervek.
TELEPÜLÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI JOG A VÁLTOZÁS ELVEI Étv EU jogrend településfejlesztés településrendezési és eljárási szabályok csökkentek önkormányzatok településképi véleményezési joga építményekre vonatkozó előírások pontosabbak kivitelezési előírások részletesebbek, szigorúbbak önkormányzati reform közigazgatási reform Örökségvédelmi tv Világörökség tv szakmai elvárások egyszerűsítés gyorsítás OTÉK Területrendezési tv TÖBB KORMÁNYRENDELET 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza Településügyi kódex 314/2012. (XI. 08) OTK Új OTrT Régi BATrT Balaton tv Építésügyi kódex 312/2012. (XI. 08.) Pí - 2 Nem változik, maradnak a merev állapottervek.

15 § GYAKORLATI AJÁNLÁS LEGALÁBB AZ ALÁBBI ÚJ JOGSZABÁLYOK ISMERETE
AJÁNLOTT ÚJ JOGSZABÁLYOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ÉTV OTÉK TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX TERVTANÁCSI RENDELET ÖRÖKSÉGVÉDELEM MÓDOSÍTÁSOKKAL MÓDOSÍTÁSOKKAL 314/2012. (XI. 08.) 312/2012. (XI. 08.) MÓDOSÍTÁSOKKAL 393/2012. (XII. 20.) 2012. évi CLVII. tv. az építésügyi változásokkal összefüggő törvénymódosításokat tartalmazza FOLYAMATOS JOGTÁR FIGYELÉS VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE IDŐPONTOK JELENTŐSÉGE TOVÁBBKÉPZÉSEK ELMARADÁSBAN

16 ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK JELENLEGI JOGRENDJE FEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS TERÜLET- FEJLESZTÉSI tv TERÜLET- RENDEZÉSI tv Étv ÖRÖKSÉG- VÉDELMI tv VILÁG- ÖRÖKSÉG tv OTK OTrT országos ÉPÍTÉSÜGYI RENDELETEK BATrT Balaton JOGAL- KOTÁSI tv ÁGAZATI JOG- SZABÁLYOK regionális OTÉK MEGYEI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK MEGYETERV TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK TSZT HÉSZ települési ITS, IVS fővárosi kerületi FEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK FŐVÁROSI ÉS KERÜLETI IVS FSZKT BVKSZ KVSZ KSZT

17 2013.01.01.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 2013.01.01.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TFK INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ITS, IVS hosszútáv 4 évente áttekintés véleményezési eljárás rövidtáv évente áttekintés véleményezési eljárás általános a település adottságai szerinti adott feladathoz illeszkedő tervezést megelőzően partnerségi terv TÁJÉKOZTATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI EGYEZTETÉSI ELFOGADÁSI A településfejlesztés jogszabályba foglalttá vált Feltétele lett a rendezésnek A település helyzete a hatályos az új elkészültéig alkalmazható az elkészült jóváhagyható utána csak új szabályok szerint készülhet

18 EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK
TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TARTALOMTÓL FÜGGŐEN Az Étv 9. § helyett (9/A,B,C,D §) Kormányrendelet Településügyi kódex teljes – új tervek egyszerűsített - módosítás tárgyalásos – jogharmonizáció kiemeltek, (egyedi törvények) záró tárgyalás TELJES ELJÁRÁS SZAKASZAI TÁJÉKOZTATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI EGYEZTETÉSI ELFOGADÁSI Ingatlanforgalmi szempontból A változás időszaka Az adott ügy releváns időpontjaiban hatályos jogszabályok 13 JANUÁRTÓL- RENDEZÉSI TERVEK- ELJÁRÁSOK államigazgatási szervek partnerségi terv adatszolgáltatás köti a véleménye konzultatív tervtanács civil vélemények zárása Képviselő- Testület döntése

19 ÁTMENETI KORSZAK KÖVETKEZIK RRT 1998 2013 HÉSZ 2003 2018
AZ ÚJ TELEPÜLÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK FONTOSABB HATÁRIDŐK ÁTMENETI KORSZAK KÖVETKEZIK RRT 1998 2013 HÉSZ 2003 2018 A FŐVÁROS ÉS AZ AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSEI KIVÉTELÉVEL! általános időpont Ötv - Mötv Étv OTÉK kapcsolódó kormányrendeletek folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és eljárás módosult előírások alkalmazásának kezdete jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás új településrendezési eszközök készítése: új szabályok és új eljárás Eltérő határidők Főváros Fővárosi agglomeráció Többi település jelenleg hatályos településrendezési eszközök alkalmazása, módosítás nélkül új településrendezési eszközök

20 AZ ÚJ TELEPÜLÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK FONTOSABB HATÁRIDŐI
A FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ TELEPÜLÉSEIN HATÁRIDŐ BATrT jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítása, régi szabályok, de új eljárás folyamatban lévő településrendezési eszköz módosítás befejezése régi szabály és új eljárás új településrendezési eszközök alkalmazhatóak új településrendezési eszközök készítése új szabályok és új eljárások

21 Az utca két oldalán teljesen más alapú szabályok lehetnek
AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JELENLEG TSZT ÉS HÉSZ A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE EGY RENDELET ÉS TÖBB SZABÁLYOZÁSI TERV VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ HÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVVEL (TSZT MÓDOSÍTÁSSAL, VAGY ÚJ TSZT ALAPJÁN) ÚJ TSZT ÉS HÉSZ ÁLTALÁNOS LAP, TSZT ÉS HÉSZ ÉS AZ ÁTMENET Az utca két oldalán teljesen más alapú szabályok lehetnek

22 ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
2013.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap ALKALMAZÁSA az építésügyi kódexben meghatározott építési engedélyezési eljárásokat megelőzően ha nincs összevont telepítési eljárás I. szakasza (THSZ) FELTÉTELEI önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza a véleményezés módját (főépítész, tervtanács) a véleményezés szempontjait tervtanács működésének részleteit A VÉLEMÉNYEZÉS SORÁN VIZSGÁLANDÓ környezetbe illeszkedés, építészeti jelleg, látvány, helyi értékre hatás településrendezési eszköznek való megfelelés az épület homlokzatának, tetőzetének kialakítási módját a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit közterületen folytatott építési tevékenység esetén a burkolatok, műtárgyak, köztárgyak, növényzet, világítás és hirdető-berendezések MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, POLGÁRMESTERI VÉLEMÉNY TARTALMA ÉS INDOKLÁSA FELLEBBEZÉSI JOG

23 ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK
2013.TELEPÜLÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK – SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK településképi véleményezési településképi bejelentési (közterület-alakítási terv) TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS POLGÁRMESTER GYAKOROLHATJA 15 nap ALKALMAZÁSA az építésügyi kódex szerint építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek FELTÉTELE önkormányzati rendelet az eljárás részleteiről, amelyben meghatározza az eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenységeket reklámok elhelyezése rendeltetésváltozás helyi rendeletben meghatározott POLGÁRMESTERI DÖNTÉS tudomásul vétel - kikötésekkel vagy anélkül megtiltja, ha a formai követelményeknek nem felel meg MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA KÖZTERÜLETALAKÍTÁSI TERV ARÁNYTALAN A KÖTELEZÉS szakmai kezdeményezésre lett mellékletben meghatározott a tartalom helyi önkormányzati rendelet

24 ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS
2013. ÉPÍTÉSÜGYI KÓDEX ÚJ ELJÁRÁSOK összevont telepítési eljárás két szakasza ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS telepítési hatásvizsgálati szakasz integrált építési engedélyezési szakasz I. SZAKASZ: THSZ TELEPÍTÉSI HATÁSVIZSGÁLATI SZAKASZ ALKALMAZÁSA beruházói kérelem az építésügyi kódex szerinti ügydöntő hatóság eljárása részben kapcsolódik a településrendezési eszközök módosításához I. elvi keretengedély telekalakítási engedély termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye az erdő területi igénybevételének engedélye régészeti feltárási engedély környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély II. SZAKASZ: IÉSZ INTEGRÁLT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY kiváltja az alábbi önálló eljárásokat: egységes környezethasználati engedélyezési eljárás építési engedélyezési eljárás OTÉK előírástól való eltérés engedélyezési eljárása a telepítési engedély nem jogosít: környezethasználat megkezdésére építési tevékenységre a telepítési engedély jogosít: régészeti feltárás megkezdésére NEM VÁLT BE

25 JELENLEGI HELYZET FŐVÁROSBAN
ELAVULT FSZKT ÉS BVKSZ – Étv, OTÉK eltérő ELLENTMONDÁSOK ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI RENDELETEK ELŐÍRÁSAI KÖZÖTT MAMMUT SZABÁLYZATOK JOGÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK JOGBIZONYTALANSÁG KÖZEL EZER SZABÁLYOZÁSI TERV VAN HATÁLYBAN ÉRTÉKVÉDELMI PARKOLÁSI REKLÁM KÖZTERÜLETI ZÖLD HATALMI ESZKÖZZÉ VÁLT A VÁROSRENDEZÉS ÚJ KORSZAK KERÜLETI POLGÁRMESTEREK A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉSBEN

26 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK ADOTTSÁGAI
KVSZ teljes szabályozási tervvel Készülő KVSZ sok szórtan lévő SZT KVSZ több szabályozási tervvel IV. IV. EGYTÖMBÖS MÓDOSÍTÁSOK III. III. III. XV. XV. XIII. II. II. XIII. XVI. XIV. VI. V.. V. VII. XII. XII. VII. I. I. VIII. VIII. X. XVII. XVII. IX. KVSZ nincs, KSZT lefedettség XI. XIX. XX. XVIII. XVIII. XXI. XXI. XXII. XXIII. KVSZ sok SZT szórtan elhelyezkedve

27 Étv, OTÉK országos építésügyi rendeletek TSZT KVSZ FSZKT BVKSZ KSZT
ÁTALAKULÓ JOGSZABÁLYOK A FŐVÁROSBAN Étv, OTÉK országos építésügyi rendeletek gyakorlat alapján korrekciók főváros sajátosságai TSZT fokozatos jogharmonizáció RENDEZÉSI SZABÁLYZAT KVSZ JOGHARMONIZÁCIÓ EGYSZERŰSÍTÉS KIHÍVÁSOM: KÁOSZBÓL REND FELÉ A FŐVÁROSBAN FSZKT BVKSZ KSZT ÁTLÁTHATÓ REND új értékvédelmi rendelet kerületi értékvédelmi r.

28 JELENLEG AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI A FŐVÁROSBAN
KVSZ A KERÜLET EGÉSZÉRE KSZT-ÉK VÁROSRÉSZEKRE JELENLEG VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG A KERÜLET ADOTTSÁGAI, LEHETŐSÉGEI SZERINT ÚJ KÉSZ-EK ÖNÁLLÓ RENDELETEKKEL EGYÜTT TERVEZENDŐ VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE ÚJ KÉSZ KERÜLETRE AZ ÁTMENET KVSZ rendelete tagolható az együtt tervezendő városrészenkénti fejezetekre

29 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK
BELSŐ ZÓNA KÜLSŐ ZÓNA ÁTMENETI ZÓNA VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 tervlapok VEGYESEN területi határvonal adottságok szerint SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 tervlapok A SZABÁLYZAT VÁLASZTHATÓ KVSZ: egy rendelet fejezetekkel KÉSZ-ek: önálló rendeletek A TERVEZETT ÁLLAPOT-ZÓNÁLIS RENDSZER

30 KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI TERVEK KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK
KÜLSŐ ZÓNA BELSŐ ZÓNA SZABÁLYOZÁSI FELÜLET tervlap- eltérő léptékkel EGYÜTT TERVEZENDŐ SZERKEZETI EGYSÉGEK m=1:1000 szabályozási tervlapok VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGEKRE összeérő tervek teljes lefedés m=1:1000 szabályozási tervlapok ÁTMENETI IDŐSZAK RÉGI + ÚJ MOZAIK KVSZ rendelet, fejezetekkel KÉSZ önálló rendelettel

31 jelenleg hatályos KVSZ, KSZT régi szabályok, de új eljárások
ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÁRIDŐI A FŐVÁROSBAN AZ ÁTMENETI IDŐSZAK ? OTÉK ALAPON ORSZÁGOS ÚJ JOGSZABÁLYOKNAK TOVÁBBÁ BATrT-NAK MEGFELELŐEN ÚJ TSZT ÉS RENDEZÉSI SZABÁLYZAT új KÉSZ, KSZT új szabályok új eljárások folyamatban lévő tervmódosítás régi szabályok és eljárások A RENDEZÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA területfelhasználási egységek sűrűsége egyes területek magassági korlátozása infrastruktúra (FSZKT BVKSZ) jelenleg hatályos KVSZ, KSZT módosítása régi szabályok, de új eljárások TSZT, REND.SZAB. HATÁRIDŐK (FSZKT, BVKSZ) a jelenleg hatályos és a ig módosított KVSZ, KSZT- régi alkalmazása változtatás nélkül (FSZKT ÉS BVKSZ) ? ÚJ KÉSZ, KSZT OTÉK ALAPON

32 AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSRE
HATÁSOK AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSRE ÉPÍTÉSI JOG ÉTV MEGVÁLTOZÓ FOGALMAK ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG ÉPÜLETMAGASSÁG HOMLOKZATMAGASSÁG PÁRKÁNYMAGASSÁG OTÉK PARKOLÁS - HÉSZ HÉSZ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG FŐÉPÍTÉSZI IRODÁK HONLAPOK ÖSSZETETTEBB HELYZET RÉGI ÉS ÚJ HÉSZ EGYMÁS MELLETT HÁTTÉR JOGSZABÁLYOK - ELTÉRÉSEK Ingatlanforgalom-rendezési tervek kapcsolata-információ, honlapok, főépítészek tájékoztatási kötelezettsége KISAJÁTÍTÁS KÁRTALANÍTÁS

33 ÉPÍTÉSI JOG ÉS MÁS KORLÁTOZÁSOK ÉRTÉKBECSLÉSRE HATÓ TÉNYEZŐK
HÉSZ - KÉSZ: ÖVEZETI PARAMÉTEREK – HÁZAS INGATLANOK rendeltetés – lakó, központ, intézmény stb. beépítési mód – szabadon, oldalhatáron álló legkisebb telekméret (legnagyobb telekméret) megengedett beépítettség % – térszín alatt és felett legnagyobb beépítési magasság (építménymagasság) legkisebb zöldfelületi arány szintterületi mutató (nem kötelező – eltérő fővárosi) VÁROSÉPÍTÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM világörökség – kezelési terv műemlékek (bírság kategória) helyi védelem – önkormányzati (kerületi-fővárosi) ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI KÖR KÖRNYEZETVÉDELEM 312/2012.(xi.08.) Korm. rendelet melléklet településképi véleményezési eljárás településképi bejelentési eljárás FÖLDTÖRVÉNY – FÖLDVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ERDŐTÖRVÉNY KÖRNYZETVÉDELEM – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ENERGIATAKARÉKOSSÁG – TANUSÍTVÁNYOK – „0” KIBOCSÁTÁS

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! kocsi.margit@bfkh.hu
KÁRTALANÍTÁS FORGALMI ÉRTÉK KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY BÍRÓSÁGOK ÉPÍTÉSI JOG VÁLTOZÁSA ÉTV 30. § – KORÁBBI ÉS ÚJ HÉSZ ELŐÍRÁSAI SZERINTI FORGALMI ÉRTÉK FELÉPÍTMÉNYES INGATLAN – 2 VAGY 4 LAKÁS ESETE BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGGEL CSÖKKENTÉS ELMARADT HASZON, NYERESÉG ÉPÍTÉSI TELEK - ELTÉRŐ ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG – ELTÉRŐ ÉRTÉK TELEPÜLÉSEN BELÜLI FEKVÉS – HOL? ÖVEZET – MIT? ÖVEZETI PARAMÉTEREK – MEKKORÁT? BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEN FEKVŐ INGATLANOK Közterületeken alá-, fölé építés joga - mélygarázs AZ ÜGYFÉLI 7 ÉV – HASZNÁLATI KORLÁTOZÁS Nincs egységes gyakorlat. Kamara számára kihívás. Jogszabályi hiányosságok, értelmezési eltérések. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÚJABB KONCEPCIONÁLIS ÁTALAKÍTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések