Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztelt Segítőink! „ Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” ( Máté 7,7) Romániából, a partiumi Margittáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztelt Segítőink! „ Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” ( Máté 7,7) Romániából, a partiumi Margittáról."— Előadás másolata:

1

2

3 Tisztelt Segítőink! „ Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” ( Máté 7,7) Romániából, a partiumi Margittáról fordulunk Önhöz ebben a levélben, a segítségkérés szándékával. Városunk magyar lakossága az 1989-es fordulat óta küzdött egy önálló magyar iskola létrehozásáért. Az álom 2010 őszén valóra vált: a román Tanügyminisztérium 5531/22.10.2010- es rendelete alapján a 2011/12-es tanévtől Margittán Horváth János Iskolacsoport néven magyar tannyelvű I-XII. osztályos iskola fog működni. Leendő intézményünkben 51 tanerő irányításával mintegy 900 margittai és Margitta környéki (Magyarkéc,Albis, Bogyoszló, Ottomány, Szalacs, Tóti, Érszőlős, Magyarkéc, Monospetri, Bályok) diák fogja elkezdeni, illetve folytatni tanulmányait. Szem előtt tartva azt a sajnálatos tényt, hogy az utóbbi 20 évben Margitta magyar lakossága a tömeges kivándorlás, az asszimiláció és a természetes fogyás következtében hozzávetőleg 2000 fővel apadt, bízunk benne és törekszünk rá, hogy iskolánk szellemisége megalapozza a felnövekvő nemzedék egészséges magyarságtudatát, szülőföldjéhez való ragaszkodását és azon való megmaradását. Továbbra is folytatni akarjuk azt az öntudatos, magas szintű oktatói-nevelői munkát, amely eddig is jellemezte a margittai magyar oktatást, elismertséget szerezve határon innen és túl. Szellemi tőkénk van!- az anyagiak hiányoznak. A román tagozattól való szétválás során ugyanis a lehető legromosabb épületeket jelölték ki leendő intézményünk számára, szinte nulla felszereltséggel. Jelen pillanatban az épületekkel kapcsolatos gondok részben megoldódni látszanak. Az őszi tanévkezdésre még akkor is, ha két váltásban kell tanítanunk, lesz fedél a fejünk fölött. Híján vagyunk viszont a felszereltségnek! Az V-XII. osztály számára még nincsenek padjaink, tábláink, tantermi bútorzataink. Szükségünk lenne laboratóriumi (nyelvi, informatikai, természettudományi) berendezésekre, didaktikai segédeszközökre, sportfelszerelésekre, könyvekre ( primér, ill. szekundér irodalomra). Mivel a Horváth János Iskolacsoport hivatalosan csak szeptember elsejétől fog létezni, ezért létrehoztuk a Margittai Oskoláért Társaságot, melyen keresztül minden segítséget nagy örömmel és hálás szívvel fogadunk. Jó szándékát előre is köszönjük! Isten áldását kérve munkájára és életére, maradunk tisztelettel: Margitta, Nagy Gabriella megbízott iskolaigazgató, 2011 augusztusa a Margittai Oskoláért Társaság elnöke

4

5 Margitta megyei jogú város az Érmellék szélén, a magyar határhoz közel helyezkedik el. Ez a vidék a székelység után a legnagyobb tömbmagyarságot foglalja magába, ami sokkal több hátrányt, mint előnyt jelent az ott lakók számára: nagyságrendileg ugyanis túl kicsi ahhoz, hogy egy erős érdekképviseletért küzdjön, másrészt viszont a magyar lakosság magas száma (néhány településen szinte eléri a 100 %-ot) a központi fejlesztések akadálya volt. A vidéki lakosság nagy része mezőgazdaságból él, a kis parcellák azonban nem versenyképesek a nagy társaságokkal szemben. Emiatt a lakosság nagy része elszegényedett, az országos átlag alatt él, gyermekeit nem áll módjában a kötelező oktatáson túl is iskoláztatni. Margitta a múlt század 60-as éveiben kis iparvárossá vált, ennek következménye pedig nagyszámú román anyanyelvű lakosság betelepítése volt. A magyar határ közelsége, az asszimiláció, a természetes fogyás és a kivándorlás olyan érvágás volt a mikrorégió számára, melyet azóta sem sikerült kihevernie. Az 1989-es fordulatot követően Margittán kisebb-nagyobb fellángolások voltak egy önálló magyar iskola megalapítása iránt. Ez az álom 2010. október 22-én vált valóra, amikor is a román Minisztérium 5531/20.10.2010.-es rendelete engedélyezte, hogy 2011 őszén önálló magyar nyelvű, I-XII osztályos iskola kezdje meg működését a városban. Mivel a szeptemberi kezdésig sem akartunk tétlenkedni, a lelkes pedagógusok és civilek létrehozták a Margittai Oskoláért Társaságot (MOST), melynek célja ezen iskola mind jobb működési feltételeinek biztosítása. A civil szervezet a helyi RMMDSZ székházba van bejelentve, melynek címe: 415300 Margitta, Republicii utca, 2 szám. A TRANSILVANIA BANK helyi fiókjában rendelkezik lejes (bankszámlaszám): RO32BTRL 00501205W00660XX és forint (bankszámlaszám): RO RTRL 00512205W00660XX számlával.

6 Főépület: a régi Református Iskola épülete (e tanévig az I-IV osztályosok birodalma)

7 Ezt örököltük:

8 Augusztus 17.-én elkezdett felújítási munkálatok képei:

9 A bentlakás állapota Funkcióváltás előtt és után (az új tanévben a líceumi osztályok tulajdona)

10 Gazdátlannak tűnt, pedig volt gazda

11 Gőzerővel folyt a munka – szinte kész az „új” épület

12 A harmadik kiutalt épület: a volt állami gazdaság irodaépülete:

13 Áldatlan állapotok:

14

15

16 Egy fogyatkozó régi többség, jelenlegi kisebbség a 24. órában nagyot mert gondolni, és a gondolat után nem volt rest cselekedni, lépni sem. A „válóper” utáni vagyonelosztás nyilvánvaló vesztesei mi leszünk, vagyunk. Hogy ezt gyermekeink ne érezzék meg felkérünk minden szervezetet, intézményt és magánszemélyt, hogy lehetőségeihez képest anyagi vagy tárgyi eszközökkel segítse ezen induló iskolát első önálló lépéseiben. Kiegészítő információt nyújthat a megbízott igazgató, Nagy Gabriella a 0040745650987 telefonszámon vagy a nagygabriella86@yahoo.com elektronikus postacímen.

17 Segítségek

18 Karácsony

19 Tanévnyitó

20 Iskola másképpen

21

22

23

24

25 Anyák napja

26 Szerenád

27 A XII.-esek búcsuztatója

28

29

30 Ballagás

31 Beszédek, felszólalók

32 Díjazottak

33 Bankett

34 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Tisztelt Segítőink! „ Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” ( Máté 7,7) Romániából, a partiumi Margittáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések