Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Európai Szociális Dialógus BDSZ szeminárium – 2006. április 28 Balatongyörök -Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Európai Szociális Dialógus BDSZ szeminárium – 2006. április 28 Balatongyörök -Magyarország."— Előadás másolata:

1 Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Európai Szociális Dialógus BDSZ szeminárium – 2006. április 28 Balatongyörök -Magyarország

2 A szociális dialógus fogalma  Az európai szociális dialógus 20 éve (1985-2005)  Jacques Delors elnök kezdeményezése -1985 A szociális partnerek hozzá kell járuljanak a szociális dialógus kifejlesztéséhez az Európai Unióban.  A Európai Tanács barcelonai ülése - 2002 Az európai szociális modell alapja az egészséges gazdaság, a magas szintű társadalombiztosítás, az oktatás és a szociális dialógus.

3 Bizottság Szakszervez etek Munkáltatók 1985-1991 Bizottság Szkszerveze tek Munkáltatók 2002... Bizottság Szakszervez etek Munkáltatók 1991-2001 Az európai szociális dialógus fejlődési szakaszai

4 Az európai Bizottság  Elősegíti a párbeszédet a szociális partnerek között …  …Konzultál a partnerekkel, mielőtt a szociális területet érintő javaslatot tenne …  A szociális partnerek a 139 cikkelyben leírt eljárás szerint működhetnek … Az európai szociális dialógus Elismert intézmény Az EK Szerződés 138 cikkében

5 Törvénykezési folyamat Tanács Bizottság Szociális Partnerek A Tanács döntésével alkalmazott egyezmény TÖRVÉNY Önálló egyezmény Konzultáció Vélemény vagy ajánlás Tárgyalás A konzultáció, tárgyalás és törvénykezés mechanizmusa Nincs tárgyalás, vagy eredménytelen A szociális partnerek alkalmazzák

6 Egyezmény a minimál normatívákról, amelyek alkalmazása a tagállamokban külön eljárással és gyakorlat mentén történik.  Keretegyezmény a távmunkáról, 2002  Egyezmény az európai jogosítványról a határon átnyúló fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők számára, 2004  Egyezmény a munkahelyi stresszről, 2004  Egyezmény « Az izom és csontrendszeri rendellenességekről », 2005  Egyezmény « a kvarc kristállyal dolgozók egészségéről ( Silice cristalline ) », 2006 (EMCEF) Önálló Egyezmények (autonomes)

7  Keretegyezmény a szülői szabadságról, 1995  Keretegyezmény a részmunkaidőről, 1997  Keretegyezmény a meghatározott időre szóló munkáról, 1999  …. A Tanács rendeletével alkalmazandó, egyezményben rögzített minimál normatívák.

8 139.2 Egyezmény A Tanács döntése Önálló Egyezmények 139.2 Akciók kerete Ajánlás a szabványokra Felmérések és Beszámolók Viselkedési kódex Politikai irányvonal Útmutatók Eljárásbeli szabályok információcsere Eszközök Közös vélemény kialakítása Közös nyilatkozat Normatívák kidolgozásaTájékoztató jellegű szövegek Az európai ágazati szociális dialógus témái. (Sokféle megszövegezésben ) Az európai ágazati szociális dialógus témái. (Sokféle megszövegezésben )

9  Európa ma az a térség, amely a legjobban ötvözi a gazdasági erőt (a világ legerősebb gazdasági és kereskedelmi hatalma) és az életképes szociális modellt.…  De a máshol előidézett változásokat nem tudja megakadályozni: globalizáció és innováció a termelésben. Az európai szociális dialógus…

10 Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok 31 ágazati bizottság EMCEF : 3 ágazati bizottság (Villamosenergia, Bányaipar,Vegyipar… És következik: a Földgáz iparág …) Amelyek jellemzői : Európai Üzemi Tanácsok (a vállalatok szintjén )  700 EÜT Európában  215 EÜT az EMCEF kötelékében … Három pilléren nyugszik Es a tagállamok…

11 Szükséges a szociális párbeszéd  Struktúráink modernizálásához és adaptálásához.  A népesség elöregedésére adandó válasz megfogalmazásához.  A szakmai és földrajzi mobilitás térségének kialakításához  Hogy kivédjük az átszervezések szociális következményeit. A szociális partnerek feltétlenül hozzá kell járuljanak a kihívásokra adandó válasz megfogalmazásához.

12 1. A hatékony szinergiák (egybehatás, összhatás) felfedezése 2. A bővítés 3. Hitelesség és átláthatóság 4. Javítani a gyakorolt hatás nyomon követésének eszközeit 5. Az önálló egyezmények felé való elmozdulás A helyzet javítása. (Les axes d’amélioration) (Les axes d’amélioration) Állapotfelmérés - Biz (2004) 557 végső A helyzet javítása. (Les axes d’amélioration) (Les axes d’amélioration) Állapotfelmérés - Biz (2004) 557 végső

13 Az összhatás (szinergiák) erősítése … az ágazatok erősítése mentén Az összhatás (szinergiák) erősítése … az ágazatok erősítése mentén  Ma nincs kihasználva ez a lehetőség…  Miközben a legmegfelelőbb lenne arra, hogy az egyes iparágak jellegzetes elvárásait megfelelően tudjuk kezelni.…  Mert a kísérő-akciókat így lehet szakszerűen elindítani…

14 Szerepünk …  Az ágazati kihívások megfelelő értelmezése és a direkt párbeszéd alkalmazása minden olyan témában, amely IPARÁGAINKAT érinti.  A szociális partnerek közös felelősségvállalását az EU intézményei feltérképezték.  Az európai szociális modell fontos szerepet ró ránk. Tényleg mi tudunk a legtöbbet tenni azért, hogy a munkakörülményeket, a képzést, a munka szervezést javítsuk …

15 A perspektívák…  Szervezzünk konferenciákat ágazataink és iparágaink jobb megértése érdekében.  Ismerjük meg az „acquis communautaire”-t, a normatívákat és szabványokat és adjuk át ismereteinket az új tagállamoknak. …  Vonjuk be az EÜT-kba az új tagállamokat. (EÜT=európai üzemi tanács)

16 A Bányaipari Ágazati Szociális párbeszéd Bizottság …

17 Az ágazati szociális párbeszéd bizottság megalakítása (az alábbi szöveget nem lehet felülírni.Lásd a fordítást a végén csatolva) Az ágazati szociális párbeszéd bizottság megalakítása (az alábbi szöveget nem lehet felülírni.Lásd a fordítást a végén csatolva)

18 Vitatémák  Határozat az üvegházhatást kiváltó gázkibocsátási kvótákkal való kereskedést szabályzó Irányelv-tervezetről (8/11/2002).  A Bányaipari ágazati párbeszéd- bizottság elfogadja a klímaváltozás kivédésére irányuló intézkedéseket, ahogy azok a kyotói egyezményben szerepelnek.  Ahhoz, hogy ezeket az intézkedéseket átültessük egy európai irányelvbe, az alábbi pontokat kell figyelembe venni:  A már elért eredményeket  6 melegházhatást keltő gáz feltüntetését az irányelvben (nevesítés, integrálás)  Az irányelv illeszthetőségét a klimatikus hatások kivédésére létrejött önkéntes megállapodásokhoz ….  Az energiapolitika és a klímapolitika egyensúlyban tartását.………. « Az klímahatás kivédését szolgáló európai jogi eszköz kidolgozása nem veszélyeztetheti a foglalkoztatást »…

19 Vitatémák  Állásfoglalás a nitrogén-monoxid határértékéről (NO), (2003/01/21).  A szociális dialógusban résztvevő felek szerint a CSLEP (Comité Scientifique Limites d’Exposition Professionnelle –Szakbizottság az expozíciós(?) határértékek megállapítására az egyes szakmákban) e témában megfogalmazott ajánlása:  Tudományos szempontból nem megalapozott (a nitrogén-monoxid negatív hatása a bizottság (CSLEP) szerint ellentmondásos és bizonytalan).  Technikai és pénzügyi szempontból a mérés nem kivitelezhető (A javasolt határérték megállapításához szükséges beruházás mértéke meghaladja a bányaipari vállalatok lehetőségeit).  Következmények : « A versenyképesség elve tartósan sérül. Munkahelyeket fognak megszüntetni és megbénítják a föld alatti kifejtést »…

20 Vitatémák  Közös állásfoglalás a kőszén és más bányák biztonságát és higiéniáját felügyelő állandó Szerv fenntartására (2003 február). (Position commune concernant le maintien de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives (Février 2003)  Fenntartani az állandó Szerv független státuszát.  A bányaipar és a bányaipari vállalatok működésének felügyelésére, valamint a munkahelyi biztonság okán külön odafigyelést igénylő, jellegzetes potenciális kockázatok nyomon követésére.  Ennek különösen a közép-kelet európai államok EU csatlakozásával van nagy jelentősége.  A fokozott biztonsági normatívák hatékony alkalmazásához néhány KKE-i ország bányaiparában a Bizottság támogatása szükséges.

21 Vitatémák  Állásfoglalás az alapképzés és állandó képzés kérdésében (2003 április)  Az egy életen át tartó képzés abszolút fontossága.  Az egy életen át tartó képzéshez versenyképes oktatási rendszer és hatékony szakképzési koncepció(politika) kell.  Egyre fontosabb lesz a szakmához kapcsolódó szakirányú képesítés és a szociális kompetenciák megszerzése.  Ma már nélkülözhetetlen az idegen nyelv és az úgy nevezett”európai” kompetenciák elsajátítása - ¨A foglalkoztatási mutatók mennyiségi és minőségi javításához”..

22 Vitatémák  Közös állásfoglalás az európai Bizottság által kiadott “ dömping-ellenes eljárásokról” (2004 január)  A szociális párbeszéd keretében működő bányaipari Ágazati Bizottság ( Comité Sectoriel „Mines“) követeli, hogy az európai Bizottság ezt a gyakorlatot kövesse, mert így tiszteletben tartja a tényeket és senki érdeke nem sérül.  Az Ágazati Bizottság ajánlata szerint garantálni kellene a dolgozók érdekeit képviselő szervezetek védelmi és konzultációs jogát. “A konkurencia elvét sértő dömping nem csupán az európai vállalatokat gyengíti, hanem veszélyezteti az általuk működtetett munkahelyeket is”…

23 Vitatémák  Közös nyilatkozat a munkahelyi biztonság-, és egészségvédelemre vonatkozó általános kérdésekről (2004/08)  Alkalmazási tere.  Alap-, és állandó szakképzés  A szakmában rejlő kockázatok megelőzése  Megelőző egészségvédelmi intézkedések (mesures médicales préventives)  Higiénia a munkahelyen  A dolgozók részvételi joga és kötelességei  Állapotfelmérés és értékelés

24 Vitatémák  Közös állásfoglalás «Az ásványi kincsekről szóló európai stratégia » szükségességéről (2005, aug. 22)  Mérleg – Foglalkoztatási ráta, Termelés, Éves forgalomról szóló adatok.  Vállalások  Felelősségvállalás  Az ellátás biztonsága  Gazdasági növekedés és jólét  Biztonságos tervezés  Környezetkímélő működés (respect de l'environnement)  A 21. Század kihívásainak felvállalása  Aláírók:  EMCEF  IMA-Europe, APEP, Euromines, EURACOAL

25 Vitatémák  A vállalatok szociális felelőssége az európai bányaipari ágazatban (folyamatban…)  Tudatosítani a környezeti kockázatokat ( ESR) és javítani az ilyen tárgyú ismeretek szintjét  Az ESR kivédését szolgáló kompetenciák fejlesztése  Megfelelő feltételek megteremtése az ESR kockázatok kivédéséhez  Az ESR feltérképezését és kivédését szolgáló tevékenységek fejlesztése  A vonatkozó szabályok ismerete,a nemzetközi referenciák elemzése,  ESR jelentés, a belső és külső érdekelt tényezők bevonásával.  A szakszervezetekhez és a szociális dialógushoz való pozitív viszonyulás kifejlesztése.  A szociális pillér elemzése az előre meghatározott mutatók mentén

26 Egyetlen stratégia : A foglalkoztatás…. Köszönöm a figyelmet …


Letölteni ppt "Patrick MAZEAU – EMCEF főtitkár-helyettes Európai Szociális Dialógus BDSZ szeminárium – 2006. április 28 Balatongyörök -Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések