Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ápolás szakfelügyeleti tevékenység értékelése Baranya megyében Baranya megye területe: 4430 km2 Településeinek száma : 301 Lakosság száma : 404 720 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ápolás szakfelügyeleti tevékenység értékelése Baranya megyében Baranya megye területe: 4430 km2 Településeinek száma : 301 Lakosság száma : 404 720 11."— Előadás másolata:

1 Ápolás szakfelügyeleti tevékenység értékelése Baranya megyében Baranya megye területe: 4430 km2 Településeinek száma : 301 Lakosság száma : 404 720 11 városban 254 084 fő él 200 település 500 fő él

2 Baranya megye egészségügyi intézményeinek adatai l. / FEKVŐBETEG INTÉZETEK l. / FEKVŐBETEG INTÉZETEK 7 kórház,7 kórház, 19 PTE ÁOK Klinikai Intézete,19 PTE ÁOK Klinikai Intézete, 1 ápolási intézet,1 ápolási intézet, ………..Honvéd kórház, MÁV………..Honvéd kórház, MÁV 3079 ágyon 1563,5 betegágy mellett dolgozó ápolóval nyújtanak fekvőbeteg szolgáltatást. II. / SZAKRENDELÉS 162 szakrendelés 402 fő ápoló (!) 162 szakrendelés 402 fő ápoló (!)

3 lll. / Alapellátás 182 foglalkozás-egészségügyi szolgálat 164 szakdolgozóval 198 fogorvosi praxis 198 asszisztens 232 háziorvosi szolgálat 250 fő ápoló 67 gyermekorvos 67 gyermekápoló 17 otthoni szakápolás 137 ápoló 44 vállalkozó

4 Ápolás filozófiánk Az egészségügyben az ápolási ellátás minőségi fejlesztése, szakmai szabályok megkövetelése, betegek elégedettségének növelése.

5 Ápolásfelügyeleti osztály struktúrája Megyei vezető ápoló adatfeldolgozó Pécs városi ápoló Komló városi ápoló Mohács városi ápoló Szigetvár városi ápoló Siklós városi ápoló üzemápolók fogászati asszisztensek körzeti ápolók gyermek- ápolók szak- rendelések ápolói függelmi kapcsolat munkakapcsolat

6 Struktúra Fekvőbeteg gyógyintézetek Ápolási intézetek Többszakmás vállalkozások Járóbeteg - szakellátás * A járóbeteg-szakellátásban foglalkoztatott ápolókat kiemelt szakfeladatként szerepeltetjük. Megyei vezető ápoló Pécs városi ápoló Komló városi ápoló Mohács városi ápoló Szigetvár városi ápoló Siklós városi ápoló Alapellátás, otthoni szakápolás, egyszakmás vállalkozások Jog- sza- bály szerint

7 Struktúra Megyei vezető ápoló adatfeldolgozó Pécs városi ápoló Komló városi ápoló Mohács városi ápoló Szigetvár városi ápoló Siklós városi ápoló Kapcsolat rendszer szerint függelmi kapcsolat munkakapcsolat

8 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A BARANYA MEGYEI ÁNTSZ-NÉL  2002. március 15-én az ápolónői tevékenység folyamatszabályozása módosítás nélkül elfogadást nyert.  Hivatalosan is létrejött az Ápolásfelügyeleti osztály.  Bevezetésre került az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerszabvány.  A megyei és a városi vezető ápolók hatás- és jogköre megfogalmazásra került /szervez,tervez, irányít, dönt, véleményez, ellenőriz, koordinál, beszámol, javasol, kapcsolatokat működtet, dokumentál, intézkedik, utasítást ad, elemez, értékel, minősít/.  2002 február 1. elkészült a minőségnyilatkozat, és jóváhagyták a minőségirányítási kézikönyvet.

9 Tevékenység HatáskörMegyei vezető ápoló Városi vezető ápoló SZERVEZ Munkaterv Oktatást Tanácskozás Munkafolyamat Szakfeladat Oktatás TERVEZ Felügyelet működtetése Munkavégz., Munkaterv Szabadság tervet Tudományos vizsgálatok Oktatást továbbképzést Lebonyolítását Szakfeladat megoldása Munkavégzés munkaterv Szabadságterv tudom. vizsg. oktatás IRÁNYÍT Városi vezető ápolókat DÖNT Célvizsgálatok kijelölése Munkafolyamatok kidolgozása, munka- szervezés, problémák Munkaterv, munka- folyamat munkaszervezés

10 VÉLEMÉNYEZ működési engedélyek kiadását, pályázatokat Külső auditor az ápolás területén, ápolással ápolókkal kapcsolatban bármit Működési engedélyek pályázatok, Külső auditálás Ápolással, ápolókkal bármit ELLENŐRIZ városi vezető ápolókat Munkáltatói jogviszonytól függetlenül az ápolókat Gyógyító – megelőző szolgálatok dolgozóit (függetlenül a munkáltatói jogviszonytól) KOORDINÁL Városi vezető ápolók munkáját, Szakképesítést továbbképzést, Ápolással kapcsolatos ügyekben Szakképesítést, tovább – képzést,ápolással kapcsolatos ügyekben BESZÁMOL Év közben a vezető értekezleten, ápolásról bármilyen felkérésre, év végén az előírásoknak megfelelően, tudomására jutott információkról Az alapellátásban és a szakrendelésekről a megyei vezető ápoló által összehívott vezetőin, az ellátásról tudomására jutott információkról

11 JAVASOL Hiányosságok kijavítása Hatósági intézkedés Szakmapolitikai célok Szolgálatok ápoló kérés Ápolással ápolókkal kapcsolatos Intézkedés Igénytől függő javaslatok Hiányosságok kijavítása Hatósági intézkedés Szakmapolitikai célok Szolgálatok ápolói kérés Ápolással kapcsolatos intézkedés Igénytől függő javaslat KAPCSOLATO- KAT MŰKÖDTET Mindenkivel aki az ápolás ügyére kíváncsi és vagy azt segíteni tudja DOKUMENTÁLLásd külön ábrán INTÉZKEDIK Problémák HATÁSKÖR JOGKÖR UTASÍTÁST AD szakfelügyelet kapcsán észlelt hiányosságok kiküszöbölésére Szakfelügyelet kapcsán észlelt hiányosságok kiküszöbölésére ELEMEZ, ÉRTÉ- KEL, MINŐSÍT Engedély,adat feldolgozás szakfelügyelet, statisztika Engedély adat feldolgozás szakfelügyelet,statisztika

12 Városi ápolók évi kötelezettsége Munkaértekezlet megtartása Vállalt feladat a „Tégy a saját egészségedért Program”-ban Kiadott szakfelügyeleti kötelezettség részarányos felosztása kapcsán a ráeső ellenőrzés lefolytatása 1 pontszerző továbbképzés megszervezése (pályázat) Két konferencia vagy kongresszuson való részvétel Előírt és vagy megbeszélt önképzés közigazgatási alap és szakvizsga számítógépes ismeret kiégés elleni vezetőképzés

13 Munkaköri feladatok  Ápolásszakmai felügyelet …..város illetékességi területén alapellátás és otthoni szakápolás  Kiemelt feladata………. munkakörülményeinek vizsgálata, szakmapolitikai tervek, Uniós elvárásokról tájékoztatása  OTH által előírt feladatok határidőre történő teljesítése  Illetékességi területén (és/vagy azon túl)………pl. körzeti ápolók szakfelügyelete  Az osztály által összeállított pl. decubitus project kapcsán 18 osztály szakfelügyelete  Havonta jelentést küld végzett munkájáról, intézkedéseiről. Probléma esetén gyorsreagálás  A megyei tisztifőorvos által meghatározott munkacsoportban (koszorúér- és agyér betegségek okozta halálozás visszaszorítása, szakfelügyeleti rendszer megerősítése, ellátás-fejlesztés, monitorozás-informatika)  Népegészségügyi programban a vállalt terület pl. fogyókúrás program

14 Havi 1 szakmai nap témája Január: beszámoló írás Február: jogszabályok Március: szív- és érrendszeri megbetegedések Április : decubitus szakmai ismeretek Május: nephrológia, dyalizis, urológiai ismeretek Június: fogyatékossággal élők, emberi jogok Július: időskorúak ellátása, helyzetelemzés… Augusztus: kapcsolatok szervezése Szeptember: Uniós ismeretek Október : 1 fekvőbeteg intézmény munkájának áttekintése, sikerek összegyűjtése November: ápolói problémák megismerése December: érdeklődés, ismeret bővítés

15 Munkaszervezés megyei főorvosi engedély,levél városi főorvosoknak Feltételek biztosítása …stb… Ápolói és saját munka megismerése Ápolói és saját munka mérése Tevékenység pl: decubitus vizsgálat-szakfelügyelet Munka racionalizálása A szervezés módszertanába tartozó Munkamódszer - ütemterv, Önellenőrzés Vezetői ellenőrzés Dokumentálás, jelentés

16 Decubitus terv Decubitus terv Szakmai irodalom összegyűjtése Szakmai irodalom összegyűjtése Elsődleges felmérőlap összeállítás, szakmai tartalomra kérdések megfogalmazása Elsődleges felmérőlap összeállítás, szakmai tartalomra kérdések megfogalmazása Szakmai tartalom megvitatása Szakmai tartalom megvitatása Kérdőív megszerkesztése Kérdőív megszerkesztése Kérdőív ismételt megvitatása Kérdőív ismételt megvitatása Kész kérdőív összeállítása, engedélyeztetése Kész kérdőív összeállítása, engedélyeztetése Levél az intézményvezető professzoroknak, rektornak, kórházigazgatóknak Levél az intézményvezető professzoroknak, rektornak, kórházigazgatóknak Próbafelmérés, intézmények, vezető ápolók kijelölése Próbafelmérés, intézmények, vezető ápolók kijelölése

17 Decubitus terv Ki? Hol? Mikor? megtervezése (pl :a vidéki városok kórházaiban, a délutáni műszak utolsó 4 és az éjszakai műszak első két órájában) Ki? Hol? Mikor? megtervezése (pl :a vidéki városok kórházaiban, a délutáni műszak utolsó 4 és az éjszakai műszak első két órájában) A vizsgálat tárgya: (pl. az intézményekben műszakvezető ápolók szakképzettségének vizsgálata, ápolási ellátás, decubitus prevenció, decubitus ellátás) A vizsgálat tárgya: (pl. az intézményekben műszakvezető ápolók szakképzettségének vizsgálata, ápolási ellátás, decubitus prevenció, decubitus ellátás) A vizsgálat tárgyi feltétele: (pl.: Intézeti gépkocsi 5 vidéki kórháznál 7óra/nap) A vizsgálat tárgyi feltétele: (pl.: Intézeti gépkocsi 5 vidéki kórháznál 7óra/nap) A vizsgálat módszere: (kérdőív kitöltése Interjú, helyszíni szemle, dokumentum elemzés ) A vizsgálat módszere: (kérdőív kitöltése Interjú, helyszíni szemle, dokumentum elemzés ) Utóellenőrzés (önellátásra képtelen betegek ) Utóellenőrzés (önellátásra képtelen betegek )

18 Intézkedésről jelentés


Letölteni ppt "Ápolás szakfelügyeleti tevékenység értékelése Baranya megyében Baranya megye területe: 4430 km2 Településeinek száma : 301 Lakosság száma : 404 720 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések