Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodapedagógus szak (BA)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodapedagógus szak (BA)"— Előadás másolata:

1 Óvodapedagógus szak (BA)

2

3 Ahogy a gyermek fejezi ki ragaszkodását, szeretetét:
„Maradj, fogd a kezem, ülj az ágyam szélére, mesélj! Ha lerúgom a paplant, takarj be, simogasd meg az arcom, és ha elalszom, akkor se hagyj el.” (Ágai Ágnes soraival)

4 Miért szép az óvodapedagógus hivatás?
Az óvodapedagógust ölelő karja, megnyugtató simogatása és vigasztalása, türelmes, a gyermek kíváncsiságát kielégítő válaszai, vidám, játékos kedve, varázslatos meséi, derűs éneke, okos szabályai, szerető gondoskodása emeli arra a magaslatra, ahol ő lehet az anya, az apa távollétében a támogatásra, szeretetre, biztonságra vágyó gyermek pótmamája, pótpapája.

5 Mi a legfőbb feladata? Az óvodapedagógus széleskörű szakmai felkészültségéből, s a nevelési színtér – óvoda – közösségi jellegéből adódóan sok tekintetben kiegészíti a családi nevelést, s a családdal együttműködve elősegíti a gondjaira bízott gyermekek sokirányú fejlődését. Ehhez a képzés során hallgatóink elméletben és gyakorlatban is felkészülnek e fejlődési folyamat tervszerű támogatására, irányítására.

6 ÉLETKÉPEK

7

8

9

10 Kiknek ajánljuk? Annak, aki
úgy érzi, tudná szeretni, tisztelni, komolyan venni a kisgyermekeket, szívesen játszana, mesélne, bábozna, énekelne, mozogna velük, aki kreatív megnyilvánulásainak teret szeretne adni, szeretné megismerni, hogy hogyan lehet és kell segíteni a gyermekek fejlődését, szereti a vidámságot, változatosságot.

11 MIT TANULUNK? A képzés során a hallgatók pedagógiai és pszichológiai stúdiumok segítségével ismerkednek meg az óvodáskorú gyerekek differenciált személyiségfejlődésének sajátosságaival, a nevelés és fejlesztés elméletével, s az óvodai gyakorlat során pedig közvetlenül is megtapasztalhatják a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési gyakorlatát. A képzési programba beépülnek még bizonyos szaktudományos és művészeti tárgykörök is, ahol az egész óvodai nevelést átható anyanyelvi nevelés, játék, testnevelés, mese- és verstanulás, ének-zenei nevelés, vizuális nevelés feladataira készülnek fel az óvodapedagógus jelöltek.

12 GYAKORLATI KÉPZÉS Az egész képzési folyamatot átható és végig kísérő óvodai gyakorlat különböző szervezeti formában van jelen: tanórát (elméleti ismeretek megszerzését) támogató hospitálások, egyéni és csoportos óvodai gyakorlatok, valamint a nyolc hetes összefüggő területi szakmai gyakorlat. Egyéb gyakorlati kurzus még a személyiségfejlesztő, az önismeret fejlesztő, a kommunikációs, továbbá a játszóképességet fejlesztő tréning.

13 Karunk a képzés során az alábbi specializációkat ajánlja fel:
Családpedagógia Sajátos nevelési igényű gyermek Játékspecializáció Közoktatási intézményi ismeretek Inter- és multikulturális nevelés Irodalmi kultúra Vizuális kultúra Zenei kultúra Mozgáskultúra Mentálhigiéné

14 EGYÉB TUDNIVALÓ A nyelvi követelmények teljesülését (középfokú C típusú) karunk 4 féléves, heti 4 óra nyelvi órával segíti elő, továbbá intenzív nyelvvizsga előkészítő kurzusokat is hirdet. A diploma különböző fenntartású (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán) óvodába való elhelyezkedésre jogosít.

15 VÁRUNK MINDENKIT, AKI ÚGY ÉRZI TUD AZONOSULNI EZZEL A HIVATÁSSAL

16

17 Óvodapedagógus szak (BA)
Alkalmassági vizsgát kell tenni: van: - ének-zenei alkalmassági - beszéd alkalmassági - testi alkalmassági - egészségi alkalmassági. Kiből lehet jó óvodapedagógus? Aki a következő képességeket és attitűdöket véli felfedezni önmagában: - kommunikációs képesség - játszó képesség - önértékelési képesség - tudatos értékválasztási képesség - sikerorientált beállítódás - környezettudatos magatartás - és a legfontosabb a gyermekközpontú szemlélet!

18 Óvodapedagógus szak (BA)
A képzés célja: A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak: az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Mit fogunk tanulni: Alapozó törzstárgyak (kötelező): 39 kredit Társadalomtudományi ismeretek modul Pedagógiai modul Pszichológia Informatika Szakmai elméleti modul: 61 kredit Szakmai gyakorlati modul: 36 kredit Differenciált szakmai ismeretek (kötelezően választható) 24 kredit

19 Óvodapedagógus szak (BA)
A képzés tartalma: Ismerni kell az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésének jellemzőit, Ismerni kell az óvodai tevékenységek tartalmát, (anyanyelvi nevelés, játék, mese-vers, ének-zene, vizuális tevékenység, mozgás, és környezet tevékeny megismerése) tervezését, módszereit. Ki kell aknázni a családdal és a társadalmi környezettel való együttműködés lehetőségeit. Képesnek kell lenni az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeinek megvalósítására.

20 Óvodapedagógus szak (BA)
A végzettek képesek óvodapedagógusi munkára: Gyakorló,- önkormányzati, - magán, -óvodákban. vagy rokon szakterületeken: bölcsődében, családi napköziben, családgondozóban, szabadidő szervezőként iskolákban, közintézményekben. Ezen túl: Szabadon választható tantárgyak: 10 kredit Szakdolgozat: 10 kredit Nyelvvizsga: egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.


Letölteni ppt "Óvodapedagógus szak (BA)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések